DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn og terrengarbeider Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet EBP-tvikling AS (1) dato: tgående internt produsert, 13/ OPPSIGELSE AV STILLING - BREKREFTELSE mappe dato: tgående internt produsert, 13/ TJENESTEBEKREFTELSE mappe dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 63 Bnr Gropa - Osloveien Rammetillatelse. Liten garasje og tilbygg lager. Gnr 63 Bnr Gropa - Osloveien Liten garasje og tilbygg lager Follo Prosjekt dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Mulig oppdrag for Frogn kommune - Tilbud fra Arntzen de Besche Tvist om garantiansvar mot Handelsbanken Arntzen de Besche Advokatfirma AS Offl 13, fvl 13.1 Rådmannen dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Aksept av tilbud Tvist om garantiansvar mot Handelsbanken Arntzen de Besche Advokatfirma AS Offl 13, fvl 13.1 Rådmannen dato: Sakarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak om samtykke og gebyr - kopi - Gnr 48 bnr 3,4 Nesoddveien Nybygg kattepensjonat - søknad om rammetillatelse og dispensasjon Gnr 48 bnr 3,4 Nesoddveien Nybygg kattepensjonat - søknad om rammetillatelse og dispensasjon Arbeidstilsynet dato: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/ Gnr 51 bnr 9/385, Arealoverføring Melding om vedtak Gnr 51 Bnr 9, 385 Kjøyaveien 22 - arealoverføring Tove og Tom Bøhlerengen Tom Ferragen Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Eiendom tgående internt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling mappe dato: tgående internt produsert, 13/ OPPSIGELSESTID - KORRIGERT DATO mappe dato: tgående internt produsert, 13/ SV: Storgaten 5. Spørsmål om materialer og farger - vinduer Gnr 86 Bnr 363 Storgata 5 - Endring fasade Ole Hankø sivilarkitekt mnal dato:

3 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 60 Bnr 5,16,17 og AREALOVERFØRING - DELEGERT VEDTAK Gnr 60 Bnr 5,16,17 og 115 Vestgårdsveien og Slyngen - arealoverføring Vestgårdsveien & slyngen veilag v/steinar Berggren Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 13/ Klage på vedtak om midlertidig dispensasjon og midlertidig tillatelse til bruksendring - Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Eva Cecilie Ledsten dato:, Besvart med utgående dokument, Bekreftet mottatt klage på vedtak - Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant tgående internt produsert, 13/ Bekreftet mottatt klage på vedtak - Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Eva Cecilie Ledsten dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant - anmodning om kommentar til mottatt klage på vedtak Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Follo Prosjekt dato: tgående internt produsert, 13/ gnr 1 bnr 182 Ekornveien 5 - Riving. - ferdigattest gnr 1 bnr 182 Ekornveien 5 -Riving av fritidsbolig og oppføring av ny bolig Jones Arkitekter AS dato: tgående internt produsert, 13/ Vedtak om fritak fra pliktig opplæring i skolen. ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv

4 I, tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om dispensasjon fra kravet om utdanning Dispensasjon fra kravet om utdanning Tertitten barnehage Enhet for barnehager dato: Sakarkiv 404 Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om uttalelse Gnr 69, bnr 424. Skogroveien 2A. Omlegging av kommunale ledninger Gnr 69, bnr 424. Skogroveien 2A. Omlegging av kommunale ledninger Andre Falchenberg dato: tgående internt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling - bekreftelse mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Foreløpig melding i forvaltningssak klage på vedtatt reguleringsplan - Gnr 70 bnr 68 Reguleringsplan for Seiersten idrettspark Gnr 70 bnr 68 Reguleringsplan for Seiersten idrettspark Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Regulering tgående internt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 232 Badeparken - Stupebrett- Ettrinnssøknad Gnr 86 bnr 232 Badeparken - Stupebrett Follo Prosjekt as dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 71 bnr 570 Sogstikollen 7 B - ny enebolig - tilleggsopplysninger til vedtak i byggesak, vedrørende gebyr Gnr 71 bnr 570 Sogstikollen 7 B - ny enebolig Byggkompaniet Østfold AS /Raymond Storhaug dato:

5 I, tgående internt produsert, 13/ Vedtak om fritak for vurdering med karakter i fag. Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Lønnsplassering av undervisningsinspektører - drøftingsprotokoll Administrative vedtak fra rådmannen, forhandlinger og drøftinger Nils Dæhlen tdanningsforbundet dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Protokoll fra forhandlingsmøte Administrative vedtak fra rådmannen, forhandlinger og drøftinger Akademikerforbundet v/rune Johnsrud dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse SFO-plass Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ / Oppsigelse SFO Elevmappe Heer skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ ENDRET STILLINGSSTØRRELSE - NY ARBEIDSAVTALE mappe dato:

6 I, tgående internt produsert, 13/ REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE mappe dato: tgående internt produsert, 13/ Drøftingsmøte - nytt tidspunkt mappe dato: tgående internt produsert, 13/ Tilsetting i Frogn kommune mappe dato: tgående internt produsert, 13/00-2 ARBEIDSBEKREFTELSE - FROGN KOMMNE mappe dato: tgående internt produsert, 13/05-6 TILSETTING I FROGN KOMMNE mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Fysioterapeut - Enhet for Miljøarbeidertjenesten mappe dato:

7 I, tgående internt produsert, 13/ TILSETTING I FROGN KOMMNE Tilsetting i 100 % fast stilling som IKT-konsulent, Enhet for IKT og service dato: Sakarkiv 411 Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om innmelding i Hallangspollen fellesløsning - Gnr 59 bnr 278 Strandmyrveien 34 - Mindre avløpsanlegg Gnr 59, Bnr 278, Strandmyrveien 34 - Mindre avløpsanlegg. Geir Arnestad Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak , Besvart med elektronisk skjema tgående internt produsert, 13/ Gnr 59, Bnr Felles avløpsløsning. Gnr 59, Bnr 930, Strandmyrveien 22 - Mindre avløpsanlegg. Inge Johnsen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak tgående internt produsert, 13/ Tilsetting i Frogn kommune VA-Ingeniør dato: VA-sak tgående internt produsert, 13/ TILSETTING I FROGN KOMMNE VA-Ingeniør dato: VA-sak tgående internt produsert, 13/ TILSETTING I FROGN KOMMNE Tilsetting av kommunalsjef dato: Sakarkiv

8 I, tgående internt produsert, 13/ Gnr 16 bnr Bringebærhagen seksjonering - tillatelse til seksjonering Gnr 16 bnr Bringebærhagen seksjonering Boligpartner AS Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 13/ Gnr75 bnr 1 - søknad om rammetillatelse - Nye flytebrygger ved dagens kaianlegg Oscarsborg festning - oversendes til uttalelse Gnr75 bnr 1 -Oscarsborg festning - Nye flytebrygger ved dagens kaianlegg Akershus fylkeskommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr75 bnr 1 - Oscarsborg festning - Nye flytebrygger ved dagens kaianlegg - Foreløpig svarbrev Gnr75 bnr 1 -Oscarsborg festning - Nye flytebrygger ved dagens kaianlegg Forsvarsbygg dato: tgående internt produsert, 13/ Avslag på søknad om ekstraressurs Avslag på søknad om utvidelese av ekstraressurs - Bjerkeveien barnehage Bjerkeveien barnehage Enhet for barnehager dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Avslag på søknad om ekstraressurs Avslag på søknad om ekstraressurs - Solgry barnehage Enhet for barnehager dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig

9 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Beregninger av BYA og BRA - Gnr 1 bnr 305 Arne Høilands vei - Garasje Gnr 1 bnr 305 Arne Høilands vei - Garasje Karlshusgarasjene as dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr 51, bnr 135, Høgdafaret 10. Fasadetegning Nord. Korrigert beregning av BYA. Gnr 51, bnr 135. Høgdafaret 10 - Fasadeendring, påbygg til fritidsbolig. Tatyana Solberg dato: tgående internt produsert, 14/ Gnr 71 bnr 425 Skorkeberg alle 13 - tilbygg til felles bod - Dispensasjon og tillatelse til tiltak pbl 20-2 Gnr 71 bnr 425 Skorkeberg alle 13 - tilbygg Andreas Nilsen - Sogsti Skog Borettslag dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Klagenemndas gebyrvedtak i sak 2014/4 Kofa-sak: Klage over diverse ulovlige direkte anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Rådmannen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Klagenemndas gebyrvedtak i klagesak 2014/3 Kofa-sak: Klage over diverse ulovlige direkte anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Rådmannen dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ber om oversendelse av søknad med evnt. bilag - Gnr 22, bnr 289. Gylteveien 19. Bruksendring fra uthus til bolig. Forhåndskonferanse Gnr 22, bnr 289. Gylteveien 19. Bruksendring fra uthus til bolig. Forhåndskonferanse Advokat Kjell Holden dato: , Besvart med utgående dokument, Oversender kopi av referat fra avholdt forhåndskonferanse. Gnr 22, bnr 289. Gylteveien 19. Bruksendring.

10 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr 58 bnr 94 i Frogn - Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Advokatene Skar, Dyvik, Clemetsen & Langseth Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr 2 bnr 73 i Frogn Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Egenerklæring om konsesjon for erverv av fast eiendom 2014 Frogner bolig- og prosjektmegling as Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Drøftingsmøte Protokoll Organinsasjonsendring TDF Rådmannen /Harald Karsten Hermansen Fagforeninger dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ TILSETTING I FROGN KOMMNE mappe dato: tgående internt produsert, 14/ SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig Inngående eksternt produsert, 14/ Retur av tinglyst dokument - Gnr 22 bnr 243 Gyltåsveien 39 - Erklæring Gnr 22 bnr 243 Gyltåsveien 39 - Erklæring Kartverket Tinglysing Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak , Tatt til etterretning

11 I, tgående internt produsert, 14/ TILSETTING I FROGN KOMMNE - VIKARIAT Ansettelse som vikar i barneverntjenesten - 90% stilling dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ TILSETTING I FROGN KOMMNE - TVIDELSE AV STILLING Økning av 2 stillinger på Aktivitet og opplæringssenteret. dato: Sakarkiv 411 tgående internt produsert, 14/ TILSETTING I FROGN KOMMNE - TVIDELSE AV STILLING Økning av 2 stillinger på Aktivitet og opplæringssenteret. dato: Sakarkiv 411 tgående internt produsert, 14/ Referat fra forhåndskonferanse - Gnr 67 bnr 11 Smieveien 2 - Ombygging av garasje Gnr 67 bnr 11 Smieveien 2 - Ombygging av garasje Richard Hovdsveen dato: tgående internt produsert, 14/ SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig tgående internt produsert, 14/ Gnr 59 Bnr 251 Fokken 5 - Riving/nybygg fritidsbolig. Anmodning om redegjørelse Gnr 59 bnr 251, Fokken 5 Riving / nybygg - hytte Solhytten AS - Hovedkontor dato:

12 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Beregninger av BYA og BRA - Gnr 1 bnr 312 Arne Høilands vei - Garasje Gnr 1 bnr 312 Arne Høilandsvei - garasje Karlshusgarasjene as dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Beregninger av BYA og BRA - Gnr 1 bnr 313 Arne Høilands vei - Garasje Gnr 1 bnr 313 Arne Høilandsvei - garasje Karlshusgarasjene as dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Rammeavtale for levering av asfalt og asfalttjenester til Frogn kommune - Endring av priser for 2014 Rammeavtale asfalt og asfalttjenester Veidekke Industri AS - Asfalt Distrikt Østfold/Søndre Akershus Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til rettsmøte Sak i Forliksrådet Forliksrådet i Frogn Enhet for barnehager dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Melding om skifte av vannmåler - Gnr 66 bnr 1 Belsjøveien 50 - Vannmåler Gnr 66 bnr 1 Belsjøveien 50 - Vannmåler Dag Askautrud Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Turnusfysioterapeut - Enhet for helse og koordinering mappe dato:

13 I, tgående internt produsert, 14/ Gnr 68 Bnr 96 llerudfaret 23 - Carport/Garasje - Vedrørende manglende ferdigmelding Gnr 68 Bnr 96 llerudfaret 23 - Carport/Garasje Galleri Cranner c/o Mette Cranner Arkivet dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Frogn kommune Skatteoppkreverfunksjonen i Frogn kommune Skatteetaten Politiske tjenester dato: Sakarkiv 232 Inngående eksternt produsert, 14/ Høring - endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og Vg3 yrkessjåfør Høring - endringer i læreplan for Vg2 transport og logistikk og Vg3 yrkessjåfør tdanningsdirektoratet Kommunalsjef Oppvekst dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 14/ Gnr 11 bnr 203 Skorkebergåsen 32, Drivhus - Tillatelse til tiltak pbl 20-2 Gnr 11 bnr 203 Skorkebergåsen 32, Drivhus Siri og Leif Christensen dato: tgående internt produsert, 14/ Gnr 68 Bnr 98 llerudfaret 27 - Tilbygg garasje og bolig - Vedrørende manglende ferdigmelding Gnr 68 Bnr 98 llerudfaret 27 - Tilbygg garasje og bolig Sissel Breiehagen Robert Arnold Lund Arkivet dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Klage vedrørende parkeringsbot utenfor rådhuset Klage på parkeringsgebyr ved Rådhuset Rådmannen dato: Sakarkiv 231

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers

Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers Søknad om tiltak uten ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 20-2 Oppfylles vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf. 21-7 andre ledd? - tiltaket er i samsvar med arealplaner, plan- og bygningsloven

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 3/11 09/182 Unntatt offentlig ofl 13 VIDEREFØRING AV OMSORGSLØNN HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.02.2011 Tid: Etter ADU møtet Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Kulturhuset 13.06.2013 Fra HTM-sak: 51/13 Fra kl.: 18:00 Til HTM-sak: 59/13 Til kl.: 22:00 Av utvalgets

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer