DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126 - Ravnåsvegen søknad om ny boenhet i eksisterende bygg - søknad om dispensasjon pga rasfare. Tiltakshaver: Gaute Ruenes Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen tgående internt produsert, 11/ Søknad om hjelpemidler - Elevmappe - NAV Skanning Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Sakkyndig vurdering for skoleåret 2015/16 - Elevmappe - Vennesla kommune PP-tjenesten, enhet for barn og famile Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Kontroll av klasserom - Elevmappe - Sørlandet sykehus Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Sakkyndig vurdering for skoleåret 2015/16 - Elevmappe - Vennesla kommune PP-tjenesten, enhet for barn og famile Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper tgående internt produsert, 11/ IOP skoleåret Elevmappe - Samkom skole Samkom skole - elevmapper

2 I,, N tgående internt produsert, 11/ Enkeltvedtak om spesialundervisning skoleåret Elevmappe - Samkom skole Samkom skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe elevmapper tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - - elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Overlevering av elevopplysninger - Elevmappe - Eikeland oppvekstsenter Eikeland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Referat ansvarsgruppemøte - Elevmappe elevmapper Inngående eksternt produsert, 11/ Referat fra Barnas kommunestyre Barnas kommunestyre. Samkom skole. Barnas kommunestyre v/ Linn Therese Moseid Samkom skole, Tatt til orientering,

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Revidert sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste for skoleåret Elevmappe - Midt-Agder Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Seksjon for oppvekst Elevmapper oppvekst tgående internt produsert, 12/ Henvisning Logoped - Elevmappe elevmapper Inngående eksternt produsert, 12/ Avslutning av tjenester. - Elevmappe - Statped Sørøst elevmapper Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - økning av stilling - Personalmappe - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - økning av stilling til 82,16 % - Personalmappe - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Enhet for barn og familie

4 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - økning av stilling til 82,28 % - Personalmappe - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering tgående internt produsert, 12/ Tilbakemelding til Karius og Baktus Den kulturelle skolesekken - Samkom skole Kulturkontoret v/ Tove Linda Høgstøl Samkom skole Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 12/ Takker nei til tilbud om økt stilling - krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Venneslaheimen omsorgssenter , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 12/ Innkalling - Personalmappe - Kristiansand Tingrett Inngående eksternt produsert, 12/ Arbeidsavtale - fast tilsetting i 61 % natt-stilling - Personalmappe - Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter , Tatt til etterretning,

5 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ keprøver våren 2015 (uke Elevmappe - Samkom skole Samkom skole - elevmapper, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 12/ Kartleggingsprøve - lesing - Elevmappe - Samkom skole Samkom skole - elevmapper, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 12/ Kartleggingsprøve - regning - Elevmappe - Samkom skole Samkom skole - elevmapper, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 13/ Vedtak hjelpemidler - Elevmappe elevmapper Internt notat med oppfølging, 13/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 13, Fvl 13 Venneslaheimen omsorgssenter tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper

6 I,, N tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 13/ Overlevering av elevopplysninger - Elevmappe - Eikeland oppvekstsenter Eikeland skole - elevmapper tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper

7 I,, N tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 13/ Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Personalmappe - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe elevmapper tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - - elevmapper Inngående eksternt produsert, 14/ Endring av oppholdstid - Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO / Offl 13, Fvl 13 Servicetorget Inngående eksternt produsert, 14/ Endring av oppholdstid - Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO / Offl 13, Fvl 13 Servicetorget

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Overlevering av elevopplysninger - Elevmappe - Eikeland oppvekstsenter Eikeland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 14/ Overlevering av elevopplysninger - Elevmappe - Eikeland oppvekstsenter Eikeland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 14/ Overlevering av elevopplysninger - Elevmappe - Eikeland oppvekstsenter Eikeland skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 14/ Organisering av spesialundervisning - Elevmappe - Iveland kommune Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr/bnr 61/1 - vedlegg til søknad om nydyrking Gnr/bnr 61/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Vennesla kommune. Søker: Trond Steinar Løvdal Trond Steinar , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr/bnr 61/1 - kart over dyrkingsområde Gnr/bnr 61/1 - søknad om godkjenning av plan for nydyrking i Vennesla kommune. Søker: Trond Steinar Løvdal Trond Steinar , Tatt til orientering,

9 I,, N tgående internt produsert, 14/ Vennesla viltlag - vald 1014 V fellingstillatelser 2015 Vennesla viltlag Vennesla viltlag v/olav Geir Honnemyr tgående internt produsert, 14/ Øvrebø viltlag - vald 1014 V fellingstillatelser 2015 Øvrebø viltlag Øvrebø viltlag v/jostein Nordli tgående internt produsert, 14/ Hægeland viltlag - vald 1014 V fellingstillatelser 2015 Hægeland viltlag Hægeland viltlag v/arnfinn Nordbø tgående internt produsert, 14/ Vehus jaktvald - vald 1014 V fellingstillatelser 2015 Wehus viltlag Vehus jaktvald v/harald Loland tgående internt produsert, 14/ Skåreland jaktvald - vald 1014 V fellingstillatelser 2015 Skåreland viltlag Skåreland jaktvald v/bjørg nni Skåreland tgående internt produsert, 14/ Verom rådyrlag - vald 1014 V fellingstillatelser 2015 Verom viltlag Verom rådyrlag v/jan Erik Farevaag

10 I,, N tgående internt produsert, 14/ Gnr/bnr 32/99 - søknad om ferdigattest Gnr/bnr 32/99 - søknad om rammetillatelse og igangsetting for grunnarbeid. Tiltakshaver: Kåre Hægeland Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Inngående eksternt produsert, 14/ keprøver våren 15 (uke 16-24) - Elevmappe - Samkom skole Samkom skole - elevmapper, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 14/ keprøver våren 15 (uke 16-24) - Elevmappe - Samkom skole Skarpengland skole - elevmapper, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 14/ Gnr/bnr 68/1 - anmodning om utbetaling tilskudd til drenering Gnr/bnr 68/1 - Åmdal - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Kjell Magne Gundersen Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Inngående eksternt produsert, 14/ Refusjonskrav våren 2015 Kompetanse for kvalitet 2014/2015 Fylkesmannen i Vest-Agder Seksjon for oppvekst Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr/bnr 4/2 - tegning på garasje/uthus Gnr/bnr 4/2 - Åsvegen 10 - søknad om rammetillatelse for å rive uthus og oppføre garasje. Tiltakshaver: Torstein Nygård Torstein Nygaard

11 I,, N Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til utredning. - Elevmappe elevmapper Inngående eksternt produsert, 14/ Sluttrapport - Elevmappe - Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper tgående internt produsert, 14/ Gnr/bnr 93/109 - Kile - vedr. søknad om lukking av bekk. Gnr/bnr 93/109 - Kile - søknad om lukking av bekk Egil Lunden Seksjon for samfunnsutvikling Inngående eksternt produsert, 14/ Gnr/bnr 93/109-93/49 - lukking av bekk Gnr/bnr 93/109 - Kile - søknad om lukking av bekk Olav Tore Breilid Seksjon for samfunnsutvikling tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om fritak fra valgliste Kommunestyre- og fylkestingsvalget listeforslag Gulbrandsen, Roger Servicetorget Inngående eksternt produsert, 14/ Rapport etter utredning - Statped - søknader om individbaserte tjenester Statped Sørøst Seksjon for oppvekst , Tatt til orientering,

12 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 97/5 - utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Grønningsæter Sigurd Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 46/6 - utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Ole Jørgen Horrisland , Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 88/1 - utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur , Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 32/13 - utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - tbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Torbjørg Espetveit Sletten , Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/864-6/865 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Lena og Eiliv Mjåland 1/2 + 1/2 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tinglyst 2015 Statens Kartverk Tinglysningen , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Innsynsforespørsel Innsynsforespørsler 2015 Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Servicetorget , Besvart med utgående dokument,

13 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Begjæring om innsyn Innsynsforespørsler 2015 Geir Willy Haugen Servicetorget Midlertidig svar sendt, tgående internt produsert, 15/ / Innsynsbegjæring Innsynsforespørsler 2015 leberg, Odd Inge Servicetorget tgående internt produsert, 15/ / Begjæring om innsyn Innsynsforespørsler 2015 Geir Willy Haugen Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ IKAVAs arbeidsrapport pr. utgangen av mai 2015 IKAVA - arbeidsplan for Vennesla 2015 IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 82/11 - Sandlandsvannet, Hægeland - søknad om tilbygg til hytte og oppføring av garasje. Tiltakshaver: Bente Andersen Gnr/bnr 82/11 - Hægeland - søknad om dispensasjon LNF-område, tilbygg til hytte og oppføring av garasje. Tiltakshaver: Bente Andersen Vest-Agder fylkeskommune Inngående eksternt produsert, 15/ Oversending av avgjørelse - Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Kristiansand Tingrett Økonomiseksjonen

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Personalmappe - Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Sakkyndig vurdering for skoleåret 2015/16 - Elevmappe - Vennesla kommune PP-tjenesten, enhet for barn og famile Skarpengland skole Samkom skole - elevmapper Inngående eksternt produsert, 15/ Rammeavtale rådgivere, konkurransegrunnlag arkitekt Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag RIE rammeavtaler Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag RIBr Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag RIV Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning,

15 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag RIB Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag arealplanlegger Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag VA-VAR Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Konkurransegrunnlag RIG Anbud - anskaffelse rammeavtaler Teknisk rådgivningstjenester Jon Fredrik Skjerve Enhet for byggforvaltning, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Redegjørelse ang. HC- tilpasning Gnr/bnr 6/ søknad om rammetillatelse/dispensasjonssøknad - enebolig m/ekstra boenhet Eirik lstein, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Melding om avholdt utleggforretning - Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Lensmannen i Vennesla og Iveland Økonomiseksjonen

16 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 92/1 - tilbakemelding ang. farge nye hytte Gnr/bnr 92/1 - Kiledalen/Kilefjorden - ett-trinns søknadsbehandling for riving av gammel hytte og oppsetting av ny, samt søknad om dispensasjon. Tiltakshaver: Tone K. Svaland Asbjørn Svaland , Tatt til etterretning, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref

17 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Offentlig søkerliste Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ tvidet søkerliste - Dansepedagoger 20 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref

18 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref

19 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref

20 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref

21 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref

22 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref

23 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider i barnehage fra august 2015 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Vedtak om redusert foreldrebetaling Søknad om redusert foreldrebetaling del 2 (barn født 2010 og senere) - Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 15/ Nytt vedtak om redusert foreldrebetaling - erstatter vedtak i brev av Søknad om redusert foreldrebetaling del 2 (barn født 2010 og senere) - Seksjon for oppvekst Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger ifbm. søknad om skjenkebevilling - Søknad om skjenkebevilling Hunsfest Kristiansand kommune Servicetorget , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse - heltidsstudent Institutt for sykepleie - Personalmappe - Offl 26 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 5/239 - Venneslavegen svar på søknad om rammetillatelse og dispensasjon: Tiltakshavet: Huntonit AS Gnr/bnr 5/239 - Venneslavegen søknad om rammetillatelse og dispensasjon: Tiltakshavet: Huntonit AS Faveo

24 I,, N tgående internt produsert, 15/ tlysning - WebCruiter annonse Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref

25 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref

26 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Barne- og ungdomsarbeider 50 % stilling i Solsletta barnehage Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 3/3 - Venneslavegen spørsmål vedr. nabovarsel. Gnr/bnr 3/3 - Venneslavegen søknad restaurering/rehabilitering av redskapsbod/uthus. Tiltakshaver: Tor Erik Mathisen Erick Thomas nde Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

27 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

28 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

29 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

30 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

31 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

32 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

33 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

34 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledige vikariater - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref , Tatt til orientering,

35 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige vikariater - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledige vikariater NAV - Vennesla - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Overgangsskjema barnehage/skole - Elevmappe elevmapper Inngående eksternt produsert, 15/ Forlengelse av skadefellingstillatelse på ulv i Vest-Agder ut juni måned Fellingstillatelse på ulv gitt for hele Vest-Agder i perioden fra og med 1. juni til og med 15. juni. Punsvik, Tor , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse vedr. søknad om serverings- og skjenkebevilling Hong Kong Vennesla AS - Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling i tidsrommet t.o.m Hong Kong Vennesla AS - Skatteoppkreveren i Arendal og Froland Offl 26 femte ledd Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon - Personalmappe Inngående eksternt produsert, 15/ Innvilgelse av alderpensjon fra KLP - Personalmappe - Kommunal Landspensjonskasse

36 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Taushetserklæring - Personalmappe - Venneslaheimen omsorgssenter , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Personalmappe - Venneslaheimen omsorgssenter , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Kompetansebevis - videregående opplæring - Personalmappe - Vennesla videregående skole Offl 26 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Oppfordring til deltagelse i konkurransen "Gylne måltidsøyeblikk" Oppfordring til deltagelse i konkurransen "Gylne måltidsøyeblikk" Det Kongelige landbruks- og matdepartement Seksjon for helse og omsorg, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 7/58,33 - Veråsvegen søknad om tillatelse i ett trinn for tilbygg av garasje. Tiltakshaver: Mikael Birkeland Gnr/bnr 7/58,33 - Veråsvegen søknad om tillatelse i ett trinn for tilbygg av garasje. Tiltakshaver: Mikael Birkeland Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Enhet for barn og familie

37 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Tildeling av midler til etterutdanning SEV PPT VA Tildeling av midler til etterutdanning SEV PPT VA Fylkesmannen i Vest-Agder Enhet for barn og familie Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Venneslaheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 15/ Høyring - endringar i regelverket om arbeidsmarknadstiltak Høring - endringer i regelverket om arbeidsmarkedstiltak Arbeids- og sosialdepartementet Seksjon for samfunnsutvikling Inngående eksternt produsert, 15/ Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Høring av endringer i pasientskadeloven m.m. - omorganisering i sentral helseforvaltning Helse- og omsorgsdepartement Seksjon for helse og omsorg Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Hovedkjøkkenet Inngående eksternt produsert, 15/ Registrering av krigens kulturminner Registrering av krigens kulturminner Vest-Agder Museet IKS Seksjon for samfunnsutvikling

38 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Høringsutkast - Agders uthavner i verdensklasse. Felles strategi for Aust- og Vest- Agder fylkeskommune Høringsutkast - Agders uthavner i verdensklasse. Felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune Seksjon for samfunnsutvikling , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/485 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, dobbelgarasje. Tiltakshaver: Paal Martin Harket Gnr/bnr 6/485 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - dobbelgarasje. Paal Martin Harket , Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 15/ Den kulturelle skolesekken 2015 Den kulturelle skolesekken 2015 Det Kongelige kunnskapsdepartement Enhet for kultur Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - regulering av fiske etter laks og sjøørret - frist 4. september. Høring - regulering av fiske etter laks og sjøørret - frist 4. september Fylkesmannen i Vest-Agder Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 79/212 - Smiheia - søknad i ett-trinn - tomannsbolig. Tiltakshaver: Byggmester J.K. Flystveit Gnr/bnr 79/212 - Smiheia - søknad i ett-trinn - tomannsbolig. Tiltakshaver: Byggmester J.K. Flystveit Byggmester J.K. Flystveit A/S Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/21 - Røllend - søknad om tillatelse i ett trinn. Tiltakshaver: Yngvar Knutsen Gnr/bnr 6/21 - Røllend - søknad om tillatelse i ett trinn. Tiltakshaver: Yngvar Knutsen Vennesla kommune v/daniel Angelstad , Besvart med utgående dokument,

39 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 5/269 - Eikebakken 3 - ett-trinns søknad om tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakshaver: Maria Tårnesvik Gnr/bnr 5/269 - Eikebakken 3 - ett-trinns søknad om tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakshaver: Maria Tårnesvik Byggmester Kristiansen AS Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 43/3 - Øvrebø - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Jens Tomas Kirkehei Gnr/bnr 43/3 - Øvrebø - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Jens Tomas Kirkehei Jens Tomas Kirkehei Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/485 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Vennesla kommune Gnr/bnr 6/485 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Vennesla kommune Geir Hagen