DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 13/ Stort fravær Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Opplysning om avtale om atkomst - Gnr 86 Bnr 154 Husvikveien 41 - Fradeling Gnr 86 Bnr Husvikveien 41 - Fradeling Trond Knut Nordby Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Avtale om atkomst - Gnr 86 Bnr 154 Husvikveien 41 - Fradeling Gnr 86 Bnr Husvikveien 41 - Fradeling Trond Knut Nordby Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 13/ Avtale må kontretiseres på kart - Gnr 86 Bnr 154 Husvikveien 41 - Fradeling Gnr 86 Bnr Husvikveien 41 - Fradeling Trond Knut Nordby Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 13/ Avtale kontretisert på kart - Gnr 86 Bnr 154 Husvikveien 41 - Fradeling Gnr 86 Bnr Husvikveien 41 - Fradeling Trond Knut Nordby Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ gnr 77 bnr 12 - orientering om utsettelse av vedtak Gnr 77 Bnr 12 Aspon- Tilbygg- Hytte Jan Akselberg Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Bygg/ Oppmåling

2 I, tgående internt produsert, 13/ Søknad om redusert stilling Personalmappe dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling Personalmappe dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ LLERD HELSEBYGG, gnr 69, bnr 1, 39 m.fl, Frogn kommune - utsendelse 1/3 Gnr 69 bnr 1, 181, 373, 387, llerud helsebygg Jostein Rønsen arkitekter as Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak tgående internt produsert, 13/ Gnr 78 bnr 51 - Søndre Langåra - Orientering om utsettelse av vedtak Gnr 78 Bnr 51 søndre Langåra - ny fritidsbolig Åse Holmerud Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Dispensasjon og tillatelse til tiltak pbl 20-2 Gnr 86 Bnr 549 Grandeveien 6 - utvidelse av garasje Gnr 86 Bnr 549 Grandeveien 6 - utvidelse av garasje Tone Scheen dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Elev kommer fortsatt ikke på skolen Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 13/ SV fra barnevernet Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Gnr 69 Bnr 293 Åmålveien 34 - Nybygg bolig - midlertidig brukstillatelse Gnr 69 Bnr 293 Åmålveien 34 - Nybygg bolig COOR SERVICE MANAGEMENT ØST AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende nærvær Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Seiersten - reviderte planbestemmelser Gnr 70 bnr 68 Reguleringsplan for Seiersten idrettspark Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Regulering Inngående eksternt produsert, 13/ Seiersten Idrettspark - Mindre reguleringsendring- Justernig miljøstasjon. Gnr 70 bnr 68 Reguleringsplan for Seiersten idrettspark Geir H. Wiger Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Regulering Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende språkmestring Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv

4 I, tgående internt produsert, 13/ VS: Målverdig areal loftsplan Gnr 49 bnr 29 Nesoddveien Nytt tilbygg BYGG PROSJEKT C. O. AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Oversendelse av klagesak på tildeling av skjenkebevilling til Drøbak butikk- og restaurantdrift AS - Perlen Perlen, Drøbak butikk og restaurantdrift AS Fylkesmannen i Oslo og Akershus Politiske tjenester dato: Bevilling tgående internt produsert, 13/ ttalelse overendes til informasjon - Gnr 20 bnr 22 Propsveien 5 - Nybygg fritidsbolig Gnr 20 bnr 22 Propsveien 5 - Nybygg fritidsbolig Scala Arkitekter AS /Tarald Hemmen dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ / Endring av SFO-plass - svar Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse av SFO-plass Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse av SFO-plass - svar Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv

5 I, tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse av SFO-plass - svar Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Vedrørende søknad om permisjon Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Midlertidig utmelding fra skolen Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Endring av SFO plass Elevmappe dato: Elevarkiv, Besvart med utgående dokument, 13/ Endring av SFO plass tgående internt produsert, 13/ / Endring av SFO plass Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse sfo Elevmappe dato: Elevarkiv, Tatt til orientering

6 I, tgående internt produsert, 13/ SV: Oppsigelse sfo Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Endring av SFO plass Elevmappe dato: Elevarkiv, Besvart med utgående dokument, 13/ Endring av SFO plass tgående internt produsert, 13/ / Endring av SFO plass Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ VS: Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ svar på frisøknad Elevmappe dato: Elevarkiv

7 I, tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ svar på frisøknad Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Endring av SFO plass Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ utv.samt.vår 2014 Elevmappe dato: Elevarkiv, Besvart med elektronisk skjema tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse av SFO-plass Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv

8 I, tgående internt produsert, 13/ Svar-Endring av SFO-plass Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ VEDTAK OM PERMISJON FRA OPPLÆRING I SKOLEN Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar-Oppsigelse av SFO-plass Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar-Endring av SFO-plass Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende skade Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv

9 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende henvisning Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - BF- Sekretær - Enhet for barn, unge og familier Personalmappe Personal dato: Personal , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling ved PPT Personalmappe Personal dato: Personal , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Pedagogisk leder - spes.ped teamet - Enhet for barnehage Personalmappe Personal dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon Personalmappe Personal dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Oppsigelse av deler av stillingen Personalmappe dato: Personal

10 I, tgående internt produsert, 13/ Søknad om 40% permisjon Personalmappe dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Søknad om permisjon 2014/15 Personalmappe dato: Personal tgående internt produsert, 13/ Søknad om 20% permisjon Personalmappe dato: Personal Inngående eksternt produsert, 13/ Vannmålerskjema Gnr 7 Bnr 32 Ringveien 25 - sanitærabonnement Fredrikstad VVS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Turorientering 2014 Aktivitetsplan for kommende O-sesong - viltfaglige vurderinger Tor Kaurin- styremedlem Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilsettingsprotokoll maler Ansettelse av fagarbeider - Maler Fagforbundet Offl 25 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv

11 I, tgående internt produsert, 13/ TTALELSE TIL BARNEVERNET ttalelse i barnevernsak Barneverntjenesten - Frogn kommune dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ LLERD BOFELLESSKAP - FORNYELSE AV LEIEKONTRAKT Kommunale boliger 1. tertial 2014 Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Søknad om kommunal bolig Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse kommunal bolig Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, Oppsigelse kommunal bolig Inngående eksternt produsert, 14/ Leiekontrakt undertegnet Kommunale boliger 1. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv , Tatt til orientering

12 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Revisjonsuttalelse vedr. rekrutteringstilskudd for 2.driftsår- Kapittel for 2013 Tilskuddsordning - Psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Follo distriktsrevisjon Enhet for psykisk helse og rustjenester dato: Sakarkiv 233 Inngående eksternt produsert, 14/ Bostøtte - informasjon om bostøtteordningen 2014 Rundskriv Bostøtte Husbanken Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Grunnlovfesting av lokaldemokrati og lokalt selvstyre Grunnlovsfesting av lokalt folkestyre Stortinget Politiske tjenester dato: Sakarkiv , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Referat fra forhåndskonferanse. Gnr 2 bnr 211 Kroklia 26 - Ny fritidsbolig. Gnr 2 bnr 211 Kroklia 26 - foråndskonferanse Si.ark.F.Hannestad Hakon Helseth Wester dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ arbeidsavtale llerud bofellesskap, 42,25% stilling, tilbud Tilsetting i 42,25% fast stilling som helsefagarbeider natt - llerud bofellesskap, Enhet for pleie og omsorg Personal dato: Sakarkiv 411 tgående internt produsert, 14/ arbeidsavtale llerud bofellesskap Tilsetting i 100% fast stilling som miljøarbeider - Raskebekken dagsenter - llerud bofellesskap, Enhet for pleie og omsorg Personal dato: Sakarkiv 411

13 I, tgående internt produsert, 14/ SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Sakarkiv 252 tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest - Gnr 43, Bnr 87, Kramsveien 5. Mindre avløpsanlegg. Gnr 43, Bnr 87, Kramsveien 5. Mindre avløpsanlegg. Alternativ Avløpsbehandling AS dato: tgående internt produsert, 14/ SV: Haster!! Ref: 14/ Gnr 51, Bnr 324, Haslumbråteveien 12 Mindre avløpsanlegg. 'Elin L. Røseth' dato: tgående internt produsert, 14/ Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett etter pbl 20-2 Gnr 22 Bnr 70 Rundtomveien 44 - Tilbygg til fritidsbolig Gnr 22 bnr 70 Rundtomveien 44 - Tilbygg Anne Kristine Kaarød dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 1 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 2 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610

14 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 3 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 4 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 5 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 6 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 7 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610

15 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 8 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 9 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Tilbud 10 - Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Etablering av kommunalt eiendomsforetak - Juridisk og økonomisk rådgiver Offl 23 tredje led Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv 610 Inngående eksternt produsert, 14/ Avløpsløsning-Gnr 19,Bnr 16, Spervikaveien 31 - Sanitæranlegg Gnr 19, Bnr 16, Spervikaveien 31 - Sanitæranlegg. Mohandas De Leon dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på undersøkelse om avløpsordning og vannforsyning - Gnr 20 Bnr 11 Kleivaveien 69 - Sanitæranlegg Gnr 20, Bnr 11, Kleivaveien 69 - Sanitæranlegg. Erlend Aamodt dato:

16 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Avløpsløsning, Gnr20, Bnr 20, Propsveien 3 - Sanitæranlegg Gnr 20, Bnr 20, Propsveien 3 - Sanitæranlegg. Hans Kristian Andersen dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg Gnr 20, Bnr 24 Propsveien 7 Sanitæranlegg. Lars Petter Svendsen dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Avløpsløsning - Gnr 20, Bnr 41, Kleivaveien 59 - Sanitæranlegg Gnr 20, Bnr 41, Kleivaveien 59 - Sanitæranlegg. Kai & Lisbeth Andersson dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Avløpsløsning Gnr 20, Bnr 52, Kleivaveien 42- Sanitæranlegg Gnr 20, Bnr 52, Kleivaveien 42 - Sanitæranlegg. Cato E. Hellum & Anne M. Noraker dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på undersøkelse om avløpsløsning og vannforsyning - Gnr 20 Bnr 70 Tomters vei 41 - Sanitæranlegg Gnr 20, Bnr 70, Tomters vei 41 - Sanitæranlegg. Eirik Loftesnes dato: Inngående eksternt produsert, 14/ CV Personalmappe Enhet for barn, unge og familier dato: Personal

17 I, tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg - Gnr 7 Bnr 14 Solbergstrandveien 56 Gnr 7, Bnr 14, Solbergstrandveien 56 - Sanitæranlegg. DRØBAK RØRLEGGERSERVICE AS %drøbak% Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Vannmålerskjema Gnr 7, Bnr 86, Ringveien 23 Sanitæranlegg. Fredrikstad VVS dato: tgående internt produsert, 14/ Oppsigelse av Serviceavtale Serviceavtale PEB Consulting PEB Consulting /Per Egil Bakkerud Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar - Ferdigattest - Gnr 54 Bnr 56 og gnr 54 bnr 57 Slottekollen 6 - Avløpsanlegg Gbr 54 bnr 57 Slottekollen 6 - Avløpsanlegg Martin Degnes dato: tgående internt produsert, 14/ Søknad om AFP Personalmappe Seiersten skole dato: Personal tgående internt produsert, 14/ Søknad om utvidet fødselsperm u lønn Personalmappe dato: Personal

18 I, tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar - tilbakemelding om mangler - Gnr 68 bnr 137 Dyrløkkebakken 12 - tilbygg Gnr 68 bnr 137 Dyrløkkebakken 12 - tilbygg Kreativ Tømrerservice AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig tgående internt produsert, 14/ Anmodning om uttalelse fra Hafslund Nett Gnr 49 Bnr 29 Nesoddveien Tilbygg til fritidsbolig / riving av deler Gnr 49 bnr 29 Nesoddveien Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 - Riving av deler av bygget Terje Nilsen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ CV Personalmappe Seiersten skole dato: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Interpellasjon til kommunestyretmøtet 7. april fra Arbeiderpartiet - hogst i marka Interpellasjon til kommunestyremøtet den 7. april fra Arbeiderpartiet - hogst i marka Frogn Arbeiderparti v/jørn Barkenæs Politiske tjenester dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Mulig korrupsjon i Frogn, informasjon fra Anne Helene Holmens innlegg på facebook og egen blogg. Interpellasjon til kommunestyremøtet 7. april fra Sosialistisk venstreparti - blogg- og facebookinnlegg om korrupsjon Frogn SV v/kjell Monsen Politiske tjenester dato: Sakarkiv

19 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Adjunkt - Personalmappe Personal dato: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ CV Personalmappe dato: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ferdigattest Gnr 48 Bnr 92,93 Nesoddveien 203 og barnehage/bruksendring og tilbygg Follo Prosjekt AS dato: Bygg/ Oppmåling , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest - Gnr 48 Bnr 92,93 Nesoddveien 203 og 205. Barnehage/bruksendring og tilbygg Gnr 48 Bnr 92,93 Nesoddveien 203 og barnehage/bruksendring og tilbygg Follo Prosjekt AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 14/ Innsynsbegjæring i henhold til Offentlighetsloven Innsynsbegjæring - Innsyn i alle ansattes lønn,kilometergodtgjørelse,diett,telefongodgjørelse, reiseutlegg,administrativ forpleining,gjelder samtlige avdelinger i kommunen,hjemmetjenesten,m.flere. Nils-Atle-Ruben-Alexander Taraldsen Arkivet dato: Sakarkiv 041

20 I, tgående internt produsert, 14/ Anmodning om konkretisering av begjærte dokumentasjons tidsrom Innsynsbegjæring - Innsyn i alle ansattes lønn,kilometergodtgjørelse,diett,telefongodgjørelse, reiseutlegg,administrativ forpleining,gjelder samtlige avdelinger i kommunen,hjemmetjenesten,m.flere. Nils-Atle-Ruben-Alexander Taraldsen Arkivet dato: Sakarkiv 041 Inngående eksternt produsert, 14/ Svar på anmodning om konkretisering av begjærte dokumentasjons tidsrom Innsynsbegjæring - Innsyn i alle ansattes lønn,kilometergodtgjørelse,diett,telefongodgjørelse, reiseutlegg,administrativ forpleining,gjelder samtlige avdelinger i kommunen,hjemmetjenesten,m.flere. Nils-Atle-Ruben-Alexander Taraldsen Arkivet dato: Sakarkiv 041 Inngående eksternt produsert, 14/ Innsbegjæring - Lønn alle ansatte Innsynsbegjæring - Innsyn i alle ansattes lønn,kilometergodtgjørelse,diett,telefongodgjørelse, reiseutlegg,administrativ forpleining,gjelder samtlige avdelinger i kommunen,hjemmetjenesten,m.flere. Nils-Atle-Ruben-Alexander Taraldsen Arkivet dato: Sakarkiv 041 Inngående eksternt produsert, 14/ Ny konkretisering av dokumentasjons tidsrom - 14/01596 Innsynsbegjæring i henhold til Offentlighetsloven Innsynsbegjæring - Innsyn i alle ansattes lønn,kilometergodtgjørelse,diett,telefongodgjørelse, reiseutlegg,administrativ forpleining,gjelder samtlige avdelinger i kommunen,hjemmetjenesten,m.flere. Nils-Atle-Ruben-Alexander Taraldsen Arkivet dato: Sakarkiv 041, Besvart med utgående dokument, Innvilgelse av innsynsbegjæring Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Terapeut - Buf/Emf/dDuevn/vestbyvn- Enhet for barn, unge og familier Personalmappe Personal dato: Personal , Tatt til etterretning

21 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Politiattest Personalmappe Enhet for barn, unge og familier dato: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Revisjonsuttalelse vedr. tilskudd til kompetansehevende tiltak Tilskudd til lindrede behandling ved livets slutt Follo distriktsrevisjon Enhet for hjemmebaserte tjenester - Hjemmesykepleie dato: Sakarkiv 233 Inngående eksternt produsert, 14/ Ønsker vurdering om bygning er i strid med teknisk forskrift- Gnr 86 bnr 83 Storgata 7 - Kontorlokaler Gnr 86 bnr 83 Storgata 7 - Kontorlokaler Arctic Norwegian Seafood AS dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 14/ Forespørsel om status i saken - Gnr 69 Bnr 133 Åmålveien 38 - Tilbygg/Fasadeendring bolig Gnr 69 Bnr 133 Åmålveien 38 - Tilbygg/Fasadeendring bolig Drøbak Arkitektkontor AS Arkivet dato: Bygg/ Oppmåling

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00008-6 Protokoll fra representantskapsmøte 4. mars 2014 Follo Ren IKS - Eierstyring 2013 og 2014 Follo Ren IKS Politiske tjenester dato: Sakarkiv 026 Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-11 Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00047-2 Alderspensjon - redusert pensjonsgrad mappe Kommunale Landspensjonskasse Hjemmebaserte tjenester dato: 09.10.2013 Sakarkiv 420 18.10.2013, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-1 Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: 01.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-22 Søknad om skjenkebevilling for fredag 18. oktober Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Mads Erlandsen Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 03.10.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer