Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Avløpsrenseanlegg. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Avløpsrenseanlegg. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014"

Transkript

1 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Avløpsrenseanlegg Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

2 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere Hjemmesiden bedrevann verktøyet i kommuner og selskap bedrevann ansvarlig hos deltakerne Rapporteringsansvarlig Fagrapportbrukere Rapporteringsskjemaene Innrapporteringsskjemaene grunnleggende funksjon Import av data fra KOSTRA og MATS til bedrevann Rapporter Skjemastruktur for Avløp Gjennomføring av rapporteringen Renseanlegg Avløpsrensing Avløpstransport Investeringer Økonomi Selskapet (avløp) Definisjoner vurderingskriterier standard avløpstjenesten Overholdelse av rensekrav Tilknytningsgrad til renseanlegg med godkjent utslipp i kommuner Slamhåndtering Overløpsutslipp fra avløpsnettet Ledningsnettets kvalitet og funksjon... 29

3 1 bedrevann innlogging og brukere bedrevann er Vannbransjens eget måle- og vurderingssystem for kvalitet og kostnader på de kommunale vann- og avløpstjenestene. Systemet kan brukes av kommuner og VA-selskaper. Internettverktøyet bedrevann eies av Norsk Vann. Datafirmaet More Softwaresolution står for utviklingen av internettverktøyet bedrevann. Verktøyet utvikles basert på spesifikasjoner fra Norsk Vann. 1.1 Hjemmesiden Hjemmesiden inneholder dels åpen informasjon, som kan leses av alle, dels inngang for innlogging for deltakerne av bedrevann. 1.2 bedrevann verktøyet i kommuner og selskap På denne siden gis det generell informasjon om bedrevann og tidligere resultater. Dette er åpent tilgjengelig for alle. Deltakerkommuner og selskap må logge seg inn på verktøyet for å få tilgang til å rapportere og få tilgang til rapportdelen. Gå til hjemmesiden for bedrevann og klikk på «Logg inn for brukere» i menyen øverst på siden. Klikk på dette skjermbildet for å komme til innloggingen på rapporteringsverktøyet bedrevann: Klikk Ved innlogging kommuner bruker inn på selskapets bedrevann hovedmeny:

4 1.3 bedrevann ansvarlig hos deltakerne Ved påmelding til årets rapportering må alle deltakere (kommuner og selskap) oppgi en såkalt bedrevann ansvarlig. Ved oppstart av nytt rapporteringsår for bedrevann ansvarlig tilsendt en epost med informasjon om brukernavn og passord for innlogging. Hei NN. Du har blitt satt opp som Hovedkontakt for XXXX hos bedrevann. Som Hovedkontaktperson er du «bedrevann ansvarlig» i din kommune eller selskap: Du vil være Norsk Vanns kontaktperson vedr. påmelding, fakturering, avklaringer mht. deltakelse fra år til år i samsvar med kontraktsvilkårene for deltakelse i bedrevann. Du er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av rapporteringen for vann og/eller avløp innen angitte frister, inkl. å kvittere for dette. Du må opprette de øvrige personene som skal utføre rapporteringen i bedrevann, «Rapporteringsansvarlige», og tildele hvilke tjenester og skjema de er ansvarlig for. Du må opprette øvrige personer som skal ha tilgang til å lese data og interne rapporter, som krever innlogging. Disse brukerne kalles for «Fagrapportbrukere». Løsningen finner du på Dersom du ikke allerede har en bruker hos vedrevann vil du motta en egen e post med brukernavn og passord. Mvh Norsk vann 1.4 Rapporteringsansvarlig Flere personer kan få ansvar for å rapportere data i bedrevann. Kommunens/selskapets bedrevann ansvarlig må da opprette brukere og tildele hvilke skjema i bedrevann som de ulike personene er ansvarlig for å rapportere.

5 Opprette brukere: 1. Utføres av bedrevann ansvarlig 2. Klikk på ikonet for bedrevann brukere i venstremenyen 3. Klikk på +Ny bruker, øverst på siden etter Deltaker Brukeradministrasjon 4. Registrerer type bruker, Rapporteringsansvarlig 5. Legg inn navn, epostadresse og telefonnr. 6. Kryss av på. aktuelle skjema som vedkommende skal ha rapporteringsansvar for 7. Fordeling av hvem som skal rapportere i de ulike skjemaene kan også velges fra siden Admin Ingen andre enn rapporteringsansvarlig for de ulike skjemasidene vil kunne registrere eller endre på data. Når en ny rapporteringsansvarlig er opprettet, vil vedkommende motta følgende epost: Hei NN Du har blitt satt opp som Rapporteringsansvarlig for XXXX hos bedrevann Som Rapporteringsansvarlig i bedrevann er du ansvarlig for å kvalitetssikre importerte data fra MATS og KOSTRA, ev. rette opp feil i disse, samt registrere øvrige data på de områdene som kommunen/selskapet har gitt deg ansvar for. Du har tilgang til å se alle virksomhetens data samt skrive ut resultater og rapporter. Løsningen finner du på Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedrevann vil du motta en egen e post med brukernavn og passord. Mvh Norsk vann

6 1.5 Fagrapportbrukere På kommunens/selskapets bedrevann verktøy ligger det mulighet til å velge ulike type rapporter som gjelder resultater og resultatutvikling for egen virksomhet og rapporter som kan sammenligne resultatene med andre. bedrevann ansvarlig og Rapporteringsansvarlig har tilgang til disse rapportene. I tillegg vil det være andre personer i virksomhetene som skal ha tilgang til disse interne rapportene. Disse personene må bli opprettet i bedrevann som såkalte «Fagrapportbrukere». Opprette brukere: 1. Utføres av bedrevann ansvarlig 2. Klikk på ikonet for bedrevann brukere i venstremenyen 3. Klikk på +Ny bruker, øverst på siden etter Deltaker Brukeradministrasjon 4. Registrerer type bruker, Fagrapportbruker 5. Legg inn navn og epostadresse Når brukerne er opprettet vil de motta følgende epost: Hei NN Du har blitt satt opp som Fagrapportbruker av nedrevann for XXXX Som Fagrapportbruker har du tilgang til å se data og skrive ut interne rapporter fra egen virksomhet og fra de øvrige deltakerne. Løsningen finner du på Dersom du ikke allerede er registrert som bruker hos bedrevann vil du motta en egen e post med brukernavn og passord. Mvh Norsk vann

7 2 Rapporteringsskjemaene 2.1 Innrapporteringsskjemaene grunnleggende funksjon Bildet over viser ett rapporteringsskjema i bedrevann. Skjemafeltene er en blanding av felt som skal fylles ut med tekst, tall eller velge et alternativ fra en nedtrekksmeny. I tillegg er det en del felt som er beregningsfelt eller felt der data vises fra andre steder i systemet og der bruker ikke har redigeringstilgang. Alle verdier som legges inn i et felt blir automatisk arkivert. Det er derfor ingen lagreknapp på skjemaene. Det er heller ingen angreknapp, dersom bruker har endret på en verdi som var registrert. Til høyre for de fleste felt er det et?. Ved å klikke på?, så kommer det opp en dialogboks i skjemaet med veiledning til utfyllingen eller forklaring på beregningen som er gjort. I tillegg kan denne brukerveiledningen lastes ned ved å klikke på «Brukerveiledning», i øvre høyre hjørne på siden. Øverst på venstre side i skjema, under navnet, framgår hvem som er rapporteringsansvarlig for det aktuelle skjemaet. Andre brukere kan lese dataene, men kun rapporteringsansvarlig kan registrere og endre data. Når en skjemaside er ferdig utfylt, velg neste skjema i venstremenyen. Innrapporteringsskjemaene for hhv. vann og avløp er bygget opp over samme lest. I venstremenyen vises en oversikt over temaene for innrapportering. Ved å klikke på lenkene i venstremenyen vises skjemaet på skjermsiden. Lenker med ett ark som ikon foran navnet inneholder en skjemaside. Alle lenker med ikon for flere ark, inneholder flere underskjema og som vises når du klikker på lenken. 2.2 Import av data fra KOSTRA til bedrevann bedrevann bygger på å kunne utnytte data som selskapene alt rapporterer til KOSTRA med noen suppleringer. Det er derfor inngått avtaler med hhv. SSB og Folkehelseinstituttet mht. å få tilgang til dataene som er rapportert, slik at vi importerer disse dataene inn i bedrevann. Dataene som blir rapporter innen fristen den 15.2, blir frigjort for oss ca. 5.3, da KOSTRA publiserer dataene første gang. Alle felt som potensielt kan få data fra KOSTRA er merket med ikonet K. Dataene kan fritt rettes i bedrevann, ev. legge inn data som ikke kom med i importen pga. for sent rapportering el.l.

8 2.3 Rapporter Senere vil det også bli lagt inn Rapporter i menyen til høyre. Utviklingen av rapporter skal gjøres i samarbeid med de deltakende selskapene basert på erfaringene fra første rapporteringsår. Det benyttes Excelbaserte rapporter for utskrift av alle basisdata, indikatorer og bearbeidende rapporter, tabeller og figurframstillinger av resultatene for selskapenes resultatutvikling over tid og sammenligning mellom selskapene. 2.4 Skjemastruktur for Avløp 1. Hovedmeny avløp for et IKS selskap Hovedmeny for selskapet avløp: Renseanlegg (ett eller flere) Avløpsrensing (oppsummert for renseanleggene) Avløpstransport (fra kommunene til renseanleggene) Investeringer Økonomi Selskapet (Selvkost avløp)

9 3 Gjennomføring av rapporteringen 3.1 Renseanlegg Start med rapporteringen av dataene for hvert renseanlegg. Kontroller at data som er importert fra KOSTRA er korrekte og suppler med øvrige data iht. veiledningen til hvert felt i skjemaene Hovedstruktur for hvert renseanlegg Hovedstruktur for hvert renseanlegg IKS Renseanlegg (ett eller flere) > Skjemagruppe Kapasitet, krav og renseresultater > Skjemagruppe Avløpsvann, slam og energi > Økonomi renseanlegget > Kommuner som leverer avløpsvann til renseanlegget (en/flere) Skjemaene på toppen i strukturen summerer opp resultatene fra underliggende skjema. En kan derfor Enkeltskjema gjerne starte med å registrere data på laveste nivå i strukturen, og supplere med data og kontrollere summeringene oppover. Skjemagruppe, som åpner flere skjema under Kapasitet, krav og resultater Klikk på første skjemagruppen, som åpner skjemaer for prosesskrav, rensekrav og renseresultater, Det er svært viktig å registrere korrekte prosesskrav til anlegget i feltgruppe 3: Hvilke krav skal anlegget ha innen kommende fireårsperioden, og hva var status for oppfyllelsen av kravene pr. utgangen av Siste felt i skjemaet spør om anlegget hadde krav til kontrollprøver i rapporteringsåret. Hvis Ja, sjekk at det står Ja i dette feltet, som er en forutsetning for åpning av skjema for rapportering av renseresultater

10 2. Rensekrav kontrollprøver I det neste skjemaet skal det krysses av for hvilke parametre det er stilt rensekrav til og hvilke parametre som skal måles. Sjekk at avkrysningen i skjemaet er korrekt iht. kravene som gjaldt for renseanlegget i Det åpnes skjema for rapportering iht. til denne avkrysningen Nederst på siden ligger et felt for oppsummerende vurdering av renseanleggets overholdelse av rensekravene for alle parameterne det er stilt krav til, og som bygger på resultatene i de påfølgende skjemaene. Dvs. før denne vurderingen skal bli korrekt, må det fylles ut rensekrav og resultater i de påfølgende skjemaene. 3. Primær og sekundærrensekrav Her oppgis antall prøver som er målt, antall prøver som må overholde kravene og hvor mange prøver som har overholdt kravene. Dersom det er < 90 % av tellende prøvene som ikke overholder kravene, gis vurdering Dårlig.

11 3. Krav til SS, BOF5 og KOF5 for anlegg med krav iht. F.forskriftens kapittel 13 For disse anleggene importeres rensekrav og renseresultater fra KOSTRA og resultatene vurderes automatisk iht. Kravene. Sjekk at det er registrert korrekte krav for det som gjaldt i rapporteringsåret. 4. Vurdering overholdelse av krav for Tot.P og ev. Tot.N Det er tre felt for registrering av rensekrav i tillegg til registrering av resulatene. For Kap-14 renseanleggene er det ikke registrert rensekrav i KOSTRA, så da må kravene registreres. For kapi-13 anleggene importeres kravene fra KOSTRA. NB! Dersom konsesjonen for renseanlegget er utformet slik at det er stilt enten eller krav, f.eks. renseanlegget skal enten overholde renseeffet på 90 % eller utslippskonsentrasjon på 0,4 mg P/l. Dersom ikke begge kravene blir overholdt, må kravet som ikke overholdes slettes, dvs. La feltet være blankt. Da vil totalvurderingen av overholdelse av rensekravene for vurdering God.

12 3.1.3 Avløpsvann, slam og energi 1. Tilknytning, vann og slammengder Dataene i skjemaet er dels importert fra KOSTRA, dels må det rapporteres iht. Brukerveiledningen på de aktuelle feltene. Dette skjema angir renseanleggets totale mengder, som er grunnlag for fordelte mengder på den enkelte kommunen som leverer avløpsvannet. 2. Slamkvalitet Til dette skjemaet er data om slamkvaliet og disponering importert fra KOSTRA skjema 26C. Kontroller og supplerer dataene i skjemaet.

13 3. Energidata for renseanlegget Det siste skjema med data for renseanlegget gjelder energidata, forbruk, produksjon og salg av energi i kwh. Måling av effekten av energieffektivisering og omfanget av energiproduksjon er et viktig resultatområdet for en bærekraftig vannbransje Økonomidata for renseanlegget Det ligger to skjemaet under skjemagruppen Økonomi, Selvkost renseanlegg og Driftskostnader avløpsrensing 1. Driftskostnader avløpsrensing: Start med registrering av driftsdataene, som er fordelt på fem kostnadssteder: a. Rensing av avløpsvann b. Slammottak og slambehandling i anlegget c. Transport og disponering av slam d. Transport og håndtering av ristgods e. Øvrige tjenster uten særregnskap, tjenester selskapet gjør for kommunene, men som ikke er knyttet til renseanlegget

14 2. Selvkost renseanlegg I dette skjemaet aggregeres driftsdataene fra renseanlegget og suppleres med driftskostnader for transport av avløpsvann fra kommunene inn på renseanlegg tom. innløpspumpestasjonen. I tillegg registreres avskrivninger og kalkulatoriske renter på hhv. avløpsrensing og avløpstransport. Dette skjemaet danner grunnlag for summering av kostnader for selskapets renseanlegg til økonomi avløp på selskapsnivå Data som skal fordeles på kommuner som leverer avløpsvann til renseanlegget Det ligger tre skjema under hver kommune. Det første skjema skal kommunen definere rensedistriktet for renseanlegget i sin kommune og angi hvor stor andel av innbyggerne som er tilknyttet. De neste to skjemaene er kommunens andel av renseanleggets mengdedata, andel avløpsvann, slammengder og energi. Tallene i dette skjemaet blir beregnet og vil vises i skjemaene inngår i de aktuelle kommunenes bedrevann, som beregningsgrunnlag for deres totale resultater. 1. Tilknytning, tilførsler og energi

15 2. Fakturert til kommunen for mengden avløpsvann som behandles I det andre skjemaet skal det rapporteres hva som er fakturert for selvkosttjenesten i rapporteringsåret. Registrer dette i felt 1 i feltgruppe 1, ev. om det er fakturert for andre særtjenester i felt 4. Basert på fakturert kr, beregnes hvordan selvkost for vannleveransen fordeles. Beregningsgrunnlaget for dette ligger i skjema Økonomi Selskapet, Selvkostkalkyle avløp. 3.2 Avløpsrensing I dette skjemaet skal det ikke registreres data. Det er kun en aggregering av data og resultater fra renseanleggene til selskapsnivå, 3.3 Avløpstransport Det er to registreringsskjema under avløpstransport, der avløpsnett og stasjoner på nettet registreres for selskapet samlet. Det andre skjema skal registrere energidata for transport av avløpvann, ev. produksjon av energi og salg.

16 3.4 Investeringer Det er tre skjemaer under skjemagruppen Investeringer, som skal rapporteres for selskapets totale investeringer i avløpsanlegg. Kartleggingens formål er dokumentasjon av investeringsplaner, investeringsbehov og ikke minst selskapenes evne til å gjennomføre vedtatte investeringsplaner. Alle skjemaene har samme inndeling mht. type investeringer,

17 3.4.1 Investeringer og restverdier Her registrerer 2014-budsjettet, samt hvilke investeringer som ble gjennomført i rapporteringsåret. Et nøkkeltall som beregnes er selskapets evne til å gjennomføre vedtatte investeringer i budsjettet. Med store investeringsbehov er det krevende for selskapene å klare gjennomføringen av så store ambisjonsnivå. God gjennomføringsevne krever nok ressurser i selskapet i tillegg til konsulent og entreprenørbransjen og kan være en vel så stor utfordring som investeringsmidler. I siste feltgruppe spørres det om hvordan selskapet gjennomfører investeringene. Hvor stor andel skjer i egenregi, kontra kjøp av tjenester i markedet. Norsk Vann ønsker å dokumentere andelen av drift og

18 investeringer som skjer av private kontra hvor stor andel som produseres i kommuner og offentlige VAselskap. I tillegg til å dokumentere Vannbransjens produksjonsstruktur knyttet til en politisk debatt om offentlig monopol/privatisering, så er det også interessant å sammenligne selskapenes produksjonsmåter relatert til gjennomføringsevne og kostnadseffektivitet Investeringsplaner Registrer vedtatt investeringsplan for kommende økonomiplanperiode. Angi avskrivningstiden, så beregnes hva kapitalkostnadene vil øke med etter at investeringene er gjennomført. Dvs. hva vil selvkost øke med som konsekvens av gjennomført investeringsplaner.

19 3.4.3 Investeringsbehov for å oppnå god 2015 standard Det siste skjema skal det rapporteres hva som er investeringsbehovet for å oppnå god 2015 standard på selskapets vannforsyningstjenester iht. Norsk Vanns vurderingskriterier og for å ta igjen ev. vedlikeholdsetterslep i løpet av fire år. Dette kan være lik investeringsplanen, men er sannsynligvis høyere. Tilsvarende beregnes hva selvkost ville vært dersom investeringsbehovet ble gjennomført i løpet av fire år. 3.5 Økonomi Selskapet (avløp) Her summeres kostnadene fra renseanleggene og kostnader på transportanleggene registreres. Det settes også opp en selvkostkalkyle for avløpstjenesten til eierkommunene Selvkost detaljert

20 3.5.2 Selvkostkalkyle avløp Det er dette skjemaet som legges til grunn spesifisering av selvkost til eierkommunene, som blir beregnet i skjema Fakturert selvkost under > Renseanlegg > Kommune

21 4 Definisjoner vurderingskriterier standard avløpstjenesten Tabell 2. Vurderingskriterier for standarden på avløpstjenesten. IKS renseanlegg vurderers ift. Overholdelse av rensekrav og slamkvalitet og bruk av slam Vurdering Måleområde Vurderingskriterier God standard Dårlig standard Mangelfull standard Datagrunnlag mangler Overholdelse av rensekrav Tilknytningsgrad til ra med godkjent utslipp Slamhåndtering Overløpsutslipp avløpsnettet Ledningsnettet Overholdelse av rensekrav Tilknytningsgrad til ra med godkjent utslipp Slamhåndtering Overløpsutslipp avløpsnettet Ledningsnettet Alle Alle 100 % av innbyggerne tilknyttet den offentlige avløpstjenesten er tilknyttet renseanlegg som overholder rensekrav og funksjonskrav for alle parametere > 98 % av forurensningsproduksjonen i kommunale rensedistrikt, målt i antall innbyggere og BOF pe, er tilknyttet renseanlegg med godkjent utslipp. Godkjent utslipp med riktig renseprosess iht. forurensningsforskriften/konsesjonskrav. > 90 % av produksjonen av slam siste tre år ble disponert og 100 % av årets slamproduksjon tilfredsstiller kvalitetsklasse III i Gjødselvareforskriften. 0 % er deponert. < 5 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, går i overløp på nettet. (For kommuner med krav iht. kap.14 i Forurens.forskriften) Antall kloakkstopper < 0,05 pr. km. ledning pr. år og kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er < 0,10 pr innbygger pr. år > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere er tilknyttet renseanlegg med dårlige renseresultater. Dårlig resultater er >10 % avvik SS og BOF5, >5 % avvik BOF5, KOF og tot.n og/eller > 3 % avvik for tot.p, % avvik fra krav til renseeffekt. < 95 % av forurensningsproduksjonen i kommunale rensedistrikt, målt i antall innbyggere og BOF pe, er tilknyttet godkjent utslipp < 50 % av slamproduksjonen siste tre år ble disponert og < 90 % av årets slamproduksjon tilfredsstiller kvalitetsklasse III i Gjødselvareforskriften eller at > 10 % av slamproduksjonen er deponert > 15 % av forurensningsproduksjonen tilknyttet avløpsnettet målt som BOF pe, går i overløp på nettet. (For kommuner med krav iht. kap.14 i Forurens.forskriften) Fornyelsestaktene på ledningsnettet er < 0,5 % og antall kloakkstopper > 0,20 pr. km ledning pr. år eller kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er > 0,30 pr innbygger pr. år Alle andre forhold enn definert som god eller dårlig standard Kvaliteten kan ikke vurderes da datagrunnlaget mangler eller er mangelfullt.

22 4.1 Overholdelse av rensekrav For renseanlegg som skal dokumentere overholdelse av rensekrav med kontrollprøver, gjøres vurderingene i bedrevann. Rensekrav og renseresultater importeres så langt det er mulig fra KOSTRA. For renseanlegg som ikke har krav til kontrollprøver, vurderes ikke overholdelsen av rensekrav. Først vurderes overholdelsen av rensekrav for alle renseanlegg som har krav til kontrollprøver. Deretter aggregeres resultatene opp til kommunenivå og hvor det gjøres en samlet vurdering av kommunens evne til å overholde rensekravene som er gitt Anlegg med krav til Primærrensing Iht. forurensingsforskriftens 14-2 er det gitt krav til antall prøver for ulike anleggsstørrelser og hvor mange prøver som kan overstige fastsatt rensekrav. Alle kommuner/renseanlegg må kontrollere hvilke krav som gjaldt i 2014, da det kan avvike fra standardkravene i forurensningsforskriften. Standardkravene i forurensningsforskriften er følgende, men det kan være avvik fra dette for enkelte anlegg pga. lokale krav stilt av Fylkesmannen: Antall tellende prøver skal ikke overstige 60 mg SS/l i utløpsvannet fra renseanlegg Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 50 % på SS Antall tellende prøver skal ikke overstige 40 mg BOF/l i utløpsvannet fra renseanlegg Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 20 % på BOF5 Vurderingskriterier: God: 100 % av tellende prøver overholder rensekravene Dårlig: < 90 % av tellende prøver overholder rensekravene Mangelfull: Øvrig Anlegg med krav til Sekundærrensing Alle kommuner/renseanlegg må kontrollere hvilke krav som gjaldt i 2014, da det kan avvike fra standardkravene i forurensningsforskriften. Standardkravene er: Antall tellende prøver skal ikke overstige 25 mg BOF/l i utløpsvannet fra renseanlegg Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 70 % på BOF5 Antall tellende prøver skal ikke overstige 125 mg KOF/l i utløpsvannet fra renseanlegg Antall tellende prøver skal overhold krav til renseeffekt på 75 % på KOF Vurderingskriterier: God: 100 % av tellende prøver overholder rensekravene Dårlig: < 90 % av tellende prøver overholder rensekravene Mangelfull: Øvrig Mindre anlegg med krav til SS, BOF5 eller KOF (kapittel 13) Rensekrav og renseresultater rapporteres i KOSTRA skjema 26B1, som importeres til bedrevann. Renseeffekt krav 40 % Innløpsmengde 100 kg/år Utløpsmengde 50 kg/år Renseeffekt 50 % Avvik renseeffekt -25 %

23 Utløpskonsentrasjon Krav 100 mg/l Utløpskonsentrasjon Middel 110 mg/l Avvik utløpskonsentrasjon 10 % Utløpskonsentrasjon maks krav 120 mg/l Utløpskonsentrasjon maks 140 mg/l Avvik Utløpskonsentrasjon maks 17 % Samlet vurdering parameter Mangelfull Vurdering For hver parameter vurderes overholdelsen av rensekravene, samlet vurdering SS/BOF5/KOF/TotP : Avvik fra rensekrav renseeffekt Avvik fra rensekrav middelverdi Avvik fra rensekrav maksverdi Vurdering: God: Dårlig: Mangelfull: Alle rensekravene for aktuell parameter overholdes Dersom avvik fra renseeffekt overstiger følgene prosentvise avvik: SS => 10% BOF5, hvis krav 20 % => 10% BOF5, hvis krav 70 % => 5 % KOF => 5 % Øvrige resultater Anlegg med krav til rensing av fosfor og nitrogen Krav for anlegg med krav til fosforrensing: 90 % reduksjon av tot.p, evt. 95 % Krav for anlegg med krav til nitrogenrensing: 70 % reduksjon av tot.n Kommunen rapporterer selv mengden inn og ut i kg/år som grunnlag for beregning og vurdering av renseeffekt. Det er ikke standardisert hvordan kravene er stilt. På noen anlegg må inntil tre krav pr. parameter være overholdt, for andre er kravene stilt som enten/eller. Her må anleggseier som rapporter fjerne krav som ikke er nødvendig å overholde for at konsesjonen overholdes. God: Dårlig: Mangelfull: Alle samtidige krav er overholdt Dersom avvik fra renseeffekt overstiger følgene prosentvise avvik: SS => 10% BOF5, hvis krav 20 % => 10% BOF5, hvis krav 70 % => 5 % KOF => 5 % Tot.P => 3 % Tot.N => 5 % Øvrige resultater Samlet vurdering overholdelse av rensekrav God: God vurdering for alle parametre Dårlig: Dårlig vurdering for en eller flere parametre mht. renseeffekt Mangelfull: Øvrige resultater Vurdering på kommunenivå/selskapsnivå overholdelse av rensekrav:

24 På kommunenivå eller selskapsnivå summeres antall innbyggere som er tilknyttet renseanlegg med ulik overholdelse av gjeldende rensekrav: Sum antall innbyggere som er tilknyttet de renseanleggene som har God overholdelse av rensekravene Antall innbyggere som er tilknyttet evt. renseanlegg som har Dårlig overholdelse av rensekravene Antall innbyggere som er tilknyttet de øvrige renseanleggene som har mangelfull overholdelse av rensekravene. Samlet vurdering: God: Dårlig: Mangelfull: 100 % av innbyggerne er tilknyttet renseanlegg med God overholdelse av rensekrav > 10 % av innbyggerne tilknyttet eller > 1000 innbyggere har Dårlig overholdelse Øvrig 4.2 Tilknytningsgrad til renseanlegg med godkjent utslipp i kommuner Innbyggere bosatt i spredt bebyggelse som skal ha private løsninger Tettbebyggelse med private godkjent utslipp Utenfor tettbebyggelsen som er tilknyttet nettet Kommunale rensedistrikt Tilknyttet ra med godkjent prosess iht. krav i F forskriften Tilknyttet avløpsnettet Tilknyttet renseanlegg Krav til tilknytning til renseanlegg: Iht. Forurensningsforskriften har kommunene krav til å tilknytte innbyggere og øvrige forurensningsproduksjon i tettbebyggelsene til godkjente utslipp. Med godkjente utslipp menes at avløpsvannet blir renset iht. kravene i forskriften. Definisjonen av hva en tettbebyggelse er, er gitt i forurensningsforskriftens Beregning av rensedistrikt for hvert renseanlegg = Personer tilknyttet: For å vurdere måloppnåelsen mht. tilknytning til godkjente utslipp må kommunen definere hva som målet for tilknytning for de ulike renseanleggene, dvs. rensedistriktet for anleggene: + Antall innbyggere/pe i tettbebyggelsen + Veid antall personer tilknyttet fra fritidsboliger (25 % av maks tilknytning) + Antall innbyggere/pe utenfor tettbebyggelsen som alt er tilknyttet nettet - Antall innbyggere/pe i tettbebyggelsen som har godkjent privat utslipp

25 Tilknytningsgrad til godkjente utslipp: Målet er først nådd når innbyggerne/forurensningsproduksjonen i rensedistriktet er tilknyttet rensanlegg som er bygd med riktig prosess iht. kravene i F-forskriften, kalt Tilknytningsgrad til godkjente utslipp i %: Antall innbyggere/pe tilknyttet renseanlegg med godkjent prosess / Antall innbyggere/pe i rensedistriktene*100 God: Dårlig: Mangelfull: 98 % av innbyggerne/pe i rensedistriktene er tilknyttet godkjent utslipp < 95 % av innbyggerne/pe i rensedistriktene er tilknyttet godkjente utslipp Øvrig Utfylling av skjema for rensedistrikt Skjema for registrering av renseanleggets rensedistrikt og status for tilknytning ligger under det enkelte renseanlegget som kommunen får behandlet sitt avløpsvann. Skjema «Renseanleggets rensedistrikt» må fylles ut av kommunen. Dersom kommunen ikke er eier av renseanlegget, f.eks. et interkommunalt renseanlegg, må vi i 2015 ha en manuell rutine for å få registrert dataene: Kommunen registrerer dataene i det aktuelle skjemaet i en epost og sender til Norsk Vanns rådgiver; May Rostad på epost for registrering. Dette er en nødløsning for 2014-rapporteringen, da vi sikter på å kunne «sende data» via bedrevann fra kommuner til renseanlegg i Slamhåndtering Utgangspunktet for vurdering av standarden på slamhåndteringen er at det gjøres en beregning av slamproduksjonen fra kommunens avløpsvann uavhengig av på hvilket renseanlegg slammet blir produsert. Definisjon av slam (tilsvarende definisjonen i KOSTRA) Definisjon av slam: avfallsproduktet fra avløpsvann som er renset ved renseanlegg. Rist- og silgods som separeres fra rister og siler med lysåpning større enn 0,5 mm anses som "avløpssøppel" og skal ikke rapporteres i denne sammenheng. Dette betyr at det er avhengig av hva dere velger å definere avfallet fra silene som (Avfallssøppel som dere skal deponere eller slam som dere ønsker å disponere) som avgjør om dere skal registrere det som slamproduksjon i KOSTRA skjema 26B pkt. 6 og om IKS som mottar slammet skal rapportere kvalitet og disponering i skjema 26C. I bedreva importeres slamproduksjonsdataene fra KOSTRA: Mål for slamhåndtering: Kommunen skal dokumentere at denne slamproduksjonen har god nok kvalitet til å kunne bli disponert. Deponering av organisk avfall som slam er, er ikke tillatt. Det er kun når slammet ikke har god nok kvalitet mht. tungmetallinnhold og miljøgifter eller at slambehandlingen ikke har gitt tilfredsstillende stabilisering og hygienisering at slammet må deponeres. Det må tilfredsstille kravene gitt i Gjødselvareforskriftens kvalitetsklasser for disponering til ulike formål. Slamproduksjon: For hvert rensanlegg oppgis mengden slam som ble produsert i rapporteringsåret (importeres fra KOSTRA), samt hva som er gjennomsnittlig slamproduksjon siste tre år (rapporteres i bedreva som snittet av produksjonen i rapporteringsåret + to foregående år). NB! Enheten for slamproduksjon er kg TS/år. Dette beregnes slik: Antall tonn, evt. m3 slam * % TS målt i slammet

26 For mange anlegg der slamproduksjonen på anlegget er tynnslam som kjøres til andre anlegg for avvanning og sluttbehandling, måles ikke tørrstoffinnholdet i slammet. Benytt 1 % TS, hvis ikke annet er kjent. Da noen av renseanleggene også har tilknytning fra andre kommuners avløpsvann, beregnes kommunens andel ut fra % -vis tilknytning av innbyggere fra kommunen Slamkvalitet: Kommunen skal videre dokumentere slamkvaliteten ved å angi hvor stor andel av slammet som blir produsert ved de renseanleggene, evt. separate slambehandlingsanleggene, som behandler kommunens avløpsvann som overholder kravene i Kvalitetsklasse III, angitt i Gjødselvareforskriften. Andelen av slamproduksjonen som overholder kvalitetsklasse III skal beregnes som andel av årets produksjon. God: Dårlig: Mangelfullt: 100 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III < 90 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III Øvrig Slamdisponering: Til slutt skal kommunen dokumentere hvor stor andel av slammet som produseres fra kommunens avløpsvann som blir disponert. Med disponering menes alle formål, uten deponering. Slam som midlertidig blir lagret skal ikke medregnes. Da mengden slam som disponeres vil variere noe fra år til år, skal evnen til å få disponert slammet vurderes på gjennomsnittlig slamproduksjon og slamdisponering for de tre siste årene (rapporteringsåret + to foregående år). God: Dårlig: Mangelfull: 90 % av slamproduksjonen siste tre år er disponert < 50 % av slamproduksjonen siste tre år er disponert Øvrig Deponering av slam: Kommunen skal også dokumentere om det er deponert slam i rapporteringsåret: God: Dårlig: Mangelfull: 0 % av årsproduksjonen av slam er deponert > 10 % av årsproduksjonen av slam siste år er deponert Øvrig Samlet vurdering slamhåndtering: God: 100 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III og > 90 % av slamproduksjonen siste tre år er disponert og 0 % av slamproduksjonen siste år er deponert Dårlig: < 90 % av årets slamproduksjon overholder kvalitetsklasse III eller < 50 % av slamproduksjonen siste tre år er disponert eller > 10 % av slamproduksjonen i rapporteringsåret er deponert Mangelfull: Øvrig

27 4.4 Overløpsutslipp fra avløpsnettet Krav til dokumentasjon av overløpsutslipp NB! Det er kun kommuner som har en eller flere større tettbebyggelser med krav gitt i kapittel 14 i Forurensningsloven som har krav til å dokumentere overløpsutslippene fra avløpsnettet. A: For kommuner som kun har mindre tettbebyggelser og dermed ikke krav til dokumentasjon skal fylle ut skjemaet slik: 1. Felt «Overløpsutslipp» i skjema Avløpstransport, settes blank 2. Felt «Metode/Ikke krav settes til Ikke krav til dokumentasjon Metoder for måling og beregning av overløpsutslipp B: Kommuner som har krav til dokumentasjon må angi hvilken metode som anvendes for å dokumentere utslippene: Overløpsutslipp fra hvert enkelt overløp måles eller beregnes og summeres for den kommunale avløpstjenesten for rapporteringsåret: Overløpsutslipp ved kraftig nedbør eller snøsmelting som følge av at kapasiteten for videreført avløpmengde overstiges. Overløpsutslipp som følge av tilstopping, helt eller delvis. Overløpsutslippene fra regnavløpsoverløp og nødoverløp på transportsystemet måles og/eller beregnes iht. til en av følgende metoder: 1: Tiden overløpene er i drift måles. Antall PE (BOF5) tilknyttet hvert overløp, må være kjent. %-andel av PE tilknyttet som går i overløp vurderes (100, 75, 50 eller 25 % ut fra rådende forhold). Beregning pr. overløp i PE: Timer overløp/år /(24*365)* PE tilknyttet * % andel PE som er tilknyttet som går i overløp 2: Det benyttes EDB-basert modell for beregning av utslipp fra overløp ved kraftig regn og snøsmelting 3: Tiden i overløp måles ikke, men anslås metodisk: Overløpsdrift ved driftsforstyrrelser (for eksempel tilstopping) registreres ved tilsynsbesøk. Dersom det er overløpsdrift ved tilsyn, anslås overløpstiden å være 50 % av tiden siden forrige tilsyn. Basert på dette overslaget pr. overløp, beregnes overløpsutslippet iht. metode Kombinasjoner av metoder, inkl. evt. andre metoder enn de som er beskrevet over som kommunen benytter 5: Overløpsutslippet er ikke stipulert pga manglende datagrunnlag. Gjelder hvis over 50 % av PE er tilknyttet overløp uten måling eller systematisk overvåking. Beregning av antall pe tilknyttet hvert overløp: En hovedforutsetning for beregningene uavhengig av hvilken metode som anvendes er å beregne antall pe i BOF5 som er tilknyttet det enkelte overløpet. Disse beregningene skal gjøres iht. Norsk Standard NS 9426 kapittel 4.2 og som er vist i dette kapittelet av brukerveiledningen under pkt. 2 Tilknytningsgrad til godkjent utslipp (se over).

28 Eksempel på beregning av overløpsutslipp mht. til de ulike metodene er vist i tabell 4.1. på neste side. Dersom kommunen ikke har data for å beregne pe iht. standarden, angi antall innbyggere som antall pe (1 innbygger = 1 pe) Dersom utslippet måles: Basisdata Beregninger Forklaring A. Spesifikk prod. pr. pe 60 g/pe,d 60 g/pe,d B. Konsentrasjon BOF5 100 mg/l 0,1 g/l B/1000 C. Utslippsmengde 1538 m3/år 4214 l/d C/365*1000 D. Beregnet utslipp gram 421 g/d C/365*1000*B/1000 E. Beregnet utslipp pe 7 Pe D/A Tabell 5: Eksempel på beregning av overløpsutslipp i antall pe Overløp (Nød/regnavløps - overløp) Tilknyttet PE (BOF5) Metode Driftstid Vurdert % utslipp Årsutslipp PE 1,2,3 eller 4 timer pr. år Andel av PE tilknyttet overløpet som går i overløp ved drift (Beregnet og/eller målt) Nødoverløp Nødoverløp Nødoverløp Nødoverløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp Overløp SUM 1665 Eksempel beregning: Tilknyttet pe: 5000 Antall driftstimer pr. år: 2000 % pe tilknyttet til overløp som slippes ut når overløpet er i drift - vurdert middelverdi for året : 25 % Årsutslipp pe BOF5 : 5000*(2000/(24*365))*25% = 285 PE Omregning av ove rløpsutslipp fra kg tot P/år til PE: Dersom kommunen har målt overløpsutslippene i kg Tot P/år, beregner dere om til PE slik: Overløpsutslipp i kg P/år / 0,58 kg P/PE, år = PE

29 Vurdering av overløpsutslippet Beregnet overløpsutslipp i pe BOF5 skal vurderes i forhold til antall pe BOF5 som er tilknyttet det kommunale avløpsnettet. Beregning av tilknytning er gjort rede for i kapittel 10.2 Tilknytning til renseanlegg med godkjente utslipp. Utslipp fra overløp / Forurensningsproduksjon tilknyttet nettet*100 God: Beregnet overløpsutslipp < 5 % Dårlig: Beregnet overløpsutslipp > 15 % Mangelfull: Øvrig 4.5 Ledningsnettets kvalitet og funksjon Spillvannsnettes kvalitet og funksjon vurderes ut fra flere indikatorer: Antall kloakkstopper Omfang av kjelleroversvømmelser (der kommunen er kjent erstatningspliktig) Fornyelse av ledningsnettet Definisjon kloakkstopp: Tilstoppinger i nett og kummer som oppdages. Tilløp til stopper som enda ikke har medført skader, ulemper eller forurensning skal også medregnes. Definisjon kjelleroversvømmelser: Antall kjelleroversvømmelser (antall kjellere) med skade der kommunen har erkjent erstatningsansvar for skaden. Erstatningsansvaret er knyttet til om årsaken til oversvømmelsen ikke er huseiers eget ansvar, men feil eller uheldig utforming på det kommunale avløpsanlegget og/eller driftsforstyrrelser. Det skal angis det antall saker*kjellere som ble berørt og som ble avklart mht. ansvar med forsikringsselskapet i rapporteringsåret. Dvs. det vil være forskjell på antall skader i rapporteringsåret og det antallet som blir rapportert Litt mer utfyllende om angivelsen av lengde fornyet offentlig spillvannsnettet Sum meter spillvannsledninger som er fornyet ved utskifting og rehabilitering. Intensjonen med fornyelse er å betjene samme antall abonnenter med avløpsledning av bedre kvalitet tilsvarende ny (slik at ca. nye 100 år kan påregnes som levetid). For tellingen av fornyelse skal sum meter ledningsnett som er fornyet tas med, uavhengig om kostnaden er bokført som vedlikehold (driftsfinansiert) eller investering. Antall meter gammel ledning som er fjernet/satt ut av drift = Antall meter ledning fornyet; dvs. antall meter fornyet er uavhengig av hvor mange meter ledning som er lagt nytt. For ledningsanlegg som bygges ut over flere år, vil antall meter ledning som er tatt i bruk hvert år inngå i totalt antall meter ledning. Fornyelsen finner først sted det året den gamle ledningen fjernes/settes ut av drift, selv om dette kan være flere år etter at ledningsfornyelsen har startet. Endres ledningstrase for ny ledning pga. grunnforhold, ny bebyggelse m.m., så inngår ny ledningslengde i totallengden, mens den gamle ledningen som fjernes/utgår regnes som fornyelse. Vurderingskriterier: God: Antall kloakkstopper < 0,05 pr. km. ledning pr. år og kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er < 0,10 pr innbygger pr. år Dårlig:

30 Fornyelsestaktene på ledningsnettet er < 0,5 % og antall kloakkstopper > 0,20 pr. km ledning pr. år eller kjelleroversvømmelser der kommunen er erstatningsansvarlig er > 0,30 pr innbygger pr. år Øvrig: Mangelfull Vi ser av vurderingskriteriene at kriteriene for god standard er uavhengig av fornyelsestakten på nettet. Kommuner som har ungt ledningsnett har ikke behov for å fornye ledningsnettet enda, dersom det ikke ut fra omfanget av kloakkstopper og kjelleroversvømmelser likevel er nødvendig å gjøre tiltak på relativt nytt nett. Vi registrerer også alderen på avløpsnettet som en indikator. Så langt ser det ikke ut til at høy gjennomsnittsalder er negativ for funksjonen mht. kloakkstopper og kjelleroversvømmelser.

Brukermanual tilstandsvurdering 2017 for IKS Avløpsrenseanlegg. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016

Brukermanual tilstandsvurdering 2017 for IKS Avløpsrenseanlegg. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 Brukermanual tilstandsvurdering 2017 for IKS Avløpsrenseanlegg Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 bedrevann verktøyet

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Avløp 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Avløp 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang møte 11.6.2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader 2014 Innbyggere

Detaljer

Brukermanual for tilstandsvurdering 2015 For KOMMUNER Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 samt kriterier og metoder for vurdering av

Brukermanual for tilstandsvurdering 2015 For KOMMUNER Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 samt kriterier og metoder for vurdering av Brukermanual for tilstandsvurdering 2015 For KOMMUNER Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 samt kriterier og metoder for vurdering av resultatene 1 Innhold brukerveiledning 1. Tilstandsvurdering

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering av avløpsdata fra 2015. Munstersvei 6, 3610 Kongsberg kontor@kinei.no 905 90 720

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering av avløpsdata fra 2015. Munstersvei 6, 3610 Kongsberg kontor@kinei.no 905 90 720 Tilstandsvurdering 2016 Rapportering av avløpsdata fra 2015 Munstersvei 6, 3610 Kongsberg kontor@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på avløpstjenesten God Mangelfull Dårlig Overløp fra avløpsnettet Ledningsnettet

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2016 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2015

Brukermanual tilstandsvurdering 2016 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2015 Brukermanual tilstandsvurdering 2016 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2015 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 bedrevann verktøyet i kommuner

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2017 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016

Brukermanual tilstandsvurdering 2017 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 Brukermanual tilstandsvurdering 2017 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 bedrevann verktøyet i kommuner

Detaljer

Norsk Vann fagtreff 9 februar BÆREKRAFTSTRATEGI MÅL FOR BÆREKRAFT v/arne Haarr, Norsk Vann

Norsk Vann fagtreff 9 februar BÆREKRAFTSTRATEGI MÅL FOR BÆREKRAFT v/arne Haarr, Norsk Vann Norsk Vann fagtreff 9 februar 2016 BÆREKRAFTSTRATEGI MÅL FOR BÆREKRAFT v/arne Haarr, Norsk Vann 1 2 Goal 6: Ensure water and sanitation for all 3 Og kutter CO2-utslepp med 1,5% Bodskap 4 Bærekraft javisst

Detaljer

www.bedrevann.no Ulike bedrevann brukere, rapporteringsskjema og rapporter

www.bedrevann.no Ulike bedrevann brukere, rapporteringsskjema og rapporter www.bedrevann.no Ulike bedrevann brukere, rapporteringsskjema og rapporter Ulike bedrevann-brukere 1. bedrevann ansvarlig 2. Rapporteringsansvarlige 3. Fagrapportbrukere bedrevann ansvarlig må legges

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

BedreVA 2016 Rapportering av Økonomidata fra Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg

BedreVA 2016 Rapportering av Økonomidata fra Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg BedreVA 2016 Rapportering av Økonomidata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Rapportering Økonomi nivå1 1. Dere rapporterer selvkostskjemaet i KOSTRA, skjema 23 innen

Detaljer

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften

Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften Avløpsanlegg iht. kapittel 14 i Forurensningsforskriften 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn Navn skjemaansvarlig Tlf nr E-post skjemaansvarlig 2 Anleggsdata

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906367 : E: M00 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 14.10.2009 67/09 EFFEKTIVITETSMÅLING

Detaljer

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010.

Registrert tilrenning til anlegget var 559 978 m³, og det har ikke gått avløpsvann i overløp foran anlegget i 2010. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2010 viser at kravet til renseeffekt for totalfosfor i utslippstillatelsen og forurensningsforskriften er overholdt, men at kravene til K1 og K2 i utslippstillatelsen

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg

Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Versjon 2 Veiledning til private eiere av avløpsrenseanlegg Rapportering på skjema mdir-010 kap. 13-anlegg Dette er en veiledning til private eiere av avløpsanlegg. Veiledningen beskriver hvilke opplysninger

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 06.10.2016 16/27105-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.11.2016 Benchmarking

Detaljer

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012

Rapport: Årsrapport: slam og utslippskontroll 2012 Rapport: Årsrapport: slam og slippskontroll 2012 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Fredrikstad 05.02.2013 DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg

Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg Tilstandsvurdering 2016 Rapportering vannforsyningsdata fra 2015 Kinei AS Munstersvei 6, 6, 3610 Kongsberg may@kinei.no 905 90 720 1 Standarden på vannforsyningen God Mangelfull Dårlig Leveringsstabilitet

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold:

Driftsassistansen i Østfold: Driftsassistansen i Østfold: Årsrapport for 22. Utslipps- og slamkontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 74/ 91 36 2 5 E-mail: frank.lunde@dao.no

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 26 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Lesja kommune 2665 Lesja Deres referanse Vår referanse Vår dato 19.12.2007 2007/2690 461.0 MD Utslippstillatelse for Lesja tettbebyggelse Med hjemmel i 18 i lov om vern mot forurensninger

Detaljer

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her:

1.1 Innledning Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du her: Informasjon om ansvarlig enhet Organisasjonsnr: 874777072 Organisasjonsnavn: BJUGN KOMMUNE DRIFT OG ANLEGG Postadresse: Alf Nebbs gate 2 Postnr og -sted: 7160 Bjugn Informasjon om anlegget Anleggsnummer:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE BORTELID RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Bortelid, 25 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 3.1 STørre

Detaljer

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring

Vannforsyning 2014. Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Vannforsyning 2014 Foreløpige resultater fra bedrevann Gjennomgang i møte 11-6-2015 Grunnlag for kvalitetssikring Kinei AS Munstersvei 6, 3610 Kongsberg www.kinei.no Tilstandsvurdering og kostnader vann

Detaljer

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune Flatanger Settefisk AS 7770 Flatanger Vår dato: 26.03.2015 Deres dato: Vår ref.: 2009/4300 Deres ref.: Midlertidig endring av vilkår i utslippstillatelsen for Flatanger Settefisk AS, Flatanger kommune

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS

Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS Uanmeldt kontroll ved Ecopro AS 08-09.10.2013 Virksomhet: Ecopro AS Tidsrom for kontrollen: 08-09.10.2013 Virksomhetens adresse: Ravlovegen 324, 7650 Verdal Virksomhetens kontaktperson: Tore Fløan, daglig

Detaljer

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra

Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra Planlegging av årets tilsynsaksjon på avløp Akkreditering Ny veileder om kommunen som myndighet på avløpssiden Primærrensing og slam Bruk av data fra renseanlegg Gjennomføres av fylkesmannens miljøvernavdeling

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato:

Gjerdrum kommune. Årsrapport Gjerdrum RA Utgave: A Dato: Årsrapport Gjerdrum RA 2010 Utgave: A Dato: 2011-01-25 Årsrapport Gjerdrum RA 2010 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Interkommunalt innkjøpssamarb. Øvre Romerike Rapportnavn: Årsrapport Gjerdrum RA

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

Rensekrav og anbefalte renseløsninger

Rensekrav og anbefalte renseløsninger Kurs om nytt regelverk på avløpsområdet 2006 Et samarbeid mellom fylkesmannen og NORVAR Rensekrav og anbefalte renseløsninger Av Jørund Ofte, Steinar Skoglund, Ragnar Storhaug og Terje Wikstrøm 1 Disposisjon

Detaljer

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS

Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg. Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Slamhandtering og resipientgranskingar for settefiskanlegg Geir Helge Johnsen dr.philos. Daglig leder, Rådgivende Biologer AS Florø, 13-02-13 Utgangspunkt Stadig flere settefiskanlegg renser avløpet sitt

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Årsrapport for Driftsassistansen i Vestfold 2015 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2015 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS ÅRSRAPPORT FOR TØNSBERG 2015

Detaljer

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012

NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Follo 2012 NORDRE FOLLO RENSEANLEGG IKS Oppegård, Ski og Ås kommuner 2012 Driftsassistansen i Follo Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

Finansieringsbehov i vannbransjen

Finansieringsbehov i vannbransjen Norsk Vann prosjekt 2016-2017 Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040 Norsk Vann fagtreff 7.- 8.februar 2017 Ved May Rostad, Kinei AS Finansieringsbehov-prosjektet Innhold: Investeringsbehov 2016-2040

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4533-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Våler kommune 2436 Våler

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012

TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2012 TAU RENSEANLEGG KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2012 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam Norsk vannteknologisk senter A/S Kontrollprøver

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2012 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 69 kommuner

Detaljer

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016

Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no Årsrapport for TØNSBERG RENSEANLEGG IKS Tønsberg, Nøtterøy, Re, Stokke og Tjøme kommune 2016 Driftsassistansen

Detaljer

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune

Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann Vefsn kommune Tillatelsens vilkår Gitt med medhold i forskrift om begrensning av forurensning av 1. juni 2004 14-4, jf lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11, 16 og 18. Vefsn kommune plikter

Detaljer

Brukermanual for tilstandsvurdering 2017 For KOMMUNER Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 samt kriterier og metoder for vurdering av

Brukermanual for tilstandsvurdering 2017 For KOMMUNER Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 samt kriterier og metoder for vurdering av Brukermanual for tilstandsvurdering 2017 For KOMMUNER Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2016 samt kriterier og metoder for vurdering av resultatene 1 Innhold brukerveiledning 1. Gjennomføringsplan

Detaljer

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg

Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Prøvetaking og rapportering ved kapittel 13 avløpsanlegg Helge Botnen DIHVA IKS Viktige VA-utfordringer for framtida Rammevilkår og reglar Bergen, 10. 11. april 2013 Kapittel 13 i Forurensningsforskriften

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 05.01.2007 07/260-02, kfr. 06/4524 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Hias IKS Vangsv.

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013

Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Årsrapport for driftsassistansen i Vestfold 2013 Tønsberg renseanlegg IKS KOMMUNENE: TØNSBERG, NØTTERØY, RE, STOKKE OG TJØME 2013 Driftsassistansen i Vestfold Aquateam COWI AS Kontrollprøver Oppsummering

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad RA2 - NØISOMHED RA2 Nøisomhed tar i mot avløp fra ca. 12200 personer (pe) pluss avløp fra næring/offentlige virksomheter, tilsvarende 1800 pe, til sammen ca. 14.000

Detaljer

Årsrapport Fetsund Sammendrag:

Årsrapport Fetsund Sammendrag: Sammendrag: Anlegget har vært ute av normal drift i januar og februar.det har vært gitt tillatelse til direkteutslipp i anleggsperioden, så vurderingen av driften opp mot stilte krav er gjort på grunnlag

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Rensekrav i. Trondheimsfjorden

Rensekrav i. Trondheimsfjorden Rensekrav i Nye SARA renseanlegg, Stjørdal Trondheimsfjorden -med utgangspunkt i Stjørdal Leif Inge Paulsen Stjørdal 25.10.2017 Avløpsforvaltning - roller Forurensningsloven fundamentet plikt til å unngå

Detaljer

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann

Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Veiledning Søknad om utslipp av avløpsvann Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller øke et eksisterende utslipp vesentlig, må du søke kommunen om utslippstillatelse.

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp

KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp 1 KOSTRA rapporteringen og statistikk på vann og avløp Konferanse i regi av DIHVA og DISVA: Rammevilkår for VA-sektoren 24-25. Mars 2015 Radisson Blu Royal Hotel, Bergen Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå

Detaljer

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS

PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS PÅSLIPPSAVTALER MULIGHETER OG BEGRENSNINGER JOSTEIN ANDERSEN RAMBØLL AS FORURENSNINGSFORSKRIFTEN, KAP. 15 A PÅSLIPP I tillegg til eventuelle krav fastsatt i utslippstillatelse av statlig forurensningsmyndighet

Detaljer

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016

SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsgiver Søndre Follo Renseanlegg v/geir Simensen Rapporttype Årsrapport 15.03.2017 SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 - ÅRSRAPPORT 2016 2 (13) SØNDRE FOLLO RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2016 Oppdragsnr.:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Mariann Størksen Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 06 Saksnr.: 10/7953 IVAR Sentralrenseanlegg Nord-Jæren (SNJ) - Kontrollrapport Rapportnr: Type

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 13.11.2008 08/5348 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Ringsaker kommune Postboks

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 14.12.2006 06/4467-03 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Steinar Østlie, 62 55 11 77 461.2 Tolga kommune 2540 Tolga

Detaljer

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff.

Slamproduksjonen i 2011 var m³ med et gjennomsnittlig tørrstoffinnhold på 19 %, tilsvarende en slamproduksjon på 314 tonn tørrstoff. Sammendrag: Resultatene fra utslippskontrollen i 2011 viser at kravene til K1, K2 og renseeffekt for totalfosfor er overholdt. Renseeffekten var gjennomsnittlig 97 % for totalfosfor, 88 % for BOF 5, 88

Detaljer

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta

26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 26B2. Avløpsanlegg iht. kapittel 1 4 i forureiningsforskrifta 1 Opplysningar om kommunen og ansvarleg for rapporteringa Kommunenr 0619 Kommunens Ål navn Navn skjemaansvarlig Harald Varlid Tlf nr 32085062

Detaljer

GVD-juleseminar. 4.12.14, Haugestad, Lier

GVD-juleseminar. 4.12.14, Haugestad, Lier GVD-juleseminar 4.12.14, Haugestad, Lier GVD- Prosjekt: Veileder for etablering av felles metode for dokumentasjon av tilføringsgrad -Status og viktige problemstillinger 10.12.2014 Innledning GVD har definert

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 11/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane)

Rapportnummer: I.FMHO (Kjøtteinståa) og I.FMHO (Eldøyane) Saksbehandler, telefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 12.03.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3539 461.2 Deres referanse Kværner Stord AS Eldøyane 59 5411 STORD Rapport fra inspeksjon Kværner Stord

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH)

Innhold. DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund(MH) Brukerveiledning DogWeb-Arra Mentalbeskrivelse Hund (MH) 20.09.2012 Innhold Forberedelser i klubbsystemet.... 3 Bruke DogWeb-Arra for MH.... 6 DWA hovedmeny... 8 Legg inn påmeldinger manuelt.... 11 Vedlikehold

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA

INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA INNLOGGINGSVEILEDNING FOR INNLOGGING OG REGISTRERING I LØNNS- OG PERSONALREGISTERET TIL KA Lenker: Rundskriv 2/2014 Vedlegg 2: Utfyllingsveiledningen ligger som pdf-vedlegg til nettversjonen av rundskrivet)

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3627 IVAR Avløpsanlegg Bore - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll: 2008.074.I.

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester bedrevann Resultater 2016 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Pågående utbygging av et nytt rensetrinn (OREA) for avløpsvann ved stor tilrenning til NRAs renseanlegg Foto: Endre Vik,

Detaljer

Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet

Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet Brukerveiledning for kommunene Kommunenes halvårsrapportering på barnevernområdet Innhold Innlogging... 1 Registrering i rapporteringsskjemaet... 2 Innsending av rapporteringsskjema til fylkesmannen...

Detaljer

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Generelt Erfaringer fra NORVAR-prosjekt May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal Årsmøte/kurs 3.-og

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Innholdsfortegnelse PÅMELDING TIL PARTIER I ARENDALS TURNFORENING... 1 FAKTURERING... 1 BRUKERVEILEDNING... 1 NYE MEDLEMMER... 2 Registrere og melde på nytt medlem... 2 Velge parti... 3 Godkjenning...

Detaljer

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype

Forskrift er tilgjengelig på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20071119-1500.html. DEL 1 Virksomhetens informasjon og anleggstype Ullensaker kommune Vann, avløp, renovasjon og veg Årsrapport for påslipp til kommunalt nett Etter lokal forskrift om påslipp av olje- og/eller fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett. I Ullensaker

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Utslipp fra renseanlegg

Utslipp fra renseanlegg Utslipp fra renseanlegg Behov for oppfølging Terje Farestveit, Klif Grunnlag for nye krav Behov for strengere krav med utgangspunkt i: Tilsynsaksjonen avløp oktober 2010 Klimautvalet si innstilling (2010:10)

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vann- og avløpsetaten. Dato: 18. august 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vann- og avløpsetaten. Dato: 18. august 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Unntatt offentlighet Off.l. 14 Fagnotat Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Vann- og avløpsetaten Saksnr.: 201002092-7

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg

Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Veileder for dokumentasjon og oppfølging av tap av forurensing fra avløpsanlegg Norsk Vann fagtreff 2016 Vibeke Olsbu, Godt Vann Drammenregionen/Drammen kommune Godt Vann Drammensregionen Samarbeid mellom

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2014 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 81 kommuner i 2014 Om rapporten

Detaljer

Påmelding til partier i Arendals Turnforening

Påmelding til partier i Arendals Turnforening Påmelding til partier i Arendals Turnforening Arendals Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Henriette Givskud Arkivnr.: 461.2 Telefon: 51 56 89 24 Saksnr.: 2008/3660 IVAR IKS Avløpsanlegg Nærbø - Kontrollrapport Rapportnr: Type kontroll:

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013

ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2013 ÅSERAL KOMMUNE KYRKJEBYGD RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 213 Kvesmoen, Februar 22 DIVA Årsrapport for renseanlegg Årsrapport 213 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BEMANNING 3 2. TEKNISKE DATA 3 3. DRIFT OG VEDLIKEHOLD 4

Detaljer

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften

Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Veiledning til søker Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter, under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet.

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS:

Driftsassistansen i Østfold IKS: Driftsassistansen i Østfold IKS: Årsrapport 27 Slam og utslippskontroll for renseanlegg i Østfold DaØ Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 143 162 Fredrikstad Tlf. 69 35 73 73/ 41 69 15 65 E-mail:

Detaljer

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad

RA2 - Nøisomhed. Lars Petter Kjerstad RA2 - Nøisomhed Lars Petter Kjerstad Dimensjoneringsgrunnlag RA2 - NØISOMHED Største utslippet i Molde: - 12.200 pe fra befolkning. - 1.800 pe fra virksomheter. - 5.000 pe forventet økning 2010 2025 (Årølia

Detaljer

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014

MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 MANDAL KOMMUNE GRØNVIKA RENSEANLEGG ÅRSRAPPORT 2014 Driftsleder Hans Jørgen Stusvik Telefon Grønvika: 38 26 58 20 Mobil: 41 50 84 24 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BEMANNING 3 2.0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 3 2.1 Større

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2013 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 77 kommuner

Detaljer

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer...

Bakgrunn... 1. Innlogging... 1. Brukere med tilgang... 3. Registrere infeksjoner... 4. Registrere antibiotika... 5. Registreringer... INNHOLD Bakgrunn... 1 Innlogging... 1 Brukere med tilgang... 3 Registrere infeksjoner... 4 Registrere antibiotika... 5 Registreringer... 8 XML (for sykehus)... 9 Rapporter... 9 Validering/logiske kontroller...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen

Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen HEVA VA-konferanse Mo i Rana 17.04.2008 Benchmarking som styringsverktøy for VA-virksomheten i kommunen 1 Einar Melheim, Norsk Vann BA Hvorfor? Innhold Riktig standard God service Kostnadseffektiv Omdømme

Detaljer

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe

Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Påmelding til partier i Holmestrand Idrettsforenings turngruppe Turngruppa i HIF benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger

Detaljer