Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 12-03-2012-12-03-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Magne Johan Torjusen Personalmappe - Oppsigelse av stilling Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Joker Homstean Alkoholomsetning omsetningsoppgaver - gebyrer. Samlemappe. (Se tidl. sak 10/00242.) Omsetningsoppgave for Joker Homstean Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - lenisa Enhet for plan og utbygging - maueiv Gnr. 6, bnr. 24, Nesvegen 19 - Deltaljreguleringsplan. (Se tidl. sak 11/00784.) Prinsippsak Nesane, vurdering av vegstandard og trafikksikkerhetstiltak administrativt vedtak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Blåveisstien 6. Søknad om endring av tillatelse. Tiltakshaver: Endre Moseid Gnr. 23, Bnr. 748, Blåveisstien 6, tomt 23. Søknad om ferdigattest- enebolig m/ ekstra boenhet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om endring av stillingsstørrelse Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om skolegang ved Vennesla ungdomsskole. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper

2 Elevmappe - Søknad om skolegang ved Vennesla ungdomsskole. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Referat fra møte Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Nedre Gausen elevmapper kompetansesenter Elevmappe - Påmelding til elevkurs- skoleåret 2012/13 Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om overføring av ekstra ferieuke fra 2011 til 2012 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ U Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Overføring av grunnstønad fra fosterfar til mor - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Birgit Brock-Utne Redd Barna, Samkom skole. Referat fra besøk ved Samkom skole. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: KS Agder v/ seniorrådgiver Torbjørn Henrik Torblå Kompetanseutvikling, opplæring. Samkom skole. GNIST - kampanje / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla elevmapper Elevmappe - Tilbakemelding LOGOS retest Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Kvarstein skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO

3 Innmelding - Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Vennesla kommune / Kvarstein skole 11/ I Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Vennesla kommune / Skarpengland skole 11/ I Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Vennesla kommune / Skarpengland skole 11/ I Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Vennesla kommune / Eikeland oppvekstsenter 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Go'biten kiosk og gatekjøkken v/ Rune Eriksen Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Go'biten kiosk og gatekjøkken Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ I

4 IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Selskapsavtale Ikava - valg av representantskapsmedlemmer. Selskapsavtale Ikava - rutinemessig endring av eierandler og valg av represntant. Purring. Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 11/ I Fagforbundet Vennesla v/solveig Nordvold Arbeidsforhold / ansettelse ansatte ved overføring av Hægeland frikirkes barnehage til kommunal barnehage. Se tidl. sak 10/ Krav om overføring av ansiennitet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / enghei 11/ N Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden - Reguleringsplan (se tidl.sak 07/04344) Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden - Reguleringsplan til offentlig ettersyn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Arbeidsmiljø, HMS. Årlig fellesdag for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: IKT rådgiver IKT - tjeneste. Elev PC er - videre fremdrift. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Skoletur til Danmark. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS Gnr. 23, bnr. 272, Eidsvollsvegen 17. Søknad om rammetillatelse - tilbygg og påbygg på eksisterende bolig, fasadeendring, leilighet i underetasjen og ny ekstra avkjørsel. Tiltakshaver: Anders Ropstad. Gnr. 23, bnr Eidsvollsvegen 17 - Søknad om rammetillatelse - tilbygg og påbygg på eksisterende bolig, fasadeendring - leilighet i underetasjen og ny ekstra avkjørsel. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsyn i kommunale dokumenter fra offentlig journal. Eksp RH Saksansv: Servicetorget / Reidunn Hagelin

5 Saksbeh: Servicetorget / Reidunn Hagelin 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Marit Kvarstein Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om forstøtningsmur. Tiltakshaver: Frank Arntzen. Kopi av brev i sak 12/01449) vedr. gnr. 300, bnr. 400 og gnr. 5, bnr. 81- Utsprenging for fremtidig veigrunn. Dekning av eventuelle kostnader ved skade på mur som danner tomtegrense. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Grunnskolen. Systematisk oversikt over personal/ tilsettinger i skolen. Årshjul over skolestruktur. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: OGB Eiendom Svein Erik Syvertsen Se merknad. Gnr. 79, bnr. 8, Holte, Hægeland - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Svein Erik Syvertsen. Gnr. 79, bnr. 8, Holte, Hægeland - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Svein Erik Syvertsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ U Private Barnehagers Landsforbund Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Svar på klage fra PBL vedr vedtak om offentlig tilskudd 2012 Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ U Djupmyra barnehage Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Klager på offentlig tilskudd Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ I 214 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U

6 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Innhenting av opplysninger vedr. tidligere elev - Innhenting av opplysninger vedrørende ADHD-utredning Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 12/ I Joker Homstean Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Søker: Joker Homstean. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 12/ U

7 12/ / / Christian Ore Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Siv Toril S. Jensen Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Statens pensjonskasse Personalmappe - Pensjonsmeldingsskjema - endring av pensjon/avtalefestet pensjon fra Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / lovran 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Oppsigelse av stilling som lærer - Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ I SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Endring av oppholdstid - Saksbeh: Vennesla kommune / Samkom skole 12/ I SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Samkom skole 12/ I

8 SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Samkom skole 12/ U Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 12/ U Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 12/ U Helsesøster - Svangerskapsvikariat i 100 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsesøster - Svangerskapsvikariat i 100 % stilling Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsesøster - Svangerskapsvikariat i 100 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U

9 Barnevernkurator - Svangerskapsvikariater i 100 % stilling fra Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Svangerskapsvikariater i 100 % stilling fra Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Svangerskapsvikariater i 100 % stilling fra Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013

10 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Marit Kvarstein Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om rammetillatelse - sprengning for fremtidig veigrunn. Tiltakshaver: Vennesla kommune v/ teknisk forvaltning. Gnr. 300, bnr. 400 og gnr. 5, bnr. 81- Utsprenging for fremtidig veigrunn. Dekning av eventuelle kostnader ved skade på mur som danner tomtegrense. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Finn Solberg Gnr. 6, bnr. 333, Graslijordet 26. Forhåndskonferanse for oppføring av garasje / tilbygg. Tiltakshaver: Finn Solberg. Gnr. 6, bnr. 333, Graslijordet 26. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje / uthus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Ingrid Hagen Personalmappe - Tilbud om tilsetting som helsefagarbeider i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ I Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Vennesla kommune / Hunsfoss skole 12/ I Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro

11 Saksbeh: Vennesla kommune / Hunsfoss skole 12/ I Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Vennesla kommune / Hunsfoss skole 12/ I Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Søknad og CV - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref. ( ) / U Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref / I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes

12 Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Statens pensjonskasse Personalmappe - Pensjonsmeldingsskjema - korreksjon av tidligere melding - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / lovran 12/ I Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for oppvekst - st. ref. ( ) / U Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref.

13 / I Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for oppvekst - st. ref. ( ) / U Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref / N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ I Karl Yngve Bakken Gnr. 23, bnr. 365, Eidsvollsvegen 24. Søknad om deling. Tiltakshaver: Karl Yngve Bakken. (Se evt. sak 11/03934.) Gnr. 23, bnr. 365, Eidsvollsvegen 24. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltakshaver: Karl Yngve Bakken. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tommy Berg Gnr. 23, bnr. 610, Heiseldalsvegen 10 A. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje / carport. Tiltakshaver: Tommy Berg. Gnr. 23, bnr. 610, Heiseldalsvegen 10 A. Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av carport. Tiltakshaver: Tommy Berg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 12/ U Britt Sund Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Astrid Kyllingstad Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih

14 12/ I Lærer i tospråklig fagopplæring Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Lærer i tospråklig fagopplæring st. ref. ( ) / I Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr. 704, Fiolvegen 4. Søknad om tillatelse til tiltak - frittliggende bolig. Tiltakshaver: Charrya Chau. (Se tidl. sak 09/02422.) Gnr. 23, bnr. 704, Fiolvegen 4. Anmodning om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Slutt - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ U Lene Steen Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som omsorgsarbeider i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Jorunn Konsmo Jenssen Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Venke Murud

15 Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Monidara Kleang Gnr. 6, bnr. 246, Erkleivvegen 25 D. Søknad om tillatelse til tiltak - nytt vindu i tak mot jernbanen. Ansvarlig søker og tiltakshaver: Monidara Kleang. Gnr. 6, bnr. 246, Erkleivvegen 25 D. Søknad om tillatelse til tiltak - nytt vindu i tak mot jernbanen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Agder politidistrikt, Vennesla & Iveland lensmannskontor Anmeldelse av klient for trusler mot ansatte - Anmeldelse av klient for trusler mot ansatte - Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV Arbeids og Velferdsetaten - Oslo Personalmappe - Oppfølgingsplan ved sykemelding Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr. 726, Smååsane tomt 18 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av frittliggende enebolig. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS/ Rune Nilsen. Se tidl. sak 09/ Gnr. 23, bnr Anmodning om ferdigattest. Tiltakshaver: Rune Nilsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Plantasjen Norge AS Betalingsmåter ved innkjøp for Samkom skole. Fornyelse av kredittkort hos Plantasjen. 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Lønn til pensjonister. Pensjonistavlønning. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Wenke Augland Gnr. 100, bnr. 12. Spørmål og søknad vedr. hogst nær vassdrag. Søker: Wenke Augland. Gnr. 100, bnr. 12. Spørmål og søknad vedr. hogst nær vassdrag. Søker: Wenke Augland. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ I

16 Tilg. kode: U Oddvar Moen Søknad om nærmiljøtilskudd for Samlemappe. Søknad om nærmiljøtilskudd til Kile bedehus. Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 12/ I Annette Marthinsen Søknad om nærmiljøtilskudd for Samlemappe. Søknad om nærmiljøtilskudd til lekeplass på Loland - Søker Engeland Velforening v/ Annette Marthinsen Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 12/ I Oddvar Moen Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger for Samlemappe. Søknad om driftstilskudd til Kile bedehus for Kile barneforening. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov 12/ I Oddvar Moen Søknad om tilskudd til prosjekt og utstyr / investeringstilskudd Samlemappe. Søknad om tilskudd til prosjekt / investeringstilskudd - Kile bedehus. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Barnevernet i Vennesla Barnevernet. Samkom skole. Prosedyrer ved vold og overgrep, og andre problemstillinger. 12/ I Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / Ruth Brenna Saksbeh: Servicetorget / Ruth Brenna 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Mattilsynet Melding om revisjon av enhet for teknisk forvaltning - ledningsnett drikkevann. Revisjon/tilsyn av enhet for Teknisk forvaltning - ledningsnett drikkevann. Vil omfatte sentralanlegget Vennesla inkl. pumpestasjon m.m. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / saeing 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Taransvar Forvaltningsnett - nasjonal sikkerhet og borgerlig næringspolitikk. Forvaltningsnett - nasjonal sikkerhet og borgerlig næringspolitikk. Trusler, terrorangrep m.m. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / vikkri Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / vikkri 12/ I Odd Egelandsaa 7/110/ - Utsikten - Oppmålingsforretning /Deling. Søker; Odd Egelandsaa

17 7/110/ - Utsikten - Oppmålingsforretning /Deling. Søker; Odd Egelandsaa 7/110/ - Utsikten - /Deling. Saksansv: Vennesla kommune / Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Vennesla kommune / Enhet for plan og utbygging 12/ I Dok.dato: Jour.dato: IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Ikava - representantskapsmøter Innkalling til representantskapsmøte Ikava. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 12/ I Dok.dato: Jour.dato: IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Ikava - representantskapsmøter Innkalling til representantskapsmøte Ikava Bekeftelse evt. påmelding. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Ingrid Tømmerstø Wangensteen Gnr. 83, bnr. 22, Hægeland. Søknad om utsettelse av bygging. Søker: Ingrid T. Wangensteen. (Se tidl. sak 08/01824) Gnr. 83, bnr. 22, Hægeland. Søknad om utsettelse av bygging. Søker: Ingrid T. Wangensteen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Slutt - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor

Periode: 14-03-2012-14-03-2012

Periode: 14-03-2012-14-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 16.03.2012 Offentlig journal Periode: 14-03-2012-14-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-02-2012-21-02-2012

Periode: 21-02-2012-21-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.02.2012 Offentlig journal Periode: 21-02-2012-21-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-21 Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 01-11-2012-01-11-2012

Periode: 01-11-2012-01-11-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.11.2012 Offentlig journal Periode: 01-11-2012-01-11-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01804-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05-06-2013-05-06-2013

Periode: 05-06-2013-05-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 10.06.2013 Offentlig journal Periode: 05-06-2013-05-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01905-53 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 27-05-2013-27-05-2013

Periode: 27-05-2013-27-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.05.2013 Offentlig journal Periode: 27-05-2013-27-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01914-3 I Dok.dato: 03.05.2013

Detaljer

Periode: 13-10-2011-13-10-2011

Periode: 13-10-2011-13-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 14.10.2011 Offentlig journal Periode: 13-10-2011-13-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01581-29 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 31-05-2013-31-05-2013

Periode: 31-05-2013-31-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 06.06.2013 Offentlig journal Periode: 31-05-2013-31-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01624-3 I Dok.dato: 22.05.2013

Detaljer

Periode: 06-02-2013-06-02-2013

Periode: 06-02-2013-06-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 06-02-2013-06-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01728-22 I Hjalmar Olsen

Detaljer

Periode: 15032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15032010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16032010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16032010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00825-11 I Dok.dato: 05032010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27-09-2011-27-09-2011

Periode: 27-09-2011-27-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.09.2011 Offentlig journal Periode: 27-09-2011-27-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-106 U Torfinn Steinsland

Detaljer

Periode: 07042010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09042010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07042010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09042010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09042010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00711-5 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 15-10-2012-15-10-2012

Periode: 15-10-2012-15-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2012 Offentlig journal Periode: 15-10-2012-15-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01905-44 I Anders Sødal

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 12-09-2012-12-09-2012

Periode: 12-09-2012-12-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.09.2012 Offentlig journal Periode: 12-09-2012-12-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01686-17 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 23032011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25032011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 23032011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25032011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25032011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00438-18 I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 13-05-2013-13-05-2013

Periode: 13-05-2013-13-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 13-05-2013-13-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01743-20 U Kristiansand

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-07-2011-10-07-2011

Periode: 10-07-2011-10-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.07.2011 Offentlig journal Periode: 10-07-2011-10-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-4 U Arbeidstilsynet

Detaljer