Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 25-05-2012-25-05-2012"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Olav Eikeland Forvaltning av kommuneskogen i Vennesla - Samlemappe. (Se tidl. sak 08/02130.) Tilbud skogdrift Lomtjønn, NEG Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ U Enhet for byggforvaltning - nesing Neset, Alf Tellef Point-Ruurd 'Rune Carlsen' Skov- Skov & Bergstøl ANS Gnr. 56, bnr. 101, Myrvegen 2. Rammetillatelse for oppføring av idrettsanlegg med garderobe - Øvrebøhallen. Se tidl. sak 11/ / Oppdaterte opplysninger gjennomføring Øvrebøhallen igangsettingssøknad trinn 4 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: / U Vedtak om utvidet tid på eksamen. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: / U Svar på søknad om utvidet tid på eksamen 11/ U

2 Svar på søknad om utvidet tid på eksamen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: / U Svar på søknad om utvidet tid på eksamen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Avskjermet Erstatning - økonomi - Avskjermet Søknad om dekning av utgifter til konsert. Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ N skole Tilg. kode: UO - elevmapper Referat fra ansvarsgruppemøte 11/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Kontaktlærer Tone Marit Ramselien Test i talloppfatning - nivå 3 11/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Kontaktlærer Tone Marit Ramselien Test i talloppfatning - nivå 4 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Overformynderiet Tilg. kode: UO - klientarkiv Avskjermet Arv / privat skifte med umyndige arvinger - - Avskjermet Ønsker utbetaling av arv - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / robbjo Saksbeh: Overformynderiet / fjebea 11/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs 11/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper PPT - Vennesla

3 Ang. utfylling av DAt-kon skjema 11/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper PPT - Vennesla Oversender ferdig utfylt DAt-kon skjema 11/ I 11/ U Vedtak om utvidet tid på eksamen 11/ I 11/ U 11/ I 11/ U Svar på søknad om utvidet tid på eksamen 11/ I Tilsagn om tilskudd til utdanning 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

4 11/ U Svar på søknad om utvidet tid til eksamen 11/ I Tilsagn om tilskudd til utdanning 11/ I Tilsagn om tilskudd til utdanning 11/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs 11/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Tilg. kode: UO - elevmapper Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs 11/ U Hunsfos næringspark v/ Terje Mangseth Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsformålet til offentlig formål - ny brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Mail til Jäger ang. klage fra Mangseth m.h.p plattingen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Vennesla legesenter Personalmappe - Avskjermet Uttalelse fra lege vedr. fremtidig stilling for - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / stetor 12/ N skole Tilg. kode: UO - elevmapper 12/ N skole

5 Tilg. kode: UO - elevmapper 12/ N skole Tilg. kode: UO - elevmapper 12/ N skole Tilg. kode: UO - elevmapper 12/ U Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Flekkerøy skole Oversendelse av papirer til Flekkerøy skole - Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Tilg. kode: U Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Organisasjonsseksjonen - casmar Utbyggingsavtale Skådane boligområde. Utbyggingsavtale Skådane boligområde - kunngjøring av endelig vedtak. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 12/ I Enhet for Teknisk Forvaltning v/ Bjørn Arild Joreid Gnr. 23, bnr. 456, Ringvegen 14 A og B. Varsel om utkopling av septiktank/slamavskiller. Gnr. 23, bnr. 456, Ringvegen 14 A og B / Straumen borettslag. Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Agder politidistrikt Anmeldelsesnr Anmeldelse av klient/beboer for vold og trusler mot ansatt den Avskjermet Bekreftelse på anmeldt forhold. - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / Hilde Grundetjern Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arnesen Bygg Gnr. 5, bnr. 126, Lundevegen 22. Ett trinns søknadsbehandling for riving 2. etg. av brannskadet bygg for oppføring av bolig med utleieleiligheter. Tiltakshaver: Torstein Jortveit. Gnr. 5, bnr. 126, Lundevegen 22. Søknad om rammetillatelse for oppføring av bolig med utleieleiligheter. Tiltakshaver: Torstein Jortveit.

6 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Alle foreldre/foresatte til elever ved Hunsfoss skole Felles (Andre opplæringstiltak) - Hunsfoss skole VÅRKVELD Hunsfoss skole onsdag 6. juni 2012 kl Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Klassekontaktene ved Hunsfoss skole skoleåret 2011/2012 Felles (Andre opplæringstiltak) - Hunsfoss skole VÅRKVELDEN 6. juni 2012 Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - staves Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Innmelding - Avskjermet Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / staves 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Point arkitekter & Konseptdesign Gnr. 2, bnr Venneslavegen 128/A3 Ressurs - Reguleringsplan SV: reguleringsplan Venneslavegen. Vurdering av bruksendring. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Mikael Godtfredsen Kile - Søknad om bygging av landbruksveg. Søker: Mikael Godtfredsen Kile - Søknad om bygging av landbruksveg. Søker: Mikael Godtfredsen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Enerhaugen Arkitektkontor AS Gnr. 6, bnr. 251, Tvidøblane 1 - Kobb. Søknad om fristforlengelse av rev. rammegodkjenning frem til Gnr. 6, bnr. 251, Tvidøblane 1 - Kobb. Søknad om 1/2 års forlengelse av frist i forbindelse med revisjon av rammegodkjenning. 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Enerhaugen Arkitektkontor AS Gnr. 6, bnr. 251, Tvidøblane 1 - Kobb. Søknad om fristforlengelse av rev. rammegodkjenning frem til Gnr. 6, bnr. 251, Tvidøblane 1 - Kobb. Administrativt vedtak om å gi fristforlengelse til / I Tilsagn om tilskudd til utdanning 12/ I

7 Enhet for Teknisk Forvaltning v/ Bjørn Arild Joreid Gnr. 23, bnr. 324, Ringvegen 23 A, 23 B og 23 C. Varsel om utkopling av septiktank/slamavskiller. Gnr. 23, bnr. 324, Ringvegen 23 A, 23 B og 23 C. Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg. 12/ I Enhet for Teknisk Forvaltning v/ Bjørn Arild Joreid Gnr. 23, bnr. 425, Ringvegen 34 A, 34 B og 34 C. Kortslutning av privat septiktank. Eier: Vennesla boligstiftelse. Gnr. 23, bnr. 425, Ringvegen 34 A, 34 B og 34 C. Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg. 12/ I Enhet for Teknisk Forvaltning v/ Bjørn Arild Joreid Gnr. 4, bnr. 100, Snømyr 42. Varsel om utkopling av septiktank/slamavskiller. Eier: Ove Johan Reber. Gnr. 4, bnr. 100, Snømyr 42. Ferdigmelding av arbeid på privat vann- og avløpsanlegg. 12/ N Arkivdel: Personalarkiv Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Avskjermet Endring - Avskjermet Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Jan Pedersen Gnr. 6, bnr. 969, Rundåsvegen 21 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Jan Pedersen. Gnr. 6, bnr Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 12/ U Tilg. kode: U Enhet for byggforvaltning - myktel 'Jan Røilid' Johnny Flæte Hægeland brannstasjon. Oppgradering av KBR sine lokaler. Referat fra møtet ombygging Hægeland brannstasjon Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Svein Bakken Gnr. 24, bnr. 41, Heisel - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Svein Bakken Gnr. 24, bnr Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-50 U Dok.dato: 12052009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 19062007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20062007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00328-1 I Dok.dato: 13062007 Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer