DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N tgående internt produsert, 11/ Regning for vannstenging - Parkvegen Regninger fra Teknisk forvaltning Egil Eidet Enhet for teknisk forvaltning tgående internt produsert, 11/ Regning for salting/strøing vinteren 2014 Regninger fra Teknisk forvaltning Vennesla videregående skole Enhet for teknisk forvaltning tgående internt produsert, 11/ Regning for strøing i Sameiet Fjordparken A, B, C og D Regninger fra Teknisk forvaltning Sameiet Fjordparken A,B,C og D C/O Lundens regnskapsservice Enhet for teknisk forvaltning tgående internt produsert, 11/ Regning for salting/strøing vinteren 2014 Regninger fra Teknisk forvaltning Vennesla legesenter v/rørvik Enhet for teknisk forvaltning tgående internt produsert, 11/ Flyttemelding - Elevmappe - Høvåg skole - elevmapper tgående internt produsert, 11/ Flyttemelding - Elevmappe - Høvåg skole - elevmapper

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe elevmapper, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13,1 Fvl elevmapper Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Habilitering Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalmappe -, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/ Slutt - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalmappe -, Tatt til etterretning,

3 I,, N tgående internt produsert, 12/ Flyttemelding - Elevmappe - Hunsfoss skole Hunsfoss skole - elevmapper Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Internt notat med oppfølging, 12/ Sluttmelding - Personalkort - Servicetorget Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter

4 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Slutt - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - Habilitering Inngående eksternt produsert, 12/ Bekreftelse på mottak av melding - Elevmappe - Midt-Agder barneverntjeneste elevmapper, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 12/ Ber om innhenting av opplysninger - Elevmappe - Midt-Agder barneverntjeneste elevmapper, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 12/ Oversender opplysninger - Elevmappe - Midt-Agder barneverntjeneste elevmapper

5 I,, N Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter Internt notat med oppfølging, 12/ Slutt - Personalkort - Venneslaheimen omsorgssenter Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 12/ Sluttmelding - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - NAV - Vennesla

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Høversland - uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av bebygd eiendom fra gnr. 87 bnr. 8 Gnr/bnr 87/8 - Høversland - søknad om fradeling av eiendom. Søker: Oddleif Gunstveit Fylkesmannen i Vest-Agder Gårds og bruksnummer tgående internt produsert, 13/ Krav etter AML 14-4 a - Personalmappe - tgående internt produsert, 13/ Nestlederfunksjonen i byggforvaltning - Personalmappe - Tellef Mykland Enhet for byggforvaltning Internt notat med oppfølging, 13/ Endring - Personalkort - Enhet for byggforvaltning Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av SMS-løsning Avtaledokumenter/Kontrakter - Hunsfoss skole Moava Support Hunsfoss skole Inngående eksternt produsert, 13/ Bytte av klasse - Elevmappe elevmapper, Tatt til orientering,

7 I,, N Internt notat med oppfølging, 13/ Sluttmelding - Personalmappe - Solsletta barnehage, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr/bnr 41/8 - Stallemobakken - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Anders Einar Vatland Gnr/bnr 41/8 - Stallemobakken - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Anders Einar Vatland Anders Vatland Gårds og bruksnummer Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til møte - Elevmappe - PPT - Vennesla elevmapper, Tatt til orientering, Internt notat med oppfølging, 14/ Endring - Personalkort -

8 I,, N tgående internt produsert, 14/ Informasjon vedr. tursti i Nesane Strandsti i Nesane Trygve Honnemyr Solleif Johannes Hagen Eivind og Siri Hagen Rike Per Inge Førde Trygve Reidar Fardal Randi og Arvid Løvåsen Frøydis og Arvid Grundetjern Håvard Kartevoll Dagfinn og Gro Lie Else Bakkan Odd Bakkan Tore Birkeland Per Nystøl Tor Sigurd Neset Tore Gustav Drivenes Øyvind Viksnes Seksjon for samfunnsutvikling Internt notat med oppfølging, 14/ Endring - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 14/ Sluttmelding - Personalkort - Solsletta barnehage Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr/bnr 30/47 - Slettebrotan søknad om ferdigattest Gnr/bnr 30/47 - Slettebrotan ett-trinns søknad for oppføring av bolig med 2 boenheter og tilhørende garasjer. Tiltakshaver: Sørheim Bygg AS Møvik Byggetjenester AS Gårds og bruksnummer, Besvart med utgående dokument,

9 I,, N tgående internt produsert, 14/ Gnr/bnr 30/47 - Slettebrotan mannsbolig - søknad om ferdigattest Gnr/bnr 30/47 - Slettebrotan ett-trinns søknad for oppføring av bolig med 2 boenheter og tilhørende garasjer. Tiltakshaver: Sørheim Bygg AS Møvik Byggetjenester AS Gårds og bruksnummer Inngående eksternt produsert, 14/ Endring av møtedato - Elevmappe elevmapper, Tatt til orientering, Internt notat med oppfølging, 14/ Endring - Personalkort - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Internt notat med oppfølging, 14/ Endring - Personalkort - Servicetorget Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr/bnr 23/574 søknad om ferdigattest Gnr/bnr 23/574 - Tjønnvollvegen - rammesøknad for oppføring av lagerbygg. Tiltaksahver: lstein-bygg AS Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gårds og bruksnummer Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 90/1 - bruk av skogfond vedrørende faktura fra Skogbrand tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Torkjell Hessaa , Tatt til etterretning,

10 I,, N tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 90/1 - midlertidig svar vedrørende bruk av skogfond til faktura fra Skogbrand tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 'Torkjell Hessaa' Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 90/1 - Tilleggsopplysninger til søknad om bruk av skogfond til faktura fra Skogbrand - tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Torkjell Hessaa, Besvart med utgående dokument, tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 90/1 - Kvittering for behandlet refusjonskrav vedrørende utbetaling fra skogfond - tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Sigbjørn Lorås Hessaa Inngående eksternt produsert, 15/ Innsyn i postjournalen Innsynsforespørsler 2015 Anne Lise Haugland Valdez Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ Endring av oppholdstid - SFO- skoleåret 2014/15 for - Offl 13, Fvl 13 tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 81/4 - dokumentasjon for sikret lovlig atkomst til offentlig veg Gnr/bnr 81/4 - søknad om dipensasjon for fradeling av to boligtomter. Søker: Roy Harald Nygård Norsk Byggservice AS Gårds og bruksnummer

11 I,, N tgående internt produsert, 15/ Barkebilleregistrering Fangstskjema - Vennesla kommune Barkebilleovervåkning i Vest-Agder Stabekk, Ole tgående internt produsert, 15/ Opplæringsplan - arbeidspraksis ordinær virksomhet - Arbeidspraksis - NAV Vennesla Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Arbeidspraksis - NAV Kristiansand Inngående eksternt produsert, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Arbeidspraksis - NAV Kristiansand Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om redusert foreldrebetaling Søknad om redusert foreldrebetaling del 2 (barn født 2010 og senere) - Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 15/ Flyttemelding - Elevmappe - Kragerø kommune, enhet for skole Hunsfoss skole Hunsfoss skole - elevmapper

12 I,, N Internt notat med oppfølging, 15/ Endring - Personalkort - Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ Flyttemelding - Elevmappe - Iveland skole v/jarle Bjellås elevmapper, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 2/57 - Venneslavegen omdisponering av jord. Gnr/bnr 2/57 - Venneslavegen tilsyn Harald Holen Gårds og bruksnummer tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 2/57 - Venneslavegen søknad om omdisponering av jord Gnr/bnr 2/57 - Venneslavegen tilsyn Harald Holen Gårds og bruksnummer Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/ st. ref. ( ) - Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/ st. ref. ( ) - Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tilkallingsvikar - Pedagogisk personal 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/ st. ref. ( ) - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/ st. ref. ( ) - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering,

14 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/ st. ref. ( ) - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tillkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier - 60 % fast stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - Sykepleier - 60,49 % fast stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier - 60 % fast stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Sykepleier - 60,49 % fast stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref

15 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsefagarbeider - Vikariat i 72 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - Helsefagarbeider - Vikariat i 71,93 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - Vikariat i 72 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Helsefagarbeider - Vikariat i 71,93 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsefagarbeider - Vikariat i 72 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - Helsefagarbeider - Vikariat i 71,93 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - Vikariat i 72 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Helsefagarbeider - Vikariat i 71,93 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Helsefagarbeider - Vikariat i 72 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - Helsefagarbeider - Vikariat i 71,93 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering,

16 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider - Vikariat i 72 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Helsefagarbeider - Vikariat i 71,93 % stilling natt ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/ st. ref. ( ) - Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/ st. ref. ( ) - Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tilkallingsvikar- Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref

17 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Endring av oppholdstid - SFO - 15/16. Innmelding - utmelding - oppsigelse - Offl 13, Fvl 13 Inngående eksternt produsert, 15/ Endring av oppholdstid - SFO - 15/16. Innmelding - utmelding - oppsigelse - Offl 13, Fvl 13 Inngående eksternt produsert, 15/ Endring av oppholdstid - SFO - 15/16. Innmelding - utmelding - oppsigelse - Offl 13, Fvl 13 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Byggesaksleder - st. ref. ( ) - Byggesaksleder Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Byggesaksleder Vennesla kommune - st. ref Byggesaksleder Vennesla kommune - st. ref Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort -

18 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad kunstgressbane på Lomtjønn Søknad om kunstgressbane på Lomtjønn Hege Elvik Enhet for park og idrett tgående internt produsert, 15/ tsjekk vedr. Kulturminner fra Norhagen til Horrisland i Øvrebø tbedring av kommunal veg fra Nordhagen til Horrisland VAF /Gollwitzer Martin Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 23/499 - Tjønnvoll - søknad om endring av gitt tillatelse for tilbygg til eksisterende verksted. Tiltakshaver: lstein tleiebygg Gnr/bnr 23/499 - Tjønnvoll - søknad om endring av gitt tillatelse for tilbygg til eksisterende verksted. Tiltakshaver: lstein tleiebygg Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gårds og bruksnummer Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Høring - om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Finansdepartementet Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Servicetorget Parkeringstillatelser

19 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Flyttemelding - Elevmappe elevmapper, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Pristilbud på serviceavtale Vennesla vannverk og Homstean RA - serviceavtale Lindekleiv VVS AS J-A Rør AS Finn og Albert Egeland AS Enhet for teknisk forvaltning tgående internt produsert, 15/ Vennesla vannverk og Homstean RA - serviceavtale - tildeling Vennesla vannverk og Homstean RA - serviceavtale Lindekleiv VVS AS Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - NO 2015: 8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser Høring - NO 2015: 8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser Kunnskapsdepartementet Seksjon for oppvekst Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon ang. mediesak om læreplasser Læreplasser i Vennesla kommune Vest-Agder fylkeskommune

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02257-5 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02420-12 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01793-91 Gnr/bnr 5/68 - ang. støygjerde Gnr/bnr 5/68 - Bjørkelivegen 11 B - søknad om rammetillatelse - ukjent antall leiligheter på gamle papirlagertomt Hunsfos. Tiltakshaver:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02329-26 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - 15.09.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02960-11 Info om vurderingskriterier - kompetansemål - klagerett 19.09.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 12/01353-8 Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 23 første ledd Inngående eksternt produsert, 12/01460-7 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01974-12 Referat fra dialogmøte - NAV Vennesla Vennesla skole 06.07.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02329-24 Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Enhet for

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01895-71 Vedr. Venneslaheia - ber om informasjon rundt prosessen Nytt boligområde - kommunedelplan for Venneslaheia Trond Reinertsen 07.09.2015 Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01709-9 Arbeidsavtale - prosjektkoordinator i 50% stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02643-10 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd Personalarkiv PERS2 tgående internt produsert, 11/04852-19 Svar på søknad om permisjon - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-347 Regning for leie av Breimyr fyllplass og deltakelse i administrasjonsutvalg og styre 2015 Regninger fra Teknisk forvaltning Avfall Sør Husholdning AS 23.11.2015

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 12/00517-9 Endring - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Eikeland oppvekstsenter, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/01414-2 Endring - Personalkort

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/04618-10 nntak fra arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Vennesla Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 11/04852-6 Referat fra dialogmøte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02561-21 Tilsagn og tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Vest-Agder 15.07.2016 Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01736-49 Garanti nr. 62735 - for tidligere Norcon Engineering AS nå Tratec Norcon AS overfor kommune vedrørende Hægeland Vannverk Anbud - Hægeland vannverk / vannbehandlingsanlegg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-371 Refusjon av utgifter styremøte Norpark 13.06.2016 Regninger fra Teknisk forvaltning Norpark Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning 22.07.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02898-8 Ny arbeidsavtale ved reduksjon til 80 % fast stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - 06.08.2015 Inngående eksternt produsert, 11/03446-2 Endring av oppholdstid

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01579-11 Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter 26.01.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02732-18 Søknad

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01579-12 Oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - tgående internt produsert, 11/01579-13 Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - NAV

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/03082-15 Oppjustering av listetak for fastlege Fastlegeordningen Helseøkonomiforvaltningen HELFO Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02788-13 Legeerklæring - Elevmappe - Vennesla legesenter AS Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole 04.05.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA- ELEV2 Inngående

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03441-2 Oppsigelse av plass - Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Inngående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/03264-8 Svar på krav om fast ansettelse etter Aml 14-9 (6) - Personalmappe lærling/vikar - 29.09.2015 tgående internt produsert, 11/04020-48 Melding om - Elevmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02796-4 Demensomsorgens ABC. Miljøbehandling - Personalmappe - Offl 26 første ledd 14.04.2016 02.05.2016, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/02863-59

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01651-23 Skjemadata fra "Kontakt oss - arbeidsgiver " (Statens pensjonskasse) - Personalmappe -, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/02934-6 Vitnemål

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03467-9 Legeerklæring - Elevmappe - Rikshospitalet Vennesla skole 27.11.2015 Vennesla skole - elevmapper VES- ELEV2 tgående internt produsert, 11/04018-20 Referat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/02398-59 11/02398-58 - Orientering om krypsivtiltak i fjorden 2015 - etablering av avvanningsområde Krypsivprosjektet i Seksjon for samfunnsutvikling Internt notat

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01899-351 Innmelding - Regninger fra Teknisk forvaltning Økonomiseksjonen Enhet for teknisk forvaltning, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 11/01899-352

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Internt notat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01593-18 Søknad om økt stilling - Personalmappe - 18.02.2016 tgående internt produsert, 11/01899-358 Refusjon av utgifter styremøte Norpark 19.01.2016 Regninger fra

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01620-47 Rammeavtale for håndverkertjeneste - indeksregulering Anbud - rammeavtaler for håndverktjenester og anleggsfag Kruse Smith AS Enhet for byggforvaltning 25.06.2015

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01968-64 Vedr. sak - Personalmappe - Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen 24.11.2016 Inngående eksternt produsert, 11/03528-17 Søknad om elevpermisjon - Elevmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03029-2 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Seksjon for helse og omsorg 19.04.2011, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/03103-5 Innvilgelse av

Detaljer

Periode: 12122008 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15122008 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12122008 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15122008 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 15122008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-45 U Dok.dato: 04122008 Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03441-1 Oppsigelse av plass - Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02335-99 Innspill til reguleringsplan for Otraparken - Rådet for funksjonshemmede Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken - Hunsøya Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02856-16 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd 27.01.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02858-6 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02065-36 Gnr 24, bnr 160 - plan kreves framlagt for kommunestyret Gnr/bnr 24/160 - Heisel 19 - privat detaljreguleringsplan Norsk Byggservice as tgående internt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-433 Regning for leie av p-plass til rigg Sentrumsvegen 34 Regninger fra Teknisk forvaltning VEF Entreprenør AS Enhet for teknisk forvaltning 24.10.2017 Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01593-13 Krav om økt stilling etter Aml 14-4 a - Personalmappe - Organisasjonsseksjonen tgående internt produsert, 11/01627-36 Bestilling av nøkler - Bestilling av nøkler

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole Utgående internt produsert, 15/01670-64 Avslagsbrev

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02246-5 Refusjon 1. halvår 2015 Diverse refusjoner - byggforvaltning 2011 Boligstiftelse v/byggforvaltning kommune Enhet for byggforvaltning tgående internt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02589-6 Innkalling til lese/skriveutredning - Elevmappe - 05.07.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02601-6 Innkalling til lese/skriveutredning - Elevmappe - 05.07.2016

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02816-1 Søknad om elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon skoleåret 2015/16 - Skarpengland skole - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13 Skarpengland skole Inngående

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03447-34 Innmelding - Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Eikeland oppvekstsenter Internt notat med oppfølging, 12/00217-8 Endring

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02729-9 Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Skarpengland skole 24.01.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA-, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03449-41 - Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole Inngående eksternt produsert, 15/01899-244 Søknad og CV - Tilkallingsvikar-

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 12/03041-25 Søknad om støtte til videreutdanning - Personalmappe - Enhet for barn og familie 14.07.2017 Personalarkiv PERS2 Besvart med utgående dokument, Inngående

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 09-09-2014-09-09-2014

Periode: 09-09-2014-09-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 09-09-2014-09-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-125 U KLP Skadeforsikring

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02304-6 Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Offl 23 første ledd 24.05.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02717-12 Søknad

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01810-32 11/01810-31 - Midlertidig skiltvedtak 17. mai 2016 Diverse skiltplaner/skilting og fartsgrenser. Enhet for kultur Enhet for teknisk forvaltning Inngående

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 14-11-2011-14-11-2011

Periode: 14-11-2011-14-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 17.11.2011 Offentlig journal Periode: 14-11-2011-14-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01722-189 11/01722-190

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02420-15 Svar på søknad om permisjon - 01.05.16-01.05.17 - Personalmappe - Organisasjonsseksjonen tgående internt produsert, 11/02589-3 Henvisning - Elevmappe - Vennesla

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 24-02-2015-24-02-2015

Periode: 24-02-2015-24-02-2015 DMS2002 - Software nnovation 25.02.2015 Offentlig journal Periode: 24-02-2015-24-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-77 Tilg. kode: bruksnummer

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/04718-26 Innvilget søknad om tilkudd til datautstyr for skoleelev med spesifikke lese- og skrivevansker - Elevmappe - NAV Vennesla ungdomsskole 06.07.2017 Vennesla skole

Detaljer

Periode: 03-02-2015-03-02-2015

Periode: 03-02-2015-03-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 04.02.2015 Offentlig journal Periode: 03-02-2015-03-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-75 I Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer