En svensk milliard til rusforebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En svensk milliard til rusforebygging"

Transkript

1 En svensk milliard til rusforebygging Alla barna deltar i Steg-för-steg, men bara var tredje av foreldrene er med. Sverige skal bruke 680 millioner kroner til alkoholforebyggende arbeid Målene er å utsette alkoholdebuten og få ungdommene til å drikke mindre. Flere av metodene er ikke forskningsutprøvd i Norden. Tekst: MARIA TELL Fotos: TOMAS SÖDERGREN Sammen med noen hundre millioner til Mobilisering mot narkotika satser Sverige dermed en milliard kroner på rusforebygging i en fireårsperiode. Nærmest fri innførsel av alkohol og stadig lavere alkoholavgifter viser at den svenske staten nesten har gitt slipp på tilgjengelighetsreduserende virkemidler i alkoholpolitikken. Svenska Alkoholkommittén er satt til å begrense alkoholens tilgjengelighet i kommunene ved hjelp av statlige virkemidler. Komiteens målgruppe er unge mennesker. Målet er å minske drikking blant unge voksne mellom år og utsette alkoholdebuten som gjennomsnittlig skjer når de unge er 13,5 år gamle Mål: Refleksjon Vi vil få unge voksne til å reflektere over drikkingen, sier Gunborg Brännström. Hun er utviklingssjef ved Alkoholkommitténs sekretariat. Det er i den alderen vi etablerer våre alkoholvaner. Informasjon om skadevirkninger alene endrer ikke atferd. En personlig tilknytning er nødvendig. Ett eksempel er nettstedet der hver enkelt kan få en personlig respons gjennom å teste sitt alkoholforbruk. Siden nettstedet åpnet i november 2003, har det hatt besøkende de fleste mellom 18 og 25 år har testet sitt alkoholforbruk. De unge voksne skal også påvirkes gjennom avisannonser «Grundkurs för dig som gillar att bli full» ; gjennom informasjon og tilbud om utdanning for «festfixare» på høgskolene og gjennom å trekke reisebyråene inn i diskusjoner om rusforebygging. De unge voksne er viktige også som forbilder for de under 18 år, sier lederen. I tillegg til antakelsen om at de vil rus & avhengighet - nr

2 URIX: SVERIGE påvirkes gjennom eldre forbilder, tror man at forebyggende budskap vil nå de yngste gjennom foreldrene. Når vi arbeider med både barn og foreldre har det preventive arbeidet best effekt, fastslår Gunborg Brännström. Her støtter hun seg til ny svensk forskning som viser at en restriktiv holdning hos foreldrene innvirker på hvordan ungdommene drikker 1. I fire ungdomsskoler i Örebro, en mellomstor svensk by, ble ti minutter av hvert foreldremøte i alle tre årene brukt til å informere om alkohol. Informasjonen var tydelig og spesifikk som når man for eksempel imøtegikk myten om at foreldre avdramatiserer alkohol gjennom å by sine barn hjemme. Samtidig ble foreldrerne tilbudt andre, håndfaste redskap som for eksempel forslag til skriftlige klasseavtaler mellom foreldrene om hvor lenge ungdommene får være ute på hverdagskvelder og i helger. Sammenliknet med kontrollgruppen, fire skoler der det ikke ble gjort noe spesielt på dette området, drakk Örebroungdommene mindre og sjeldnere. 1 Koutakis, N & Stattin, H: Örebro Prevention Project (ÖPP) Gunilla Bjälvenstrand er en av foreldrene som deltar i det amerikanske programmet Steg-för-steg i Solna kommune. Bland annet har vi fått ett papir som beskriver ulike situasjoner. For eksempel at barnet sitter i telefonen en halvtime etter leggetid. Seks forsøkskommuner Denne forskningen viser at man kan nå langt gjennom å gi foreldrene gode argumenter, sier Gunborg Brännström. Nå spres denne typen kunnskap til seks utvalgte forsøkskommuner; en stor del av arbeidet skal skje på lokalnivå. For eksempel i Solna stad, en forstadskommune til Stockholm. Solna har fått kroner i statlig startbidrag, og kroner i tillegg for Til dette har kommunen selv lagt til kroner. Kaisa Betnér og Ann Gotting-Veide samordner virksomheten i Solna. Fra sin base i rådhuset skal de få inn det forebyggende perspektivet som en rød tråd i det daglige arbeidet blant annet i skoler og kveldsåpne fritidsklubber i tilknytning til skolene. Det nye er at vi ikke jobber med ulike prosjekter i tillegg til ordinær virksomhet, prosjekter som siden kan legges ned og glemmes bort, sier Ann Gotting-Veide. Samordnerne har lagt fram et policyforslag for blant annet fritidsledere, lærere og sosialarbeidere, et forslag som nå er inne i sin ellevte og endelige versjon. Vel verdt anstrengelsen, mener de to. Det går ikke å hive over en ferdig policy og hoppe over den lokale forankringen. Klar og tydelig politisk støtte er også nødvendig. Det er mange som ønsker å bruke skolene som informasjonskanal. Når rektorene skal prioritere mellom dem, trenger de støtte i form av politiske beslutninger. Svenska Alkoholkommittén Program for offentlig svensk alkoholforebygging Budsjett 680 millioner kroner. «Målsättningen är att berusningsdrickandet ska minska. Vi arbetar även för att skadorna ska bli mindre hos individen, inom familjen samt i samhället i stort.» Delmål : «ingen alkohol ska förekomma i trafiken, på arbetsplatser eller under graviditeten skjuta upp alkoholdebuten minska berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer undanröja den illegala alkoholhanteringen alkoholfri uppväxt.» Vil utvikle kommunenes lokale alkoholforebyggende arbeid. Hver kommune bidrar selv med like mye penger som den får i statlig bidrag. Seks forsøkskommuner: Solna stad, Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund och Umeå. Forsøkskommunene jobber på ulike felt, men alle har valgt skolen som arena og har bestemt at «föräldrastöd» skal prioriteres innen samtlige utviklingsområder. Disponerer sammen med Mobilisering mot narkotika (dannet 2001 for å følge opp den statlige handlingsplanen mot narkotika, se ) en milliard statlige kroner til forebygging, forskning og kompetanseutvikling på rusområdet Har nettstedene og den siste med testing av alkoholforbruk. 43 rus & avhengighet - nr

3 12-åringene tegner framtidskart. Vi har ikke pratet noe om rus ennå, sier fra venstre Marcus Lagerbro, Oscar Sving, Kevin Silverörn og Tim Noting. Ikke kjedelig I to sjetteklasser har samordnerne sammen med lærere begynt med Stegför-steg, en forsvensket variant av et amerikansk life skills-program for å øke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse. Den svenske varianten er utviklet ved hjelp av fokusgrupper og enqueter og bygger på kjente risikoog beskyttelsesfaktorer for barn i Sverige. Også foreldrene blir oppfordret til å delta i et kurs. På Solna rus & avhengighet - nr skole er Gunilla Bjälvenstrand en av åtte foreldre i en 6.-klasse som går kurset: Jeg tror at årsaken til at foreldreinteressen er så lav, er at mange reagerte på at det var et amerikansk program som skulle lære oss hvordan vi skal oppdra våre barn. Derfor var bare åtte av 25 foreldre med. Selv mener hun at det beste med Steg-för-steg er å oppleve at andre foreldre har samme erferainger som en 44 selv. Min datter er kjærlig det ene øyeblikket og i det neste vil hun ikke vite av meg; det er slitsomt i blant! Foreldrene treffes på kveldstid, mens elevene tar kurset i skoletiden. Vi begynte med å gi hverandre komplimenter, sier Jeanette Mähl (12). På min lapp sto det at jeg er god i fotball og at jeg er snill. Og så laget vi framtidskart. Jeanette klistret inn et politibilde på sitt kart. Klassekompisen Tim Noting

4 URIX: SVERIGE valgte et av en ishockeyproff. Om ikke det går, skal han heller bli brannmann. Barna trodde at kurset skulle bli kjedelig, med mye «prat om stoff og alkohol». Men de syntes det var gøy å gjøre ting selv. Ingen pratet jo om det å drikke, så hva tror elevene at kursen har med alkohol å gjøre? At venner er viktige; om man ikke har venner, har man det dårlig og kan begynne å drikke eller ta stoff, sier eleven Oscar Sving. Over Atlanteren Steg-för-steg programmet er forsket fram i USA. 2 Den brittiske forskeren David Foxcroft, som er tvilende til effekten av rusforebyggende undervisning, har gjort studier som viser att Steg-för-steg er effektivt i å begrense unges drikking. Programmet er ennå ikke evaluert i Sverige. Det man vet helt sikkert, er at gjennom å oppnå større sosial og emosjonell kompetanse, kommer drikkingen til å minske. På liknende vis er det med SET, «social och emotionell träning», som snart skal introduseres i barneskolen i Solna. Metoder som vurderes som gode i USA bør likevel evalueres i Sverige, siden vi har en annen kultur og tradisjon. Men de bærende komponentene går an å bruke, som å jobbe med barn og foreldre samtidig, sier Gunborg Brännström. (Foto: Alkoholkommitén) Forebyggende program som er evaluert med godt resultat i Norden, kan være vanskelige å anvende i det rusforebyggende arbeidet om de er rettet mot annen type adferd, mener Kaisa Betnér, samordner i Solna kommune. Vi hører foreldre er skeptiske til å benytte et amerikansk program: Hvorfor gå over Atlanteren for å finne programmer i stedet for å utvikle nordiske alternativ? Vi spør Kaisa Betnér. Forebyggende program med god nordisk evidens er gjerne rettet mot andre typer normbrudd og kan være vanskelige å ta i bruk i rusmiddelforebyggende hensikt. I Norge er det for eksempel påvist effekt av Ulwéus antimobbeprogram, og vi vet at normbrudd som mobbing, vandalisering og skulk går hånd i hånd med ungdomsdrikking og dermed har en indirekte virkning. Steg för steg Sverige er et lite land og vi får ta til oss de metoder som viser seg effektive i for eksempel USA, sier Håkan Leifman som er alkoholforsker ved rusforskningsinstituttet Sorad ved Stockholm universitet. Det er bra att Solna stad Har høyere rusbruk enn i andra svenske bykommuner på samme størrelse. Nærheten til Stockholm samt mange små leiligheter og enehusholdninger antas å være en forklaring. 15-åringene i Solna drakk noe mindre enn riksgjennomsnittet i 2002: 22 prosent av guttene og 22 prosent av jentene drakk minst en flaska vin eller tilsvarende alkoholmengde per måned. (I hele landet drakk 29 prosent av guttene og 24 prosent av jentene samme mengde). 2 Spoth, Redmond, og Shin, Se 45 rus & avhengighet - nr

5 Jeanette Mähl och Iris Valencia-Lopez synes det er gøy å lage framtidskart. man gjør noe, men det er ingen som tror att de innsatsene som nå gjøres, er like virkningsfulle som prisinstrumentet og tilgjenglighetsbegrensningen. Innsatsene kan kun komplettere slike virkemidler, sier han. rus & avhengighet - nr Nikolaus Koutakis er forskeren bak foreldremøtemetoden i Örebro. Så vidt jeg kjenner, finnes ingen annen svensk forskning som kan vise god effekt av forebyggende metoder for ungdommer, sier han. Informasjon om skadevirkninger fra eksempelvis en eksmisbrukere har iblant snarere økt ungdommer nysgjerrighet enn avskrekket dem fra å prøve rusmidler! Solna og de fem andre forsøkskommunene er så vidt kommet ut av

6 URIX: SVERIGE Ulwéus antimobbeprogram har for eksempel gode evalueringer i Norge, og vi vet at atferd som mobbing, hærverk og skulking går hånd i hånd med bruk av alkohol blant ungdom, sier Ann Gotting-Veide, samordner i Solna kommune. startgropen med det forebyggende arbeidet. Sist vår startet en å måle ungdomsdrikkingen i kommunene gjennom en spørreundersøkelse. Den skal følges opp hvert år. Arbeidet evalueres også gjennom mål på alkolholomsetningen og alkoholrelaterte skader. En døgnflue? Vi har gjort svært mye i Sverige uten at det har funnets penger til evalueringer, sier Gunborg Brännström. Men nå evaluerer vi for eksempel Steg-för-steg, og andre program som SET og ett som heter Charlie. Sist vår startet en randomisert og kontrollert hovedstudie i 19 skoler i Stockholm. Ti av dem gjennomfører Steg-för-steg, mens de øvriga ni fungerer som kontroll. Samme gruppe ungdommer og foreldre skal følges i fire år med en årlig spørreskjemaundersøkelse. Det ligger i det forebyggende arbeidets natur att resultatene vises på lang sikt. Derfor er det en utfordring at de 269 kommunale samordnerne i Sverige viser hvilken nytte de har av ulike innsatser mens kommunen får bidrag. Jeg vet ikke hvordan kommunene kommer til å fortsette å arbeide med dette etter 2005, men slik det ser ut i dag, har kommunene lite penger, sier Brännström, noe betenkt. I Solna har en av samordnertjenestene allerede blitt permanent og Ann Gotting-Veide tror ikke skiftende politisk flertall i kommunestyret vil true det: Prosjektet har sterk politisk støtte, både fra høyre- og venstresiden, påpeker hun optimistisk. Maria Tell er frilansjournalist Utviklingen i Sverige Sverige gjennomfører for tiden et gigantisk sosialt eksperiment på alkoholområdet for tiden. Gjennom tilpassing til prisnivået i EU oppstår en sammensmelting av den nordiske og den sydeuropeiske drikkekulturen. Resultatet er en rekordstor øking i konsumet (vin og sterkøl) samtidig som det skandinaviske fyllekulturen opprettholdes: Det totale alkoholforbruket har økt med 25 prosent i Sverige de seneste åtte årene til nær 10 liter ren alkohol per innbygger over 15 år i 2002, bare et par liter under eu gjennomsnittet. Antallet unge kvinner som blir behandlet for alkoholforgiftning har økt med 40 prosent siden 1996, og er firedoblet fra Andelen høykonsumenter blant unge mellom 16 og 24 år har økt. En tredjedel av svenske menn og en tiendedel av kvinnene drikker tilsvarende 20 liter sprit per år. For åtte år siden drakk en fjerdedel av mennene og en tjuendedel av kvinnene like mye. Blant storforbrukere drikker en drøy tredjedel hjemmebrent og/ eller smuglersprit mens en tjuendedel i den laveste konsumentgruppen gjør det samme. Koplingen mellom høyt alkoholkonsum og narkotikabruk er sterk. 47 rus & avhengighet - nr

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge

Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge Rapport til Helsedirektoratet 2013 Foreldre er viktige Tilrettelegging av Örebro preventionsprogram (ÖPP) for bruk i Norge Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene KoRus

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 19.06.12, sak 12/50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Rusmiddelpolitiske føringer og lovgivning... 3 1.2 Kommunens

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK

ALKOHOLPOLITISK HÅNDBOK Blomst Symbol på livskraft, livsglede og seieren over døden. Denne er formet som et menneske med åpne armer. Blomstenes farger har også egne betydninger: Rødt: livskraft. Gult: sol og varme og kan assosieres

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

SPOR. Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 12.

SPOR. Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 12. SPOR Informasjon 2 2 09 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 12. årgang Konferanseavis Te ka slags nøtte? 2009 Innhold SPOR 2 09 Te ka

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014. Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kommunedelplan 2011 2022 med handlingsdel 2011-2014 Vedtatt av Sørum kommunestyre dd. måned åååå i sak nr.../. 1 Vedtaks og endringsprotokoll: Sørum kommunestyre 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003.

Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003. Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003. Gjennomgang av spørsmål med kommunevis fordeling av resultater. Antall skjema og Kjønnfordeling. Det ble

Detaljer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer

Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien. Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer Ingeborg Rossow, Hilde Pape og Bergljot Baklien Tiltak for å begrense alkoholrelaterte skader og problemer SIRUS-Rapport nr. 5/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang

SPOR. KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN. 13. årgang SPOR Informasjon 1 1 10 og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 13. årgang 4 Alkoholbruk i svangerskapet 11 Helse Nord-satsing 20 Millers

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

SPOR. 4-17 Arbeid mot mobbing. 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær 50-51 Spiseforstyrrelser og rus

SPOR. 4-17 Arbeid mot mobbing. 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær 50-51 Spiseforstyrrelser og rus SPOR Informasjon 4-17 Arbeid mot mobbing og fagformidling fra KoRus-Nord Kompetansesenter rus, Nord-Norge Rus og spesialpsykiatrisk klinikk, UNN 14. årgang g11 11 18-27 Ungdom i svev 39-43 Piller til besvær

Detaljer

Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Eli Torild Hellandsjø Bu STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE OG NORGES IDRETTSHØGSKOLE Arne Klyve STIFTELSEN

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

STEP - ungdom møter ungdom

STEP - ungdom møter ungdom Nr. 2005:1 STEP - ungdom møter ungdom En evaluering av et valgfag på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse Forord Statskonsult har siden 2001 bistått

Detaljer

Snus- og røykeslutt på stand virker det?

Snus- og røykeslutt på stand virker det? Snus- og røykeslutt på stand virker det? Evaluering av en intervensjon rettet mot røyking og snusbruk i videregående skole GEIR H. MOSHUUS notat nr 4/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003

Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Bruk av rusmidler blant unge i Averøy Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10. klassinger i 2003 Anders Sønstebø Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel : BRUK AV RUSMIDLER

Detaljer

SPOR. Sosial kompetanse er rusforebyggende. 10 Mari-Anne Sørlie: 6 Tidkrevende endringsarbeid. 16 Kjønnsnøytral på menns premisser

SPOR. Sosial kompetanse er rusforebyggende. 10 Mari-Anne Sørlie: 6 Tidkrevende endringsarbeid. 16 Kjønnsnøytral på menns premisser SPOR 33 07 Konferanseavis «Te ka slags nøtte?» Nordnorsk Kompetansesenter Rus, Rusklinikken UNN 10. årgang 10 Mari-Anne Sørlie: Sosial kompetanse er rusforebyggende 6 Tidkrevende endringsarbeid 16 Kjønnsnøytral

Detaljer

ikke øke dem Programmet retter seg mot problemløsning

ikke øke dem Programmet retter seg mot problemløsning Minske problemene, ikke øke dem Programmet Ny Start som brukes i Skien kretsfengsel og i flere andre norske anstalter, lærer deltakerne teknikker som gjør dem bedre i stand til å mestre livet utenfor murene.

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Ungdom og rus. «er det så farlig da»? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus

Ungdom og rus. «er det så farlig da»? Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus Temamagasin fra Regionale Kompetansesentre Rus nr 2 2014 Ungdom og rus «er det så farlig da»? Kompetansesentervirksomheten utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet 2 Ungdom og rus «er det så farlig da»?

Detaljer