Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen 27.08.15"

Transkript

1 Barnahus i praktik Åbo Nordiska Barnavårdskongressen Samarbeid og praksis ved barneavhør og avhør av utviklingshemmede i Norge Kristin Konglevoll Fjell og Anne Lise Farstad Leder Statens Barnehus i Norge (Bergen og Kristiansand) 1

2 Denne del: 1. Tverretatlig samarbeid i saker vedrørende vold og overgrep mot barn og utviklingshemmede- Barnehusmodellen 2. Hvordan jobber vi - «Samråd» 2. Ny lov og forskrift for avhør av ekstra sårbare vitner - Nye metoder og utdanning for avhør av Sekvensielle avhør 2

3 Tverrfaglig samarbeid Kjernen i barnehusmodellen 3

4 Visjon Statens Barnehus skal gjennom aktiv samhandling fremme trygghet, god helse og rettssikkerhet for overgrepsutsatte barn og utviklingshemmede

5 Eiere Etablering av Statens Barnehus er et tverrdepartementalt ansvar i Norge. Både Barne, likestilling og Familiedepartmentet, Helsedepartementet og Justis-og beredskapsdepartementet er involvert Hovedansvarlig departement- Justis

6 Norge Alle Barnehus er organisert under Politiet og er fullt ut statlig finansiert Viktigste samarbeidspartnere er Barnevern og helse primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten Vårt oppgave er alltid å holde fokus på barnets beste ved alle handlinger som berører barnet.

7 Utvikling i Norge Første Barnehus ble etablert i Bergen i 2007 Det er nå landsdekkende og 10 Barnehus i Norge (Befolkning i ,16 mill) ca: 3500 saker omtrent 30% gjelder mistanke om seksuelle overgrep og 70% Vold eller eksponert for vold i nære relasjon Stor økning i mellom 20-60% i de ulike Barnehus. 7

8 Statens barnehus Medisinsk undersøkelse av barn Dommeravhør Vitneavhør Korttidsterapi/ og/eller overføring til lokalt hjelpeapparat Rådgivning og støtte til omsorgsperson/er og barn Kompetanseheving og rådgivning fagpersonell Nettverksarbeid, koordinering og samråd

9 Barnehuset en koordinerende og deltakende rolle Anmeldelse til politiet Melding til barnevernet Samrådsmøte 1 Politi Barnevern Dommer -avhør Med us Tannhelse Kort orientering til foresatte Bistandsadvokat Barnevern Samrådsmøte 2 Barnevern Samtykke fra foresatte / klient Rådgiving, veiledning, korttidsterapi, Samrådsmø te 3 Overføring til kommunale tiltak, spesialisthelsetjenesten (ABUP )

10 Vårt verktøy for strukturert samarbeid Samråd Samråd i alle saker- 1 til 3 etter behov- Individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Basisdeltagelse: Politiet (avhører, etterforsker), Barnevern og Barnehuset ved rådgiver/psykolog Andre deltagere om nødvendig: Påtalejurist for politiet, Rettsmedisinsk lege og eventuelle andre som allerede er involvert profesjonelt vedrørende barnet.

11 Innholdet i møtet Dele nødvendig informasjon om barnet Planlegge og tilrettelegge for å hente barnet for politiets avhør Har barnet noen særlige behov, diagnoser, osv. Risikoanalyse Vurdere behov for akutte tiltak i forhold til barnet?

12 Samråd Plan for eventuell plassering utenfor hjemmet om nødvendig Vurdere besøksforbud i forhold til barn/omsorgsperson/er Hvordan og hvem skal forberede barn og omsorgsperson for avhør og å komme til Barnehuset?

13 Viktig Barnehuset overtar ikke ansvar og myndighet fra samarbeidende etater Saker i Barnehuset er i all hovedsak anmeldte overgrep.

14 Avhør av særlig sårbare vitner Kort om lov, forskrift og samarbeid i forhold til avhør av barn og utviklingshemmede i Norge 14

15 Tilbakeblikk Lovendring Forskrift om dommeravhør og observasjon Videopptak av vitnets forklaring og blir brukt som bevis i domstolen Dommer til stede og politi eller psykolog avhører barnet Noe kursing for polititjenestemenn(mest kvinnelige) for utenforrettslige avhør av barn under 16 år og utviklingshemmede 14 dagers frist fra avhør til anmeldelse 15

16 Endring i lov fra oktober 2015 Politisk enighet om gjennomføring av avhør uten dommer tilstede Samme prinsipp om kontradiksjon og spesialutdannet avhører (Politiutdannet) 1 ukes frist fra anmeldelse til avhør Åpner for supplerende avhør og andre avhørsmetoder 16

17 Samtale/avhørsrom og observasjonsrom 17

18 Hvorfor er det viktig med spesialisering? Barn er på ulike utviklingstrinn og særlige hensyn må taes i samtaler med barn som skal brukes i rettslig sammenheng. Overgrepsutsatte barn kan ofte være lite villig til å fortelle hva som har skjedd De er ofte traumatiserte etter overgrep Barnet er ofte avhengig og i en følelsesmessig relasjon til overgriper Dette krever kompetente og erfarne avhørerer 18

19 De siste års utvikling innen avhørsmetodikk Økte kompetansekrav og trening, samt tettere samarbeid med Barnehusets barnefaglige personell. Nye metoder er utviklet når det kommer til særlig sårbare vitner. Sekvensielle avhør - primært barn under 7 år og utviklingshemmede barn og voksne 19

20 På Barnehuset bistår en rådgiver den som avhører barnet både før, under og etter avhøret (tilbakemelding/evaluering) 20

21 Utdanning for avhørere barn og utviklingshemmede i Norge 21

22 Politihøyskolen Politiet har en bacelorgrad ved fullført Politihøyskole (fra 1995) For å bli godkjent som avhører av barn Etterutdanning innen etterforskning av seksuelle overgrep 105 timer kurs fordelt utover ca ½ år og 3 avhør må vurderes og godkjennes etter fullført kurs 22

23 Basismetoden DCM Den Dialogiske Metode (Gamst & Langballe) Åpne spørsmål og mest mulig fri fortelling Positiv og tillitsvekkende tilnærming Aktivt lyttende Struktur/faser i avhøret Omgivelser/miljø rundt avhøret/rommet Ikke-verbal kommunikasjon 23

24 Avhør av særlig Sekvensielle avhør Barnehuset i Bergen var initiativtaker og gjennomførte pilotprosjektet i 2010 Metoden er nå etablert inn i et eget studie ved Politihøgskolen og implementeres i lovverk fra

25 Det var behov for nye metoder for vitner som trenger andre rammer og mer tid for å fortelle om overgrep Sammen med Kripos startet vi et prosjekt for å prøve ut ny metodikk Første steg var å lære Extended forensic Interview som er en metode som brukes i USA ved avhør av særlig sårbare barn og utviklingshemmede. 25

26 Barneavhøret i straffesaken er en viktig del både for vurderinger av sikkerhet, videre omsorg og betydning for mulighetene for å en eventuell pådømmelse i retten. I Barnehusene fremhever vi viktigheten av gode metoder og rammeverk for barneavhør i straffesaken. 26

27 Hovedmålgruppen: Barn under 7 år, samt barn og voksne utviklingshemmede. Etterutdanning for politetterforskere som er erfarne barneavhørere. Må ha gjennomført minst 50 barneavhør og 80 timers utdanning. Evaluering og godkjenning av autentiske avhør. Forankret ved Polithøgskolen KRIPOS(Kriminalpolitisentralen) ogbarnehusene er også representert 27

28 Metoden- Sekvensielle avhør En tilpasset versjon av «Extended forensic Interview (USA) Samme prinsipper som DCM Identifisere barnets kognetive utvikling og personlighet for best å tilpasse avhøret til barnet. Tid og rammer for å etablere kontakt og tillitt Bruker mer tid i forkant til undersøkelser og forberedelse til avhørene. 28

29 Sekvensielle avhør Avhøret er delt i flere sekvenser med pauser tilpasset barnet.- Ofte samme dag 3-4 sekvenser Hver sekvens har sitt innhold og mål Viktig med erfarne og kompetente avhørere som klarer å følge barnet Metodens innhold skal ikke følges slavisk, men tilpasses barnet 29

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

NFSS Årskonferanse 25.03.10

NFSS Årskonferanse 25.03.10 NFSS Årskonferanse 25.03.10 I drift 2008: Barnehuset Bergen Barnehuset Hamar I drift 2009: Barnehuset Kristiansand Barnehuset Trondheim Barnehuset Tromsø Barnehuset Oslo 2010 (høst) Barnehuset Stavanger

Detaljer

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand

Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand Årsrapport 2013 Statens Barnehus Kristiansand INNLEDNING Barn utsatt for vold og overgrep skal sikres hjelp, omsorg og behandling ved Statens barnehus. Formålet med opprettelse av barnehus var å sikre

Detaljer

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015

STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014. 11. februar 2015 STATENS BARNEHUS ÅRSRAPPORT 2014 11. februar 2015 INNHOLD INNHOLD... 2 1 OPPDRAG BARNEHUS... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Aktivitet... 3 2 KORT BESKRIVELSE AV ARBEIDSOPPGAVER/ARBEIDSFORM VED ET BARNEHUS...

Detaljer

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1.

Barnehusevalueringen. Barnehusevalueringen 2012. Elisiv Bakketeig, Mette Berg, Trond Myklebust og Kari Stefansen. Delrapport 1. Denne rapporten publiseres som delrapport 1 av «Barnehusevalueringen 2012». Delrapport 2, som utgis av NOVA, handler om hvordan barn ivaretas i barnehusene, og hvordan samarbeidet mellom de aktørene som

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012 2014 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning..... 4 1.1 Initiering og begrunnelse... 4 1.2 Mål. 5 1.3 Organisering av planarbeidet.. 6 1.4 Planens virkeperiode

Detaljer

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017

Handlingsplan. Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014 2017 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 1 Forord Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet, et angrep

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER BÆRUM KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bærum Kommune mai 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...3 FORMÅL MED HANDLINGSPLANEN...3 VOLD I NÆRE RELASJONER HVA ER DET?...4 DAGENS

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

«Det som skjer på nett forblir på nett»

«Det som skjer på nett forblir på nett» Notat nr 2/15 «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte overgrep Aina Winsvold «Det som skjer på nett forblir på nett» Hvordan barnehusene håndterer nettrelaterte

Detaljer

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune

Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Handlingsplan mot rus i ungdomsskolene i Stjørdal kommune Innledning Handlingsplan mot rus omfatter både legale og illegale stoffer som for eksempel alkohol, cannabis og amfetamin. Skolens fokus på rusforebyggende

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3

1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 1.0 INNLEDNING...2 1.1 Intervensjonens mål og hensikt.3 1.2 Modell for barn i risiko og differensierte tiltak 3 2.0 INNFØRING AV TIBIR I HARSTAD KOMMUNE..4 2.1 TIBIR kommunemodell 5 3.0 ORGANISERING AV

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN

BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN Kristin Dahl Kirsten Snersrud FAMILIEVERNKONTORET I SØR-TRØNDELAG 1 BARN SOM VITNE TIL VOLD I FAMILIEN 1 En behandlingsmanual Innhold Innledning... 4 Forarbeid før oppstart av behandling... 5 Behandlingen...

Detaljer

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER

Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER Skedsmo kommunes HANDLINGSPLAN MOT VOL D I NÆRE RELASJONER 2014-2017 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn 3 2. Mandat og arbeidsgruppe.3 3. Definisjoner.4 4. Omfang av vold i nære relasjoner 4 5. Konsekvenser

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet

SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010. Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet SLUTTRAPPORT PROSJEKTET BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN 2004-2010 Finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet Bergen/ Oslo høst 2010 1 Innhold EN STOR TAKK!... 5 SAMMENDRAG... 6 BAKGRUNN... 8

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST.

RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. RANA KOMMUNE HANDLINGSPLAN MOT VOLD I NÆRE RELASJONER 2014 2017. UTKAST. BEHANDLES AV KOMMUNESTYRET VÅR 2014 1 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner2014-2017. Innhold 1 Innledning... 1 2 Handlingsplaner

Detaljer

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det?

Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Lever du med vold? eller kjenner du noen som gjør det? Det finnes ulike former for vold: Fysisk vold Psykisk vold Seksuell vold Materiell vold Latent vold Vold mot eldre Kjønnslemlestelse/omskjæring Tvangsekteskap

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND

PLAN FOR BARNE OG FAMILIESENTER I EIGERSUND. Versjon-190509 PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND PLAN FOR BARNE- OG FAMILIESENTER I EIGERSUND Versjon-190509 Innhold 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av nå situasjonen 4. Mål og delmål 5. Beskrivelse og organisering av prosjektet. 6. Organisering

Detaljer