Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 12-03-2012-12-03-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Magne Johan Torjusen Personalmappe - Oppsigelse av stilling Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Joker Homstean Alkoholomsetning omsetningsoppgaver - gebyrer. Samlemappe. (Se tidl. sak 10/00242.) Omsetningsoppgave for Joker Homstean Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - lenisa Enhet for plan og utbygging - maueiv Gnr. 6, bnr. 24, Nesvegen 19 - Deltaljreguleringsplan. (Se tidl. sak 11/00784.) Prinsippsak Nesane, vurdering av vegstandard og trafikksikkerhetstiltak administrativt vedtak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / lenisa 11/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Blåveisstien 6. Søknad om endring av tillatelse. Tiltakshaver: Endre Moseid Gnr. 23, Bnr. 748, Blåveisstien 6, tomt 23. Søknad om ferdigattest- enebolig m/ ekstra boenhet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om endring av stillingsstørrelse Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om skolegang ved Vennesla ungdomsskole. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ U Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper

2 Elevmappe - Søknad om skolegang ved Vennesla ungdomsskole. Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Referat fra møte Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ U Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Nedre Gausen elevmapper kompetansesenter Elevmappe - Påmelding til elevkurs- skoleåret 2012/13 Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Søknad om overføring av ekstra ferieuke fra 2011 til 2012 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ U Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Økonomi - overføring av midler vedr. klient - Overføring av grunnstønad fra fosterfar til mor - Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Birgit Brock-Utne Redd Barna, Samkom skole. Referat fra besøk ved Samkom skole. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: KS Agder v/ seniorrådgiver Torbjørn Henrik Torblå Kompetanseutvikling, opplæring. Samkom skole. GNIST - kampanje / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla elevmapper Elevmappe - Tilbakemelding LOGOS retest Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Kvarstein skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO

3 Innmelding - Saksansv: Kvarstein skole / teleiv Saksbeh: Vennesla kommune / Kvarstein skole 11/ I Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Vennesla kommune / Skarpengland skole 11/ I Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Vennesla kommune / Skarpengland skole 11/ I Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Vennesla kommune / Eikeland oppvekstsenter 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Moseidmoen skole 11/ I Go'biten kiosk og gatekjøkken v/ Rune Eriksen Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling - Go'biten kiosk og gatekjøkken Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ I

4 IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Selskapsavtale Ikava - valg av representantskapsmedlemmer. Selskapsavtale Ikava - rutinemessig endring av eierandler og valg av represntant. Purring. Saksansv: Vennesla kommune / skisve Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 11/ I Fagforbundet Vennesla v/solveig Nordvold Arbeidsforhold / ansettelse ansatte ved overføring av Hægeland frikirkes barnehage til kommunal barnehage. Se tidl. sak 10/ Krav om overføring av ansiennitet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / enghei 11/ N Enhet for teknisk forvaltning - vatarn Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden - Reguleringsplan (se tidl.sak 07/04344) Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden - Reguleringsplan til offentlig ettersyn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Arbeidsmiljø, HMS. Årlig fellesdag for ledere, tillitsvalgte og verneombud. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: IKT rådgiver IKT - tjeneste. Elev PC er - videre fremdrift. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Elevmappe - Skoletur til Danmark. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS Gnr. 23, bnr. 272, Eidsvollsvegen 17. Søknad om rammetillatelse - tilbygg og påbygg på eksisterende bolig, fasadeendring, leilighet i underetasjen og ny ekstra avkjørsel. Tiltakshaver: Anders Ropstad. Gnr. 23, bnr Eidsvollsvegen 17 - Søknad om rammetillatelse - tilbygg og påbygg på eksisterende bolig, fasadeendring - leilighet i underetasjen og ny ekstra avkjørsel. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsyn i kommunale dokumenter fra offentlig journal. Eksp RH Saksansv: Servicetorget / Reidunn Hagelin

5 Saksbeh: Servicetorget / Reidunn Hagelin 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Marit Kvarstein Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om forstøtningsmur. Tiltakshaver: Frank Arntzen. Kopi av brev i sak 12/01449) vedr. gnr. 300, bnr. 400 og gnr. 5, bnr. 81- Utsprenging for fremtidig veigrunn. Dekning av eventuelle kostnader ved skade på mur som danner tomtegrense. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Grunnskolen. Systematisk oversikt over personal/ tilsettinger i skolen. Årshjul over skolestruktur. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: OGB Eiendom Svein Erik Syvertsen Se merknad. Gnr. 79, bnr. 8, Holte, Hægeland - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Svein Erik Syvertsen. Gnr. 79, bnr. 8, Holte, Hægeland - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Svein Erik Syvertsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ U Private Barnehagers Landsforbund Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Svar på klage fra PBL vedr vedtak om offentlig tilskudd 2012 Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ U Djupmyra barnehage Offentlige tilskudd til private barnehager (Se tidl. sak 11/01692.) Klager på offentlig tilskudd Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ I 214 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U

6 Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Innhenting av opplysninger vedr. tidligere elev - Innhenting av opplysninger vedrørende ADHD-utredning Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / godlei 12/ I Joker Homstean Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Søknad om salgsbevilling av alkoholholdig drikke frem t.o.m Søker: Joker Homstean. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 12/ U

7 12/ / / Christian Ore Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Siv Toril S. Jensen Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2012 Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Statens pensjonskasse Personalmappe - Pensjonsmeldingsskjema - endring av pensjon/avtalefestet pensjon fra Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / lovran 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Oppsigelse av stilling som lærer - Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 12/ I SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Endring av oppholdstid - Saksbeh: Vennesla kommune / Samkom skole 12/ I SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Samkom skole 12/ I

8 SFO Samkom skole skoleåret 2012/13. Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Samkom skole 12/ U Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Et års-vikariater i 100 % stilling med snarlig tiltredelse Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 12/ U Pedagog til "Mobilt Team" Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 12/ U Helsesøster - Svangerskapsvikariat i 100 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsesøster - Svangerskapsvikariat i 100 % stilling Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsesøster - Svangerskapsvikariat i 100 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U

9 Barnevernkurator - Svangerskapsvikariater i 100 % stilling fra Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Svangerskapsvikariater i 100 % stilling fra Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ U Barnevernkurator - Svangerskapsvikariater i 100 % stilling fra Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksansv: Vennesla kommune / stetor Saksbeh: Vennesla kommune / stetor 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013

10 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I SFO - Innmelding/Endring/Oppsigelse 2012/2013 Innmelding - Saksbeh: Vennesla kommune / Vennesla skole 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Marit Kvarstein Gnr. 5, bnr. 81, Rakkestad 34. Søknad om rammetillatelse - sprengning for fremtidig veigrunn. Tiltakshaver: Vennesla kommune v/ teknisk forvaltning. Gnr. 300, bnr. 400 og gnr. 5, bnr. 81- Utsprenging for fremtidig veigrunn. Dekning av eventuelle kostnader ved skade på mur som danner tomtegrense. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Finn Solberg Gnr. 6, bnr. 333, Graslijordet 26. Forhåndskonferanse for oppføring av garasje / tilbygg. Tiltakshaver: Finn Solberg. Gnr. 6, bnr. 333, Graslijordet 26. Søknad om dispensasjon for oppføring av garasje / uthus. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Ingrid Hagen Personalmappe - Tilbud om tilsetting som helsefagarbeider i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ I Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Vennesla kommune / Hunsfoss skole 12/ I Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro

11 Saksbeh: Vennesla kommune / Hunsfoss skole 12/ I Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO /2013 Innmelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Vennesla kommune / Hunsfoss skole 12/ I Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Søknad og CV - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref. ( ) / U Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Fagarbeider/assistent i skole og SFO skoleår st. ref / I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes

12 Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider / Assistent i barnehage fra august 2012 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ I Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Kokk / Kjøkkenassistent - 60 % fast stilling ved Smååsane barnehage Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / thobes Saksbeh: Vennesla kommune / thobes 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Statens pensjonskasse Personalmappe - Pensjonsmeldingsskjema - korreksjon av tidligere melding - Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / lovran 12/ I Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for oppvekst - st. ref. ( ) / U Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref.

13 / I Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Rådgiver - Seksjon for oppvekst - st. ref. ( ) / U Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver - Seksjon for oppvekst Vennesla kommune - st. ref / N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ I Karl Yngve Bakken Gnr. 23, bnr. 365, Eidsvollsvegen 24. Søknad om deling. Tiltakshaver: Karl Yngve Bakken. (Se evt. sak 11/03934.) Gnr. 23, bnr. 365, Eidsvollsvegen 24. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltakshaver: Karl Yngve Bakken. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tommy Berg Gnr. 23, bnr. 610, Heiseldalsvegen 10 A. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av garasje / carport. Tiltakshaver: Tommy Berg. Gnr. 23, bnr. 610, Heiseldalsvegen 10 A. Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av carport. Tiltakshaver: Tommy Berg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 12/ U Britt Sund Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Astrid Kyllingstad Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih

14 12/ I Lærer i tospråklig fagopplæring Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Lærer i tospråklig fagopplæring st. ref. ( ) / I Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider 50 % stilling ved Døblebakken 7 A - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / nichan Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 12/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr. 704, Fiolvegen 4. Søknad om tillatelse til tiltak - frittliggende bolig. Tiltakshaver: Charrya Chau. (Se tidl. sak 09/02422.) Gnr. 23, bnr. 704, Fiolvegen 4. Anmodning om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Slutt - Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ U Lene Steen Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som omsorgsarbeider i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Jorunn Konsmo Jenssen Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Venke Murud

15 Personalmappe - Tilbud om økning av stilling som hjelpepleier i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / girmih 12/ U Monidara Kleang Gnr. 6, bnr. 246, Erkleivvegen 25 D. Søknad om tillatelse til tiltak - nytt vindu i tak mot jernbanen. Ansvarlig søker og tiltakshaver: Monidara Kleang. Gnr. 6, bnr. 246, Erkleivvegen 25 D. Søknad om tillatelse til tiltak - nytt vindu i tak mot jernbanen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Agder politidistrikt, Vennesla & Iveland lensmannskontor Anmeldelse av klient for trusler mot ansatte - Anmeldelse av klient for trusler mot ansatte - Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV Arbeids og Velferdsetaten - Oslo Personalmappe - Oppfølgingsplan ved sykemelding Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr. 726, Smååsane tomt 18 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av frittliggende enebolig. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS/ Rune Nilsen. Se tidl. sak 09/ Gnr. 23, bnr Anmodning om ferdigattest. Tiltakshaver: Rune Nilsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Plantasjen Norge AS Betalingsmåter ved innkjøp for Samkom skole. Fornyelse av kredittkort hos Plantasjen. 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Organisasjonsseksjonen Lønn til pensjonister. Pensjonistavlønning. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Wenke Augland Gnr. 100, bnr. 12. Spørmål og søknad vedr. hogst nær vassdrag. Søker: Wenke Augland. Gnr. 100, bnr. 12. Spørmål og søknad vedr. hogst nær vassdrag. Søker: Wenke Augland. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ I

16 Tilg. kode: U Oddvar Moen Søknad om nærmiljøtilskudd for Samlemappe. Søknad om nærmiljøtilskudd til Kile bedehus. Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 12/ I Annette Marthinsen Søknad om nærmiljøtilskudd for Samlemappe. Søknad om nærmiljøtilskudd til lekeplass på Loland - Søker Engeland Velforening v/ Annette Marthinsen Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 12/ I Oddvar Moen Søknad om driftstilskudd til lag og foreninger for Samlemappe. Søknad om driftstilskudd til Kile bedehus for Kile barneforening. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov 12/ I Oddvar Moen Søknad om tilskudd til prosjekt og utstyr / investeringstilskudd Samlemappe. Søknad om tilskudd til prosjekt / investeringstilskudd - Kile bedehus. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hogtov 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Barnevernet i Vennesla Barnevernet. Samkom skole. Prosedyrer ved vold og overgrep, og andre problemstillinger. 12/ I Arkivdel: Parkeringstillatelser Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Saksansv: Servicetorget / Ruth Brenna Saksbeh: Servicetorget / Ruth Brenna 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Mattilsynet Melding om revisjon av enhet for teknisk forvaltning - ledningsnett drikkevann. Revisjon/tilsyn av enhet for Teknisk forvaltning - ledningsnett drikkevann. Vil omfatte sentralanlegget Vennesla inkl. pumpestasjon m.m. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / saeing 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Taransvar Forvaltningsnett - nasjonal sikkerhet og borgerlig næringspolitikk. Forvaltningsnett - nasjonal sikkerhet og borgerlig næringspolitikk. Trusler, terrorangrep m.m. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / vikkri Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / vikkri 12/ I Odd Egelandsaa 7/110/ - Utsikten - Oppmålingsforretning /Deling. Søker; Odd Egelandsaa

17 7/110/ - Utsikten - Oppmålingsforretning /Deling. Søker; Odd Egelandsaa 7/110/ - Utsikten - /Deling. Saksansv: Vennesla kommune / Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Vennesla kommune / Enhet for plan og utbygging 12/ I Dok.dato: Jour.dato: IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Ikava - representantskapsmøter Innkalling til representantskapsmøte Ikava. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 12/ I Dok.dato: Jour.dato: IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Ikava - representantskapsmøter Innkalling til representantskapsmøte Ikava Bekeftelse evt. påmelding. Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Ingrid Tømmerstø Wangensteen Gnr. 83, bnr. 22, Hægeland. Søknad om utsettelse av bygging. Søker: Ingrid T. Wangensteen. (Se tidl. sak 08/01824) Gnr. 83, bnr. 22, Hægeland. Søknad om utsettelse av bygging. Søker: Ingrid T. Wangensteen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Slutt - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Organisasjonsseksjonen - reijor Økonomiseksjonen - omdsig Personalkort - Endring - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / godlei Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / reijor

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-04-2012-03-04-2012

Periode: 03-04-2012-03-04-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 03-04-2012-03-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-44 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 23-07-2012-23-07-2012

Periode: 23-07-2012-23-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 23-07-2012-23-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03447-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 05-05-2012-05-05-2012

Periode: 05-05-2012-05-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 05-05-2012-05-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01581-63 N Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 31-03-2012-31-03-2012

Periode: 31-03-2012-31-03-2012 DMS2002 - Software nnovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 31-03-2012-31-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01810-20 Tilg. kode: Par.:

Detaljer

Periode: 21-02-2012-21-02-2012

Periode: 21-02-2012-21-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.02.2012 Offentlig journal Periode: 21-02-2012-21-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-21 Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 01-07-2011-01-07-2011

Periode: 01-07-2011-01-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 08.07.2011 Offentlig journal Periode: 01-07-2011-01-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01620-4 I Dok.dato: 07.06.2011

Detaljer

Periode: 13-07-2011-13-07-2011

Periode: 13-07-2011-13-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 14.07.2011 Offentlig journal Periode: 13-07-2011-13-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-25 U Ivar Berg Kommunal brøyting

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 14-03-2012-14-03-2012

Periode: 14-03-2012-14-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 16.03.2012 Offentlig journal Periode: 14-03-2012-14-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 07-10-2011-07-10-2011

Periode: 07-10-2011-07-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.10.2011 Offentlig journal Periode: 07-10-2011-07-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01566-4 I Tilg. kode: U kari.jeppestol.arntzen@nrk.no

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 24.07.2012 Offentlig journal Periode: 19-07-2012-19-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Innmelding - Avskjermet

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

Periode: 04-10-2012-04-10-2012

Periode: 04-10-2012-04-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.10.2012 Offentlig journal Periode: 04-10-2012-04-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-15 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 03042009-03042009

Periode: 03042009-03042009 DMS2002 - Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00391-5 U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 30072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 30072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03082009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03082009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/02129-2 I Dok.dato: 29072009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 05-02-2012-05-02-2012

Periode: 05-02-2012-05-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 06.02.2012 Offentlig journal Periode: 05-02-2012-05-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-72 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Periode: 19-03-2013-19-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-109 11/01565-110

Detaljer

Periode: 22-03-2012-22-03-2012

Periode: 22-03-2012-22-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2012 Offentlig journal Periode: 22-03-2012-22-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01765-123 Arkivdel: Boligstiftelsen

Detaljer

Periode: 03-10-2011-03-10-2011

Periode: 03-10-2011-03-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 04.10.2011 Offentlig journal Periode: 03-10-2011-03-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-109 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 03-07-2013-03-07-2013

Periode: 03-07-2013-03-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 09.07.2013 Offentlig journal Periode: 03-07-2013-03-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02398-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00732-5 U Dok.dato: 11042007 Jour.dato:, Flv.

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 21-05-2012-21-05-2012

Periode: 21-05-2012-21-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2012 Offentlig journal Periode: 21-05-2012-21-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02109-7 U Arkivdel: Overformynderiet

Detaljer

Periode: 08-03-2015-08-03-2015

Periode: 08-03-2015-08-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 09.03.2015 Offentlig journal Periode: 08-03-2015-08-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-17 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 10-08-2012-10-08-2012

Periode: 10-08-2012-10-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.08.2012 Offentlig journal Periode: 10-08-2012-10-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-9 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-04-2012-14-04-2012

Periode: 14-04-2012-14-04-2012 DMS2002 - Software nnovation 16.04.2012 Offentlig journal Periode: 14-04-2012-14-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01651-8 Dok.dato: 23.03.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 27-03-2012-27-03-2012

Periode: 27-03-2012-27-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.03.2012 Offentlig journal Periode: 27-03-2012-27-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-7 I Dok.dato: 15.03.2012

Detaljer

Periode: 27-06-2011-27-06-2011

Periode: 27-06-2011-27-06-2011 DMS2002 - Software Innovation 29.06.2011 Offentlig journal Periode: 27-06-2011-27-06-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-1 U Tor Erik Mathisen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 21022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 21022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 22022008 07/02845-3 I Dok.dato: 20022008 Jour.dato: Åshild Odde Vennesla Kommune - ORDFOR Ny flerbrukshall

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 02022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03569-96 I Dok.dato: Jour.dato: priknut@mobilsynk.no

Detaljer

Periode: 30-12-2011-30-12-2011

Periode: 30-12-2011-30-12-2011 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2012 Offentlig journal Periode: 30-12-2011-30-12-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-6 U Dok.dato: 16.12.2011

Detaljer

Periode: 12-09-2012-12-09-2012

Periode: 12-09-2012-12-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.09.2012 Offentlig journal Periode: 12-09-2012-12-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01686-17 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07032011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08032011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07032011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08032011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08032011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01554-14 I Dok.dato: 04032011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 12102010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 13102010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01248-12 I Dok.dato: 30092010 Jour.dato: Klassestyrer

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 05-10-2012-05-10-2012

Periode: 05-10-2012-05-10-2012 DMS2002 - Software nnovation 09.10.2012 Offentlig journal Periode: 05-10-2012-05-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01966-16 Dok.dato: 28.09.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 24-07-2012-24-07-2012

Periode: 24-07-2012-24-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 24-07-2012-24-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02481-2 I Avskjermet

Detaljer

Periode: 26042010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27042010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26042010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 27042010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 27042010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02860-5 U Dok.dato: 25022010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 21042009-21042009

Periode: 21042009-21042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00842-9 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKOLE-ELEV1 Seksjon

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 15-02-2012-15-02-2012

Periode: 15-02-2012-15-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 17.02.2012 Offentlig journal Periode: 15-02-2012-15-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-2 I Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 27012009-27012009

Periode: 27012009-27012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 28012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-44 I Dok.dato: 16012009 Jour.dato: Tore Gustav Drivenes

Detaljer

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/01097-7 Arkivdel: VH-SAK1 Venneslaheimen omsorgssenter

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 12052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02479-7 I Dok.dato: 05052011 Jour.dato: Organisasjons-seksjonen

Detaljer