Hvorfor markedsundersøkelser?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorfor markedsundersøkelser?"

Transkript

1 Hvorfor markedsundersøkelser? Dekker vårt produkt et behov? Er det et marked av tilstrekkelig størrelse for vårt produkt? Finnes det relevante markedskanaler som vi kan få tilgang på For å få svar på disse essensielle spørsmål er det ikke tilstrekkelig med: gjetninger antagelser ønskedrømmer 1

2 Hvordan få utbytte av markedsundersøkelser? Vi må ha klart hva vi skal bruke informasjonen til Vi må vite hvilken informasjon vi er interessert i å hente inn Vi må være i stand til å tolke denne informasjonen. Vi må ha et eierskap til de undersøkelser som er gjort og den informasjonen som er hentet inn. 2

3 Eksempel på informasjon Behovsdokumentasjon Produktkrav Tekniske løsninger hos konkurrentene hos substituttene Pris og prisstruktur Innkjøpsprosedyrer Distribusjonskanaler for konkurrentene aktuelle for oss Alliansepartnere Markedspotensiale Lønnsomhet Investeringsbehov Finansiering 3

4 Kjernespørsmålene Hva gjør produktet for kunden din - hvilke behov dekker det Hva kan han tjene på å ha/bruke produktet Hva er han villig til å betale for det Hvem skal kjøpe produktet Hvorfor skal han kjøpe ditt produkt foran det fra en av konkurrentene Hvem er dine konkurrenter og hva har de 4

5 Hva Markedsanalyser i praksis konkurrerende produkt og priser kundebehov og produktkrav markedsstørrelse Hvordan personlige intervju Konsulenter subjektive vurderinger noe telefon og brev 5

6 Markedsanalyser i praksis Budsjetter til dette formål er vanligvis lave Arbeidet er sjelden underlagt regler eller regelmessighet Dersom man er villig til å fatte beslutninger på et spinkelt grunnlag, sparer man kostnader på kort sikt ved å lage en billig undersøkelse, men man øker risikoen ved beslutningen Det er derfor essensielt å vurdere kostnader versus verdi av beslutningen og kostander ved feil beslutning 6

7 Hva er en markedsundersøkelse? Planmessig og systematisk innsamling bearbeiding analyse tolkning av opplysninger om markedets struktur funksjonsmåte utvikling 7

8 Hvordan gjennomføres en markedsundersøkelse? Problemdefinisjon Prosjektutforming liste over databehov datainnhentingsmetode valg av analyseinstrument og utvalgsplan Datainnsamling Dataanalyse Rapportering 8

9 Markedsundersøkelsens TRE oppgaver En markedsundersøkelse skal beskrive forklare forutsi et marked 9

10 Beskrivelse av markedet hva er markedets struktur hvor mange kunder hvem er konkurrentene hvilke markedsandeler har de hvilke distribusjonskanaler finnes hvilke bruker våre konkurrenter hvilke er tilgjengelige for oss hvordan foregår innkjøp av våre produkt 10

11 Forklare markedet Hva er markedets funksjonsmåter hvorfor gjør kundene som de gjør hvorfor skal de kjøpe mitt produkt hvorfor skaffer de seg konkurrentenes produkt Vi må kartlegge kjøpskriterier og kjøpsmotiv 11

12 Forutsi markedet Hva vil være et sannsynlig utviklingsmønster i markedet framover Prognoser: hvor stort er markedspotensialet framover hvilken vekst vil det være hvilken markedsandel vil vår bedrift kunne få hvilke andre kunder er potensielle kunder framover hvilke endringer vil komme i behov for våre produkt hvor lang levetid har produktet når er det nødvendig med forbedringer 12

13 Sekundærdata vs. primærdata Sekundærdata er informasjon som er innsamlet på forhånd Primærundersøkelser betyr at det samles inn ny informasjon tilrettelagt for et spesielt formål Det er god regel å alltid forsøke å se hvor langt en kan komme med sekundærdata før en samler inn primærdata 13

14 Kilder for sekundærdata Internt materiale ansatte budsjetter regnskap interne rapporter markedsplaner strategiplaner produksjonsplaner tidligere prosjekt Offentlige publikasjoner statistiske årbøker eksportstatistikker NOU-publikasjoner SVO/Patentstyret forskningsrapporter studentoppgaver INTERNETT 14

15 Kilder for sekundærdata Private Publikasjoner Norges Markedsdata Kompass Norge Norges Handelskalender Telefonkataloger Tidsskrift og aviser Bedrifter og organisasjoner bransjeorganisasjoner kunder leverandører konkurrenter varemesser 15

16 Primærdata - telefonintervju Fordeler hurtig respons uavhengig av avstander - lave kostnader frafallsproblemet reduseres Ulemper stressende for intervjuobjektet avskåret fra visualisering kan påvirke intervjuobjektet 16

17 Primærdata - personlig intervju Fordeler stor respons, lite frafallsproblem intervjuobjektets identitet er kjent lett å visualisere intervjuet kan vare relativt lenge kan få svar på mer dyptgående spørsmål Ulemper kostbart kan påvirke intervjuobjektet uøvde intervjuere kan oppfatte svarene forskjellig og derved tolke informasjonen galt 17

18 Primærdata - skriftlig intervju Fordeler når et stort antall respondenter lave enhetskostnader respondenten kan velge når han vil svare utfylling skjer uten tidspress lettere å få svar på personlige og følsomme spørsmål ingen påvirkning Ulemper lav svarprosent mange purrerunder tar lang tid - kostbart uklarheter, feil utfylling dybdeintervju i liten grad mulig kjenner ikke respondentens identitet 18

19 Vurderingskriterier Mengde og type informasjon Fleksibilitet Nøyaktighet ved følsomme spørsmål Hurtighet Administrativ kontroll Kostnader pr. intervju 19

20 Hovedprosedyrer ved markedsundersøkelser Analyser beslutningsproblemet og bli klar over hva det dreier seg om, og hvordan forskjellige undersøkelsesresultat vil ha konsekvenser for beslutningene Bestem på dette grunnlag hvilke data du egentlig trenger - og hvilket presisjonsnivå som er nødvendig 20

21 Hovedprosedyrer ved markedsundersøkelser Undersøk så først hva du kan få tak i gjennom egen og enkle sekundærdataundersøkelser Vurder så mulighetene for videre undersøkelser i egen regi Dersom det ikke er mulig, la eksterne ressurser gjennomføre mer omfattende primærundersøkelser 21

22 Utarbeidelse av spørreskjema Bestem hva slags informasjon du trenger Ta stilling til intervjuform Vurder innholdet i hvert enkelt spørsmål er det nødvendig å stille har respondenten forutsetninger for å svare husker respondenten informasjonen vil det ta lang tid for respondenten å innhente informasjonen vil respondenten gi denne informasjonen 22

23 Utarbeidelse av spørreskjema Bestem spørsmålstype åpne eller lukkede spørsmål Bestem ordbruken i spørsmålene enkle og entydige ord unngå ledende spørsmål Ta stilling til spørsmålsrekkefølgen Bestem spørreskjemaets lay-out og form 23

24 Utarbeidelse av spørreskjema Utarbeid et foreløpig intervju, og test det på et antall respondenter Foreta nødvendige endringer og utform det endelige intervju 24

25 Kartlegging av brukerbehov Behovskonfrontasjon få konkret erfaring med behov fra brukersituasjonen Brukerobservasjon observer og kartlegg adferd ved bruk av produktene Brukererfaring ansett medarbeidere med brukererfaring Brukersamarbeid organisert samarbeid om testing av prototyper Brukerpaneler diskuter behov ved møte med brukergrupper 25

26 Kartlegging av brukerbehov Brukerintervjuer Konkurrentovervåkning systematisk overvåkning av produktlanseringer, patenter, hjemmesider, testlanseringer etc. Studier av klager, reparasjoner og service Kreative teknikker avdekke latente behov og behov som er utilfredsstillende dekket i dag Studier av pålegg studier av eksisterende og kommende pålegg som kan påvirke etterspørselen og danne behov for nye produkt Sosial utvikling 26

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene

Markedsundersøkelse. Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene Markedsundersøkelse Hvorfor foretar vi markedsundersøkelser? 1. For å få kunnskap om markedet 2. For å få kunnskap om konkurrentene I enhver sammenheng hvor det er snakk om en bedrift, butikk, forretning

Detaljer

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse!

Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Hvordan gjennomføre en markedsundersøkelse! Markedsundersøkelsen skal gi svar på om det er behov for produktet Markedsundersøkelsen skal gi svar på om kundene virkelig er interesserte i produktet deres.

Detaljer

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse?

MARKEDSFØRING. Tips og råd for AV EGEN BEDRIFT. Markedets betydning for din bedrift. Hvordan foreta en markedsanalyse? Oslo Kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Akershus fylkeskommune Markedets betydning for din bedrift Hvordan foreta en markedsanalyse? Hvilke behov skal produktet ditt dekke? Valg av

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet).

Arbeidet med notatet har foregått innenfor rammene av Statskonsults prosjekt for servicekontorer og brukerrettede inngangsporter (OSK-prosjektet). Forord Hensikten med dette notatet er først og fremst å tilby servicekontorer, men også andre, eksempler på brukerundersøkelser. Flere servicekontorer har etterlyst sentrale initiativer på dette området.

Detaljer

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler

Veileder. Evaluering av lover. Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Veileder Evaluering av lover Med tilsvarende anvendelse på forskrifter og andre rettsregler Innholdsfortegnelse Forord 1 1 Innledning 2 1.1 Mål og målgruppe for veilederen 2 1.2 Leserveiledning 2 Evaluering

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma...

Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3. 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... Forretningsplan for Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Initiativtakere og nøkkelpersonell... 3 2.3 Firma... 3 3 Forretningsidé, visjon og målsettinger... 4 3.1

Detaljer

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift?

Tips og råd for deg som skal skrive. forretningsplan. Klar for egen bedrift? Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hva skal du lage/selge? Hvordan skal du lage det? Hvem skal du konkurrere med? Hvem er kundene dine? Hvorfor vil kundene kjøpe det du skal lage/selge?

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen

Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Intellektuell kapital av Julie Nyland og Hege Pedersen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning bedriftsøkonomi (30 stp) Institutt for økonomi Norges fiskerihøgskole Universitetet i

Detaljer

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER

MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER BACHELOR MARKEDSUNDERSØKELSE OG NETTSIDE FOR GJØVIK TEATER ODA SYVERTSEN LINTHO OG MARTHE STINE LUNDE Mediemanagement, Høgskolen i Gjøvik 15.MAI 2013 2 SAMMENDRAG Tittel: Markedsundersøkelse og nettside

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden?

- DNB Eiendom. Hvordan vinne kunden? Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Stine D. Larsen Linn K. Nerland - DNB Eiendom Hvordan vinne kunden? BTH 32031 Salgsledelse og Personlig salg Innleveringsdato: 07.06.2012 Studiested: BI Trondheim

Detaljer

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen.

Forretningsplan. Innledning. Forretningsplanarbeidet skal hjelpe deg å ta en riktig beslutning om den planlagte etableringen. Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé... 2 Produkt/tjeneste og produksjon...

Detaljer

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen

09.10.2006 VEILEDER. Forvaltningsrevisjon. Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen 09.10.2006 VEILEDER Forvaltningsrevisjon Gjennomføring av brukerundersøkelser i forvaltningsrevisjonen Innholdsfortegnelse INNLEDNING...2 HVA ER BRUKERUNDERSØKELSER I FORVALTNINGSREVISJONEN?...3 HVEM ER

Detaljer

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging

Oversiktseminar. Prosjektplanlegging Oversiktseminar Prosjektplanlegging INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKSJON 4 2. PROSPEKTET OG PROSJEKTPLANEN 6 2.1 HVORFOR LAGE PROSPEKTER OG PLANER? 6 2.2 HVA KAN DU BRUKE PROSPEKTET TIL? 6 2.3 HVA KAN DU

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 2 Forretningsidé...

Detaljer

Hvordan påvirkes bedrifter av XML innen datautveksling?

Hvordan påvirkes bedrifter av XML innen datautveksling? Hvordan påvirkes bedrifter av XML innen datautveksling? Diplomoppgave skrevet ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) Vårsemesteret 2002 Av Asle Kristian Andersen Bjørn Larsen Lars Athle Larsen

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS

Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS Strategianalyse av omgivelsene til casebedrift Sykkel AS DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE Aina Sagevik Kalsås 956475 Cathrine Pettersen 954451 15.06.11 Sykkel

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug Tidspunkt: Torsdag 16. april, 08.00-09.30 Sted: Innledning Innledningsvis har jeg lyst til å stille et enkelt spørsmål: For et menneske som har fått i oppgave

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011

Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen, Oslo Våren 2011 Hotelregionen Gardermoen har hatt en kapasitetsøkning på 37,5 % siden 2006. Hva er optimal planlegging og drift av revenue management for regionen? Bacheloroppgave i Hotell og relasjonsledelse Ved Markedshøyskolen,

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer