DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Kommunale avgifter klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 86 bnr 18 - Storgata 18 - detaljregulering - krav om stans i saksgang Gnr 86 bnr 18 - Storgata 18 - detaljregulering Hans Ragnar Preus Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Regulering Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - Gnr 59 Bnr 59 og 75 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Anne Beth og Jørn Wiger Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr 86 bnr 387 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Advokatfirma Haakstad & Co DA Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om dispensasjon - Fylkesmannens uttalelse Gnr 58, bnr 7,32. Digerudveien 71 - Tilbygg fritidsbolig Fylkesmannen i Oslo og Akershus dato: Bygg/ Oppmåling, Tatt til orientering

2 I, tgående internt produsert, 13/ Vedtak om utsettelse på ferdigstillelse av renseanlegg Gnr 37 bnr 7 Vassumveien 46 - Avløpsanlegg Hanne Lindberg dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 63 Bnr Gropa - Osloveien Liten garasje og tilbygg lager -uttalelse til nabovarsel Gnr 63 Bnr Gropa - Osloveien Liten garasje og tilbygg lager Statens vegvesen Region øst dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Gnr 66 bnr 3 Holterveien 2 A - Seksjonering - oversender tinglyst dokument Gnr 66 bnr 3 Holterveien 2 A - Seksjonering Obos Eiendomsforvaltning AS Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom tgående internt produsert, 13/ Gnr 71 bnr 90 Løkkedalsveien 24 reseksjonering - tilleggsdeler i grunn - oversendelse for tinglysing Gnr 71 bnr 90 Løkkedalsveien 24 reseksjonering - tilleggsdeler i grunn Statens kartverk tinglysning Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om tilskudd til tiltak for å styrke informasjon og kunnskap Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2014 Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Kommunalsjef Helse dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Nordveien 8, 1443 Drøbak, Gnr. 86, Bnr Bilde av tilbygg før det ble revet. Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Tilbygg og hovedombygging bolig. Bruksendring bod. Trine Kopperud dato: Bygg/ Oppmåling , Tatt til orientering

3 I, tgående internt produsert, 13/ Vårt saksnr. 13/ Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Stans av arbeider. Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Tilbygg og hovedombygging bolig. Bruksendring bod. Dorte Mouritzen dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Fylkesmannens uttalelse til varsel om revisjon av reguleringsplan for fv. 82 Holtbråten - Tusse - Frogn kommune Holtbråten -Tusse reguleringsplan Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak Inngående eksternt produsert, 13/ GNR 16 BNR 6 OG GNR 16 BNR AREALOVERFØRING - retur av tinglyst dokument GNR 16 BNR 6 OG GNR 16 BNR AREALOVERFØRING Kartverket Tinglysing Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ GNR 23 BNR 1 OSLOVEIEN 191 -FRADELING AV GRNNEIENDOM - retur av tinglyst dokument GNR 23 BNR 1 OSLOVEIEN 191 -FRADELING AV GRNNEIENDOM Kartverket Tinglysing Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Eiendom , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Innskriving av barn til 1. klasse Elevmappe Dyrløkkeåsen skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Oversender klage Perlen, Drøbak butikk og restaurantdrift AS Drøbak Butikk- og Restaurantdrift AS Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Bevilling

4 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 59, bnr 355 m/flere - Båtstø fellesanlegg - redegjørelse Gnr 59, bnr 355 m/flere - Båtstø fellesanlegg Multiconsult AS /Siv Kristin Mellgren dato: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 13/ GNR 63 BNR 508 BALDERSVEI 1 Mindre byggearbeid bolig - Angående søknad om ferdigattest GNR 63 BNR 508 BALDERSVEI 1 MINDRE BYGGEARBEID BOLIG Kirsten Olga Dahl Hengsle dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 86 Bnr 382 Tamburbakken 5 - rehabilitering /tilbakeføring - svar fra fylkesmannen Dnr 86 Bnr 382 Tamburbakken 5 - rehabilitering /tilbakeføring Fylkesmannen i Oslo og Akershus dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Dnr 86 Bnr 382 Tamburbakken 5 - rehabilitering /tilbakeføring - merknader Dnr 86 Bnr 382 Tamburbakken 5 - rehabilitering /tilbakeføring Sølve Bærug dato: Bygg/ Oppmåling tgående internt produsert, 13/ Søknad om støtte til ofrene på Filippinene Tyfonen ipå Filippinene Leger uten grenser Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Sakarkiv 223 Inngående eksternt produsert, 13/ søknad om ferdigattest GNR 65 BNR 25 HEERVEIEN 1 - VERANDA Gnr 65 Bnr 25 Heerveien 1 - tvidelse av veranda Lillian Johnsen dato: Bygg/ Oppmåling

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe Sogsti skole dato: Elevarkiv , Besvart med utgående dokument, Svar på søknad om skolefri tgående internt produsert, 13/ Flyttemelding Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av undervisningsstilling Personalmappe Drøbak skole dato: Personal 420 tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 303, Lundsbakken 13 - Mindre avløpsanlegg. Marit Leitet dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 304, Lundsbakken 11 - Mindre avløpsanlegg. Britt L. Andreassen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 305, Strandmyrtoppen 15 - Mindre avløpsanlegg. Kai T. Hagen dato:

6 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 306, Strandmyrtoppen 17 - Mindre avløpsanlegg. Knut K. Hagen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 311, Strandmyrtoppen 9 - Mindre avløpsanlegg. Kjell H. Johansen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 319, Fallrepet 8 - Mindre avløpsanlegg. Ellen-Cecilie T. Røe dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 325, Langebåtveien 5 - Mindre avløpsanlegg. Nanna Garder dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 333, Slepet 3 - Mindre avløpsanlegg. Halvor R. Andreassen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 338, Lundsbakken 15 - Mindre avløpsanlegg. Fred J. Jensen dato:

7 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 339, Strandmyrtoppen 2 - Mindre avløpsanlegg. Lena Dillingøen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 340, Strandmyrtoppen 4 - Mindre avløpsanlegg. Gunnar Nyhoff dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 341, Strandmyrtoppen 6 - Mindre avløpsanlegg. Jan H. Furuberg dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 342, Strandmyrbakken 17 - Mindre avløpsanlegg. Tom Ø. Eriksen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 347, Langebåtveien 72 - Mindre avløpsanlegg. Bjørn Johansen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 368, Slepet 10 - Mindre avløpsanlegg. Erik R. Wulff dato:

8 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 370, Slepet 6 - Mindre avløpsanlegg. Svein Arnestad dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 385, Stortoppen 7 - Mindre avløpsanlegg. Terje Heggøy dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 389, Slepet 13 - Mindre avløpsanlegg. Øyvind S. Aasheim dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 401, Svartlagsveien 33 - Mindre avløpsanlegg. Berit E. Kjuus dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 402, Bekkeholtet 2 - Mindre avløpsanlegg. Knut G. Bodding dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 404, Bekkeholtet 6 - Mindre avløpsanlegg. Silje Hind dato:

9 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 405, Bekkeholtet 8 - Mindre avløpsanlegg. Hildegard Bøhmer dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 406, Olsokveien 18 - Mindre avløpsanlegg. Grethe Gonella dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 407, Strandmyrfaret 14 - Mindre avløpsanlegg. Hjalmar Lundeby dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 408, Jonsokveien 7 - Mindre avløpsanlegg. Svein-Erik Andersen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 410, Strandmyrtoppen 13 - Mindre avløpsanlegg. Roy H. Platteng dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 411, Strandmyrfaret 16 - Mindre avløpsanlegg. Kjetil Hanshus dato:

10 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 412, Strandmyrveien 41 - Mindre avløpsanlegg. Kate H. Hagen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 413, Grevlingveien 8 - Mindre avløpsanlegg. Fredrik H. Øyan dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 415, Grevlingveien 4 - Mindre avløpsanlegg. Jan G. Lund dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 418, Dronningveien 1 - Mindre avløpsanlegg. Terje S. Kristiansen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 427, Langebåtveien Mindre avløpsanlegg. Tore Linnerud dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 430, Sandbuktveien 7 - Mindre avløpsanlegg. Thor R. Hjelmberg dato:

11 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 443, Lyksetveien 3 - Mindre avløpsanlegg. Robin M. Solum dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 449, Strandmyrveien 19 - Mindre avløpsanlegg. Tone H. Braaten dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 452, Strandmyrveien 6 - Mindre avløpsanlegg. Anne Furulund dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 453, lveveien 18 - Mindre avløpsanlegg. Svein H. Leidland dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 456, lveveien 10 - Mindre avløpsanlegg. Finn R. Bråthen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 457, lveveien 6 - Mindre avløpsanlegg. Anne Stokkeland dato:

12 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 461, Skafstadveien 5 - Mindre avløpsanlegg. Per K. Berntsen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 462, Tiurliveien 19 - Mindre avløpsanlegg. Ronny Berntsen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 463, Skafstadveien 3 - Mindre avløpsanlegg. Grete Paul dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 465, Harebakken 2 - Mindre avløpsanlegg. Trude Jacobsen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 467, Tiurliveien 24 - Mindre avløpsanlegg. Jens P. Christensen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 468, Tiurlibakken 2 - Mindre avløpsanlegg. Knut Barking dato:

13 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 469, Tiurlibakken 6 - Mindre avløpsanlegg. Liv E. Jørgensen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 470, Harebakken 5 - Mindre avløpsanlegg. Gunn I. Moen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 471, Harebakken 3 - Mindre avløpsanlegg. Olav F. Olason dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 473, Harebakken 23 - Mindre avløpsanlegg. Anna K. Knudsen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 475, Harebakken 17 - Mindre avløpsanlegg. Hanna B. Ropstad dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 477, Harebakken 11 - Mindre avløpsanlegg. Reidun M. Mahler dato:

14 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 480, Tiurlibakken 8 - Mindre avløpsanlegg. Grethe D. Lund dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 482, Tiurlibakken 12 - Mindre avløpsanlegg. Elsa S. Berntsen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 483, Tiurlibakken 27 - Mindre avløpsanlegg. Egil J. Eliassen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 487, Tiurlibakken 17 - Mindre avløpsanlegg. Kari A. Lysne dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 490, Tiurlibakken 11 - Mindre avløpsanlegg. Kristian Mortensen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 491, Tiurlibakken 9 - Mindre avløpsanlegg. Marius S. Smestad dato:

15 I, tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 493, Tiurlibakken 5 - Mindre avløpsanlegg. Anders Å. Evensen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 494, lveveien 2 - Mindre avløpsanlegg. Asbjørn Kristiansen dato: tgående internt produsert, 13/ Anmodning om informasjon og varsel om pålegg. Gnr 59, Bnr 403, Bekkeholtet 4 - Mindre avløpsanlegg. Michael Kenderes dato: tgående internt produsert, 13/ Vedtak om helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Klient Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for pleie og omsorg - llerud sykehjem dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak oppheves og tilbakemelding på vedtak Klient Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for pleie og omsorg - llerud sykehjem dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Ber om opplysninger til etterkontroll av vedtak Klient Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for pleie og omsorg - llerud sykehjem dato: Sakarkiv

16 I, tgående internt produsert, 13/ Svar på etterkontroll av vedtak Klient Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for pleie og omsorg - llerud sykehjem dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Einebu omsorgsbolig, Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 71 Bnr 142 Vestbyveien 92B - Tilbygg bolig - søknad om ferdigattest Gnr 71 Bnr 142 Vestbyveien 92B - Tilbygg bolig Drøbak Arkitektkontor AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Refusjoner Voksenopplæringen, Ski kommune Refusjonskrav/gjesteelever 2013 Ski kommune, Voksenopplæringen Seiersten skole dato: Sakarkiv 223 Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 65 Bnr 31 Bergsbea 20 - Tilbygg Bolig - søknad om tillatelse til tiltak Gnr 65 Bnr 31 Bergsbea 20 - Tilbygg Bolig Drøbak Arkitektkontor AS dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Miljøterapeut - Einebu omsorgsbolig, Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420

17 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Fagarbeider - Einebu omsorgsbolig, Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for rehabilitering - Einebu dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende tvist om SFO-betaling Elevmappe Askim kommune Drøbak skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 102 Bnr 9 Digerud Brygge - eierforhold - kjøpekontrakt til undertegning Gnr 102 Bnr 9 Digerud Brygge - eierforhold AS Nesodden-Bundefjord Dampskipselskap Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel i forhold til oppfølging på skolene av barn født på sykehuset i Østfold Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet Sogsti skole dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Branntilsyn Drøbak gamle gymsal - tilsynsrapport Branntilsyn Drøbak gamle gymsal Søndre Follo brann- og redningsvesen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Avkjørsler mellom fv. 82 og Vestgårdsveien Vestgårdsslyngen GNR 60 BNR 17 m.fl. - Vestgårdsveien - Regulering Statens vegvesen Region øst Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak

18 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Høring Forslag til endringer i opplæringsloven- påbygging til generell studiekompetanse Høring - forslag om endring i opplæringsloven - påbygging til generell studiekompetanse Det kongelige kunnskapsdepartement Kommunalsjef Oppvekst dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om støtte til drift Rådgivning om spiseforstyrrelser - søknad om støtte Rådgivning om spiseforstyrrelser Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Politiske tjenester dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Høring - Gjennomgang av kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet utenfor de regionale helseforetakene - Forslag til samfunnsoppdrag Høring - Forslag til overordnet samfunnsoppdrag for kunnskaps- og kompetansesentre på helse-, omsorgs- og velferdsområdet Helsedirektoratet Enhet for pleie og omsorg dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 69 Bnr 58 Holterteigveien 4 - Riving av bolig og oppføring av ny - søknad om endring av gitt tillatelse Gnr 69 Bnr 58 Holterteigveien 4 - Riving av bolig og oppføring av ny Follo Prosjekt as dato: Bygg/ Oppmåling Inngående eksternt produsert, 13/ Anmeldelse av sanitæranlegg Løkkev. 15 BNR 5 GNR 17 Løkkeveien 15 - Sanitæranlegg Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 41 Bnr 6 Nesoddveien 22 - deling av eiendom - søknad Gnr 41 Bnr 6 Nesoddveien 22 - deling av eiendom Bulk Eiendom AS Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Eiendom

19 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Fugleveien omsorgsbolig, Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Attester Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 60 Bnr 11 Hallangsvingen 4 - avløpsanlegg - søknad om ferdigattest Gnr 60 Bnr 11 Hallangsvingen 4 - avløpsanlegg AAB AS dato: Bygg/ Oppmåling , Besvart med utgående dokument, Gnr 60 Bnr 11 Hallangsvingen 4 - avløpsanlegg - Ferdigattest Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Fugleveien omsorgsbolig, Enhet for rehabilitering Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ CV og attester Personalmappe Enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester - Personal dato: Personal 420

20 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Anmeldelse av sanitæranlegg Leiumtoppen 8 - Gnr 3 bnr 27 Gnr 3 Bnr 27 Leiumtoppen 8 - Anmeldelse av sanitæranlegg Thor Arnesen Rørservice Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 7 Bnr 69 Gutuåsen 4 - sanitæranlegg - anmeldelse og vannmålerskjema Gnr 7 Bnr 69 Gutuåsen 4 - sanitæranlegg Atotal AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 7 Bnr 109 Krokveien 18 - sanitæranlegg - anmeldelse og vannmålerskjema Gnr 7 Bnr 109 Krokveien 18 - sanitæranlegg Atotal AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 7 Bnr 55 Gutua 6 - sanitæranlegg - anmeldelse og vannmålerskjema Gnr 7 Bnr 55 Gutua 6 - sanitæranlegg Atotal AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Att: Geir Gudmundsen og Line Hagen Gnr 1 bnr 394 Elle Terrasse 10 - Sanitærabonnement Mildrid Ræstad Enhet for teknisk drift og forvaltning dato:

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 14/1168-2 Sakstittel Journaldato: 12.01.2015 Tilsynssak - manglende helsehjelp i Eidsberg fengsel Brevdato 08.01.2015 Dokumenttittel Avsender Rettighetsklage - Fylkesmannen - Trøgstad

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer