KONSEPT (kort versjon): AHUS MOBIL LØRENSKOG KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONSEPT (kort versjon): AHUS MOBIL 27.11.12 LØRENSKOG KOMMUNE"

Transkript

1 (kort versjon): LØRENSKOG KOMMUNE

2 Bakgrunn Samhandlingsprosjekt Mobil medisinsk Service er et samhandlingsprosjekt mellom Ahus, Lørenskog kommune, Eggs Design og Kjeller Innovasjon. Prosjektet har vært finansiert med midler fra Norsk Designråd gjennom programmet Design Pilot. Problemstilling Samhandlingsreformens overordnede mål er rett behandling på rett sted til rett tid innenfor en bærekraftig økonomi. En befolkning med et raskt økende antall eldre skal oppleve god kvalitet i sammenhengende pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåene. Hvordan kan dette realiseres? 2

3 PROSJEKTDELTAKERE Bente Heggedal Gerner Ahus Kirsten Dawn Elvsaas Ahus Jan Emil Kristoffersen Ahus Kjell Borthne Ahus Frode Lærum Ahus Per Wium Lørenskog kommune Nanna Werner Lørenskog kommune Else Pran Kjeller Innovasjon Mari Lie Venjum Kjeller Innovasjon Jan Walter Parr Eggs Design Ingvill Hoffart Eggs Design 3

4 PROSESS: INNSIKT & IDEUTVIKLING Samtaler med pasienter intervjuer på sykehjem PÅ TUR MED MOBIL RØNTGEN Intervjuer med FASTLEGER/PKO er intervju i Fengsel KREATIVE Workshops 4

5 OPPSUMMERING AV INNSIKT PASIENTperspektiv Sykehjemspasienter har ofte komplekse og diffuse sykdomsbilder har ofte en eller annen form for demens (~80%) Demente er spesielt sårbare i forhold til flytting er ofte underdiagnostiserte Fengselsinnsatte er ved dårligere helse enn øvrig befolkning må ledsages av minimum to tjenestemenn ved sykehusfremstilling, grunnet rømningsrisiko HELSEFAGLIG perspektiv Sykehjemmene kjenner pasientene godt kan mye om demens uttrykker behov for spesialistkompetanse og -utstyr som gjør dem i stand til å utelukke en rekke enkle tilstander Her på sykehjemmet kan vi synge sangene de kjenner Medarbeider på sykehjem RESSURSPERSPEKTIV Demente er ekstremt sårbare i forhold til flytting Medarbeider på sykehjem Den økonomiske grunnstrukturen er i dag ikke tilrettelagt for mobile helsetjenester. 5

6 ETS BYGGESTENER AHUS MOBIL VISJON & verditilbud 4 PRINSIPPER for gode brukeropplevelser DRIFT av MOBILE HELSETJENESTER Utvikling av MOBILE HELSETJENESTER Infrastruktur ØKonomi & Avtaleverk 6

7 VISJON OG VERDITILBUD Målsetting: skal gjennom god samhandling skape et bedre helsetilbud til pasienter som er vanskelige å flytte Verditilbud: Fullverdige medisinske tilbud i trygge omgivelser Visjon: Demente Skrøpelige eldre Fengselsinnsatte skal være et ledende miljø for utvikling og drift av mobile helsetjenester Illustrasjon: Pasientmålgruppe for Ahus Mobil: Pasienter som er vanskelig å flytte 7

8 Kontekst FENGSLer AHUS MOBIL AHUS SYKEHJEM Pasienter & Pårørende KOMMUNEHELSETJENESTEN (DMS, FASTLEGER) 8

9 PRINSIPPER FOR GODE BRUKEROPPLEVELSER 4 PRINSIPPER FOR GODE BRUKEROPPLEVELSER Det er viktig for meg som bruker av at dere legger opp min helsetjeneste på en slik måte at: 1 Alle deler av tjenesten spiller på lag. 2 Jeg er i omgivelser hvor jeg føler meg trygg. 3 Dere bruker hensiktsmessig teknologi i kombinasjon med menneskelig nærhet. 4 Dere snakker et språk jeg forstår, og jeg og mine pårørende føler oss godt informert. 9

10 Tjenesteeksempler Videopoliklinikken Videopoliklinikken er en tjeneste som benytter videokommunikasjonsteknologi for å tilgjengeliggjøre et bredt spekter av spesialistkompetanse i kommunehelsetjenesten. Videopoliklinikken egner seg for planlagte undersøkelser, som f.eks. oppfølgingskonsultasjoner eller enklere postoperative kontroller. benytter seg av sensorer som kamera, elektronisk stetoskop o.l, slik at spesialisten kan observere, lytte, veilede og være diskusjonspartner og beslutningsstøtte for kommunehelsepersonell. 10

11 Tjenesteeksempler MOBIL UROLOGITJENESTE Urinveisproblematikk forårsaker i dag den største andelen av akutte sykehusinnleggelser blant pasienter på sykehjem. Med hjelp fra den mobile urologitjenesten kan noen av disse innleggelsene unngås. Den mobile urologitjenesten kjører ut til sykehjemmene for å undersøke og behandle pasientene der de bor kan tilkalles ved sub-akutte eller akutte tilfeller for å utføre blærescan, kateterisering etc. kan tilgjengeliggjøres via videopoliklinikken, f.eks. ved behov for veiledning og beslutningsstøtte på sykehjem. 11

12 KUNNSKAP og OPERASJONER Helhetlig tilrettelegging Geriatri Urologi Forundersøkelser Medisinske prosedyrer Ortopedi Lunge Alderspsykiatri Lab Kardiologi Nevrologi Helhetlig pleie og omsorg Demens Allmennmedisin Ernæring Hud- og sår KJERNETEAM Infeksjon SPESIALISTER KOMMUNE- HELSEPERSONELL 12

13 KUNNSKAP og OPERASJONER Opplæring Opplæring OPPGAVE- GLIDNING OPPGAVE- GLIDNING SPESIALISTER KJERNETEAM KOMMUNE- HELSEPERSONELL 13

14 VERKTØYKASSE: utstyr og TRANSPORT Utstyr for kommunikasjon Utstyr for kommunikasjon mellom helsepersonell på ulike lokasjoner. Mobilt utstyr Medisinsk utstyr som er mest hensiktsmessig å transportere til undersøkelsesstedene Utstyr på sykehus Medisinsk utstyr som er mest hensiktsmessig å lokalisere på sykehuset Utstyr på sykehjem, fengsler og kommunehelsetj. Medisinsk utstyr som er hensiktsmessig å (periodevis/permanent) lokalisere på undersøkelsesstedene 14

15 infrastruktur Infrastruktur er det underliggende smarte systemet som administrerer og planlegger effektiv forflytning av personell og utstyr i forhold til tid og sted Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 15

16 ØKONOMI-case Ledsager (1 pleier fra sykehjem) Kostnader Spesialist (Lønnskostnad) Reisetid Konsultasjon Ledsager (1 pleier fra sykehjem) Pasienttransport (t/r ambulanse) Pasienttransport (t/r ambulanse) Transport & utstyr Døgnopphold på sykehjem Spesialist (Lønnskostnad) Døgnopphold på sykehjem Døgnopphold på sykehus MOBIL UROLOG (undersøkelse på sykehjem) POLIKLINISK UNDERSØKELSE (på sykehus) INNLEGGELSE (på sykehus) Forutsetter at den mobile tjenesten drives som en egen satsing og at det ikke brukes ressurser fra sykehuset som svekker driftssituasjonen der Justert av vekting av DRG-takster for mobile helsetjenester Flere undersøkelser/behandlinger gjennomført i tilknytning til hvert besøk på sykehjem, vil gjøre driften av Ahus Mobil mer kostnadseffektiv. Tradisjonell tjeneste Mobil tjeneste 16

17 VEIEN VIDERE Realisering av Ahus Mobil forutsetter et aktivt politisk initiativ. Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi for prosjekt Mobil medisinsk service. Det skal gjennomføres omfattende kommunikasjonsaktiviteter, slik at prosjektet får bred kjennskap i alle relevante miljøer. Det må utvikles en forutsigbar økonomisk fungerende modell med tilstrekkelig incentivkraft for mobile helsetjenester. Tjenesten utvikles og testes gjennom en periode på 3 år. 17

18 Takk til alle bidragsytere! Ahus Rolvrudhjemmet Kjeller Innovasjon Bente Heggedal Gerner Rådgiver, Avdeling for samhandling Anne Marie Lervik Avdelingssjef, Avdeling for samhandling Eivind Myhre Praksiskonsulent (PKO)/fastlege, Avdeling for samhandling Aina Ambulerende sykepleierteam Marianne Voss Torstad Institusjonsleder Michael Donkor-Leh Lege Rolvsrudhjemmet/Lørenskog sykehjem Else Pran Direktør innovasjon Mari Lie Venjum Rådgiver Jan Emil Kristoffersen Overlege/ass. Avdelingssjef, Avdeling for samhandling Kjell Borthne Direktør, Divisjon for diagnostikk og teknologi Frode Lærum Professor og overlege, Divisjon for diagnostikk og teknologi Rune Johnsen Spesialrådgiver, Divisjon for diagnostikk og teknologi Janne Pedersen Avdelingssjef Divisjon for diagnostikk og teknologi Anette Ambulerende sykepleierteam Lørenskog sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Akershus Nanna Frogner Werner Oversykepleier Per Wium Sykehjemslege Arnfinn Gisleberg Institusjonsleder Kari Annette Os Rådgiver, Utviklingsavdelingen Pasienter ved sykehjemmet Skedsmotun bo- og behandlingssenter Jomar Bjørge Overlege Krisin Lege Helseavdelingen, Ullersmo fengsel Eggs Design Jan Walter Parr Senior Tjenestedesigner Ingvill Hoffart Tjenestedesigner Kirsten Dawn Elvsaas Rådgiver Labratoriemedisinsk senter, Divisjon for diagnostikk og teknologi Hilde Lurås Forskningssjef Forskningssenteret Kjersti Tiller Avdelingsleder avdeling Losbyveien Vanja Hagen Fagutviklingssykepleier avdeling Furulund Randi Falch Bergedal Avdelingsleder Lege Sykepleier Torgeir Landvik Praksiskonsulent (PKO)/fastlege, Avdeling for samhandling Pasienter ved sykehjemmet 18

19 LØRENSKOG KOMMUNE