Av og til gjør naturen et hopp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Av og til gjør naturen et hopp"

Transkript

1

2 2 Av og til gjør naturen et hopp Hvilken problemstilling beskrives? Hvem er det som eier problemet? Hvilke fagbriller kan vi SE med? Hvilken oppfølging gis?

3 3 Henvisningene ofte diffuse

4 4 -HVORDAN FOREBYGGE SEKSUELLE OVERGREP Hva sier loven at vi skal gjøre? Vet vi hva vi skal se etter? Hvordan håndtere en mistanke? Hvilke rutiner har vi på barnehabiliteringen?

5 5 SEKSUELLE OVERGREP: Et ikke tema hos oss? Er vi godt nok forberedt? Hvordan jobbe forebyggende? Et spede forsøk på å belyse noe vi har en viss motstand på

6 6 Problembeskrivelser: HVILKE PROBLEMER BESKRIVES ATFERD: ofte relatert til atferd en ikke forstår uvanlig rolle lek uvanlig kleskoder uvanlig kjønnsidentitet?

7 7 Bekymringsmelding HVEM EIER PROBLEMET? Barnehagen-Heimen- Skolen En viktig observasjonsarena Samarbeid med heimen Henvises til Barnehabiliteringen til utredning/diagnostisering av evnenivået Psykologene som er O.B.S! Legene som har mange briller på

8 8 Mine erfaringer: Autismevanskene: Barn/unger med Asperger Syndrom som har vansker med sosialisering i skole, fritid, og der bl.a. flere av disse har problemer med sin kjønnsidentitet. Kjønnsidentitesproblematikken skaper mye støy for omgivelsene. Foreldrene er fortvilet, skolen vet ikke hvordan de skal møte dette, personen selv lager sine forklaringer som ikke alltid er i samsvar med omgivelsene. Barn på leting: Rollelek der barnet går inn i uvanlige former for kjønnsutrykk, en har vansker med å se hva som er vanlig rolle leik og hva som blir oppfattet som søken etter eget kjønn, eller søken etter seksuell tilfredsstillelse.

9 9 Erfaringer: Sette grenser: Aggresjon: Grenser og grensetting i forhold til barn/unge som ikke evner å regulere dette selv, men som invaderer andres intimsoner. Overhengende fare for overgrep. Funksjonshemma barn som skader eget kjønnsorgan i frustrasjon eller søken etter tilfredsstillelse. Agresjonsutbrudd der barnet/ungdommen kan være til skade for seg selv og andre. Barn/ungdommer som har flere diagnoser for eksempel lettere utviklingshemming og ADHD, og der de selv har vært utsatt for overgrep/omsorgssvikt. Hatt fint samarbeid med Bjørg Haugslett her.

10 10 De vanlige usedvanlige? Uvanlig tenningsmønster: Autisme og utviklingshemming der barnet viser en tydelig seksualisert atferd. Asperger Syndrom ungdom med seksuelle tenningsmønster rettet mot dyr. Kompetanseoverføring: Etterspørsel fra pedagoger i barnehage, barneskoler, ungdomsskoler hvordan en kan undervise elever med spesielle behov vedr. Kroppsbevissthet og seksualitet, samt hvordan arbeide med atferdsregulerende tiltak. Etterspørsel fra Helsesøstre på det samme.

11 11 Behovet for spesial-spesialkompetanse Kompetansesenter: Muskelsyke og seksuell funksjon. Barn/unge med innvandrer bakgrunn, som nå lever i institusjonell omsorgstilbud. Volds og traumesentere Statens barnehus Disse stedene har sjelden kompetanse på utviklingshemmede, kva er vår rolle her?

12 12 Hva gjør vi i møte med det uvanlige kjønnsuttrykket?

13 13

14 14 UTFORDRINGER: - Hvordan skapes/bygges kompetanse? Hvordan få implementert sexlogifaget i grunnutdanningene? Hvordan spille på lag med Helsesøstre, førskolelærere, pedagoger i skolene? Hvordan få opprettet stillinger i spesialisthelsetjenestene? Sårbarhetsfaktorer Ikkeprioritert satsningsområde Vise til tallmateriale Vise til cases Vise til resultater!

15 15 BARNA ER VÅR FRAMTID! SO skal snakkes i hjel ikke ties i hjel!