Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - ***** ***** 2015/ / ***** nnhold: Behandling av søknad om dispensasjon og byggetillatelse Søknad nytt bygg 36/ / /2015 Bjørn Tore Schulstad nnhold: ersonlig ansvarsrett som selvbygger - gnr 46 bnr 61 Søknad personlig ansvarsrett 46/ / /2015 er Kristian Martinsen nnhold: Søknad på stilling som it-konsulent/rådgiver Ledig stilling som t-konsulent/rådgiver 2015/ /2015 Off.loven 25 ***** Side: 1 av 6

2 nnhold: Søknad på vann og kloakk Søknad om bruksendring 49/ / /2015 ål Thoresen nnhold: Byggesak - begjæring om utsettelse Etablering av 6-mannsbolig gnr 4 bnr Stenheim boliger 2013/ /2015 Bjorn Eliassen nnhold: Behandling av søknad om sanitærabonnmenet 31/1/22 Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning 31/1/ / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS nnhold: ttalelse til søknad om dispensasjon for legging av privat felles stikkledning for VA til ni eiendommer Søknad om legging av privat felles stikkledning for VA til 9 eiendommer - 42/154 m. fl. 2015/ /2015 Kristine Beate Johansen Side: 2 av 6

3 nnhold: Byggesøknad Tømmerlia 40 - Gnr 40 bnr 171 Oppføring ny bolig 40/ / /2015 Rune Svennes nnhold: Byggesøknad Tømmerlia 40-40/170 Oppføring ny bolig 40/ / / Rune Svennes nnhold: Behandling av søknad sanitærabonnement 41/1/96 Gnr 41, bnr 1, fnr 3, 85, 96 - VA-anlegg 2012/ /2015 Hvaler VVS AS nnhold: nnspill fra nettsiden hvalerskolensfremtid.no Skoleutredning - Bruksplan for barnehage og skole. 2012/ /2015 aul Henriksen Side: 3 av 6

4 nnhold: Fylkeskonservatorens uttalelse angående kryssing av steingjerde Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig på 31/20 Venneren - Søndre Sandøy 2011/ /2015 Østfold fylkeskommune nnhold: Årsparkering arkering Skjærhalden - rådhuset / kirken / /2015 Tor M. Tørstad nnhold: Fristforlengelse ersonalmappe - personalsak - ***** ***** 2015/ / Fredrikstad Tingrett nnhold: rosesskriv til Fredrikstad Tingrett ersonalmappe - personalsak - ***** ***** 2015/ / KS Advokatene Side: 4 av 6

5 nnhold: Saksdokumenter - bestilling nnsynsbegjæringer / / er Christian Grytnes nnhold: arkeringsplass arkering Floren skole / /2015 Kirsten Lycke nnhold: Søknad om sanitærabonnemnet Gnr 29 Bnr 1 Søknad om tillatelse til tiltak - bytte ut fellesledninger og legge nye private stikkledninger - gnr 29 bnr 1 m/fl 2014/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS nnhold: Kommuneplan 2015 nnspill til rullering av kommuneplan for Hvaler 2011/ /2015 er-arne Thomassen Side: 5 av 6

6 nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 4/ / / Dnb Eiendom AS nnhold: Søknad om bygging ny terrasse Søknad om ferdigattest - 28/3/ / /2015 Kirsten Skaar nnhold: Henvendelse vedrørende vannmåleravlesning, eiendomsskatt og byggesak Henvendelse vedrørende vannmåleravlesning, eiendomsskatt og byggesak 2015/ / ngeborg R Hansen nnhold: Vedrørende tilbygg Søknad om tiltak påbygg - 41/3/ / /2015 Arild Eikaas Side: 6 av 6