Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 10-12-2013-10-12-2013"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ N Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - karmet Tilskudd til modellutprøving - psykologer i kommunehelsetjenesten Overføring fra fond Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 11/ I Personalmappe - Søknad om permisjon / I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: O skole - Offl 13, Fvl 13 Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Sakkyndig vurdering for skoleåret 2013/14 Saksansv: Skarpengland skole / telber Saksbeh: Skarpengland skole / telber 11/ Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: O Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om permisjon og dekning av utgifter Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 11/ I Skarpengland skole - Innmelding 1. klasse - Saksansv: Skarpengland skole / telber Saksbeh: SI / Skarpengland skole 11/ I Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Hovedkjøkkenet / olslin Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Helse Sør-Øst RHF Forslag til kandidater til oppnevning av nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Nye styrer i helseforetakene i Helse Sør-Øst fra endringer i prinsipper for oppnevning av kandidater Saksansv: Vennesla kommune / ordfor Saksbeh: Vennesla kommune / ordfor

2 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: O Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - benrag Personalmappe - Bestilling av mobilabbonement Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Hovedkjøkkenet / olslin 12/ I Personalmappe - Søknad om permisjon / I Personalmappe - Arbeidsavtale - Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 12/ I Personalmappe - Avtale om overføring av ferie / N Tilg. kode: O Offl 23 første led Samkom skole - bjeliv Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - nakann Organisasjonsseksjonen - enghei Lønnsplasseringer Angående lønn - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / enghei I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel / wehreb Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsbegjæring 347 Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal

3 Innsynsforespørsel Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel 351 Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsbegjæring Kari Jeppestøl Arntzen Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal dok til nrk Vennesla Tidende - Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel / lelliv Anne Lise Haugland Valdez Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel / lelliv 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - urdber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort -

4 Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / urdber 13/ Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: O voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Bekreftelse Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ I Tilg. kode: bruksnummer Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 32/84 - Hommelia - ett-trinns søknad om oppføring av vertikaldelt 2-mannsbolig. Tiltakshaver: Roy Greibesland Gnr/bnr 32/84 - Hommelia - dato for ferdigattest 13/ Innsynsforespørsel - klager Innsynsforespørsel - klage Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 13/ I Tilg. kode: O OFFL. 25 Vikarliste - pedagogisk personalet 2013/2014 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste - Pedagogisk personal 2013/ st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ Tilg. kode: O OFFL. 25 Vikarliste - pedagogisk personalet 2013/2014 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste - Pedagogisk personal 2013/2014 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ N Tilg. kode: bruksnummer Enhet for byggforvaltning - nesing Enhet for plan og utbygging - hedjan Gnr/bnr 6/ Brandeheivegen 11 - søknad i ett trinn for påbygg på eksisterende garasje med beboelse. Tiltakshaver: Anders Robstad Nabosamtykke på betingelser fra Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I Horn, Jan Petter Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger om nettanlegg fra Agder Energi Vannkraft 13/ I Hydrologiservice AS

5 Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) NextGenTel takst fra / Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger fra NextGenTel - sendt til Teleplan AS 13/ Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger om nettanlegg fra Agder Energi Vannkraft 13/ I Silje Aga Rogan Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger om nettanlegg fra Agder Energi Vannkraft 13/ Silje Aga Rogan Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger om nettanlegg fra Agder Energi Vannkraft 13/ Horn, Jan Petter Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger om nettanlegg fra Agder Energi Vannkraft 13/ Tilg. kode: O OFFL / Tilg. kode: O OFFL / Tilg. kode: O OFFL. 25

6 13/ Tilg. kode: O OFFL / Tilg. kode: O OFFL / Tilg. kode: O OFFL / Tilg. kode: O OFFL / Tilg. kode: O OFFL / I Dok.dato: Jour.dato: mai komitèen for Hægeland 2014 Søknad om fritak 17. mai komitèen for Hægeland 2014 Saksansv: Servicetorget / johwen / johwen 13/ Anna Fjellestad 17. mai komitèen for Hægeland 2014

7 Svar på søknad om fritak fra 17. mai komitèen for Hægeland 2014 Saksansv: Servicetorget / johwen / johwen 13/ Helsefagarbeider - Helgestillinger i bolig Vennesla kommune - st. ref Tilbud om fast helgestilling som helsefagarbeider i Vennesla kommune. Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / urdber 13/ I Tilg. kode: bruksnummer Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - rammesøknad for 4-mannsbolig. Tiltakshaver: Firemannsbolig Lomtjønn AS Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - revidert tegning 13/ I Tilg. kode: bruksnummer Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - rammesøknad 6-mannsbolig. Tiltakshaver: Lomtjønn Byggservice AS Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - reviderte tegninger 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: O ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Bekreftelse på fravær Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ I Tilg. kode: bruksnummer Skov- Skov & Bergstøl ANS Gnr/bnr 6/ Klokkerstua Barnehage - søknad om tiltak for rammetillatelse.. Tiltakshaver: Vennesla kommune Klokkerstua Barnehage - tillegg ansvarsrett grunnarbeider 13/ Tilg. kode: bruksnummer Skov- Skov & Bergstøl ANS Gnr/bnr 6/ Klokkerstua Barnehage - søknad om tiltak for rammetillatelse.. Tiltakshaver: Vennesla kommune Klokkerstua Barnehage - tillegg ansvarsrett grunnarbeider 13/ N Tilg. kode: O Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - benrag Personalmappe - Bestilling av mobilabonnement Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani 13/ N Tilg. kode: O Offl 23 første led Organisasjonsseksjonen - hanjor Økonomiseksjonen - omdsig

8 Personalmappe - Innmelding - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 13/ N Solsletta barnehage - aanber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: bruksnummer Odd Egelandsaa Gnr/bnr 7/8 - Veråsvegen søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakshaver: Lars A. Høgetveit Gnr/bnr 7/8 - Veråsvegen nabovarsel om påbygg/tillegg av bolig og låve. Bruksednring av hele bygningsmassen. Tiltakshaver: Lars A. Høgetveit 13/ I Tilg. kode: bruksnummer Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 6/ Revestien 31 - søknad om rammetillatelse for oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Trond Reinersen Gnr/bnr 6/ Revestien 31 - søknad om rammetillatelse for oppføring av ny bolig. Tiltakshaver: Trond Reinertsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ N Enhet for barn og familie - Anne Grete Isaksen Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / Anne Grete Isaksen 13/ Tilg. kode: O Offl 23 første led NAV Skanning Personalmappe - Oppfølgingsplan ved sykemelding - 13/ I Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: O - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - - Saksansv: Hunsfoss skole Saksbeh: SI / Hunsfoss skole 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: bruksnummer Byggfirma Tore Lindekleiv Gnr/bnr 6/552 - Brandekleiv 15 - søknad om ferdigattest på tilbygg. Tiltakshaver: Thomas og Ingrid Marie Ruenes Gnr/bnr 6/552 - Brandekleiv 15 - søknad om ferdigattest på tilbygg. Tiltakshaver: Thomas og Ingrid Marie Ruenes Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I

9 Tilg. kode: bruksnummer Skarpengland Eiendom AS Gnr/bnr 56/105 - Skarpengland - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Skarpengland Eiendom AS Gnr/bnr 56/105 - Skarpengland - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Skarpengland Eiendom AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 13/ I Linda og Anne Jorunn Ski/ryttersesong Ski/ryttersesong stallmøte 28. oktober, representert av Holbæk for skigruppa, eiere, heste-eiere og ryttere Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00328-1 I Dok.dato: 13062007 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer