Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A. Dok.dato: Dok.dato:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A Dispensasjon og byggetillatelse - tilbygg bolig - 35/347, Asmaløy Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg- 35/ / /2018 Arkitektkontoret Eide og Haslestad A/S Byggetillatelse - tilbygg fritidsbolig - 39/5/41, Asmaløy Søknad om påbygg av bad og innkledning av overbygget terrasse - 39/5/41 - Asmaløy 2018/ /2018 Rannveig Martinsen Vedtak om delvis innsyn i tilsynssak nnsynsbegjæringer / / Fredriksstad Blad nnvilget søknad om sanitærabonnement for eiendom 53/340 - Skjelsbulia 28 Søknad om sanitærabonnement - 53/ / / RØR ØST AS Side: 1 av 12

2 Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller - 49/343 - TGÅRDSVEEN 17 49/343 - Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller - TGÅRDSVEEN / /2018 RMMELHOFF HERMAN Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av ny hytte samt fremføring av VA-anlegg - 2/28 - ttalelse Søknad ett trinn - rive gammel hytte og oppføring av ny - 2/ / /2018 FYLKESMANNEN ØSTFOLD Søknad om dispensasjon for riving og oppføring av ny hytte samt legging av VA-anlegg - 29/250 - ttalelse Riving og gjenoppføring av fritidsbolig - 29/250 - Søndre Sandøy 2017/ /2018 FYLKESMANNEN ØSTFOLD Søknad om dispensasjon for fremføring av fiberkabel i sjø - ttalelse Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og Bygningsloven med forskrifter 2018/ /2018 FYLKESMANNEN ØSTFOLD Side: 2 av 12

3 nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / /2018 Fredrikstad Blad ttalelse Forhåndskonferanse - småbåthavn, kommuneplanens arealdel - 25/80, 25/87, Korshavn 2018/ /2018 Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum Ber om drøftingsmøte Drøftingsmøte 2018/ /2018 Fagforbundet Hvaler Ber om drøftingsmøte Drøftingsmøte 2018/ /2018 Hovedvernombudet Side: 3 av 12

4 Angående omdisponering av dyrket mark Jordskiftesak for Østfold jordskifterett - Bjerkebo - 19/7 25 og / /2018 Rune H. Petersen Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Søknad om barnehageplass - ***** ***** ***** Søknad om barnehageplass / / Tilg.kode KL Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Tilsynsrapport Oppføring av ny 4-mannsbolig - 22/121 - Sanvadsvingen 2018/ /2018 SVLNGENØRENE JLSEN & POPPE AS Side: 4 av 12

5 Tilbakemelding på dispensasjon for etablering av bryggeanlegg 25/80 - Korshavn - Oversendelse av sak til uttalelse Forhåndskonferanse - småbåthavn, kommuneplanens arealdel - 25/80, 25/87, Korshavn 2018/ /2018 Fiskeridirektoratet Kommentarer fra brannvesenet Søknad om tiltak uten ansvarsrett- tilbygg - 49/97 - Båsvika / /2018 Fredrikstad kommune, Fredrikstad brann- og redningskorps Saksdokumenter - bestilling nnsynsbegjæringer / / Astrid Elisabeth Erlingsen Klage på parkeringsgebyr Parkeringsgebyr / /2018 Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 ***** Side: 5 av 12

6 Spillemidler - Bruk av gummigranulat som innfyll i kunstgressbaner Spillemidler / /2018 Østfold fylkeskommune Søknad om endring av eksisterende sanitæranlegg 47/239 - Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Kjølnekløva / /2018 Hvaler Rørleggerbedrift AS Start av Biovac- service Stans av service på BOVAC minirenseanlegg - 36/ / /2018 Biovac Environmental Technology AS Ber om forslag til datoer og tidspunkt for forhåndskonferanse Forhåndskonferanse - 43/ / /2018 ADVOKATENE LYKKEBERG Side: 6 av 12

7 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 41/1/ / / Eie Fredrikstad Søknad om fedigattest Søknad - montere basseng - 49/ / /2018 AB Arkitekter AS Ber om forhånskonferanse Forhåndskonferanse - bestilling 2018/ /2018 Camilla E. Rolstad Søknad om ferdigattest Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg frittliggende bygning - gnr 38 bnr 9, 20 og / /2018 ZEROMPACTSTRATEGES Eirik R Andersen Side: 7 av 12

8 Gjennomføringsplan Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg frittliggende bygning - gnr 38 bnr 9, 20 og / /2018 ZEROMPACTSTRATEGES Eirik R Andersen Tiltak på sjøbod - 6/22 Oppfølging av ulovlige terrengarbeider og reparasjon av brygge - 6/ / / Aage Jordal Høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering Høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering 2018/ /2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tegninger Søknad om rammetillatelse - enebolig med hybel - 22/ / /2018 ARR arkitekter AS Side: 8 av 12

9 Etterspør dato for møte Avklareringsmøte Fv504 Botneveien. Fylkesveg om gårdene Svanekil/Svankil 2018/ /2018 Anders Svanekil nnvilget søknad om sanitærabonnement for eiendom 40/221 - Tømmerholtet 43 Søknad om bolig, garasje med bod og sanitærabonnement - 40/ / /2018 OLE & PEDER ØDEGAARD AS Oppmålingsforretning grensepåvisning - 53/73 Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon - 53/ / /2018 May-Kristin Nicolaysen Dokumentasjon Søknad tilbygg - 49/ / /2018 Vidars Tegneservice Side: 9 av 12

10 Korrigert utgave Høring - forslag til endringer i forskrift om utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel, forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering 2018/ /2018 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Reviderte tegninger Kart over vann- og avløpsrør - 10/ / /2018 Takstfag AS Endret parkering - ny situasjonsplan Søknad om dispensasjon - bolig - 42/ / /2018 Rolf Andreassen AS Dokumentasjon - trasé Søknad om dispensasjon - bolig - 42/ / /2018 Rolf Andreassen AS Side: 10 av 12

11 Anmodning om uttalelse - fasadeendring og tilbygg til våningshus - 43/16 - Nygård 99 - Spjærøy Opplysninger om planstatus - utvidelse av våningshus, ny garasje - 43/ / /2018 Østfold fylkeskommune 49/343 - Melding om utkobling av slamavskiller etter pålegg - TGÅRDSVEEN 17 49/343 - Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller - TGÅRDSVEEN / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG 49/343 - Mangel ved melding om utkobling av slamavskiller etter pålegg - TGÅRDSVEEN 17 49/343 - Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller - TGÅRDSVEEN / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG m.fl. 49/343 - Revidert melding om utkobling av slamavskiller etter pålegg - TGÅRDSVEEN 17 49/343 - Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller - TGÅRDSVEEN / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG Side: 11 av 12

12 49/343 - Godkjent melding om utkobling av slamavskiller etter pålegg - TGÅRDSVEEN 17 49/343 - Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller - TGÅRDSVEEN / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG m.fl. 4/186/246 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Furumoen 9 4/186/246 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Furumoen / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG 4/186/246 - Godkjent søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Furumoen 9 4/186/246 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Furumoen / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG m.fl. 4/186/246 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Furumoen 9 4/186/246 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Furumoen / /2018 HVALER KOMMNE FAGOMRÅDE SAMFNNSTVKLNG Side: 12 av 12