Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 07-04-2015-07-04-2015"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ruenan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ I Arkivdel: Skarpengland elevmapper Elevmappe - Melding fra foresatte - 11/ U Arkivdel: Skarpengland elevmapper Elevmappe - Enkeltvedtak - 11/ I Arkivdel: Skarpengland Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Referat fra samarbeidsmøte 11/ I Arkivdel: Skarpengland Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Avslutning av PPT tilbud 11/ U Foresatte v/skarpengland skole Kontakt med foresatte - Skarpengland skole Invitasjon til foreldremøte 11/ I Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Innkalling møte 11/ N Dok.dato: Jour.dato:

2 Enhet for psykisk helsevern - endoys Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Sluttmelding - Saksansv: Enhet for psykisk helsevern / nomlar Saksbeh: Økonomiseksjonen / magvig 11/ U Personalmappe - Tilbud om økning til 60 % fast stilling som lærer i Vennesla kommune 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Undertegnet arbeidsavtale - adjunkt økning til 60% stilling 11/ U Personalmappe - Tilbud om 50 % fast stilling som lærer i Vennesla kommune 11/ U Personalmappe - Tilbud om økning til 80 % fast stilling som lærer i Vennesla kommune 11/ I Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Endring av oppholdstid - Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: SI / Vennesla skole 11/ I Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Fravær Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Innkalling møte. 11/ U Personalmappe - Tilbud om økning til 84,6 % fast stilling som lærer i Vennesla kommune Saksansv: Samkom skole / bjeliv 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Personalmappe - Undertegnet arbeidsavtale - adjunkt økning til 84,6% stilling Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Klokkerstua barnehage / lankar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 11/ U Personalmappe - Tilbud om økning til 100 % fast stilling som lærer i Vennesla kommune Saksansv: Kvarstein skole / aasola 12/ I Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Innkalling møte 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Tunballen skole Elevmappe - Flyttemelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Bekreftelse på opphold - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Avviksmeldiger VA - enhet for teknisk 2015 Avviksrapport Brandeli 2 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ N Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Avviksmeldiger VA - enhet for teknisk 2015 Avviksrapport Skjerehauveien 8 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Informasjon - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani

4 Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani 12/ U Personalmappe - Referat fra oppfølgingsmøte om midlertidig tilrettelegging Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - urdber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ruenan Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / urdber 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - urdber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ruenan Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / urdber 12/ N Enhet for kultur - norodd Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for kultur / norodd Saksbeh: Enhet for kultur / norodd 12/ U Personalmappe - Tilbud om økning til 85% fast stilling som rådgiver i Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri 12/ I Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ruenan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - urdber Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ruenan Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / urdber 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for psykisk helsevern - endoys Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Sluttmelding - Saksansv: Habilitering / janaas Saksbeh: Økonomiseksjonen / magvig 13/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon 13/ U Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon 13/ I Arkivdel: Skarpengland elevmapper Elevmappe - Pedagogisk rapport - 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Enhet for kultur - norodd Økonomiseksjonen - magvig Enhet for Kultur - Personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i 2013 Innmelding - Saksansv: Enhet for kultur / norodd Saksbeh: Enhet for kultur / norodd 13/ I elevmapper Elevmappe - Bekreftelse på sparkesykkel til skolen 13/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Froland kommune, barnevernstjenesten - Kari Omre Elevmappe - Svar på anmodning om opplysninger - Saksansv: Hunsfoss skole Saksbeh: Hunsfoss skole 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 14/ I Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Innkalling til møte 14/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Personalmappe - Endring -

6 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 14/ I elevmapper Elevmappe - Bekreftelse på sparkesykkel til skolen 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Klokkerstua barnehage / lankar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 14/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP - Kommunal Landspensjonskasse Personalmappe - Alderspensjon - høyere pensjonsgrad Saksansv: Organisasjonsseksjonen / jorkat Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 14/ I Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Bekreftelse på sparkesykkel til skolen 14/ U Dok.dato: Jour.dato: PPT - Vennesla elevmapper Elevmappe - Henvisning PPT 14/ I Richard Gutvik Gnr/bnr 57/90 - Kjåvann - søknad om dispensasjon for rivings- og byggetillatelse. Tiltakshaver: Richard Gutvik Gnr/bnr 57/90 - Kjåvann - ett-trinns søknadsbehandling. Tiltakshaver: Richard Gutvik Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ I Arkivdel: Skarpengland SMI-skolen i elevmapper Vest-Agder Elevmappe - Individuell tilpasset plan 14/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Helse- og omsorg Tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid - egenvurderingsskjema Tilbakemelding på tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper 14/ U Dok.dato: Jour.dato:

7 15/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Ole Jørgen Horrisland Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2015 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun Multiconsult Gnr/bnr 23/2 - Hunsøya - søknad om tiltak jfr. PBL 21-7 annet ledd - nye dekker i Pm05/- 06 Gnr/bnr 23/2 - endring- ekstra dekke i Pm05/-06 - Hunsfos Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 15/ I Uleberg, Odd Inge Innsynsforespørsler 2015 Innsynsforespørsel Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Utdanningsdirektoratet Søknad/tildeling om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 2015 Tilskuddsbrev vår tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minioritetsspråklige barn i førskolealder - Vennesla kommune Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Kartevoll AS Anbud - rammeavtale på innleie av maskiner/utstyr og entreprenørtjeneste Avlysning av konkurranse Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Helge Jortveit og Reidar Jortveit Søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Vedr. forespørsel/søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 15/ I Tor Landsverk Søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Forespørsel/søknad om utvidelse av skytetider ved Bjortjønn leirduebane Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Beboere på Honnemyr Søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Merknad til nabovarsel Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 15/ I Vidar Abrahamsen Søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Vedrørende utvidelse av reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane

8 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 15/ I Leif Inge Mykjåland Søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Ang. søknad om utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Ole Ruenes og Anne Catrine Ruenes Søknad om reguleringsendring/utvidelse ved Bjortjønn leirduebane Vedr. søknad om utvidelse av skytetider ved Bjortjønn leirduebane Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 15/ U Dok.dato: Jour.dato: / Statens vegvesen - Region Sør Utbygging Hommefjell boligområde Utbygging Hommefjell boligområde Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing I Dok.dato: Jour.dato: Sommerjobb Skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Sommerjobb Skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Klage på parkeringsgebyr/parkeringsbot 2015 Parkeringsgebyr nr , ilagt den Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 15/ U Klage på parkeringsgebyr/parkeringsbot 2015 Parkeringsgebyr nr , ilagt Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 15/ U Pedagogisk leder i barnehage Vennesla kommune - st. ref Tilbud om 100 % fast stilling som pedagogisk leder i Vennesla kommune Saksansv: Vennesla kommune / hanjor

9 Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 15/ U Pedagogisk leder i barnehage Vennesla kommune - st. ref Tilbud om vikariat i 100 % stilling som pedagogisk leder i Vennesla kommune Saksansv: Vennesla kommune / hanjor 15/ U Pedagogisk leder i barnehage Vennesla kommune - st. ref Tilbud om vikariat i 80 % stilling som pedagogisk leder i Vennesla kommune Saksansv: Vennesla kommune / hanjor 15/ I SFO- skoleåret 2014/15 for Skarpengland skole Innmelding - Saksbeh: SI / Skarpengland skole 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Liv Valle Gnr/bnr 23/202- Bjørnsonsvegen 6 - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Liv Valle Gnr/bnr - 23/202 - ferdig tinglyst seksjonering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Gnr/bnr 6/252 - Torsbyvegen begjæring om reseksjonering. Gnr/bnr 6/252 - tinglysing av reseksjonering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Steinar Isaksen Gnr/bnr 6/252 - Torsbyvegen begjæring om reseksjonering. Gnr/bnr 6/252 - mangler ved begjæringen om seksjonering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 15/ U Dok.dato: Jour.dato: / Statens kartverk Gnr/bnr 6/252 - Torsbyvegen begjæring om reseksjonering. Gnr/bnr 6/252 - retting av reseksjonering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje U Dok.dato: Jour.dato: Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref

10 kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning - st. ref. ( ) / I Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref / / U Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste U Ferievikarer 2015 Venneslaheimen omsorgssenter - 2. gangs utlysning Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 15/ I Ringvegen velforening v/torbjørn Nordhagen Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for Ringvegen velforening Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Reidun Aas-Lyngby Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for Lykligagatan Saksbeh: Enhet for park og idrett / brarob

11 15/ I Synnøve Thomassen Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for lekeplass Fjellvegen Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Vaåsen velforening Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for Vaåsen velforening Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Verås vel Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for Verås vel Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Hægeland og Øvrebø Frivilligsentral Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for Kom i form! Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Snømyr og Lomtjønn Velforening Søknad om nærmiljøtilskudd for 2015 Søknad om nærmiljøtilskudd for Snømyr og Lomtjønn Velforening Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) / U Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref / I Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - -

12 15/ U Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ergoterapeut % fast stilling ved Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref / I Johannes Hardarson Gnr/bnr 24/25 - Ravnåsvegen søknad om tillatelse til påbygg - forlengelse av garasje samt overbygg på garasje. Tiltakshaver: Tom Helge Hagen Gnr/bnr - 24/25 - reviderte plantegninger med dør inn til kjøkken Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Kåbuland Eiendom AS Gnr/bnr 32/86 - Hommelia 6 A og B - begjæring om oppdeling i eierseksjoner Gnr/bnr 32/86 - ferdig tinglyst seksjonering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 15/ U Finans departementet Høringsuttalelse - forslag til ny skatteforvaltningslov Høringsuttalelse - forslag til skatteforvaltningslov og NOU 2014:13 - kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Byggmester Øyvind & Erik Kåbuland AS Gnr/bnr 32/107 - Hommelia 39 - ett-trinns søknadsbehandling - nytt bygg. Tiltakshaver: Kåbuland Eiendom AS Gnr/bnr 32/107 - Hommelia 39 - ett-trinns søknadsbehandling oppføring ny enebolig. Tiltakshaver: Kåbuland Eiendom AS Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 15/ U Remi Gundersen Gnr/bnr 32/90 - Hommelia 1 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppsetting av garasje. Tiltakshaver: Remi Gundersen Gnr/bnr 32/90 - Hommelia 1 - søknad om tillatelse til oppsetting av garasje. Tiltakshaver: Remi Gundersen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 15/ I Enhetsleder kultur / Kultursjef Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Enhetsleder kultur / Kultursjef - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / enghei Saksbeh: Vennesla kommune / enghei

13 15/ U Enhetsleder kultur / Kultursjef Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Enhetsleder kultur / Kultursjef Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / enghei Saksbeh: Vennesla kommune / enghei 15/ I Ole Magne og Astri L. Gundersen Gnr/bnr 6/5 - Skjerehauvegen 9 - søknad om rammetillatelse for oppføring av ny bolig og garasje. Tiltakshaver: Arne Grundetjern Gnr/bnr 6/5 - Skjerehauvegen 9 - merknad til dispensasjonssøknad. Tiltakshaver: Arne Grundetjern Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 15/ I Glør AS Angående film audition - Øvrebøhallen Angående film audition - Øvrebøhallen Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 15/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon 15/ U Dok.dato: Jour.dato: elevmapper Elevmappe - Svar på søknad om elevpermisjon 15/ U Doffin Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Konkurransegrunnlag 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Mercer Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Tilbud fra Mercer 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 16 Svein Lohne Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Vurdering av konsesjon til finansrådgivning 15/ U

14 Dok.dato: Jour.dato: Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Innkalling til forhandlingsmøte 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Else Tonstad Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Innkalling til forhandlingsmøte, Gabler 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Oppfølgingsspørsmål til Mercer 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Else Tonstad Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Oppfølgingsspørsmål til Gabler 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Gabler Investment Consulting AS Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Tilleggsinformasjon fra Gabler 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Mercer Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Tilleggsinformasjon, Mercer 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Else Tonstad Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Oppfølgingspunkter etter forhandlingsmøte 15/ U Dok.dato: Jour.dato: 'Thorsen, Andreas' Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Oppfølgingspunkter etter forhandlingsmøte, Mercer 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilbudsgiverne Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Vedrørende mottatt spørsmål fra en av tilbyderne 15/ U Dok.dato: Jour.dato:

15 Tilbudsgiverne Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Presisiering av frist for revidert tilbud 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilbudsgiverne Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Tilleggsinformasjon til tilbyderne 15/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Mercer Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Oppfølging av tilbud etter forhandlingsmøte, Mercer 15/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 tredje led Klow, Espen 'Thorsen, Andreas' Kjøp av rådgivningstjenester og rapportering innenfor finansområdet Oppfølgingsspørsmål 15/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Søknad om ledsagerstøtte til tur Søknad om ledsagerstøtte til tur Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag 15/ I Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 15/ I Personalmappe - Arbeidsavtale - pedagogisk leder vikariat i 30% stilling - Saksansv: Smååsane barnehage / wegmar Saksbeh: Smååsane barnehage / wegmar

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 30-06-2014-30-06-2014

Periode: 30-06-2014-30-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.07.2014 Offentlig journal Periode: 30-06-2014-30-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02980-35 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 21-01-2014-21-01-2014

Periode: 21-01-2014-21-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 22.01.2014 Offentlig journal Periode: 21-01-2014-21-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-38 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 15-10-2014-15-10-2014

Periode: 15-10-2014-15-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2014 Offentlig journal Periode: 15-10-2014-15-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-69 I Avskjermet

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 28-01-2013-28-01-2013

Periode: 28-01-2013-28-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 28-01-2013-28-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-100 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 30-01-2015-30-01-2015

Periode: 30-01-2015-30-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2015 Offentlig journal Periode: 30-01-2015-30-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02597-4 U Avskjermet elevmapper Elevpermisjon

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 02-07-2013-02-07-2013

Periode: 02-07-2013-02-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 05.07.2013 Offentlig journal Periode: 02-07-2013-02-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01964-61 I Statens innkrevingssentral

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 09-09-2014-09-09-2014

Periode: 09-09-2014-09-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 09-09-2014-09-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-125 U KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 31-07-2014-31-07-2014

Periode: 31-07-2014-31-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.08.2014 Offentlig journal Periode: 31-07-2014-31-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03443-2 I Avskjermet Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

Periode: 22-05-2014-22-05-2014

Periode: 22-05-2014-22-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 26.05.2014 Offentlig journal Periode: 22-05-2014-22-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02431-4 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-36 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 16-12-2013-16-12-2013

Periode: 16-12-2013-16-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 16-12-2013-16-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-37 U 11/01747-14

Detaljer

Periode: 14-11-2011-14-11-2011

Periode: 14-11-2011-14-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 17.11.2011 Offentlig journal Periode: 14-11-2011-14-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01722-189 11/01722-190

Detaljer

Periode: 21-03-2013-21-03-2013

Periode: 21-03-2013-21-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 21-03-2013-21-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01799-32 I Vest-Agder

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 24-02-2015-24-02-2015

Periode: 24-02-2015-24-02-2015 DMS2002 - Software nnovation 25.02.2015 Offentlig journal Periode: 24-02-2015-24-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-77 Tilg. kode: bruksnummer

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 13-09-2013-13-09-2013

Periode: 13-09-2013-13-09-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.09.2013 Offentlig journal Periode: 13-09-2013-13-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03360-31 N Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 14-11-2012-14-11-2012

Periode: 14-11-2012-14-11-2012 DMS2002 - Software Innovation 16.11.2012 Offentlig journal Periode: 14-11-2012-14-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01736-44 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 31-10-2012-31-10-2012

Periode: 31-10-2012-31-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 06.11.2012 Offentlig journal Periode: 31-10-2012-31-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01875-47 U Nina Schei

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/01097-7 Arkivdel: VH-SAK1 Venneslaheimen omsorgssenter

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

Periode: 30-05-2014-30-05-2014

Periode: 30-05-2014-30-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 02.06.2014 Offentlig journal Periode: 30-05-2014-30-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 265 266 267 268 269 Roger

Detaljer

Periode: 11-04-2013-11-04-2013

Periode: 11-04-2013-11-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.04.2013 Offentlig journal Periode: 11-04-2013-11-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-43 I Norges Vassdrags-

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 04.10.2013 Offentlig journal Periode: 02-10-2013-02-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01806-18 U Bjerland Bygg

Detaljer

Periode: 08-03-2015-08-03-2015

Periode: 08-03-2015-08-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 09.03.2015 Offentlig journal Periode: 08-03-2015-08-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-17 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Periode: 19-03-2013-19-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-109 11/01565-110

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-04-2013-22-04-2013

Periode: 22-04-2013-22-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.04.2013 Offentlig journal Periode: 22-04-2013-22-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01621-16 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-05-2014-21-05-2014

Periode: 21-05-2014-21-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2014 Offentlig journal Periode: 21-05-2014-21-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-50 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 18-06-2012-18-06-2012

Periode: 18-06-2012-18-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.06.2012 Offentlig journal Periode: 18-06-2012-18-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-5 I Dok.dato: 18.05.2012

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Periode: 05-02-2012-05-02-2012

Periode: 05-02-2012-05-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 06.02.2012 Offentlig journal Periode: 05-02-2012-05-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-72 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-07-2013-24-07-2013

Periode: 24-07-2013-24-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.07.2013 Offentlig journal Periode: 24-07-2013-24-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-19 U VEF Entreprenørforretning

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 06-05-2014-06-05-2014

Periode: 06-05-2014-06-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 06-05-2014-06-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01634-13 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-08-2011-22-08-2011

Periode: 22-08-2011-22-08-2011 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2011 Offentlig journal Periode: 22-08-2011-22-08-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-2 I Dok.dato: 22.06.2011

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer