DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 11/ Oppjustering av listetak for fastlege Fastlegeordningen Helseøkonomiforvaltningen HELFO Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 11/ Praksis plass for - Kompetanseutvikling, opplæring - Samkom skole Vennesla videregående skole Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole , Tatt til etterretning, tgående internt produsert, 11/ Melding til foresatte - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV2 Inngående eksternt produsert, 11/ Endring av oppholdstid - Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Eikeland oppvekstsenter , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/ Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Hunsfoss skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole

2 Inngående eksternt produsert, 11/ Moseidmoen skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Moseidmoen skole Inngående eksternt produsert, 11/ Vivo 5-7, VIVO smartbok, grunnbok Programvare - lisenser og nettverk. Gyldendal ndervisning Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 11/ Melding til foresatte - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV2 Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV2

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV2 Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Enhet for habilitering Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd NAV - Vennesla Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd NAV - Vennesla Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie

4 Inngående eksternt produsert, 12/ Referat fra ansvarsgruppemøte Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Kvarstein skole Kvarstein skole - elevmapper KVA- ELEV2 Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - politikere fra Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Servicetorget , Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - politikere fra Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Servicetorget , Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - politikere fra Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Servicetorget , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 12/ Vedr. ferieavvikling Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Enhet for byggforvaltning Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - Enhet for habilitering Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd , Tatt til etterretning,

5 tgående internt produsert, 12/ Gnr/bnr 6/154,738 - Kulørbygget- søker bekrefter ny støyvurdering Gnr/bnr 6/154 og Sentrumsvegen 6 - søknad om igangsettingstillatelse for ikke bærende konstruksjoner. Ansvarlig søker: Egerdahl og Nordbø AS Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 13/ Råd og tiltak i forbindelse med talebrudd - Spesialpedagogisk hjelpetiltak/vedtak/tildeling - Sørlandets Sykehus HF - Barnesenteret HAB Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie Barn og familie - barnearkiv FAM- BARN2 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert samarbeidsavtale mellom Vennesla, Iveland og Evje og Hornnes barneverntjeneste og barnevernvakta i Kristiansand. Barnevern - politiske fremlegg 2013/2014 Kristiansand kommune Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie tgående internt produsert, 14/ Bekymringsmelding - Elevmappe - Vennesla kommune PP-tjenesten, enhet for barn og famile Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper SKA- ELEV2 tgående internt produsert, 14/ Oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Moseidmoen skole

6 Internt notat med oppfølging, 14/ Innmelding - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om bytting av skole innen kommunen - Søknad om skolebytte - overflytting av elever Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 14/ Melding om forhold ved skole for - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Samkom skole Samkom skole - elevmapper SAM- ELEV2 Inngående eksternt produsert, 14/ HAB Tverrfaglig hovedrapport - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Kvarstein skole Kvarstein skole - elevmapper KVA- ELEV2 tgående internt produsert, 14/ Gnr/bnr 99/46 - forespørsel om midlertidig brukstillatelse Gnr/bnr 99/46 - Røyknes - ett-trinnssøknad enebolig. Tiltakshaver: Bjørg og Magne Stedjan Blinkhus Songdalen as Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2

7 Inngående eksternt produsert, 14/ Kvittering for mottatt søknad - Statped - søknader om individbaserte tjenester Statped Sørøst Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst Inngående eksternt produsert, 15/ Møteinnkalling Kontrollutvalget Kontrollutvalgets saker til behandling Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 54/1 - utbetaling fra skogsfond og søknad om tilskudd til skogkultur tbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Marit Robstad Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 83/1 - utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur tbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Føreland Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 24/8,38 - rekvisisjon av oppmålingsforretning - forespørsel vedr grenser Gnr/bnr 24/8,38 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Svein O. Lindekleiv Karl-Richard Hagelin Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse av arbeidsforhold - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: NAV - Vennesla

8 tgående internt produsert, 15/ / Gnr/bnr 61/4 - tilbakemelding på utbtalingsanmodning Gnr/bnr 61/4 - Tjomsås - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Kjell Vidar Stallemo Kjell Vidar Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2 Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om redusert foreldrebetaling Søknad om redusert foreldrebetaling del 2 (barn født 2010 og senere) - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst Internt notat med oppfølging, 15/ Endring - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Moseidmoen skole, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: NAV - Vennesla

9 tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/1051, Brandekleiv 7 - søknad om oppretting av matrikkelenhet. Gnr/bnr 6/1051, Brandekleiv 7 - ett-trinns søknadsbehandling for oppretting av matrikkelenhet. Tiltakshaver: Bjørn Jørgensen Bjørn Jørgensen Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 15/ Melding om vedtak - Søknad om avløsertilskudd - Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/1 - Brev til Vennesla kommune Stikkprøvekontroll august 2015 Vennesla Hestesportssenter v/ Sissel Røinaas Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved enhet for Habilitering - st. ref. ( ) - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved enhet for Habilitering - st. ref. ( ) - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved enhet for Habilitering - st. ref. ( ) - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved enhet for Habilitering - st. ref. ( ) - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

11 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved enhet for Habilitering - st. ref. ( ) - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved enhet for Habilitering - st. ref. ( ) - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved enhet for Habilitering Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

13 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sekretær ved Moseidmoen Skole - st. ref. ( ) - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Sekretær ved Moseidmoen Skole Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla - st. ref. ( ) Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

15 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla - st. ref. ( ) Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla - st. ref. ( ) Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla - st. ref. ( ) Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla - st. ref. ( ) Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla - st. ref. ( ) Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

17 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - 2 Ledige stillinger som veiledere - bosetting/oppfølging av flyktninger - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

18 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som veileder / programrådgiver - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

19 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som tilrettelegger virksomhet / bedrift - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 84/2 - Nyberg - Ett- trinns søknadsbehandling - tilbygg driftsbygning Gnr/bnr 84/2 - søknad om tillatelse til tiltak - tillegg driftsbygning Tiltakshaver: Alv Vinjerui Alv Vinjerui Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2

20 Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/293 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring. Tiltakshaver:Kari Anne Bakken Hovelsen Gnr/bnr 6/293 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bruksendring. Tiltakshaver:Kari Anne Bakken Hovelsen Kari Anne Bakken Hovelsen Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2, Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 2/126 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg, lagerrom for matrialer. Tiltakhaver: A3 Ressurs A/S Gnr/bnr 2/126 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg, lagerrom for matrialer. Tiltakhaver: A3 Ressurs A/S A3 Ressurs Vennesla AS Journaldato: Tilg. kode: Gårds- og bruksnummer GNBN2 Internt notat med oppfølging, 15/ Innmelding - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03450-21 - Hunsfoss skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole Inngående eksternt produsert, 11/03452-3 - Skarpengland skole

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-347 Regning for leie av Breimyr fyllplass og deltakelse i administrasjonsutvalg og styre 2015 Regninger fra Teknisk forvaltning Avfall Sør Husholdning AS 23.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01899-351 Innmelding - Regninger fra Teknisk forvaltning Økonomiseksjonen Enhet for teknisk forvaltning, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 11/01899-352

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01709-9 Arbeidsavtale - prosjektkoordinator i 50% stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 12/03897-21 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Enhet for livsmestring 02.10.2017 tgående internt produsert, 13/00365-14 Varsel om opphør av arbeidsforhold pga.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02788-13 Legeerklæring - Elevmappe - Vennesla legesenter AS Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole 04.05.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA- ELEV2 Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02795-53 Søknad og CV - Ledig stilling som Tilskuddsansvarlig / Økonomisk kontroller - NAV Vennesla - st. ref. (2844614419) - Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02816-1 Søknad om elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon skoleåret 2015/16 - Skarpengland skole - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13 Skarpengland skole Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03467-9 Legeerklæring - Elevmappe - Rikshospitalet Vennesla skole 27.11.2015 Vennesla skole - elevmapper VES- ELEV2 tgående internt produsert, 11/04018-20 Referat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02257-5 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02420-12 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01620-47 Rammeavtale for håndverkertjeneste - indeksregulering Anbud - rammeavtaler for håndverktjenester og anleggsfag Kruse Smith AS Enhet for byggforvaltning 25.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01793-91 Gnr/bnr 5/68 - ang. støygjerde Gnr/bnr 5/68 - Bjørkelivegen 11 B - søknad om rammetillatelse - ukjent antall leiligheter på gamle papirlagertomt Hunsfos. Tiltakshaver:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 15/02812-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01895-71 Vedr. Venneslaheia - ber om informasjon rundt prosessen Nytt boligområde - kommunedelplan for Venneslaheia Trond Reinertsen 07.09.2015 Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03029-2 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Seksjon for helse og omsorg 19.04.2011, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/03103-5 Innvilgelse av

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02420-15 Svar på søknad om permisjon - 01.05.16-01.05.17 - Personalmappe - Organisasjonsseksjonen tgående internt produsert, 11/02589-3 Henvisning - Elevmappe - Vennesla

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01651-23 Skjemadata fra "Kontakt oss - arbeidsgiver " (Statens pensjonskasse) - Personalmappe -, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/02934-6 Vitnemål

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 12/00517-9 Endring - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Eikeland oppvekstsenter, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/01414-2 Endring - Personalkort

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02335-97 SV: Reguleringsplan Otraparken - anmodning om utsatt høringsfrist Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken - Hunsøya 'Cappelen, Diderik' Seksjon

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01736-49 Garanti nr. 62735 - for tidligere Norcon Engineering AS nå Tratec Norcon AS overfor kommune vedrørende Hægeland Vannverk Anbud - Hægeland vannverk / vannbehandlingsanlegg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-353 Vedr. privat vannledning på Kvarstein Regninger fra Teknisk forvaltning Steinar Åsan Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02065-36 Gnr 24, bnr 160 - plan kreves framlagt for kommunestyret Gnr/bnr 24/160 - Heisel 19 - privat detaljreguleringsplan Norsk Byggservice as tgående internt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01579-12 Oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - tgående internt produsert, 11/01579-13 Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - NAV

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03015-17 Søknad om permisjon - Personalmappe - Enhet for byggforvaltning 14.11.2017, Besvart pr telefon, Inngående eksternt produsert, 11/03357-31 Tilsagn om tilskudd til

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02134-33 Trekk av for mye utbetalt lønn - signatur - Personalmappe - Enhet for livsmestring 13.11.2017 16.11.2017, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/03455-4

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03447-34 Innmelding - Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Eikeland oppvekstsenter Internt notat med oppfølging, 12/00217-8 Endring

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03449-41 - Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole Inngående eksternt produsert, 15/01899-244 Søknad og CV - Tilkallingsvikar-

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01593-22 Arbeidsavtale - assistent - vikariat i 17% stilling - Personalmappe - Samkom skole 19.04.2016 26.04.2016, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-335 Regning for vannstenging - Parkvegen 7. 12.08.15. Regninger fra Teknisk forvaltning Egil Eidet Enhet for teknisk forvaltning 13.08.2015 tgående internt produsert,

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01853-91 Søknad om permisjon - Personalmappe - 10.10.2017 tgående internt produsert, 11/02335-116 Gnr/bnr 23/685, 692 m. fl. - Forespørsel om drøftingsmøte vedrørende

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01974-12 Referat fra dialogmøte - NAV Vennesla Vennesla skole 06.07.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02329-24 Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Enhet for

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02643-10 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd Personalarkiv PERS2 tgående internt produsert, 11/04852-19 Svar på søknad om permisjon - Personalmappe

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01579-11 Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter 26.01.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02732-18 Søknad

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03259-15 Oppsummering - Personalmappe - Offl 23 første ledd Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 11/03267-14 Søknad om forebyggings og tilretteleggingstilskudd

Detaljer

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00732-5 U Dok.dato: 11042007 Jour.dato:, Flv.

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Internt notat

Detaljer

Periode: 14-11-2011-14-11-2011

Periode: 14-11-2011-14-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 17.11.2011 Offentlig journal Periode: 14-11-2011-14-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01722-189 11/01722-190

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/01985-47 Gnr/bnr 23/43,839 tildeling av adresse og omadressering Adressetildeling i 2011-2012 - 2013 Jan Øidna Odd Terje Øidna tgående internt produsert, 11/02257-6 Svar

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02934-12 Tilbud om økning til 60 % fast stilling som konsulent i Vennesla kommune - Personalmappe - Offl 23 første ledd 16.11.2017 Inngående eksternt produsert, 11/04126-49

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02729-9 Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Skarpengland skole 24.01.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA-, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02331-30 Søknad om permisjon - Personalmappe - 15.11.2017 Inngående eksternt produsert, 11/02643-12 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Venneslaheimen omsorgssenter

Detaljer

Periode: 23-07-2012-23-07-2012

Periode: 23-07-2012-23-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 23-07-2012-23-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03447-19 I Tilg. kode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02335-99 Innspill til reguleringsplan for Otraparken - Rådet for funksjonshemmede Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken - Hunsøya Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/04618-10 nntak fra arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Vennesla Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 11/04852-6 Referat fra dialogmøte

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02898-8 Ny arbeidsavtale ved reduksjon til 80 % fast stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - 06.08.2015 Inngående eksternt produsert, 11/03446-2 Endring av oppholdstid

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/03264-8 Svar på krav om fast ansettelse etter Aml 14-9 (6) - Personalmappe lærling/vikar - 29.09.2015 tgående internt produsert, 11/04020-48 Melding om - Elevmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02246-5 Refusjon 1. halvår 2015 Diverse refusjoner - byggforvaltning 2011 Boligstiftelse v/byggforvaltning kommune Enhet for byggforvaltning tgående internt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 12/01353-8 Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 23 første ledd Inngående eksternt produsert, 12/01460-7 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-370 Regning for brøyting ved Venneslahallen Regninger fra Teknisk forvaltning Kruse Smith Entreprenør AS Inngående eksternt produsert, 11/02979-24 Kontroll av

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02561-21 Tilsagn og tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Vest-Agder 15.07.2016 Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/02398-59 11/02398-58 - Orientering om krypsivtiltak i fjorden 2015 - etablering av avvanningsområde Krypsivprosjektet i Seksjon for samfunnsutvikling Internt notat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02796-4 Demensomsorgens ABC. Miljøbehandling - Personalmappe - Offl 26 første ledd 14.04.2016 02.05.2016, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/02863-59

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02329-26 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - 15.09.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02960-11 Info om vurderingskriterier - kompetansemål - klagerett 19.09.2015

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-36 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01968-64 Vedr. sak - Personalmappe - Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen 24.11.2016 Inngående eksternt produsert, 11/03528-17 Søknad om elevpermisjon - Elevmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/03573-9 Leie av garasjeplass i Venneslagården - Leie av garasjeplass i Venneslagården Enhet for byggforvaltning 15.03.2017 Inngående eksternt produsert, 12/01906-12

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer