DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 11/ Arbeidsavtale - prosjektkoordinator i 50% stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 11/ Kristiansand - Skråstadheia naturreservat - Dispensasjon til distanseritt Kristiansand og Vennesla kommune - Skråstadheia naturreservat dispensasjon fra diverse forbud i naturreservat Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for samfunnsutvikling Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om økt stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Venneslaheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd , Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 11/ Klage på skoleskyss tilbud Skole/spesial skyss - Skarpengland skole - Jonny Lauvsland Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole Inngående eksternt produsert, 11/ nntak fra arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Vennesla Journaldato: Tilg. kode: Venneslaheimen omsorgssenter, Tatt til etterretning,

2 tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Skarpengland skole tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad om økt stilling 2016/17 - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Skarpengland skole tgående internt produsert, 11/ Svar på søknad - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Skarpengland skole Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - arbeidsmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering,

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Ny revidert sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning og Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- Inngående eksternt produsert, 11/ Avslutning av tjenestetilbud i PP-tjenesten - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Hunsfoss skole - elevmapper HN- Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering

4 Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Internt notat med oppfølging, 12/ Innmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Vennesla ungdomsskole , Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Enhet for habilitering tgående internt produsert, 12/ Varsel i fag - fysisk aktivitet - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- tgående internt produsert, 12/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES-

5 Inngående eksternt produsert, 12/ Avtale om kompetanseutvikling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering tgående internt produsert, 12/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjenester (HBHThonorar) (gjelder IA-virksomheter) - Personalmappe - NAV Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd tgående internt produsert, 12/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjenester (HBHThonorar) (gjelder IA-virksomheter) - Personalmappe - NAV Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Inngående eksternt produsert, 12/ Halvårsrapport Barnemappe - Midt- Agder PPT Journaldato: Tilg. kode: Solsletta barnehage Solsletta barnehage - barnearkiv SOL- BARN2, Tatt til orientering, Internt notat med oppfølging, 12/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Enhet for habilitering

6 Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om økt stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Venneslaheimen omsorgssenter tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om økt stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Venneslaheimen omsorgssenter tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- tgående internt produsert, 13/ Vedtak spesialundervisning - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS-

7 tgående internt produsert, 13/ Varsel i orden - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- Inngående eksternt produsert, 13/ Legeerklæring - Elevmappe - Vennesla legesenter Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS , Tatt til etterretning, tgående internt produsert, 13/ Bekymringsmelding - Elevmappe - Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- tgående internt produsert, 13/ Varsel i orden - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- tgående internt produsert, 13/ Varsel i flere fag - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS-

8 tgående internt produsert, 13/ Varsel i orden - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- Internt notat med oppfølging, 13/ Saksutskrift - Gnr/bnr 99/46 - Øygarden i Røyknes - søknad om dispensasjon fra vilkår gitt i dispensasjonsvedtak Gnr/bnr 99/46 - Øygarden - Røyknes - dispensasjonssøknad. Søker: Bjørg Stedjan Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 13/ Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 13/ Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 13/ Søknad om refusjon av honorar til bruk av godkjent bedriftshelsetjenester (HBHThonorar) (gjelder IA-virksomheter) - Personalmappe - NAV Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode:

9 Internt notat med oppfølging, 14/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Enhet for habilitering tgående internt produsert, 14/ Henvisning med padagogisk rapport til PPT - Elevmappe - PPT - Vennesla Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- Internt notat med oppfølging, 14/ Sluttmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie Inngående eksternt produsert, 14/ Innkalling til tilbakemeldingsmøte/samarbeidsmøte - Elevmappe - Sørlandet Sykehus HF Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- Internt notat med oppfølging, 15/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Enhet for habilitering

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Hunsfoss skole Moseidmoen skole - elevmapper MOS , Besvart med utgående dokument, tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- Besvart med utgående dokument, Internt notat med oppfølging, 15/ Saksutskrift - Gnr/bnr 17/2 - søknad om fradeling - ny søknad Gnr/bnr 17/2 - Åmdal - søknad om fradeling av landbrukseiendom. Søker: Karl og Marit Aamdal Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/522 Tilleggsopplysninger - ansvarsrett vedrørende riving Gnr/bnr 6/522 - Venneslavegen søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bolig og oppføring av ny, samt dispensasjonssøknad. Tiltakshaver: Sandra og Tor-Helge Gautestad Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2

11 Internt notat med oppfølging, 15/ Saksutskrift - Gnr/bnr 26/26 m.fl.- Stølen - områderegulering Gnr/bnr 26/26 m.fl.- Stølen - områderegulering Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 23/332 - Ringveien 13- søknad om igangsettingstillatelse Gnr/bnr 23/332 - søknad om dispensasjon og rammetillatelse for ombygging mv. Tiltakshaver: Jan Henrik Svendsen Trollvegg Arkitekstudio AS Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 15/ Vedtak spesialundervisning - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- tgående internt produsert, 15/ Vedtak spesialundervisning - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- tgående internt produsert, 15/ Vedtak om redusert foreldrebetaling - Moderasjonsordning barnehage 2015/ søknader om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Tilkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/ st. ref. ( ) - Tilkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Tilkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Tilkallingsvikar - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2015/2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 15/ Innmelding - SFO - Vennesla skole 15/16. Innmelding - utmelding - oppsigelse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Internt notat med oppfølging, 15/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Enhet for habilitering Internt notat med oppfølging, 15/ Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: NAV - Vennesla

13 Inngående eksternt produsert, 15/ Ettersending av valgkomiteens innstilling til nytt styre - representantskapsmøte i Vest-Agder-museet 10. mars Vest-Agder museet IKS - møtedokumenter Vest-Agder Museet IKS Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Internt notat med oppfølging, 15/ Saksutskrift - Gnr/bnr 93/63, 70 og Bornesheia - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 93/70,166,63 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven av 28. november Søker: Dag Kristiansen Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 Internt notat med oppfølging, 15/ Saksutskrift - Vigeland Brugs veg KV5275 Vigeland brugs veg skiltplan Mariknotten Seksjon for samfunnsutvikling Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget tgående internt produsert, 15/ Innkalling til nytt møte i 17. mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland mai komitèens medlemmer Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Internt notat med oppfølging, 15/ Saksutskrift - Gnr/bnr 17/18 - søknad om tillatelse til oppretting av ny grunneiendom og dispensasjon fra LNF-formål og planbestemmelser Gnr/bnr 17/18 - søknad om delingssamtykke av landbrukseiendom. Tiltakshaver: Erik Skjenneberg Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Leiekontrakter Lolandskollen - Boliger for flyktninger - Odd Gjerpe Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Leiekontrakter Lolandskollen - Boliger for flyktninger - Odd Gjerpe Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Leiekontrakter Lolandskollen - Boliger for flyktninger - Odd Gjerpe Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning , Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 15/ Leiekontrakter Lolandskollen - Boliger for flyktninger - Odd Gjerpe Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning , Tatt til etterretning, tgående internt produsert, 16/ / Innsynsforespørsel Innsynsforespørsler 2016 Anne Jeppestøl Engedal Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget tgående internt produsert, 16/ / Innsynsforespørsel Innsynsforespørsler 2016 Anne Jeppestøl Engedal Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget

15 Internt notat med oppfølging, 16/ Saksutskrift - Gnr/bnr 99/66 - Røyknes - Søknad om dispensasjon for oppføring av uthus Gnr/bnr 99/66 - søknad om tiltak uten ansvarsrett med søknad om dispensasjon. Tiltakshaver: Norsk Byggservice AS Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 16/ Dispensasjon fra søknadsfristen for produksjonstilskudd per Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - søknadsfrist Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Inngående eksternt produsert, 16/ Klargester minirenseanlegg - årsrapport service 2015 Årsrapport service minirenseanlegg 2015 Kingspan Miljø AS Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt produsert, 16/ Innmelding - Innmeldinger SFO skoleåret 16/17 - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Ber om uttalelse vedr. skjenkebevilling for en enkelt anledning - Danseband aften m/ole Ivars - Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Danseband aften m/ole Ivars - Agder Politidistrikt NAV - Vennesla Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 femte ledd Servicetorget

16 Internt notat med oppfølging, 16/ Saksutskrift - Gnr/bnr 88/28, 30 (og 21) - Høversland - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom Gnr/bnr 88/21,28,30 - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om tilskudd til prosjekter og utstyr Online v/hægeland Frikirke Søknad om tilskudd til prosjekter og utstyr 2016 Hægeland Frikirke Journaldato: Tilg. kode: Enhet for kultur Internt notat med oppfølging, 16/ Saksutskrift - Årsrapport Avfall Sør 2015 Avfall Sør - avfallsplaner / års-rapporteringer / møter Enhet for teknisk forvaltning Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Internt notat med oppfølging, 16/ Saksutskrift - Gnr/bnr 93/24, m.fl. - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom Gnr/bnr 93/24 - søknad om fradeling av tomt og dispensasjon fra kommuneplanen (LNF område). Søker: Mikal Godtfredsen Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

17 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

18 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

19 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

20 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

21 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

22 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

23 tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie - st. ref. ( ) - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie - st. ref. ( ) - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

24 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 16/ Svar på søknad om rentemidler til ÅRSMØTE - KVINNER I SKOGBRKET Søknad om tilskudd fra rentemidler av skogfond Grimenæs, Bente Ekra Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Internt notat med oppfølging, 16/ Saksutskrift - Gnr/bnr 17/18 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 17/18 - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom - Enhet for plan og utbygging Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget

25 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

26 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

27 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

28 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

29 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

30 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

31 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Gnr/bnr 23/722 - søknad om ferdigattest Gnr/bnr 23/722,723 - Hunsøya - søknad om midlertidig bruksendring for bolig til flyktninger Tiltakshaver: Hunsfos Næringspark AS Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2, Besvart med utgående dokument, Inngående eksternt produsert, 16/ Fv Venneslabroa-Nesane på GS-veg - tillatelse til grunnboring i GS-veg Gravemeldinger 2016 Statens vegvesen - Region Sør Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt produsert, 16/ Høringssvar til reviderte vedtekter for SFO Revisjon av vedtekter for SFO 2016 Fagforbundet Vennesla Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for oppvekst

32 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

33 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

34 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

35 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg - st. ref. ( ) - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Merkantil konsulent i seksjon for helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Vikariat 80 % - Barne- og ungdomsarbeider i Smååsane barnehage - st. ref. ( ) - Vikariat 80 % - Barne- og ungdomsarbeider i Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Vikariat 80 % - Barne- og ungdomsarbeider i Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Vikariat 80 % - Barne- og ungdomsarbeider i Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

36 Inngående eksternt produsert, 16/ Gnr/bnr 1/124 - Venneslavegen 122 A og B - begjæring om oppdeling i eierseksjoner - 2. gang. Rekvirent: Egda Eiendom AS Gnr/bnr 1/124 - Venneslavegen 122 A og B - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Egda Eiendom AS Statens Kartverk Tinglysningen Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:

37 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla - st. ref. ( ) - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Ledig vikariater som veileder - NAV Vennesla Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: tgående internt produsert, 16/ Vedr. eierforhold til areal med påstående garasje, Gnr. 93, bnr. 34 Gnr/bnr 99/53,34 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Geir Sigmund Aasen Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 16/ Kile - eierforhold til areal med påstående garasje. Gnr/bnr 99/53,34 - rekvisisjon av oppmålingsforretning Kirsten Synnøve Greibesland Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 16/ Rapportering av valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 Valg av lagrettmedlemmer og meddommere for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 Domstoladministrasjonen Journaldato: Tilg. kode: Servicetorget

38 Internt notat med oppfølging, 16/ Innmelding - Personalkort - Økonomiseksjonen Journaldato: Tilg. kode: Enhet for barn og familie tgående internt produsert, 16/ ttalelse etter utredning av Lillehammer kommune - Innhenting av opplysninger - tidligere elev - Vest-Agder fylkeskommune Journaldato: Tilg. kode: Vennesla ungdomsskole Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering,

39 tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode:, Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Journaldato: Tilg. kode: Inngående eksternt produsert, 16/ Gnr/bnr 39/3 - Stallemoveien 22 - søknad om tilbygg til bolig og ny garasje. Tiltakshaver: Jostein Nordli Gnr/bnr 39/3 - Stallemovegen 22 - søknad om tilbygg til bolig og ny garasje. Tiltakshaver: Jostein Nordli Brannkonsult Sør AS Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 Besvart med utgående dokument, tgående internt produsert, 16/ Gnr/bnr 39/3 - mangler ved søknad Gnr/bnr 39/3 - Stallemovegen 22 - søknad om tilbygg til bolig og ny garasje. Tiltakshaver: Jostein Nordli Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2

40 Inngående eksternt produsert, 16/ Flyttemelding - Elevmappe - Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- tgående internt produsert, 16/ Henvisning - Elevmappe - Midt-Agder PPT Journaldato: Tilg. kode: Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- tgående internt produsert, 16/ Tilbud renhold Svømmehallen Vennesla. Tilbud renhold svømmehallen Div. levrandører Journaldato: Tilg. kode: Enhet for byggforvaltning Inngående eksternt produsert, 16/ Gnr/bnr 23/210 - Nordahl Griegsveg 9 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Bygging av ny garasje. Tiltakshaver: Steffen Strengenes Gnr/bnr 23/210 - Nordahl Griegsveg 9 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Bygging av ny garasje. Tiltakshaver: Steffen Strengenes Steffen Strengenes Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om tilskudd til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2016 Søknad om tilskudd til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Journaldato: Tilg. kode: Enhet for plan og utbygging

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02788-13 Legeerklæring - Elevmappe - Vennesla legesenter AS Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole 04.05.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA- ELEV2 Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01899-351 Innmelding - Regninger fra Teknisk forvaltning Økonomiseksjonen Enhet for teknisk forvaltning, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 11/01899-352

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/03082-15 Oppjustering av listetak for fastlege Fastlegeordningen Helseøkonomiforvaltningen HELFO Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02420-15 Svar på søknad om permisjon - 01.05.16-01.05.17 - Personalmappe - Organisasjonsseksjonen tgående internt produsert, 11/02589-3 Henvisning - Elevmappe - Vennesla

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-347 Regning for leie av Breimyr fyllplass og deltakelse i administrasjonsutvalg og styre 2015 Regninger fra Teknisk forvaltning Avfall Sør Husholdning AS 23.11.2015

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02257-5 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02420-12 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 12/00517-9 Endring - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Eikeland oppvekstsenter, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/01414-2 Endring - Personalkort

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01974-12 Referat fra dialogmøte - NAV Vennesla Vennesla skole 06.07.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02329-24 Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Enhet for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01579-11 Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter 26.01.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02732-18 Søknad

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01895-71 Vedr. Venneslaheia - ber om informasjon rundt prosessen Nytt boligområde - kommunedelplan for Venneslaheia Trond Reinertsen 07.09.2015 Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01593-18 Søknad om økt stilling - Personalmappe - 18.02.2016 tgående internt produsert, 11/01899-358 Refusjon av utgifter styremøte Norpark 19.01.2016 Regninger fra

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/04618-10 nntak fra arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Vennesla Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 11/04852-6 Referat fra dialogmøte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03450-21 - Hunsfoss skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole Inngående eksternt produsert, 11/03452-3 - Skarpengland skole

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01651-23 Skjemadata fra "Kontakt oss - arbeidsgiver " (Statens pensjonskasse) - Personalmappe -, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/02934-6 Vitnemål

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02335-55 Gnr/bnr 23/685,692 mfl. - Otraparken Hunsøya - begrenset varsel om utvidet planområde - detaljregulering Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01579-12 Oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - tgående internt produsert, 11/01579-13 Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - NAV

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-353 Vedr. privat vannledning på Kvarstein Regninger fra Teknisk forvaltning Steinar Åsan Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01793-91 Gnr/bnr 5/68 - ang. støygjerde Gnr/bnr 5/68 - Bjørkelivegen 11 B - søknad om rammetillatelse - ukjent antall leiligheter på gamle papirlagertomt Hunsfos. Tiltakshaver:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02643-10 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd Personalarkiv PERS2 tgående internt produsert, 11/04852-19 Svar på søknad om permisjon - Personalmappe

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03449-41 - Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole Inngående eksternt produsert, 15/01899-244 Søknad og CV - Tilkallingsvikar-

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03447-34 Innmelding - Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Eikeland oppvekstsenter Internt notat med oppfølging, 12/00217-8 Endring

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02816-1 Søknad om elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon skoleåret 2015/16 - Skarpengland skole - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13 Skarpengland skole Inngående

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02898-8 Ny arbeidsavtale ved reduksjon til 80 % fast stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - 06.08.2015 Inngående eksternt produsert, 11/03446-2 Endring av oppholdstid

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-335 Regning for vannstenging - Parkvegen 7. 12.08.15. Regninger fra Teknisk forvaltning Egil Eidet Enhet for teknisk forvaltning 13.08.2015 tgående internt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03467-9 Legeerklæring - Elevmappe - Rikshospitalet Vennesla skole 27.11.2015 Vennesla skole - elevmapper VES- ELEV2 tgående internt produsert, 11/04018-20 Referat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01810-32 11/01810-31 - Midlertidig skiltvedtak 17. mai 2016 Diverse skiltplaner/skilting og fartsgrenser. Enhet for kultur Enhet for teknisk forvaltning Inngående

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02729-9 Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Skarpengland skole 24.01.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA-, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03259-15 Oppsummering - Personalmappe - Offl 23 første ledd Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 11/03267-14 Søknad om forebyggings og tilretteleggingstilskudd

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 12/01353-8 Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 23 første ledd Inngående eksternt produsert, 12/01460-7 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02065-36 Gnr 24, bnr 160 - plan kreves framlagt for kommunestyret Gnr/bnr 24/160 - Heisel 19 - privat detaljreguleringsplan Norsk Byggservice as tgående internt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03029-2 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Seksjon for helse og omsorg 19.04.2011, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/03103-5 Innvilgelse av

Detaljer

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00732-5 U Dok.dato: 11042007 Jour.dato:, Flv.

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-371 Refusjon av utgifter styremøte Norpark 13.06.2016 Regninger fra Teknisk forvaltning Norpark Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning 22.07.2016

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02329-26 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - 15.09.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02960-11 Info om vurderingskriterier - kompetansemål - klagerett 19.09.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02856-16 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd 27.01.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02858-6 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 21-01-2014-21-01-2014

Periode: 21-01-2014-21-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 22.01.2014 Offentlig journal Periode: 21-01-2014-21-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-38 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01736-49 Garanti nr. 62735 - for tidligere Norcon Engineering AS nå Tratec Norcon AS overfor kommune vedrørende Hægeland Vannverk Anbud - Hægeland vannverk / vannbehandlingsanlegg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/02398-59 11/02398-58 - Orientering om krypsivtiltak i fjorden 2015 - etablering av avvanningsområde Krypsivprosjektet i Seksjon for samfunnsutvikling Internt notat

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02561-21 Tilsagn og tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Vest-Agder 15.07.2016 Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01620-47 Rammeavtale for håndverkertjeneste - indeksregulering Anbud - rammeavtaler for håndverktjenester og anleggsfag Kruse Smith AS Enhet for byggforvaltning 25.06.2015

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole Utgående internt produsert, 15/01670-64 Avslagsbrev

Detaljer

Periode: 11-04-2013-11-04-2013

Periode: 11-04-2013-11-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.04.2013 Offentlig journal Periode: 11-04-2013-11-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-43 I Norges Vassdrags-

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03441-2 Oppsigelse av plass - Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Inngående

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-370 Regning for brøyting ved Venneslahallen Regninger fra Teknisk forvaltning Kruse Smith Entreprenør AS Inngående eksternt produsert, 11/02979-24 Kontroll av

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 20032009-20032009

Periode: 20032009-20032009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23032009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00348-25 N Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Periode: 24-02-2015-24-02-2015

Periode: 24-02-2015-24-02-2015 DMS2002 - Software nnovation 25.02.2015 Offentlig journal Periode: 24-02-2015-24-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-77 Tilg. kode: bruksnummer

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 07032011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08032011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07032011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08032011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08032011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01554-14 I Dok.dato: 04032011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 13-09-2013-13-09-2013

Periode: 13-09-2013-13-09-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.09.2013 Offentlig journal Periode: 13-09-2013-13-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03360-31 N Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02335-99 Innspill til reguleringsplan for Otraparken - Rådet for funksjonshemmede Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken - Hunsøya Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-03-2012-22-03-2012

Periode: 22-03-2012-22-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2012 Offentlig journal Periode: 22-03-2012-22-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01765-123 Arkivdel: Boligstiftelsen

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02304-6 Innvilgelse av forlenget uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Offl 23 første ledd 24.05.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02717-12 Søknad

Detaljer