Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 16-02-2012-16-02-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: TT Anlegg AS Arbeidsvarsling tekniske arbeider, graving, kabler, veiarbeid m.m se tidl. sak 11/ Arbeidsvarsling i forbindelse med fjellsikring i Høylandsvegen Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Jan Arild Øvland Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. (Se tidl. sak 11/00003) Gnr. 61, bnr. 29. Svar på søknad om forlengelse av fritak for slamavgift Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Norconsult AS Hægeland vannverk / vannbehandlingsanlegg - bygningsmessige arbeider - tilbudsinnstilling. (Se tidl. sak 11/02043.) Oversendelse av tilbudsinnstilling entreprise e - elektro og automatikkinstallasjoner. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ U Arkivdel: Boligstiftelsen Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vennesla Boligstiftelser - diverse Se tidl. sak 08/ Feil husleie - bolig tilhørende Vennesla boligstiftelse. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / lunrei Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / lunrei 11/ I Per Anders - NBS Gnr. 2, bnr. 67, Venneslavegen 153. Søknad om oppføring av leilighetsbygg. Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS. Gnr. 2, bnr Situasjonsplan revidert Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 2, bnr. 67, Venneslavegen 153. Søknad om oppføring av leilighetsbygg. Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS. Gnr. 2, bnr. 67, Venneslavegen 153. Revidert situasjonsplan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I

2 Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr. 23, bnr. 816, Smååsane delfelt BB 2-1, Bygg A. Igansettingssøknad for oppføring av 4- mannsbolig nr. 1. Søker: HellvikHus Søgne. Midlertidig Brukstillatelse - Konvallvegen 24 C Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Oppgjørsoppstilling fra megler - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Agder Kollektivtrafikk elevmapper AS Elevmappe - Innvilget spesialskyss Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ I Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Utmelding av skolen i tidsavgrenset periode Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Vedr. henvisning. Ventebrev. Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Endring av oppholdstid - Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 11/ U VEF Entreprenør AS Gnr. 94, bnr. 3 Hægeland. Søknad om riving av gammel messe/bolig ved dam Gåseflå for tiltakshaver: Agder Energi Produksjon SV: Riving av hus på Gåseflå Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei

3 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Hans Tore Terjesen Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. Se tidl. sak 11/00003 Gnr. 6, bnr. 1640, Heptekjerrvegen 55. Svar på henvendelse vedr. fritak for feieravgift Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om tilretteleggingstilskudd Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Elevmappe - Referat fra samarbeidsmøte Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 11/ I Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Meglerhuseet Sædberg AS Oppnevning av hjelpeverge - økonomi / arv - Foreløpig oppstilling fra megler vedr. salg av eiendommen - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ I Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Søknad om elevpermisjon. Saksansv: Samkom skole / malper Saksbeh: Samkom skole / malper 11/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Solsletta barnehage - heschr Seksjon for oppvekst - thobes Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder (Se tidl.sak 11/01228) Tildeling av tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn etter Rundskriv F-01/2011 kap 4. Saksansv: Seksjon for oppvekst / thobes Saksbeh: Solsletta barnehage / heschr 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Enkeltvedtak Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ I Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie, barneverntj. v/k. Frigstad og K. T. Aasen Elevmappe - Tilbakemelding til melder etter mottatt melding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 11/ I

4 Inger Knobel Eikeland og Kjell Eikeland Gnr. 6, bnr Søknad om makeskifte vei/kommunal grunn. Se tidl. sak 11/01903 VS: Vedr. makeskifte og orientering om byggeplaner Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / lunrei 11/ U Kommunestyret, lederteam, enhetsledere m.fl. Samfunnssikkerhet og beredskap - Kvalitetssystemet for beredskap i kommunens enheter/seksjoner - sjekkeliste. Samfunnssikkerhet og beredskap - oppdatering av kvalitetssystemet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / nichan Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / nichan 11/ I Thomas Jager Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsformålet til offentlig formål - ny brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Vedr. evt. ny brannstasjon Stemhei - Konsekvensutredning "light"fra Multiconsult 11/ U Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsformålet til offentlig formål - ny brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Mail vedr. fremdrift i erverv av tillatelse - kjøp/leie av grunn til utryknings parkeringsplasser. 11/ I Anita Berås Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsformålet til offentlig formål - ny brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei. Merknad fra Anita Berås - Hunsfosvegen / I Sivilarkitekt Thomas Jäger Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsformålet til offentlig formål - ny brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei. Tilsvar fra søker på merknad fra Berås. 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om permisjon fra Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri

5 12/ I Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ I Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren Fellesannonse for Helse og omsorg Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref

6 Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) / U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref / U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Foreldrearbeidsutvalget Vennesla Ungdomsskole v/ Oddbjørn Ånonsen Forprosjekt - Svømmehall, ungdomsskolen og hallen. Prosjekt Ønske om større utnyttelse av skolens uteområde og skolegård. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 12/ N Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Organisasjonsseksjonen - casmar Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i gjelder personer som vanligvis ikke har noe personalforhold til kommunen. Innmelding - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 12/ U Dok.dato: Jour.dato: KINS - Att: Stein Fotland - Stein Fotland Refusjonskrav / utlegg av utgifter. Refusjon av reiseutgifter - Strategisamling Saksansv: Organisasjonsseksjonen / casmar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Søgne kommune Personalmappe - Rulleringsplan -

7 Saksansv: Klokkerstua barnehage / lankar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ I Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ I Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Pedagog til "Mobilt Team" - st. ref. ( ) / U Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref / I Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Pedagog til "Mobilt Team" - st. ref. ( ) / U Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref / U Gnr. 21, nr. 5 - Drivenesvatnet. Lagring av masser. 11/ Gnr. 21, nr. 5 - Drivenesvannet. Lagring av masser. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd

8 12/ I Agderbygg AS Gnr. 23, bnr. 10, Drivenesvegen 43, felt B2. Søknad om endring av bygg - endret plassering og endelige tegninger. Tiltakshaver: Agderbygg AS. (Se tidl. sak 11/03859.) Gnr. 23, bnr. 10, Drivenesvegen 43, felt B2. Søknad om endring av bygg - endret plassering og endelige tegninger. Tiltakshaver: Agderbygg AS. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ I Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Innmelding - Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 12/ I FAU v/ Vennesla skole Bruk av festplassen ved Vennesla skole som parkeringsplass. Bruk av festplassen ved Vennesla skole som parkeringsplass. Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri 12/ I

9 KS Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon NOU 2012:2 - Europautredningen "Utenfor og innefor. Norges avtaler med EU. Videresending - Høring om NOU 2012:2 - Europa-utredningen "Utenfor og innefor. Norges avtaler med EU. Saksansv: Vennesla kommune Saksbeh: Vennesla kommune 12/ I Ingr Liv R. Thoresen Fylkesvei tiltak for utbedring av farlig sving mellom Nyberg og Haugland. Melding om farlig sving på fylkesvei ber tiltak for utbedring vurdert. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / saeing 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Klage på - Henvendelse etter møte - Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Klage på - Henvendelse etter møte - Saksansv: Seksjon for oppvekst / robkri Saksbeh: Seksjon for oppvekst / robkri 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Liv Tønnessen Personalmappe - Oppsigelse av stilling som renholder ved Vennesla ungdomsskole. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 06-02-2013-06-02-2013

Periode: 06-02-2013-06-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 06-02-2013-06-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01728-22 I Hjalmar Olsen

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 12052009-12052009

Periode: 12052009-12052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01929-8 I Dok.dato: 02042009 Jour.dato: Avskjermet Vennesla skole

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer