Levekår. Da er det kanskje også naturlig at Midjordidrettsanlegg er eneste fotballanlegg uten et skikkelig klubbhus?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Levekår. Da er det kanskje også naturlig at Midjordidrettsanlegg er eneste fotballanlegg uten et skikkelig klubbhus?"

Transkript

1 Nytt klubbhus

2 Broddhuset I 1913 ble IL Brodd stiftet. Først nå, 100 år etter, jobber klubb og kommune med å gi et av byens eldste idrettslag et sted de kan kalle hjemme et eget klubbhus. IL Brodd Fotball er eneste fotballklubb i Storhaug bydel som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, unge og voksne. Vi har hatt en enorm vekst de senere år, og har passert 600 medlemmer. Utviklingen i medlemsmassen er i tråd med den store befolkningsvekst som politikerne i Stavanger kommune har vedtatt for bydelen. Brodd har siden 1988 leid et falleferdig bolighus med adresse Midjordgata36 av Stavanger kommune. Dette har klubben betalt leie for samtidig som at klubben har måttet stå for alt vedlikehold og også betalt løpende strømutgifter. Stavanger kommune har i en egen undersøkelse konkludert med at dette har vært en klar forskjellsbehandling i disfavør Brodd sammenlignet med øvrige idrettslag i kommunen. Dette betyr at verken klubbhusfunksjoner eller garderobefunksjoner er i nærheten av å være ivaretatt for dagens behov langt mindre for framtidens behov. Storhaug bydel er Stavangers hurtigst voksende bydel, og ingen bydel har økt mer i befolkning noe enkelt år siden 2006.

3 Levekår Levekårsundersøkelsen i Stavanger for 2012 slo også fast at fem av sju soner i Storhaug bydel kom dårligst ut. I tiltaksplanen som er vedtatt er det blant annet konkludert med følgende tiltak: Øke trivsel, trygghet og det sosiale miljøet Lokale ressurser skal vitalisere bomiljøer, utviklingen av infrastruktur og økt lokal deltakelse Opprustning av uteområder og innendørs møtesteder Dette er fornuftige tiltak. For Storhaug kommer særs dårlig ut i sammenligning med øvrige bydeler på idrettstilbudet: Ingen bydeler har færre kunstgressbaner enn Storhaug bydel Storhaug er eneste bydel i Stavanger uten svømmehall Storhaug er eneste bydel med bare én flerbrukshall Storhaug har lavest andel ballbinger i Stavanger kommune Storhaug har lavest andel grøntområder i Stavanger Da er det kanskje også naturlig at Midjordidrettsanlegg er eneste fotballanlegg uten et skikkelig klubbhus?

4 Bakgrunn/Historikk IL Brodd har disponert et gammelt, forfallent bolighus i Midjordgata36 siden Huset var den gang planlagt revet, men med beliggenhet like ved fotballbanene, fikk Brodd leie bygningen av kommunen som midlertidig klubbhus. Dette har forblitt klubbens hjem i nesten 30 år. Bygningen er vedlikeholdt, men arbeidene har ikke holdt tritt med bygningens forfall. Huset er nå i en så dårlig stand at det bør rives med det aller første. Dette er også anbefalinger gitt fra faglig og politisk hold i kommunen. IL Brodd har forholdt seg lojale til en leieavtale som i over 20 år satte vår klubb i en ufordelaktig posisjon sammenlignet med andre fotballklubber i Stavanger. Vi kunne naturligvis ha skreket opp om urettferdigheten tidligere men har forholdt oss lojale til avtalen. Nå kan dessverre ikke huset lenger forsvares å brukes og vi må i gang med byggingen av et nytt klubbhus for våre neste 100 år.

5 Leie av klubbhus En gjennomgang gjort av Stavanger kommune viser at IL Brodd er eneste idrettslag i Stavanger som både har måttet betale leie og samtidig stå for alt vedlikehold i et klubbhus i kommunal eie. Mens idrettslag som Stavanger IF, Vardeneset BK og flere får dekket utgifter til vedlikehold og dekket driftskostnader som strøm, har Brodd måtte betale selv. Vi har heller ikke eierskap på verken bygning eller tomt.

6 Politisk Forskjellsbehandlingen ble tatt opp politisk og enstemmige vedtak i både kommunalstyret for kultur og idrett og kommunalstyret for utbygging og miljø, ga administrasjonen instruks om å gå i dialog med Brodd om bygging av et nytt klubbhus med en kommunal med finansiering. I tillegg skal Brodd kompenseres for forskjellsbehandlingen gjennom 20 år. Kommunalstyret for miljø og utbygging var sågar på befaring på Midjord, og leder for kommunalstyret, Egil Olsen (H) uttalte til Rogalands Avis like etter: «Vi bør kunne bruke levekårsmidler til et nytt klubbhus. Det bør også undersøkes om det er mulig å søke om tippemidler til dette.» Det er gjort enstemmige vedtak i samtlige politiske organ rundt behovet for et kommunalt initiativ for et nytt klubbhus til Brodd Idrettslag, samt en kompensasjon for den husleien som er betalt opp igjennom årene.

7 Garderobe Idrettsanlegget på Midjordblir i dag benyttet av seks klubber. Foruten Brodd, bruker også FK Storhaug, Øvre Steinar, FK Ild, Paradis FK og Ledaalskamerateneanlegget. Det sørger for en uholdbar garderobesituasjon. Med bare tre garderober, betyr det at gjestende lag, dommere og arrangørlag må skifte ute ved kamp å begge banene samtidig. I tillegg og verre sørger dette for at man ikke kan ha egne jentegarderober. Dette vanskeliggjør for eksempel vårt arbeid med å rekruttere innvandrerjenter inn i idretten. Svært få innvandrerjenter deltar i organisert idrett

8 Klubbhusbehov IL Brodd har i over 20 år hatt store utfordringer med klubbfasiliteter tross leie av bolighuset til Stavanger kommune. Det har blant annet vært knapphet på areal til lagring av utstyr, umulig å samle medlemmer til informasjonsmøter, lagsamlinger og andre arrangement med over 30 samtidige deltakere. Klubben har også ansatte som må arbeide i lokaler som i dag bryter de fleste bestemmelser i arbeidsmiljøloven. IL Brodd måtte sågar legge ned aktivitetstilbud til ungdom på kveldstid på grunn av for høy deltakelse og uoversiktlig situasjon med vakthold. Slike tilbud skriker bydelen etter. I de senere år har IL Brodd startet opp idrettsfritidsordning. I tråd med befolkningsveksten har også etterspørselen etter dette viktige tilbudet økt betraktelig. Pr dags dato leier klubben lokaler fra Storhaug bydelshus noen timer tre ganger i uken, men leieforholdet setter klare begrensninger for utvidelse av tilbudet, og vil også være prisdrivende om vi skal betale leie.

9 Midjordligger også i et geografisk område hvor Stavanger kommune har valgt å ha en rekke kommunale boliger. Mediene har den siste tiden vist hvilket område hvor våre hundrevis av barn og unge må oppholde seg. Sprøyter, kriminalitet, politibiler og andre mindre heldige faktorer er dagligdags syn. Et nytt klubbhus vil sørge for å skape et renere, penere bo-og oppvekstmiljø på Midjord. Samtidig er det hele fem øvrige klubber lokalisert på Storhaug, alle med voksenidrett som eneste tilbud. To av disse idrettslagene er basert på etnisitet. Øvre Steinar er et tyrkisk lag, mens FK Paradis er et kurdisk lag. IL Brodd samarbeider godt med disse men begge klubbene savner fotfeste gjennom å ha et tilholdssted. Et nytt klubbhus kan også tilby disse garderobefunksjoner, kontorlokaler og mulighet for å skape seg en identitet og tilhørighet i bydelen.

10 Integrering IL Brodd er godt kjent for sitt arbeid med integrering. Gjennom vårt «Åpen hall»- prosjekt fredagene i Storhaughallen og arrangement som «Fargerik Fotball», bidrar vi til å minske de kulturelle forskjellene i byen, og skape et miljø hvor farge, rase og bakgrunn ikke har noen betydning for om man hører til eller ei. Et nytt klubbhus vil fungere som en utmerket arena og treffsted for mennesker fra ulike kulturer og bakgrunner. Storhaug har, som tabellen under viser, snart én av tre innbyggere med en annen kulturell bakgrunn enn vestlig. Storhaug har størst andel innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Sør-og mellom Amerika og Øst-Europa. Dette er også de som det erfaringsmessig er størst utfordringer med å integrere

11

12 Levekårsundersøkelse 2012 Blant de sju levekårsonene med høgest indeks, er fem av Storhaug bydels sju levekårsoner. Disse fem sonene ligger i bydelens nordre og østre del. Midjordligger i nærheten av en av sonene som scorer dårligst, Emmaus, men også i kort avstand til bydelens soner som scorer bra. Området er således et knutepunkt mellom fattig og rik og også vestlig og ikke-vestlig.

13 En bydel i vekst Hvert eneste år siden 2006 har Storhaug bydel økt mer i antall innbyggere enn noen annen bydel. Mens det i år 2000 bodde mennesker i vår bydel, var antallet i 2013 hele Og fortsatt har vi ikke sett mer enn begynnelsen. Det er lagt opp til en formidabel økning i antall boenheter i bydelen noe som også sørger for at en tredje barneskole er under planlegging. Ingen bydeler hadde flere fødsler enn Storhaug bydel i 2012.

14

15 Knapphet på areal Dessverre er det ikke planlagt møtesteder og idrettsarealer som er i nærheten av å tilfredsstille behovet som folkeveksten framtvinger. Riktignok er det planlagt en multi-sporthall i Urban Sjøfront men idrettsanlegget på Midjord er allerede sprengt i kapasitet. Fortetningen av Storhaug bydel er kjent og akseptert, men det setter enda større krav til god utnyttelse av de få arealene som er tilgjengelige til aktiviteter, idrett, lek og møtesteder i befolkningen.

16

17

18 Huset og dets funksjoner Et nytt klubbhus på Midjorder planlagt for å møte dagens utfordringer men også framtidens behov. Det er likevel planlagt et nøkternt bygg all den tid finansieringen vil bli en utfordring. Kjelleren består av fire garderober og to dommergarderober hvorav ett sett er universelt utformet. I tillegg har kjelleretasjen et teknisk rom, to lagerrom og ett disponibelt rom. Lagrene er beregnet til oppbevaring av utstyr som tilhører de fem ulike klubbene på Midjord. Det ene lageret planlegges disponert av klubber utenom Brodd som bruker arenaen som treningsarena. Det disponible rommet kan brukes til f.ekstreningsrom. Det kan være et sted medlemmer av klubben kan ha et tilbud om alternativ trening ved f.eksskade eller tilleggstrening. Det kan også være mulig for andre å trene her mot en liten avgift.

19 1. etasjen består av en storstue, kjøkken, foajé/kafé, kontorer, møterom og toaletter. Storstuen kan brukes til mange forskjellige arrangementer, både små og store. Den kan brukes i sin helhet eller lett deles inn i mindre lokaler. Med tilhørende kjøkken er mulighetene mange. Kjøkkenet ligger også ved foajé/kafeen, dette er ideelt for å drive mindre kafé drift eller andre mindre arrangementer. Det er 4 kontorer og 2 møterom. Møterommene og et par av kontorene kan lett leies ut for kortere eller lengre perioder. Klubben har pr i dag bare behov for 2 kontorer og tilgang til et møterom, men ser at det i fremtiden kan bli bruk for alt selv. Utenfor kontorfløyen er det en stor overdekket balkong, den er flott som tilskuerplass når det er kamp på hovedbanen. Balkongen og deler av storstuen utgjør også en flott overdekket uteplass utenfor underetasjen. Her er det også fint å stå og se på kamp og trening i all slags vær. Inngang til 1. etasje skjer fra parkering og veien, mens inngang til underetasjen skjer fra bane nivå. Det er ingen innvendige forbindelser mellom etasjene.

20 Finansiering Huset har en kostnadsramme på om lag 18 millioner kroner. Stavanger kommune har satt av årlig to millioner kroner i et områdeløft for Storhaug bydel og det er naturlig at noe av dette brukes på klubbhusprosjektet. Om totalprisen blir 18 millioner kroner, ser vi for oss følgende fordeling: Garderobe/kjeller: ,-(inkl i tippemidler) Tippemidler klubbhus : ,- Levekårsmidler: ,- Andelssalg, bidragsytere, egenkapital: ,- Lån kommunalbank: ,-

21 Inntektpotensiale Utleie til skole, avventer dialog med Stavanger Eiendom Utleie av lokaler til ulike organisasjoner Drift av selskapslokaler Treningsstudio Cafevirksomhet Fotballfritidsordningen Utleie av kontorlokaler

22

23

24

25

26

27

28