Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. Nr. 3 oktober Dugnad. Altertavla. Knarvik kyrkje. Nye alterkar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje.no. Nr. 3 oktober 2014. Dugnad. Altertavla. Knarvik kyrkje. Nye alterkar."

Transkript

1 Nr. 3 oktober Dugnad Altertavla Knarvik kyrkje Nye alterkar Foto: Arne Årseth

2 Alversund kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund tlf fax Opningstider: tysd. torsd. fredag kl Stab Prost i Nordhordland: Geir Sørebø Sokneprest i Alversund: Åge Palmesen Diakon: Gudveig Kartveit Kana Kateket: Bjørn D. Nygård Kantor: Odd Leif Mjøs Sekretær: Mariann Grindheim Nepstad Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland Lars Inge Kjemphol Silje Marie Bauge Weronica Løland Layout/setting: ID fix design Framsidefoto: Arne Årseth Trykk: Trykk-Service A/S Url: Sokneråd Alversund sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen Kontonummer Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen Livets paradoks Oppussing av bedehuskjellar av Jorunn Berentsen, foto Lillian Berentsen Andakt ved Åge Palmesen «Og difor er eg, for Kristi skuld, ved godt mot i vanmakt, i hard medferd, i naud, i forfylging, i trengsler. For når eg er veik, då er eg sterk.» 2 Kor 12,10 P Kan hende har du reflektert litt over at livet er så fullt av paradoks av sjølvmotseiing? Det går å vera glad sjølv om ein er lei seg. Meisteren sa: gled dykk alltid... og han visste betre enn nokon at sorg er ein del av livet. Det går å vera trist sjølv om ein er glad! Dei djupaste kjenslene våre sit ikkje utanpå oss men inni oss! Arnulf Øverland sa eingong: «Hvordan kan man i det hele tatt eie noe når livet selv er et lån!» Vi vil ofte ha dei enkle svara i livets mange sider. Ofte tenkjer vi svart/kvitt enten/eller. Men det er visst ikkje slik livet er, det er både og, og det er fylt av motsetnader. Det går an å vera fri om ein er bunden. Det går å vere bunden sjølv om ein hevdar å vere fri. I Kristentrua vert vi konfrontert med paradoksa! Det er barnet, det minste, som blir forbilde for oss barnet er størst! Den som vil meina om seg sjølv at han er stor er liten! Det er når eg er veik at eg er sterk. Vi vil visst mange av oss framstå som sterke, vellukka, med dei teikn på det som vår tid har som norm. Det er det som vi kan kjøpa oss til som for mange har det største verd større enn dei verdiar som er tidlause og endå til gratis: kjærleik, omtanke, medkjensle, Kristentru og kristenliv, ja livet sjølv er eit stort paradoks. Den store Gud, den allmektige, gjorde seg sjølv liten og vart eit barn. Og så stilte han barnet fram som forbilde; bli som barn alle de vaksne! Vår Herre og meister fornedra seg sjølv og vart opphøgd inn i evigheten. Det er i sjølvmotseiinga vi skal leva! I spenninga mellom den vi er og den vi skulle vera. Ver den du skulle vera! Og like fullt: ver deg sjølv! I spennimnga mellom å elska livet og samstundes lengte etter det evige livet! Paradoksa, sjølvmotseiingane skal ikkje opphevast men opplevast, erfarast, som sanningar som skapar undring og tilbeding. Det er når vi alle vert bundne fastare til han som gir oss fridomen til å gå på eiga hand at vi blir verkeleg frie! Bundne og like fullt frie. Bundne til vårt rette element i tru på livets Herre og frelsar der finn vi livet. Der finn vi sanninga. s.2 Myksvoll: No vert det ungdomsarbeid i nyoppussa bedehuskjellar Bedehuskjellaren i Myksvoll bedehus har siste halvåret vorte forandra frå ein noko sliten og velbrukt møte- og matsal til eit lyst og fint lokale eigna til ulike typar samlingar. Møblane som har vart i 25 år og har vore limt og samanskrudd mange gongar blir no erstatta med nye og det er Tentreff-leiarane som har fått i oppgåve å velja passande inventar. Arbeidet med kjellaren har for det meste vore gjort på dugnad og Morten Skotsund som har vore leiar i komiteen, har gjort ein flott innsats innimellom alt arbeidet på garden. Det er i første omgang Yngres med born frå 5. klasse og opp- Redaktørens hjørne No er ein fantastisk flott og lang sommar over, og hausthygga kryp inn i heimane. Det er tid for å finne fram pledd og godt lesestoff, som Kyrkjekontakten. Me ser fram til vigslingsgudsteneste av Knarvik kyrkje 30. november, og kan i dette s.3 over, og Ten-treff, med ungdomar frå 8. klasse og oppover, som kan gle seg over å få ta i bruk den nyoppussa kjellaren. Tentreff starta opp fredag 12. september og Yngres starta opp onsdag 17. september. Begge laga har samlingar annakvar veke fram til jul. Då er det berre å komma og ta kjellaren i bruk. nummeret av Kyrkjekontakten lese om vegen fram frå ingenting til ferdig bygg. Redaksjonen set stor pris på alt de sender inn til bladet, og fristen for julenummeret er 15. november. Ha ein flott haust, og kos dykk inne og ute!

3 Barnesida Bibelvers av Monika Bøkevoll Aarland «Gled dykk alltid i Herren! Endå ein gong vil eg seia: Gled dykk!» Filipperne 4, 4. Andakt om glede Smil! D et v a tørr fi r ein gang s k og ein Tørr fi ein torsk sk e n k. l a t ra o pp i e i t t re. Då sa «at du torsken: tørr, fi sk!» Me snakkar mykje om glede. Glede smittar, likt alt anna humør. Eit smil kan gje uante konsekvensar; det kan hende at andre blir glad Før jul har me advent, ei ventetid der me ventar på ei glede «som skal timast alt folket». Då ventar me på Jesusbarnet, vår frelsar. For ungar kan ventetida før jul vere ekstra lang og spanande. Det er mange ting ein kan vente på med glede. Og det er mange ting som kan gjere ein glad. Eit smil, eit ord, ei gjerning som blir gjort mot oss. Er me glad for at me er frelst? Paulus seier i brevet til Filipparane at me skal gle oss i Herren alltid. Me skal gle oss for Han er nær! Me veit ikkje dagen eller timen, men me veit at han kjem snart. Me skal ikkje bekymre oss, men be og vere glade. Bibelen: Ordet bibelen kan delast opp i tre ord; Bi bi på Herren, vent på han be be til Herren, legg fram alle ting for han. len len deg til Herren, støtt deg på han i alt. Me skal ikkje bekymre oss for noko. Me får leggje alt fram for han, og gle oss i hans frelsesverk. ALVERSUND AKTIVITET KONTAKTPERSON Alversund kammerkor Odd Leif Mjøs FOR KVEN For vaksne, yngre og eldre Alversund KFUK/KFUM speidar Einar Amund Kartveit Familiar barn i skulealder Fredagskos/Eldretreff Ingunn Mestad Gnisten Barneforening Nina Beate T.Nordheim Born fra 3.klasse Kyrkjeringen Ingunn Mestad Vaksne Den Nye Kyrkjeringen Ann Kirsti Vatnøy Vaksne Samtalegruppe Torunn Ø. Jordal Vaksne Sing Singeling Therese H. Aakre Barnekor, fra 1.klasse Sing Out Helle Kartveit klasse Solstrålen Gudveig Kartveit Barnekor, 3-6år Strikkekafè Ingrid Bekkenes Kvinner Helle Kartveit Kana Born Teatergruppe Hanne Vatnøy klasse Alversund Kyrkjekontor Alversund Indremisjon Eivind Svendsen I Fosse bedehus/husfellesskap Søndagsskule - treng leiarar Vaksne LYGRA AKTIVITET KONTAKTPERSON FOR KVEN Myksvoll Yngste Røster Atle Berland Barnekor frå 3 år og opp Søndagsskulekafé Jorunn Bernssen Alle Yngres Jens M Bernssen Jenter og gutar frå 5.kl og opp Ten - treff Håvard Brekkhus Bernssen Ungdom frå 8.kl og opp Støttef. for barne/ ungd.arb. Gjertrud Berland Møter, Myksvoll Indremisjon Jorunn Bernssen Pensjonisttreff Asle Hetlebakke Frå 60 år og oppover Feste Søndagsskule Jorunn Nordbustad Frå ca 3 år og opp Forening, NMS Jorunn Nordbustad For vaksne Vaksne 1 gong i mnd. Klypp ut sida frå bladet og heng den på kjøleskapet! :- s.4 Aktivitetar i kyrkjelyden

4 KNARVIK Aktivitetar i kyrkjelyden av Leif Ragnar Fiske AKTIVITET KONTAKTPERSON FOR KVEN Familieforeining NLM Sissel Bjørke Vaksne i private heimar Fredagsklubben Arild Stangeland Jenter og gutar frå 5. kl. & opp Connected (tidl. fredagskafé) Sindre Kvalheim Ungdomsskule og oppover Føremiddagstreff Leiv Nesheim Frå ca. 60 år og oppover Indremisjonsforeining Kjellaug H. Jensen Vaksne i private heimar NMS-foreining Jorunn Marøy Vaksne i private heimar Søndagsskule Jarle Harnes Born 18 + Lars Bjarne Andås Unge vaksne Knarvik Misjonshus Mikal Bjåen Gospelkor for vaksne Gerd Marit O. Øvretveit Vaksne i alle aldrar Step Out Gudveig Kartveit Kana KRIK Solvor Osland Lilleberg Ungdomsskule og oppover Konfirmantar Knøttekor (tek til i januar 2015) Gerd Marit O. Øvretveit Barn 3 til 6 år Seim AKTIVITET KONTAKTPERSON FOR KVEN Vollom Indremisjon Jarle Monstad Alle Seim Indremisjon Johan Espeland Alle Vollom Kvinneforening Inger Romarheim ImF Kvinnelag (Seim) Solveig Hjelmtveit Gneisten Barnelag Mikal Bjåen Born 5-7 kl Vollom Søndagskule Monika B. Aarland Born 3 år til 1. klasse Tårnagentene Miriam Monstad Born 2. klasse og opp Familiegruppe Erling og Maria Rosnes Familiar. På Spurkeland gard Seim Songkor Ingunn Øwre Vaksne Søndagskvelds i Borgstova Eva Karin G. Kjellnes Ungdom år Bibel-/samtalegrupper Maria og Erling Rosnes Mange har med glede sett at det endeleg skjer noko med Alversund kyrkje. Det har gått lang tid sidan Laila Tvedt i november 2012 tok initiativet til å samla folk til ei styringsgruppe som skulle få i gang ein dugnad for å gjera noko med forfallet som og mange har ergra seg over. I år løyvde Lindås kyrkjelege fellesråd kr til måling med meir. I haust tok arbeidet til med vasking, skraping og måling av kyrkja. Sidan kyrkja har ein del roteskadar, har kyrkjeverja leigd inn byggmeister som er spesialist på slike bygg til å skifta ut rotne delar som kledningsbord, hjørnekjølar og botnstokkar. I skrivande stund er status slik: Det nye treverket har fått tre strøk med måling. Sørveggen, vestveggen og austveggen har fått to strøk med måling; det har og alle veggene i tårnet. Det som står att er måling av veggen ved inngangsdøra og måling av døra. Tømrararbeid som står att er utbetring av roteskader ved inngangsdøra til sakristiet, i kista ved sørausthjørnet og i berande Speidaren Ungdom :- Klypp ut sida frå bladet og heng den på kjøleskapet! Dugnad på Alversund kyrkje Speidaren i Alversund er i gang igjen. Me har jamlege møter for klasse fordelt på oppdagarar (1.-3.), stifinnarar (4.-5.) og vandrarar (6.-10.). Møta foregår på torsdagar ved kyrkjelydshuset der til saman 45 gutar og nokre jenter møter opp. Me har fokus på kristen tru, fellesskap, personleg utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Følg oss på Facebook, der legg me ut bilete av kva me gjer. Ikkje gløym å kjøp kalender av oss når dei kjem for sal! s.7 ramme ved inngangspartiet. Dugnadsgjengen har gjort ein strålande innsats, som og reportasjen i «Strilen» viser. Dugnadsinnsatsen er verd fleire hundre tusen kroner, og Alversund sokneråd er djupt takksame. Takken går og til initiativtakar Laila Tvedt. (Bilete over er frå starten i 2012)

5 20 ganger mer arbeid! av Tor Kristiansen Uten ildsjelene hadde det gått dårlig med Norge. Dugnader en ny gravplass og kirken skulle er vårt varemerke. Men noe dugnadsarbeid er mer krevende for all del ikke konkurrere med kirken i Alversund i størrelse. enn folk aner. Arbeidet med å lede byggenemden for Knarvik kirke er 20 ganger mer omfattende enn jeg først trodde. Det er enormt krevende, men også enormt interessant, sier Helge Tangen. Han kommer syklende til kirken, jubler over det vakre bygget han ser, der flere og flere detaljer kommer på plass. Oppriktig gleder han seg til innvielsen 1. søndag i advent og har alt begynt å ønske folk «God jul». Det er spennende å få være sentral i et så historisk bygg. Det vil bety noe i livet til svært mange i området og bli en viktig del av kulturmiljøet i Lindås, tror Helge Tangen. Han er født inn i en kultur der Gud var en del av hverdagen. Kirken lå 200 meter unna barndomshjemmet på Fedje, bedehuset 300 meter. Min rolle Kirken var formell og organisasjonene spirituelle, men kirken og indremisjonen var likevel hånd i hanske. De samme menneskene gikk begge steder. Min mor var renholder i kirken. Kanskje er det medvirkende til at min rolle mer har vært vaktmesteren enn forkynneren i kirke og be- dehus, forteller Helge Tangen. Kirken og bedehuset ble ankerfester i livet. Han utdannet seg til lærer i kunst og håndverk, giftet seg med Kirsten som er lærer i samme kreative fag og fikk førstejobb på Linderud skole i Oslo. Da vi ville flytte vestover uten å ha fått noen garanti om jobb, sa rektor: Tangen, du gambler med ditt liv! Men alt ordnet seg. Kona mi fikk først en stilling på Fedje. Jeg ble sløydlærer i Alversund. Og i 1978 var vi på plass i en lærerbolig i Knarvik begge to, forteller Helge. Det var en pinsemenighet på Knarvik, men kirken og bedehuset var noen kilometer unna. Det innrømmer han var en underlig opplevelse. I den tiden samarbeidet tre organisasjoner om å reise en barnehage, den ene organisasjonen også et misjonsbygg. Helge kom med i dugnadsarbeidet og misjonshuset ble benyttet som interimkirke. De første tanker En ny prest ble ansatt og tanken om en egen kirke i Knarvik kom opp. Et kapell var en del av områdeplanen for Knarvik, men det var nærmest snakk om et gravkapell i tilknytning til s.8 Sokneprest Åge Palmesen og jeg ble med i en arbeidsgruppe nedsatt av soknerådet og inspirerte hverandre. I vår engasjerte naivitet hadde vi stand i Knarvik senter og begynte å samle inn penger til kirke. Vi fikk en testamentarisk gave på kroner og tenkte alvorlig på hvordan vi kunne forvalte den så den vokste til kirkekapital, sier Helge Tangen. Betatt av den nye kirken i Norheimsund, engasjerte de Peder Ristesund som arkitekt. Han tegnet en flott steinkirke med inngang gjennom et firkantet tårn. 27 millioner kroner ville den koste i Det var mye snakk om hvor kirken skulle ligge. Daværende biskop Per Lønning fremhevet at kirken skulle være blant de levende, ikke blant de døde, nær gravplassen. Ny koalisjon Jeg engasjerte meg politisk, ble valgt inn i kommunestyret og flagget at Knarvik måtte få en kirke. Men flertallet bestemte at det først måtte anlegges en gravplass. Da gikk luften ut av ballongen, forteller Helge Tangen. I 2007 ble en ny koalisjon skapt i Lindås. En del av det politiske programmet Kristelige Folkepar- Forventning: Helge Tangen har allerede lenge gledet seg til jul. ti og Fremskrittspartiet, støttet av Venstre, forhandlet frem, var at det skulle bygges ny kirke. En ny kirkeverge ble ansatt og han ble bedt om særlig å ha fokus på et nytt kirkebygg. Lindås kirkelige fellesråd satte ned en plan- og prosjektgruppe. En arkitektkonkurranse ble utlyst. Jeg ble bedt om å lede juryen og i neste omgang byggenemden. For å unngå å komme i skvis mellom disse vervene og arbeidet i skolen, valgte jeg, i samråd med min familie, å ta ut alderspensjon. Uten min kone Kirstens fulle støtte, hadde dette aldri gått, forteller Helge Tangen. Lært mye Selv har han lært ufattelig mye av å delta i arbeidet med å reise kirken. Han samarbeider med så dyktige fagfolk og verdsetter høyt arkitekt, entreprenører, byggeleder, rådgivere og håndverkere. En gang i måneden leder han byggekomiteens møte. Dere fikk en ekstra utfordring da Waldegruppen gikk konkurs? Jeg satt i møte med vår rådgiver i Rambøl i Bergen da jeg fikk en telefon fra kona som hadde sett noe på nettet. Konkursen kom som lyn fra klar himmel. Vår mann hos Rambøl, kirkevergen og advokatene gjorde en kjempejobb i dagene som fulgte. Etter bare en ukes byggestopp var arbeidet i gang igjen. Flere av konsulentene og håndverkerne fulgte oss videre, forteller Helge Tangen. Økonomisk påførte ikke konkursen kirkebygget tap, men det viste seg at det ville ta en måned ekstra å få alle byggdetaljene på plass. Det var det rom for. Alt som var planlagt, vil stå klart når kirken innvies 1. søndag i advent. Større betydning Det er alle de små avgjørelsene innimellom alt som opptar Helge Tangens hode. Nylig våknet han og tenkte på hvordan stolene s.9 skulle plasseres. Den første skissen gikk ikke. Rømningsveier må også sikres. Rekker forresten arkitekten å tegne et prosesjonskors og hyller til salmebøkene i helgen? Og nå må kona etter hvert få hjelp med klesvaskemaskinen. Hele tiden må små ting gjøres om av hensyn til økonomien i prosjektet. Hva har arbeidet gitt deg? Jeg har fått innblikk i store, komplekse prosesser. Det er som om tog kommer og tog går med ulike varer og ting som vi må ta stilling til. Flere beslutninger er ikke reversible. Ikke alltid ser vi konsekvensene, men tror det går bra. Kirken er et spesialdesignet bygg det ikke finnes makten til. Jeg kjenner alt den gode opplevelsen av å komme inn i kirken. Dessuten vet jeg mye om det store engasjementet kirkebygget har utløst både i Knarvik og Lindås kommune. Dette bygget vil få større betydning enn vi nå ser, sier Helge Tangen.

6 Kjøkkenavtale la grunnlaget for kyrkja av Tor Kristiansen Fleire og fleire aner at Knarvik kyrkje er eit bygg reist for framtida. Men få veit at avtalen om å byggje kyrkja vart teke på eit kjøkken. Arbeiderpartiet styrte Lindås kommune. Vi kunne ikkje ta oss til rette på rådhuset. Derfor valde Nils Træland frå Høgre, Bjarte Vatnøy frå Fremskrittspartiet og eg frå Kristeleg Folkeparti å sitje heime på kjøkkenet til Bjarte å forhandle om en samarbeidsavtale i Bjarte hadde små barn, mens vi hadde store born og kunne forlate dei. Kjøkkenet var ein god arbeidsplass der og da, fortel Astrid Aarhus Byrknes. Avtalen om å byggje kyrkje i Knarvik var eit av dei historiske punkta i avtalen som vart til på kjøkkenet. Vi sat med blanke ark og kunne tenkje nytt. Ingen kunne straffe oss, fortel Nils Træland. Eit godt grep Han hadde den politiske erfaringa. Astrid var heilt ny i politikken. Likevel foreslo han henne som ordførar fordi han såg ein fordel i at ho var ny. Det var Bjarte samd i. Og det grepet er begge godt nøgde med den dag i dag. Nils og Astrid er veldig fleksible. Det var lett å forhandle og alle partia hadde det som ein post i programmet at det skulle byggjast kyrkje i Knarvik, fortel Bjarte Vatnøy. Det var ein stor fordel. Og i samarbeidsavta- len vart det også understreka at kyrkja skulle byggjast sentralt i Knarvik. Men kva som er sentralt, var det mykje diskusjon om i gruppene. Nils tok tak i dette og var ein pådrivar for at kyrkja skulle reisast der ho no ligg. Også biskop Halvor Nordhaug vart kopla inn om plassering av kyrkja der den ligg i dag. Regionsenter I 1964 vedtok Stortinget at Knarvik skulle vere et regionsenter i Nordhordland. Knarvik har vekse tiår for tiår. Med ein katedral på plass, er ein nærare målet om regionsenter. Kyrkja skal ikkje berre stå i nokre tiår, men i fleire hundre år. Kyrkja skin der ho no står og vil skina endå meir. Plassen er sentral både for notida og framtida. Eg trur vi trefte blink! seier Nils Træland. Det høyrer og med til historia at Lindås hadde godt med pengar da dei tre partia danna ein koalisjon. 70 millionar kroner vart sett av til kyrkje. Men då det første anbodet var på 94 millionar kroner, sa politikarane stopp. 70 millionar kroner var nok. Dei tenkte samstundes langsiktig. I dag er Alversund kyrkje for liten ved store gravferder. Mange s.10 må stå ute. No får Lindås ei kyrkje som er stor nok. Kyrkja vert og eit kulturhus. Den nye kyrkja tar seg godt ut og vil løfte regionen. Utfordringa framover vert å fylla ho med liv. Eg trur Knarvik kyrkje vert ei arbeidskyrkje der det er høgt under taket, seier Astrid Aarhus Byrknes. Vi ante nok ikkje rekkevidda den gongen vi utarbeidet samarbeidsavtalen heime på kjøkkenet mitt. Vi har fått noko meir enn ei kyrkje, eit bygg som vil stå seg i fleire hun- dre år, seier Bjarte Vatnøy. Han var sjølv vara i Lindås kyrkjelege fellesråd, samt leiar av gruppa for innsamling av eksternmidlar, og roser det arbeidet Ivar Eidsheim som leiar for rådet og Åge Paulsen som kyrkjeverge gjorde. Gjennom ein studietur fekk dei sjå ulike nye kyrkjer og ana betre kva ei ny kyrkje kunne få å seie for Lindås. Kulturkyrkje Lindås har to brassband i verdsklasse og fleire skulekorps som hevdar seg høgt. No får også dei og kora ein ny arena å syne seg fram i. Eg trur kyrkja vert ein arena for store kulturopplevingar, seier Nils Træland som gler seg over at eit barnebarn er i det første kullet som skal konfirmerast i kyrkja. Astrid er særs glad for at Trond Mohn har gjeve ei gåve på fem millionar kroner for eit nytt orgel til kyrkja. Ho ser fram til konsert med fleire dyktige organistar. Kva for von har dykk for Knarvik kyrkje i framtida? Eg trur kyrkja vil gi folk håp og vere ein trygg plass for folk som s.11 treng det. Kyrkja følger oss i lukke og sorg. Den er der i alle dei viktige fasane i livet, seier Bjarte Vatnøy. Mi von er at kyrkja vert ein viktig stad for born og unge. Vi har brukt mykje pengar på kyrkja. Pengar som kjem born og unge til gode i framtida, seier Nils Træland. Ingen ting vil glede meg meir enn at kyrkja vert fylt med folk. Vi får ein sentral møteplass for heile regionen, seier Astrid Aarhus Byrknes.

7 Bok om Knarvik av Lars Inge Kjemphol kommunaldepartementet i Dei tre prosessane har såleis gått over om lag like lang tid. Forteljinga om det nye Knarvik startar med to vegar, eit ferjeleie som gav namn til beiteland og lyngheiar mellom Gjervik og Isdal, og nokre optimistar som såg ei framtid for området og torde satsa. Så følgde fleire etter, og det eine drog det andre med seg. Boka prøver å skildra noko av det som har vore med å prega utviklinga. Det er ikkje ei tradisjonell bygdebok, men formidlar nokre glimt av det som har skjedd undervegs. Du vil finna stoff om Foto: Arne Årseth Den store dagen, 30. november, nærmar seg. Då blir Knar- gåve. Overskotet av boksalet vil vik kyrkje vigsla av biskop Halvor Nordhaug. Vi er mange gå til Knarvik kyrkje og arbeidet som gler oss til denne dagen. Mykje arbeid har vore gjort der. gjennom fleire år for at kyrkja skulle bli ein realitet. Vi har spurt Vidar om han Ein av dei som har vore sterkt gjevar. Arbeidet har vore utført kan fortelje meir om boka. engasjert i arbeidet for kyrkja er Vidar Rydland. Han var også den som fekk idéen om å lage noko skriftleg om kyrkjeprosessen. Sidan Knarvik-bygda ikkje har vore boktema tidlegare, vart det naturleg å lage ei bok om både bygda og kyrkja. Dette er også tittelen på boka: «Knarvik bygda og kyrkja». Boka vil vera klar til vigslinga. Alversund sokneråd står som ut- av ei nemnd som har bestått av Ingvild Skår, Kåre Mestad, Arthur Kleiveland, Terje Hella og Vidar Rydland. Lars Inge Kjemphol har vore kontaktperson for soknerådet i nemnda. Det ligg svært mykje arbeid bak det som ser ut til å bli ei interessant og innhaldsrik bok med mange bilete. Vi i Kyrkjekontakten trur dette kan bli årets jules.12 «Det er tre forhold som ligg bak tanken om å lage denne boka. Dei første spor av det som skulle utvikla seg til Knarvik-bygda skriv seg tilbake til og 60-talet. Nye Lindås kommune vart etablert i Kyrkje i Knarvik vart teikna inn i første reguleringsplan for området, som vart godkjent av korleis Knarvik var før utbygginga starta, ein del hendingar som har påverka utviklinga i bygda, fritidsaktivitetar som har halde det gåande i fleire ti-år, intervju av personar som har budd her lenge, informasjon om kyrkjeprosessen og kyrkjebygginga m.m. Boka har to hovuddelar, ein om bygda og ein om kyrkja. Både medlemer av nemnda og andre vi har kontakta, har bidrege med tekst og bilete. Det er mykje bilete i boka, m.a. flyfoto av utbygginga i Knarvik. Desse er utlånt frå Lindås kommune og har aldri vore publisert tidlegare. Bokprosjektet har vore ei interessant og til tider krevjande oppgåve for nemnda. Sjølv om fleire av oss har vore borti litt av kvart, har ingen erfaring frå å fullføra arbeidet med ei bok. Vi har hatt kontakt med mange personar, og møtt mykje positiv innstilling til prosjektet. Vi har inntrykk av at mange ser med forventning fram til å få boka i handa. Boknemnda er sjølvsagt spent på korleis folk vil ta imot resultatet av arbeidet. Vi håpar både Knarvikbuarar og andre vil finne boka interessant, og ha glede og nytte av henne ei god stund framover.» Dugnadsdag for Kyrkjelydshuset I vår vart Den nye Kyrkjeringen og Stiftelsen for Kyrkje- set. Liten og stor, i sorg og i glede. lydshuset einige om å ha ein fellesdugnad 27. september for Då er det viktig at ein kjenner seg velkomen, og at ein kan kjenne at «huset vårt». av Berit Dale Øgaard Denne laurdagen var vi igang personer møtte opp medbragt stige, høgtrykkspylar, verktøykasse og vaskemiddel. Takrennene blei reinska, plattingen ved inngangsdøra spylt med høgtrykkspyler. Bord og stolar blei etterteita, stolar i sal og peisestova blei dampvaska. Støvtørking og vasking av mangt og mykje i huset vart utført. Det blei servert risengrynsgraut, eit godt og koseleg måltid ved spisebordet i peisestova. Ein dugnad er og eit felleskap! Vere saman med andre og gjere ein innsats for huset og bygda vår. Vi ynskjer at folk skal bruke hu- s.13 dette huset er det godt å vere i. For som Kine Hellebust syng: «Folk treng hus og hus treng folk». Huset står her, godt å sjå at bygdefolket brukar det!

8 Kyrkja vert ferdig i rett tid Mottek gåver frå fjern og nær av Weronica O. Løland «Vi har god kontroll. Alt vert ferdig til planlagt tid. I tida fram til formell overlevering til byggherren i slutten av september skal vi ferdigstille ein del tilleggsarbeid, samt rydde opp etter oss.» Ove Rondestveit, dagleg leiar i 7Fjell Entreprenør. Måndag 18. august var det fer- på sin måte og det har tatt tid å digbefaring av Knarvik Kyrkje. få det til. Noko tilsvarande bygg Då var alt av kontraktarbeid fer- finst ikkje andre stader i landet. digstilt av 7Fjell Entreprenør. Difor har samspelet med byggove Rondestveit vandrar rundt herren og arkitekten vore viktig saman med ein av karane som under heile prosjektet, fortel Ove. skal ferdigstille uteområdet og Han har saman med prosjektsyner han staleiar Stian dene det er Raunehaug naud s y nt å leia arbeifylle på stein det med å og jord. Utanreise Knarfor inngangen vik kyrkje. skal bakken Han inn Ove Rondestveit hevast 10 cenrømmer at timeter. Her trengst eit godt lag det vart ein krevjande og spesiell pukk. situasjon då Waldegruppen, som Det har vore eit spanande pro- hadde byggeoppdraget, gjekk sjekt å vere med på dette. Sjå på konkurs i fjor haust. Takka vere taket! Nokre stader ser treverket gode krefter hjå Lindås kyrkjenesten kvitt ut, seier Ove Ron- lege fellesråd, samt ein særs god destveit og er fascinert over arki- jobb av advokatfirmaet Simontekten sin måte å forme bygget på sen Vogt Wiig (som tok hand om og val av materialar. Utvendig er konkursbuet etter Waldegrupdet brukt malmfuru, som nesten pen) kunne 7Fjell Entreprenør gir eit «stavkyrkjepreg». bli etablert og arbeidet med kyrdei breie golvborda i kyrkjerom- kjebygget takast opp att på nyårmet vart lagt på plass i sumar- et. Ikkje mange dagar gjekk tapt. ferien. No er også golvet rundt alteret ferdig. Det er tilrettelagt Korleis har det vore å arbeide for rullestol heilt opp til alteret. med eit kyrkjebygg? Innvendig har panelarbeidet For vårt selskap har det vore vore krevjande. Her er mange flott å ha dette som vårt første spesielle vinklar. Alt må løysast prosjekt. Dette er eit signalbygg «Kyrkja er eit flott signalbygg som skal stå i mange år» s.14 som skal stå i mange år. Vi må gjere ting skikkeleg og med omtanke, seier Ove Rondestveit. Økonomi og kostnadsstyring har for byggherren vore viktig i heile prosjektet. Dette har medført at ein del kvalitetar er fjerna eller endra. Mellom anna er utomhusområdet vorte vesentleg forenkla i høve til opprinneleg plan. Trass i dette står kyrkja i dag som eit moderne bygg med gode tekniske installasjonar, og med innvendig lyse overflater der bruken av tre dominerer. Her er vassboren golvvarme i heile kyrkjerommet, noko som gir ei behageleg oppvarming av rommet. Dette er eit bygg som Knarvik kan vere stolt av med ei heilt unik plassering over senterområdet. Eg håpar likevel at kommunestyret til hausten syter for dei pengane som er naudsynt for å få innreia romma i underetasjen til barneog ungdomsarbeid, seier Ove, og syner oss kor flotte lokale kyrkja har også under kyrkjerommet. av Lars Inge Kjemphol «Per 17.oktober har stolaksjonen eit resultat på ,- kroner. Det vil seie at vi eig 150 av stolane som er bestilte. Målet vårt er at alle dei 430 A-stolane i kyrkjerommet skal vere betalte innan vigslinga 30.november», seier Wenche Medaas, leiar for stolaksjonsgruppa. Vi mottek innbetalingar frå fjern og nær, og opplever at mange støttar opp om aksjonen. I tillegg til innbetalingar med postnummer i kommunen, melder kasserar om gåver med postnummer i andre kommunar. Det er veldig gledeleg, seier ei entusiastisk Wenche Medaas. Glad: Wenche Medaas gler seg over at mange vil gje ein stol. Det avgjerande, meiner ho, er at kvar og ein bestemmer seg for at dei vil støtte aksjonen, og så faktisk gjer ei aktiv handling i forhold til innbetaling. Ein bestemmer sjølv beløpet. Kontonummeret til stolaksjonen er , ved Alversund sokneråd. Merk innbetalinga med «stolaksjonen». Aksjonsdag laurdag 15. november Aksjonsdag med stand i Knarvik senter, Rema 1000 Knarvik, Eurospar Isdalstø og Kiwi Ikenberget eksemplar av stolen med oss. I Knarvik senter kan vi også by på ein vaffel og musikk frå scena. 15. november opnar vi opp for innsamling av kontantar i bøsser. I tillegg til bøssene, vil vi informere om aktivitetane i Knarvik kyrkje og om prosjektet. Og, sjølvsagt vil vi ha eit Dei to siste vekene i november, vil vi stå med bøsser ved modellen av Knarvik kyrkje. Så, dersom du enno ikkje har støtta aksjonen, kan du framleis rekke det! s.15

9 Frå kyrkjeboka Døypte: Alversund sokn: Maiken Dahle Kleppe (døypt i Meland kyrkje) Troy Nelson-Alver (døypt i Meland kyrkje) Oliver Haugland Leon Alexander Fahre Astrid Synnøve Bruland Tonning (døypt i Innvik kyrkje) Isabella Holme Norgård William Pedersen Mellingen Ragnvald Mikael Fanebust Sellevoll Karoline Rosenlund Reeves Henrik Kolstad (døypt i Knarvik Misjonshus) Jakob Kvamme Stendal Solvor Vatshelle Savannah Vågenes Bergetun Henrik Hordvik Mo Leon Birkenes Ophaug (døypt i Strandebarm kyrkje) Sivert Steinestø Stusdal (døypt i Solheim kyrkje) Preben Hasle (døypt i Hordabø kyrkje) Tobias Wergeland Dale (døypt i Lindås kyrkje) Alterutstyr til Knarvik kyrkje Avildne: Seim: Elea Myking Veland Natalie Hopland Daniel Nævdal Hansen Sander Wilhelmsen Foss (Døypt i Lindås kyrkje) Lygra: Samuel Andrè Pletten Grenasberg Ingeborg Feste Pletten Vigde: Alversund: Henriette Uthaug og Ole Morten Fosse Anita Wergeland og Øystein Risa Elin Holmefjord og Heike Nathaniel Baug Vibeke Kårstad og Mats Are Sperrevik Seim: Eirin Monstad og Daniel Vicente Windt s.16 Alversund: Bjørg Synnøve Hanssen Odin Alexander Takvam Lill Merethe Aakvaag Eidsheim Inge Dale Hjalmar Borgfinn Akse Solveig Håland Hetlevik Arne Sellevold Astrid Mathilde Fosse Andreas Helgesen Karsten Larsen av Ingvild Skår f f f f f f f f f f Seim: Kristina Bergitte Askvik f Irene Birgitta Hopland f Det er keramikar Liv Ingunn Sundal som har fått oppdraget med å laga alterutstyret til den nye kyrkja. Liv Ingunn har fire års utdanning ved Danmarks Designskole. Tinga hennar vert laga i handdreia porselen. Ho har lang erfaring i faget og har deltatt på mange utstillingar både i inn- og utland. Vi møter henne i verkstaden hennar i Knarvik. Her er ho midt i prosessen med å prøva ut former og fargar til lysestakar, vaser, kanner, døypefat, kalk og disk. Nokre få ting er ferdig brend og har fått farge på. Andre ting står til tørking. -Det er ein langsam og møysom- meleg prosess før alt er ferdig, og mykje uventa kan skje undervegs, seier Liv. Ho legg til at det er ei stor utfordring å få eit slikt oppdrag. Her er mykje som er bunde av mål, fargar og bruksområde og det skal passa inn i ei moderne kyrkje. Men hennar eige formspråk vil sjølvsagt prega arbeida. Vi gler oss til alt står ferdig på alteret på innviingsdagen 30. november. Altertavle til Knarvik kyrkje av Ingvild Skår Siste veka i september kom kunstnar Tor Lindrupsen til Knarvik for å montera altertavla i den nye kyrkja. Tor Lindrupsen har vore med å utsmykka fleire kyrkjer, mellom andre Ostereidet kyrkje. Han br u k a r u l i ke kunstuttrykk og materialer i arbeida sine. I Knarvik vart det glasmaleri. Motiva i glasmaleriet s.17 er små «fortellingar» frå bibelen. Her er og ein del kristne symbol. Alle glasplatene kom på plass bak ramma. Med det rette lyset på, vart det ferdige produktet verkeleg flott. Altertavla er stor og vil prega heile kyrkjerommet. Altertavla, som er sirkelforma, er og inspirert av «rosevindauga» frå mellomalderen.

10 Annonsesider «Med fokus på fag og kunden» Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf Knarvik. tlf «Stolaksjonen» v. Alversund sokneråd (sjå side 15) Blomster til alle anledninger Din kristne bokhandel Åsane Senter! Fargehuset Bibler Bøker Musikk Film Kort Gaver tlf Kiwi Ikenberget Tlf Knarvik Senter Tlf Isopor - netting - plastfolie s.18 Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister Alversund Alt i Hey`di tlf mob produkter s.19

11 i Alversund prestegjeld 19. oktober Alversund kl 1100 vikar Dåp, 4års boka 26. oktober Knarvik kl 1100 Palmesen 02. november Alversund kl 1700 Palmesen Minnegudsteneste Lygra kl 1100 Overå Nattverd 09. november Alversund kl 1100 Bjørndal Dåp, Sing Singeling 16. november Knarvik kl 1100 Palmesen 4års boka, Sing Out 23. november Seim kl 1100 Palmesen Dåp Vigslingsgudsteneste av Knarvik kyrkje 30. november Knarvik kl 1100 biskop, prost, sokneprest/prestar 07. desember Knarvik kl 1900 vikar Lysmesse Lygra kl 1900 Hitland Lysmesse 14. desember Knarvik kl 1100 vikar Dåp Alversund kl 1700 Konsert m. Kor, korps 21. desember Vestre Vassbygd kl 1100 Hitland Knarvik kl 1930 Juleoratoriet av Bach 24. desember Knarvik kl 1430 Palmesen Knarvik skulekorps Alversund kl 1600 Hitland Alv. Skulemusikklag Lygra kl 1400 Bjørndal Seim kl 1600 Palmesen 25. desember Knarvik kl 1200 Palmesen Dåp, Kammerkoret 26. desember Seim kl 1100 Bjørndal Det kan verte endringar i lista. Sjå kunngjeringar i Strilen, i Nordhordland eller og på plakatar. s.20

God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje.

God Påske! «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje. Nr. 1 mars 2014 www.knarvikkyrkje.no Karneval Søndagskafé Tanzania «Pris Herren, kall på hans namn, gjer gjerningane hans kjende blant folka!» Salme 105,1 God Påske! Korifokus Andakt Alversund kyrkjekontor

Detaljer

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar!

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. alversundkyrkje.kirkenorge.no. Nr. 2 juni 2013. Min Salme. Sang /Gospel. Konfirmantar. God sommar! Nr. 2 juni 2013 alversundkyrkje.kirkenorge.no Min Salme Sang /Gospel Konfirmantar Kyrkjemessa God sommar! kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Tlf. 56 35 73 70 Fax. 56 35 73 71 alversund@lindas.kyrkja.no Opningstider:

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang. Meir om jubileet på side 8-20 og siste side. Foto: Per Sverre Kvinlaug Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 4 Oktober 2011-52. årgang Foto: Per Sverre Kvinlaug FJOTLAND 1 I Fjotland vil tre jubileer bli feira nå i haust. Likevel ser ikkje kyrkjelyden berre

Detaljer

2 2015 69 KYRKJEFOLK

2 2015 69 KYRKJEFOLK 2 2015 69 KYRKJEFOLK Oversikt over tilsette, kontaktadresser og telefonar: Dei er menneske som oss Administrasjon Leikanger OG Sogndal kyrkjekontor Besøks-/postadresse: Kyrkjevegen 6, Stedjetunet, 6856

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Ny kyrkjeverje er på plass

Ny kyrkjeverje er på plass INFORMASJON T ET 68. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2014 3/2014 4 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 19 Gudstenesteliste Side 16 19 Ny kyrkjeverje er på plass Side 6 Svein Tøsse takkar for seg Visitasen Side

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 6 Desember 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Foto: ONT 80 år 40 år I dette nummeret kan du m.a. lesa: Leiar: Eit landemerke på Vegen Side 2 Polentur med Aktive fredsreiser Side 4 Barne- og ungdomssider

Detaljer

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp?

Kyrkjebladet. Dåp. nr.1. Kakepynt, tokt og bibelvers. Fire trivelege festsider i hagen. Korleis fer vi åt ved dåp? FOR TANKE OG TRU Kakepynt, tokt og bibelvers. Dette var vi med på Fire trivelege festsider i hagen. FOR TANKE OG TRU Korleis fer vi åt ved dåp? Møte med menneske Konfirmantar og eldre har det kjekt. 9

Detaljer

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar

Kyrkjeposten. Sprudlande 4-åringar Kyrkjeposten Årgang 8 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 januar 2009 «Kyrkjeboka» til: Sprudlande 4-åringar Ein stor flokk med spente 4-åringar var midtpunktet i gudstenesta i Gjerde kyrkje

Detaljer

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN

Kongenes konge. indremisjons. VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni. Med Årsmelding ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN indremisjons Med Årsmelding 2011 ORGAN FOR INDREMISJONSSAMSKIPNADEN 01 03-2010 2012 VELKOMEN TIL SOMMARENS STORSAMLING Årsmøte på Stord 15. - 17. juni Foto: Tor Resser Kongenes konge Indremisjonsvenen

Detaljer

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1

tidende Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år Tema nr. 8-2013 168. årgang misjonstidende 8-2013 1 norge misjon s tidende nr. 8-2013 168. årgang Tema Norge Retning, mening og mål Norges første basar 150 år 4 8 misjonstidende 8-2013 1 Kjære leser Japanerne er mange om plassen, og de må utnytte den godt.

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar

Ungdom. nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44. FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar nr.5 Kyrkjeblad for Gloppen september 2014 Årgang 44 TEMA: Ungdom FOR TANKEN Møt fellesrådstoppar med høge tankar om tildelt ansvar TEMA Nordfjord folkehøgskule med i eit spennande prosjekt DETTE VAR VI

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne,

KLEPP BORE ORRE 1-2015. menighetsbladet. For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, MB menighetsbladet 1-2015 For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv. Johannes 3.16 KLEPP BORE ORRE KLEPP KYRKJEKONTOR

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer