Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. Nr. 3 oktober Dugnad. Altertavla. Knarvik kyrkje. Nye alterkar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim. www.knarvikkyrkje.no. Nr. 3 oktober 2014. Dugnad. Altertavla. Knarvik kyrkje. Nye alterkar."

Transkript

1 Nr. 3 oktober Dugnad Altertavla Knarvik kyrkje Nye alterkar Foto: Arne Årseth

2 Alversund kyrkjekontor Kyrkjevegen 1, 5911 Alversund tlf fax Opningstider: tysd. torsd. fredag kl Stab Prost i Nordhordland: Geir Sørebø Sokneprest i Alversund: Åge Palmesen Diakon: Gudveig Kartveit Kana Kateket: Bjørn D. Nygård Kantor: Odd Leif Mjøs Sekretær: Mariann Grindheim Nepstad Kyrkjekontakten Redaksjon: Monika B. Aarland Lars Inge Kjemphol Silje Marie Bauge Weronica Løland Layout/setting: ID fix design Framsidefoto: Arne Årseth Trykk: Trykk-Service A/S Url: Sokneråd Alversund sokneråd Øystein Aamli Seim sokneråd Rannveig Furelid Lygra sokneråd Lillian Berentsen Kontonummer Lindås Kyrkjelege fellesråd Lonsvegen Livets paradoks Oppussing av bedehuskjellar av Jorunn Berentsen, foto Lillian Berentsen Andakt ved Åge Palmesen «Og difor er eg, for Kristi skuld, ved godt mot i vanmakt, i hard medferd, i naud, i forfylging, i trengsler. For når eg er veik, då er eg sterk.» 2 Kor 12,10 P Kan hende har du reflektert litt over at livet er så fullt av paradoks av sjølvmotseiing? Det går å vera glad sjølv om ein er lei seg. Meisteren sa: gled dykk alltid... og han visste betre enn nokon at sorg er ein del av livet. Det går å vera trist sjølv om ein er glad! Dei djupaste kjenslene våre sit ikkje utanpå oss men inni oss! Arnulf Øverland sa eingong: «Hvordan kan man i det hele tatt eie noe når livet selv er et lån!» Vi vil ofte ha dei enkle svara i livets mange sider. Ofte tenkjer vi svart/kvitt enten/eller. Men det er visst ikkje slik livet er, det er både og, og det er fylt av motsetnader. Det går an å vera fri om ein er bunden. Det går å vere bunden sjølv om ein hevdar å vere fri. I Kristentrua vert vi konfrontert med paradoksa! Det er barnet, det minste, som blir forbilde for oss barnet er størst! Den som vil meina om seg sjølv at han er stor er liten! Det er når eg er veik at eg er sterk. Vi vil visst mange av oss framstå som sterke, vellukka, med dei teikn på det som vår tid har som norm. Det er det som vi kan kjøpa oss til som for mange har det største verd større enn dei verdiar som er tidlause og endå til gratis: kjærleik, omtanke, medkjensle, Kristentru og kristenliv, ja livet sjølv er eit stort paradoks. Den store Gud, den allmektige, gjorde seg sjølv liten og vart eit barn. Og så stilte han barnet fram som forbilde; bli som barn alle de vaksne! Vår Herre og meister fornedra seg sjølv og vart opphøgd inn i evigheten. Det er i sjølvmotseiinga vi skal leva! I spenninga mellom den vi er og den vi skulle vera. Ver den du skulle vera! Og like fullt: ver deg sjølv! I spennimnga mellom å elska livet og samstundes lengte etter det evige livet! Paradoksa, sjølvmotseiingane skal ikkje opphevast men opplevast, erfarast, som sanningar som skapar undring og tilbeding. Det er når vi alle vert bundne fastare til han som gir oss fridomen til å gå på eiga hand at vi blir verkeleg frie! Bundne og like fullt frie. Bundne til vårt rette element i tru på livets Herre og frelsar der finn vi livet. Der finn vi sanninga. s.2 Myksvoll: No vert det ungdomsarbeid i nyoppussa bedehuskjellar Bedehuskjellaren i Myksvoll bedehus har siste halvåret vorte forandra frå ein noko sliten og velbrukt møte- og matsal til eit lyst og fint lokale eigna til ulike typar samlingar. Møblane som har vart i 25 år og har vore limt og samanskrudd mange gongar blir no erstatta med nye og det er Tentreff-leiarane som har fått i oppgåve å velja passande inventar. Arbeidet med kjellaren har for det meste vore gjort på dugnad og Morten Skotsund som har vore leiar i komiteen, har gjort ein flott innsats innimellom alt arbeidet på garden. Det er i første omgang Yngres med born frå 5. klasse og opp- Redaktørens hjørne No er ein fantastisk flott og lang sommar over, og hausthygga kryp inn i heimane. Det er tid for å finne fram pledd og godt lesestoff, som Kyrkjekontakten. Me ser fram til vigslingsgudsteneste av Knarvik kyrkje 30. november, og kan i dette s.3 over, og Ten-treff, med ungdomar frå 8. klasse og oppover, som kan gle seg over å få ta i bruk den nyoppussa kjellaren. Tentreff starta opp fredag 12. september og Yngres starta opp onsdag 17. september. Begge laga har samlingar annakvar veke fram til jul. Då er det berre å komma og ta kjellaren i bruk. nummeret av Kyrkjekontakten lese om vegen fram frå ingenting til ferdig bygg. Redaksjonen set stor pris på alt de sender inn til bladet, og fristen for julenummeret er 15. november. Ha ein flott haust, og kos dykk inne og ute!

3 Barnesida Bibelvers av Monika Bøkevoll Aarland «Gled dykk alltid i Herren! Endå ein gong vil eg seia: Gled dykk!» Filipperne 4, 4. Andakt om glede Smil! D et v a tørr fi r ein gang s k og ein Tørr fi ein torsk sk e n k. l a t ra o pp i e i t t re. Då sa «at du torsken: tørr, fi sk!» Me snakkar mykje om glede. Glede smittar, likt alt anna humør. Eit smil kan gje uante konsekvensar; det kan hende at andre blir glad Før jul har me advent, ei ventetid der me ventar på ei glede «som skal timast alt folket». Då ventar me på Jesusbarnet, vår frelsar. For ungar kan ventetida før jul vere ekstra lang og spanande. Det er mange ting ein kan vente på med glede. Og det er mange ting som kan gjere ein glad. Eit smil, eit ord, ei gjerning som blir gjort mot oss. Er me glad for at me er frelst? Paulus seier i brevet til Filipparane at me skal gle oss i Herren alltid. Me skal gle oss for Han er nær! Me veit ikkje dagen eller timen, men me veit at han kjem snart. Me skal ikkje bekymre oss, men be og vere glade. Bibelen: Ordet bibelen kan delast opp i tre ord; Bi bi på Herren, vent på han be be til Herren, legg fram alle ting for han. len len deg til Herren, støtt deg på han i alt. Me skal ikkje bekymre oss for noko. Me får leggje alt fram for han, og gle oss i hans frelsesverk. ALVERSUND AKTIVITET KONTAKTPERSON Alversund kammerkor Odd Leif Mjøs FOR KVEN For vaksne, yngre og eldre Alversund KFUK/KFUM speidar Einar Amund Kartveit Familiar barn i skulealder Fredagskos/Eldretreff Ingunn Mestad Gnisten Barneforening Nina Beate T.Nordheim Born fra 3.klasse Kyrkjeringen Ingunn Mestad Vaksne Den Nye Kyrkjeringen Ann Kirsti Vatnøy Vaksne Samtalegruppe Torunn Ø. Jordal Vaksne Sing Singeling Therese H. Aakre Barnekor, fra 1.klasse Sing Out Helle Kartveit klasse Solstrålen Gudveig Kartveit Barnekor, 3-6år Strikkekafè Ingrid Bekkenes Kvinner Helle Kartveit Kana Born Teatergruppe Hanne Vatnøy klasse Alversund Kyrkjekontor Alversund Indremisjon Eivind Svendsen I Fosse bedehus/husfellesskap Søndagsskule - treng leiarar Vaksne LYGRA AKTIVITET KONTAKTPERSON FOR KVEN Myksvoll Yngste Røster Atle Berland Barnekor frå 3 år og opp Søndagsskulekafé Jorunn Bernssen Alle Yngres Jens M Bernssen Jenter og gutar frå 5.kl og opp Ten - treff Håvard Brekkhus Bernssen Ungdom frå 8.kl og opp Støttef. for barne/ ungd.arb. Gjertrud Berland Møter, Myksvoll Indremisjon Jorunn Bernssen Pensjonisttreff Asle Hetlebakke Frå 60 år og oppover Feste Søndagsskule Jorunn Nordbustad Frå ca 3 år og opp Forening, NMS Jorunn Nordbustad For vaksne Vaksne 1 gong i mnd. Klypp ut sida frå bladet og heng den på kjøleskapet! :- s.4 Aktivitetar i kyrkjelyden

4 KNARVIK Aktivitetar i kyrkjelyden av Leif Ragnar Fiske AKTIVITET KONTAKTPERSON FOR KVEN Familieforeining NLM Sissel Bjørke Vaksne i private heimar Fredagsklubben Arild Stangeland Jenter og gutar frå 5. kl. & opp Connected (tidl. fredagskafé) Sindre Kvalheim Ungdomsskule og oppover Føremiddagstreff Leiv Nesheim Frå ca. 60 år og oppover Indremisjonsforeining Kjellaug H. Jensen Vaksne i private heimar NMS-foreining Jorunn Marøy Vaksne i private heimar Søndagsskule Jarle Harnes Born 18 + Lars Bjarne Andås Unge vaksne Knarvik Misjonshus Mikal Bjåen Gospelkor for vaksne Gerd Marit O. Øvretveit Vaksne i alle aldrar Step Out Gudveig Kartveit Kana KRIK Solvor Osland Lilleberg Ungdomsskule og oppover Konfirmantar Knøttekor (tek til i januar 2015) Gerd Marit O. Øvretveit Barn 3 til 6 år Seim AKTIVITET KONTAKTPERSON FOR KVEN Vollom Indremisjon Jarle Monstad Alle Seim Indremisjon Johan Espeland Alle Vollom Kvinneforening Inger Romarheim ImF Kvinnelag (Seim) Solveig Hjelmtveit Gneisten Barnelag Mikal Bjåen Born 5-7 kl Vollom Søndagskule Monika B. Aarland Born 3 år til 1. klasse Tårnagentene Miriam Monstad Born 2. klasse og opp Familiegruppe Erling og Maria Rosnes Familiar. På Spurkeland gard Seim Songkor Ingunn Øwre Vaksne Søndagskvelds i Borgstova Eva Karin G. Kjellnes Ungdom år Bibel-/samtalegrupper Maria og Erling Rosnes Mange har med glede sett at det endeleg skjer noko med Alversund kyrkje. Det har gått lang tid sidan Laila Tvedt i november 2012 tok initiativet til å samla folk til ei styringsgruppe som skulle få i gang ein dugnad for å gjera noko med forfallet som og mange har ergra seg over. I år løyvde Lindås kyrkjelege fellesråd kr til måling med meir. I haust tok arbeidet til med vasking, skraping og måling av kyrkja. Sidan kyrkja har ein del roteskadar, har kyrkjeverja leigd inn byggmeister som er spesialist på slike bygg til å skifta ut rotne delar som kledningsbord, hjørnekjølar og botnstokkar. I skrivande stund er status slik: Det nye treverket har fått tre strøk med måling. Sørveggen, vestveggen og austveggen har fått to strøk med måling; det har og alle veggene i tårnet. Det som står att er måling av veggen ved inngangsdøra og måling av døra. Tømrararbeid som står att er utbetring av roteskader ved inngangsdøra til sakristiet, i kista ved sørausthjørnet og i berande Speidaren Ungdom :- Klypp ut sida frå bladet og heng den på kjøleskapet! Dugnad på Alversund kyrkje Speidaren i Alversund er i gang igjen. Me har jamlege møter for klasse fordelt på oppdagarar (1.-3.), stifinnarar (4.-5.) og vandrarar (6.-10.). Møta foregår på torsdagar ved kyrkjelydshuset der til saman 45 gutar og nokre jenter møter opp. Me har fokus på kristen tru, fellesskap, personleg utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Følg oss på Facebook, der legg me ut bilete av kva me gjer. Ikkje gløym å kjøp kalender av oss når dei kjem for sal! s.7 ramme ved inngangspartiet. Dugnadsgjengen har gjort ein strålande innsats, som og reportasjen i «Strilen» viser. Dugnadsinnsatsen er verd fleire hundre tusen kroner, og Alversund sokneråd er djupt takksame. Takken går og til initiativtakar Laila Tvedt. (Bilete over er frå starten i 2012)

5 20 ganger mer arbeid! av Tor Kristiansen Uten ildsjelene hadde det gått dårlig med Norge. Dugnader en ny gravplass og kirken skulle er vårt varemerke. Men noe dugnadsarbeid er mer krevende for all del ikke konkurrere med kirken i Alversund i størrelse. enn folk aner. Arbeidet med å lede byggenemden for Knarvik kirke er 20 ganger mer omfattende enn jeg først trodde. Det er enormt krevende, men også enormt interessant, sier Helge Tangen. Han kommer syklende til kirken, jubler over det vakre bygget han ser, der flere og flere detaljer kommer på plass. Oppriktig gleder han seg til innvielsen 1. søndag i advent og har alt begynt å ønske folk «God jul». Det er spennende å få være sentral i et så historisk bygg. Det vil bety noe i livet til svært mange i området og bli en viktig del av kulturmiljøet i Lindås, tror Helge Tangen. Han er født inn i en kultur der Gud var en del av hverdagen. Kirken lå 200 meter unna barndomshjemmet på Fedje, bedehuset 300 meter. Min rolle Kirken var formell og organisasjonene spirituelle, men kirken og indremisjonen var likevel hånd i hanske. De samme menneskene gikk begge steder. Min mor var renholder i kirken. Kanskje er det medvirkende til at min rolle mer har vært vaktmesteren enn forkynneren i kirke og be- dehus, forteller Helge Tangen. Kirken og bedehuset ble ankerfester i livet. Han utdannet seg til lærer i kunst og håndverk, giftet seg med Kirsten som er lærer i samme kreative fag og fikk førstejobb på Linderud skole i Oslo. Da vi ville flytte vestover uten å ha fått noen garanti om jobb, sa rektor: Tangen, du gambler med ditt liv! Men alt ordnet seg. Kona mi fikk først en stilling på Fedje. Jeg ble sløydlærer i Alversund. Og i 1978 var vi på plass i en lærerbolig i Knarvik begge to, forteller Helge. Det var en pinsemenighet på Knarvik, men kirken og bedehuset var noen kilometer unna. Det innrømmer han var en underlig opplevelse. I den tiden samarbeidet tre organisasjoner om å reise en barnehage, den ene organisasjonen også et misjonsbygg. Helge kom med i dugnadsarbeidet og misjonshuset ble benyttet som interimkirke. De første tanker En ny prest ble ansatt og tanken om en egen kirke i Knarvik kom opp. Et kapell var en del av områdeplanen for Knarvik, men det var nærmest snakk om et gravkapell i tilknytning til s.8 Sokneprest Åge Palmesen og jeg ble med i en arbeidsgruppe nedsatt av soknerådet og inspirerte hverandre. I vår engasjerte naivitet hadde vi stand i Knarvik senter og begynte å samle inn penger til kirke. Vi fikk en testamentarisk gave på kroner og tenkte alvorlig på hvordan vi kunne forvalte den så den vokste til kirkekapital, sier Helge Tangen. Betatt av den nye kirken i Norheimsund, engasjerte de Peder Ristesund som arkitekt. Han tegnet en flott steinkirke med inngang gjennom et firkantet tårn. 27 millioner kroner ville den koste i Det var mye snakk om hvor kirken skulle ligge. Daværende biskop Per Lønning fremhevet at kirken skulle være blant de levende, ikke blant de døde, nær gravplassen. Ny koalisjon Jeg engasjerte meg politisk, ble valgt inn i kommunestyret og flagget at Knarvik måtte få en kirke. Men flertallet bestemte at det først måtte anlegges en gravplass. Da gikk luften ut av ballongen, forteller Helge Tangen. I 2007 ble en ny koalisjon skapt i Lindås. En del av det politiske programmet Kristelige Folkepar- Forventning: Helge Tangen har allerede lenge gledet seg til jul. ti og Fremskrittspartiet, støttet av Venstre, forhandlet frem, var at det skulle bygges ny kirke. En ny kirkeverge ble ansatt og han ble bedt om særlig å ha fokus på et nytt kirkebygg. Lindås kirkelige fellesråd satte ned en plan- og prosjektgruppe. En arkitektkonkurranse ble utlyst. Jeg ble bedt om å lede juryen og i neste omgang byggenemden. For å unngå å komme i skvis mellom disse vervene og arbeidet i skolen, valgte jeg, i samråd med min familie, å ta ut alderspensjon. Uten min kone Kirstens fulle støtte, hadde dette aldri gått, forteller Helge Tangen. Lært mye Selv har han lært ufattelig mye av å delta i arbeidet med å reise kirken. Han samarbeider med så dyktige fagfolk og verdsetter høyt arkitekt, entreprenører, byggeleder, rådgivere og håndverkere. En gang i måneden leder han byggekomiteens møte. Dere fikk en ekstra utfordring da Waldegruppen gikk konkurs? Jeg satt i møte med vår rådgiver i Rambøl i Bergen da jeg fikk en telefon fra kona som hadde sett noe på nettet. Konkursen kom som lyn fra klar himmel. Vår mann hos Rambøl, kirkevergen og advokatene gjorde en kjempejobb i dagene som fulgte. Etter bare en ukes byggestopp var arbeidet i gang igjen. Flere av konsulentene og håndverkerne fulgte oss videre, forteller Helge Tangen. Økonomisk påførte ikke konkursen kirkebygget tap, men det viste seg at det ville ta en måned ekstra å få alle byggdetaljene på plass. Det var det rom for. Alt som var planlagt, vil stå klart når kirken innvies 1. søndag i advent. Større betydning Det er alle de små avgjørelsene innimellom alt som opptar Helge Tangens hode. Nylig våknet han og tenkte på hvordan stolene s.9 skulle plasseres. Den første skissen gikk ikke. Rømningsveier må også sikres. Rekker forresten arkitekten å tegne et prosesjonskors og hyller til salmebøkene i helgen? Og nå må kona etter hvert få hjelp med klesvaskemaskinen. Hele tiden må små ting gjøres om av hensyn til økonomien i prosjektet. Hva har arbeidet gitt deg? Jeg har fått innblikk i store, komplekse prosesser. Det er som om tog kommer og tog går med ulike varer og ting som vi må ta stilling til. Flere beslutninger er ikke reversible. Ikke alltid ser vi konsekvensene, men tror det går bra. Kirken er et spesialdesignet bygg det ikke finnes makten til. Jeg kjenner alt den gode opplevelsen av å komme inn i kirken. Dessuten vet jeg mye om det store engasjementet kirkebygget har utløst både i Knarvik og Lindås kommune. Dette bygget vil få større betydning enn vi nå ser, sier Helge Tangen.

6 Kjøkkenavtale la grunnlaget for kyrkja av Tor Kristiansen Fleire og fleire aner at Knarvik kyrkje er eit bygg reist for framtida. Men få veit at avtalen om å byggje kyrkja vart teke på eit kjøkken. Arbeiderpartiet styrte Lindås kommune. Vi kunne ikkje ta oss til rette på rådhuset. Derfor valde Nils Træland frå Høgre, Bjarte Vatnøy frå Fremskrittspartiet og eg frå Kristeleg Folkeparti å sitje heime på kjøkkenet til Bjarte å forhandle om en samarbeidsavtale i Bjarte hadde små barn, mens vi hadde store born og kunne forlate dei. Kjøkkenet var ein god arbeidsplass der og da, fortel Astrid Aarhus Byrknes. Avtalen om å byggje kyrkje i Knarvik var eit av dei historiske punkta i avtalen som vart til på kjøkkenet. Vi sat med blanke ark og kunne tenkje nytt. Ingen kunne straffe oss, fortel Nils Træland. Eit godt grep Han hadde den politiske erfaringa. Astrid var heilt ny i politikken. Likevel foreslo han henne som ordførar fordi han såg ein fordel i at ho var ny. Det var Bjarte samd i. Og det grepet er begge godt nøgde med den dag i dag. Nils og Astrid er veldig fleksible. Det var lett å forhandle og alle partia hadde det som ein post i programmet at det skulle byggjast kyrkje i Knarvik, fortel Bjarte Vatnøy. Det var ein stor fordel. Og i samarbeidsavta- len vart det også understreka at kyrkja skulle byggjast sentralt i Knarvik. Men kva som er sentralt, var det mykje diskusjon om i gruppene. Nils tok tak i dette og var ein pådrivar for at kyrkja skulle reisast der ho no ligg. Også biskop Halvor Nordhaug vart kopla inn om plassering av kyrkja der den ligg i dag. Regionsenter I 1964 vedtok Stortinget at Knarvik skulle vere et regionsenter i Nordhordland. Knarvik har vekse tiår for tiår. Med ein katedral på plass, er ein nærare målet om regionsenter. Kyrkja skal ikkje berre stå i nokre tiår, men i fleire hundre år. Kyrkja skin der ho no står og vil skina endå meir. Plassen er sentral både for notida og framtida. Eg trur vi trefte blink! seier Nils Træland. Det høyrer og med til historia at Lindås hadde godt med pengar da dei tre partia danna ein koalisjon. 70 millionar kroner vart sett av til kyrkje. Men då det første anbodet var på 94 millionar kroner, sa politikarane stopp. 70 millionar kroner var nok. Dei tenkte samstundes langsiktig. I dag er Alversund kyrkje for liten ved store gravferder. Mange s.10 må stå ute. No får Lindås ei kyrkje som er stor nok. Kyrkja vert og eit kulturhus. Den nye kyrkja tar seg godt ut og vil løfte regionen. Utfordringa framover vert å fylla ho med liv. Eg trur Knarvik kyrkje vert ei arbeidskyrkje der det er høgt under taket, seier Astrid Aarhus Byrknes. Vi ante nok ikkje rekkevidda den gongen vi utarbeidet samarbeidsavtalen heime på kjøkkenet mitt. Vi har fått noko meir enn ei kyrkje, eit bygg som vil stå seg i fleire hun- dre år, seier Bjarte Vatnøy. Han var sjølv vara i Lindås kyrkjelege fellesråd, samt leiar av gruppa for innsamling av eksternmidlar, og roser det arbeidet Ivar Eidsheim som leiar for rådet og Åge Paulsen som kyrkjeverge gjorde. Gjennom ein studietur fekk dei sjå ulike nye kyrkjer og ana betre kva ei ny kyrkje kunne få å seie for Lindås. Kulturkyrkje Lindås har to brassband i verdsklasse og fleire skulekorps som hevdar seg høgt. No får også dei og kora ein ny arena å syne seg fram i. Eg trur kyrkja vert ein arena for store kulturopplevingar, seier Nils Træland som gler seg over at eit barnebarn er i det første kullet som skal konfirmerast i kyrkja. Astrid er særs glad for at Trond Mohn har gjeve ei gåve på fem millionar kroner for eit nytt orgel til kyrkja. Ho ser fram til konsert med fleire dyktige organistar. Kva for von har dykk for Knarvik kyrkje i framtida? Eg trur kyrkja vil gi folk håp og vere ein trygg plass for folk som s.11 treng det. Kyrkja følger oss i lukke og sorg. Den er der i alle dei viktige fasane i livet, seier Bjarte Vatnøy. Mi von er at kyrkja vert ein viktig stad for born og unge. Vi har brukt mykje pengar på kyrkja. Pengar som kjem born og unge til gode i framtida, seier Nils Træland. Ingen ting vil glede meg meir enn at kyrkja vert fylt med folk. Vi får ein sentral møteplass for heile regionen, seier Astrid Aarhus Byrknes.

7 Bok om Knarvik av Lars Inge Kjemphol kommunaldepartementet i Dei tre prosessane har såleis gått over om lag like lang tid. Forteljinga om det nye Knarvik startar med to vegar, eit ferjeleie som gav namn til beiteland og lyngheiar mellom Gjervik og Isdal, og nokre optimistar som såg ei framtid for området og torde satsa. Så følgde fleire etter, og det eine drog det andre med seg. Boka prøver å skildra noko av det som har vore med å prega utviklinga. Det er ikkje ei tradisjonell bygdebok, men formidlar nokre glimt av det som har skjedd undervegs. Du vil finna stoff om Foto: Arne Årseth Den store dagen, 30. november, nærmar seg. Då blir Knar- gåve. Overskotet av boksalet vil vik kyrkje vigsla av biskop Halvor Nordhaug. Vi er mange gå til Knarvik kyrkje og arbeidet som gler oss til denne dagen. Mykje arbeid har vore gjort der. gjennom fleire år for at kyrkja skulle bli ein realitet. Vi har spurt Vidar om han Ein av dei som har vore sterkt gjevar. Arbeidet har vore utført kan fortelje meir om boka. engasjert i arbeidet for kyrkja er Vidar Rydland. Han var også den som fekk idéen om å lage noko skriftleg om kyrkjeprosessen. Sidan Knarvik-bygda ikkje har vore boktema tidlegare, vart det naturleg å lage ei bok om både bygda og kyrkja. Dette er også tittelen på boka: «Knarvik bygda og kyrkja». Boka vil vera klar til vigslinga. Alversund sokneråd står som ut- av ei nemnd som har bestått av Ingvild Skår, Kåre Mestad, Arthur Kleiveland, Terje Hella og Vidar Rydland. Lars Inge Kjemphol har vore kontaktperson for soknerådet i nemnda. Det ligg svært mykje arbeid bak det som ser ut til å bli ei interessant og innhaldsrik bok med mange bilete. Vi i Kyrkjekontakten trur dette kan bli årets jules.12 «Det er tre forhold som ligg bak tanken om å lage denne boka. Dei første spor av det som skulle utvikla seg til Knarvik-bygda skriv seg tilbake til og 60-talet. Nye Lindås kommune vart etablert i Kyrkje i Knarvik vart teikna inn i første reguleringsplan for området, som vart godkjent av korleis Knarvik var før utbygginga starta, ein del hendingar som har påverka utviklinga i bygda, fritidsaktivitetar som har halde det gåande i fleire ti-år, intervju av personar som har budd her lenge, informasjon om kyrkjeprosessen og kyrkjebygginga m.m. Boka har to hovuddelar, ein om bygda og ein om kyrkja. Både medlemer av nemnda og andre vi har kontakta, har bidrege med tekst og bilete. Det er mykje bilete i boka, m.a. flyfoto av utbygginga i Knarvik. Desse er utlånt frå Lindås kommune og har aldri vore publisert tidlegare. Bokprosjektet har vore ei interessant og til tider krevjande oppgåve for nemnda. Sjølv om fleire av oss har vore borti litt av kvart, har ingen erfaring frå å fullføra arbeidet med ei bok. Vi har hatt kontakt med mange personar, og møtt mykje positiv innstilling til prosjektet. Vi har inntrykk av at mange ser med forventning fram til å få boka i handa. Boknemnda er sjølvsagt spent på korleis folk vil ta imot resultatet av arbeidet. Vi håpar både Knarvikbuarar og andre vil finne boka interessant, og ha glede og nytte av henne ei god stund framover.» Dugnadsdag for Kyrkjelydshuset I vår vart Den nye Kyrkjeringen og Stiftelsen for Kyrkje- set. Liten og stor, i sorg og i glede. lydshuset einige om å ha ein fellesdugnad 27. september for Då er det viktig at ein kjenner seg velkomen, og at ein kan kjenne at «huset vårt». av Berit Dale Øgaard Denne laurdagen var vi igang personer møtte opp medbragt stige, høgtrykkspylar, verktøykasse og vaskemiddel. Takrennene blei reinska, plattingen ved inngangsdøra spylt med høgtrykkspyler. Bord og stolar blei etterteita, stolar i sal og peisestova blei dampvaska. Støvtørking og vasking av mangt og mykje i huset vart utført. Det blei servert risengrynsgraut, eit godt og koseleg måltid ved spisebordet i peisestova. Ein dugnad er og eit felleskap! Vere saman med andre og gjere ein innsats for huset og bygda vår. Vi ynskjer at folk skal bruke hu- s.13 dette huset er det godt å vere i. For som Kine Hellebust syng: «Folk treng hus og hus treng folk». Huset står her, godt å sjå at bygdefolket brukar det!

8 Kyrkja vert ferdig i rett tid Mottek gåver frå fjern og nær av Weronica O. Løland «Vi har god kontroll. Alt vert ferdig til planlagt tid. I tida fram til formell overlevering til byggherren i slutten av september skal vi ferdigstille ein del tilleggsarbeid, samt rydde opp etter oss.» Ove Rondestveit, dagleg leiar i 7Fjell Entreprenør. Måndag 18. august var det fer- på sin måte og det har tatt tid å digbefaring av Knarvik Kyrkje. få det til. Noko tilsvarande bygg Då var alt av kontraktarbeid fer- finst ikkje andre stader i landet. digstilt av 7Fjell Entreprenør. Difor har samspelet med byggove Rondestveit vandrar rundt herren og arkitekten vore viktig saman med ein av karane som under heile prosjektet, fortel Ove. skal ferdigstille uteområdet og Han har saman med prosjektsyner han staleiar Stian dene det er Raunehaug naud s y nt å leia arbeifylle på stein det med å og jord. Utanreise Knarfor inngangen vik kyrkje. skal bakken Han inn Ove Rondestveit hevast 10 cenrømmer at timeter. Her trengst eit godt lag det vart ein krevjande og spesiell pukk. situasjon då Waldegruppen, som Det har vore eit spanande pro- hadde byggeoppdraget, gjekk sjekt å vere med på dette. Sjå på konkurs i fjor haust. Takka vere taket! Nokre stader ser treverket gode krefter hjå Lindås kyrkjenesten kvitt ut, seier Ove Ron- lege fellesråd, samt ein særs god destveit og er fascinert over arki- jobb av advokatfirmaet Simontekten sin måte å forme bygget på sen Vogt Wiig (som tok hand om og val av materialar. Utvendig er konkursbuet etter Waldegrupdet brukt malmfuru, som nesten pen) kunne 7Fjell Entreprenør gir eit «stavkyrkjepreg». bli etablert og arbeidet med kyrdei breie golvborda i kyrkjerom- kjebygget takast opp att på nyårmet vart lagt på plass i sumar- et. Ikkje mange dagar gjekk tapt. ferien. No er også golvet rundt alteret ferdig. Det er tilrettelagt Korleis har det vore å arbeide for rullestol heilt opp til alteret. med eit kyrkjebygg? Innvendig har panelarbeidet For vårt selskap har det vore vore krevjande. Her er mange flott å ha dette som vårt første spesielle vinklar. Alt må løysast prosjekt. Dette er eit signalbygg «Kyrkja er eit flott signalbygg som skal stå i mange år» s.14 som skal stå i mange år. Vi må gjere ting skikkeleg og med omtanke, seier Ove Rondestveit. Økonomi og kostnadsstyring har for byggherren vore viktig i heile prosjektet. Dette har medført at ein del kvalitetar er fjerna eller endra. Mellom anna er utomhusområdet vorte vesentleg forenkla i høve til opprinneleg plan. Trass i dette står kyrkja i dag som eit moderne bygg med gode tekniske installasjonar, og med innvendig lyse overflater der bruken av tre dominerer. Her er vassboren golvvarme i heile kyrkjerommet, noko som gir ei behageleg oppvarming av rommet. Dette er eit bygg som Knarvik kan vere stolt av med ei heilt unik plassering over senterområdet. Eg håpar likevel at kommunestyret til hausten syter for dei pengane som er naudsynt for å få innreia romma i underetasjen til barneog ungdomsarbeid, seier Ove, og syner oss kor flotte lokale kyrkja har også under kyrkjerommet. av Lars Inge Kjemphol «Per 17.oktober har stolaksjonen eit resultat på ,- kroner. Det vil seie at vi eig 150 av stolane som er bestilte. Målet vårt er at alle dei 430 A-stolane i kyrkjerommet skal vere betalte innan vigslinga 30.november», seier Wenche Medaas, leiar for stolaksjonsgruppa. Vi mottek innbetalingar frå fjern og nær, og opplever at mange støttar opp om aksjonen. I tillegg til innbetalingar med postnummer i kommunen, melder kasserar om gåver med postnummer i andre kommunar. Det er veldig gledeleg, seier ei entusiastisk Wenche Medaas. Glad: Wenche Medaas gler seg over at mange vil gje ein stol. Det avgjerande, meiner ho, er at kvar og ein bestemmer seg for at dei vil støtte aksjonen, og så faktisk gjer ei aktiv handling i forhold til innbetaling. Ein bestemmer sjølv beløpet. Kontonummeret til stolaksjonen er , ved Alversund sokneråd. Merk innbetalinga med «stolaksjonen». Aksjonsdag laurdag 15. november Aksjonsdag med stand i Knarvik senter, Rema 1000 Knarvik, Eurospar Isdalstø og Kiwi Ikenberget eksemplar av stolen med oss. I Knarvik senter kan vi også by på ein vaffel og musikk frå scena. 15. november opnar vi opp for innsamling av kontantar i bøsser. I tillegg til bøssene, vil vi informere om aktivitetane i Knarvik kyrkje og om prosjektet. Og, sjølvsagt vil vi ha eit Dei to siste vekene i november, vil vi stå med bøsser ved modellen av Knarvik kyrkje. Så, dersom du enno ikkje har støtta aksjonen, kan du framleis rekke det! s.15

9 Frå kyrkjeboka Døypte: Alversund sokn: Maiken Dahle Kleppe (døypt i Meland kyrkje) Troy Nelson-Alver (døypt i Meland kyrkje) Oliver Haugland Leon Alexander Fahre Astrid Synnøve Bruland Tonning (døypt i Innvik kyrkje) Isabella Holme Norgård William Pedersen Mellingen Ragnvald Mikael Fanebust Sellevoll Karoline Rosenlund Reeves Henrik Kolstad (døypt i Knarvik Misjonshus) Jakob Kvamme Stendal Solvor Vatshelle Savannah Vågenes Bergetun Henrik Hordvik Mo Leon Birkenes Ophaug (døypt i Strandebarm kyrkje) Sivert Steinestø Stusdal (døypt i Solheim kyrkje) Preben Hasle (døypt i Hordabø kyrkje) Tobias Wergeland Dale (døypt i Lindås kyrkje) Alterutstyr til Knarvik kyrkje Avildne: Seim: Elea Myking Veland Natalie Hopland Daniel Nævdal Hansen Sander Wilhelmsen Foss (Døypt i Lindås kyrkje) Lygra: Samuel Andrè Pletten Grenasberg Ingeborg Feste Pletten Vigde: Alversund: Henriette Uthaug og Ole Morten Fosse Anita Wergeland og Øystein Risa Elin Holmefjord og Heike Nathaniel Baug Vibeke Kårstad og Mats Are Sperrevik Seim: Eirin Monstad og Daniel Vicente Windt s.16 Alversund: Bjørg Synnøve Hanssen Odin Alexander Takvam Lill Merethe Aakvaag Eidsheim Inge Dale Hjalmar Borgfinn Akse Solveig Håland Hetlevik Arne Sellevold Astrid Mathilde Fosse Andreas Helgesen Karsten Larsen av Ingvild Skår f f f f f f f f f f Seim: Kristina Bergitte Askvik f Irene Birgitta Hopland f Det er keramikar Liv Ingunn Sundal som har fått oppdraget med å laga alterutstyret til den nye kyrkja. Liv Ingunn har fire års utdanning ved Danmarks Designskole. Tinga hennar vert laga i handdreia porselen. Ho har lang erfaring i faget og har deltatt på mange utstillingar både i inn- og utland. Vi møter henne i verkstaden hennar i Knarvik. Her er ho midt i prosessen med å prøva ut former og fargar til lysestakar, vaser, kanner, døypefat, kalk og disk. Nokre få ting er ferdig brend og har fått farge på. Andre ting står til tørking. -Det er ein langsam og møysom- meleg prosess før alt er ferdig, og mykje uventa kan skje undervegs, seier Liv. Ho legg til at det er ei stor utfordring å få eit slikt oppdrag. Her er mykje som er bunde av mål, fargar og bruksområde og det skal passa inn i ei moderne kyrkje. Men hennar eige formspråk vil sjølvsagt prega arbeida. Vi gler oss til alt står ferdig på alteret på innviingsdagen 30. november. Altertavle til Knarvik kyrkje av Ingvild Skår Siste veka i september kom kunstnar Tor Lindrupsen til Knarvik for å montera altertavla i den nye kyrkja. Tor Lindrupsen har vore med å utsmykka fleire kyrkjer, mellom andre Ostereidet kyrkje. Han br u k a r u l i ke kunstuttrykk og materialer i arbeida sine. I Knarvik vart det glasmaleri. Motiva i glasmaleriet s.17 er små «fortellingar» frå bibelen. Her er og ein del kristne symbol. Alle glasplatene kom på plass bak ramma. Med det rette lyset på, vart det ferdige produktet verkeleg flott. Altertavla er stor og vil prega heile kyrkjerommet. Altertavla, som er sirkelforma, er og inspirert av «rosevindauga» frå mellomalderen.

10 Annonsesider «Med fokus på fag og kunden» Ynskjer du å annonsere i Kyrkjekontakten kan du kontakte kyrkjekontoret på tlf Knarvik. tlf «Stolaksjonen» v. Alversund sokneråd (sjå side 15) Blomster til alle anledninger Din kristne bokhandel Åsane Senter! Fargehuset Bibler Bøker Musikk Film Kort Gaver tlf Kiwi Ikenberget Tlf Knarvik Senter Tlf Isopor - netting - plastfolie s.18 Alt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp, støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk, merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringstoler/lister Alversund Alt i Hey`di tlf mob produkter s.19

11 i Alversund prestegjeld 19. oktober Alversund kl 1100 vikar Dåp, 4års boka 26. oktober Knarvik kl 1100 Palmesen 02. november Alversund kl 1700 Palmesen Minnegudsteneste Lygra kl 1100 Overå Nattverd 09. november Alversund kl 1100 Bjørndal Dåp, Sing Singeling 16. november Knarvik kl 1100 Palmesen 4års boka, Sing Out 23. november Seim kl 1100 Palmesen Dåp Vigslingsgudsteneste av Knarvik kyrkje 30. november Knarvik kl 1100 biskop, prost, sokneprest/prestar 07. desember Knarvik kl 1900 vikar Lysmesse Lygra kl 1900 Hitland Lysmesse 14. desember Knarvik kl 1100 vikar Dåp Alversund kl 1700 Konsert m. Kor, korps 21. desember Vestre Vassbygd kl 1100 Hitland Knarvik kl 1930 Juleoratoriet av Bach 24. desember Knarvik kl 1430 Palmesen Knarvik skulekorps Alversund kl 1600 Hitland Alv. Skulemusikklag Lygra kl 1400 Bjørndal Seim kl 1600 Palmesen 25. desember Knarvik kl 1200 Palmesen Dåp, Kammerkoret 26. desember Seim kl 1100 Bjørndal Det kan verte endringar i lista. Sjå kunngjeringar i Strilen, i Nordhordland eller og på plakatar. s.20

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo

Jon Fosse. Kveldsvævd. Forteljing. Oslo Jon Fosse Kveldsvævd Forteljing Oslo 2014 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2013 ISBN 978-82-521-8585-0 Om denne boka Kveldsvævd er ein frittståande

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

k o n f i r mant 2013

k o n f i r mant 2013 V e l k o m e n s o m k o n f i r mant 2013 VOSS OG RAUNDALEN KYRKJELYDAR - 2 - Innhald Kontaktinformasjon... s. 2 Inntroduksjon... s. 3 Konfirmantlærarane... s. 3 Innformasjonsmøte for foreldre/føresette...

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Dei fleste smykka vert levert i kvitt eller oksidert sølv, og med ulike fargar på Swarowski steinane. Design: Sylvsmidja Sylvvareverkstad, Voss

Dei fleste smykka vert levert i kvitt eller oksidert sølv, og med ulike fargar på Swarowski steinane. Design: Sylvsmidja Sylvvareverkstad, Voss Dei fleste smykka vert levert i kvitt eller oksidert sølv, og med ulike fargar på Swarowski steinane. Design: Sylvsmidja Sylvvareverkstad, Voss - smykkeserie frå Sylvsmidja - godt norsk handverk Smykkeserien

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN

Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg fylgje! GLYTTEN Mai 2012 Medlemsblad GLYTTEN...med sommar og sol, og tærne i sanden ønsker me Velkommen til sommarleir 2012!!! Tema: Vegen, sanninga og livet. Han som veit alt om meg og som er glad i meg - han vil eg

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd?

Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Samarbeidsmeteorolog 2017: Kva tenkjer ungdomane i Vest-Telemark om eit felles ungdomsråd? Gunhild Kvålseth 15.06.17 Innhald Innleiing... 3 Formålet med undersøkinga... 3 Status i dag... 3 Framgangsmåte...

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2011-2013 Strategidokument_Varhaug_Misjonshus_2011-2013_v1-0.doc Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2010-2015 Innhold 1.Om Varhaug Misjonshus...3 1.1.Visjon...3

Detaljer

Møteprotokoll for Radøy sokneråd

Møteprotokoll for Radøy sokneråd Møteprotokoll for Radøy sokneråd Tid: 02.02.2016 kl. 18:00-20:00 Stad: KYRKJEKONTORET, MØTEROMMET Frammøte: Gunnar Olav Kartveit Grethe Lunde Sølvi Helen Kvalheim Mjøs Silje Kristin Ellingsen Tore Morland

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer