Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 06-10-2011-06-10-2011"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Birkedal maskin v/øyvind Viksnes Arbeidsvarsling tekniske arbeider, graving, kabler, veiarbeid m.m se tidl. sak 11/ Arbeidsvarsling i forbindelse med anleggsvei - Sentrumsvegen 41-51B. Vedtak 18/2011 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Trygge barnehager AS Offentlige tilskudd til private barnehager Se tidl. sak 11/ Djupmyra FUS barnehage - søknad om tilskudd for faste plasser i midlertidige lokaler for barnehageåret Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Servicetorget - norodd Alkoholomsetning omsetningsoppgaver. Samlemappe. (Se tidl. sak 10/00242.) Saksutskrift - Årsmelding om alkoholkontrollarbeidet / N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for plan og utbygging - sagodd Gnr. 6, bnr og 10 - detaljreguleringsplan for Skådane - Hellåsflaten. Se tidl. sak 10/ Saksutskrift - Gnr. 6, bnr og 10 - detaljreguleringsplan for Skådane - Hellåsflaten. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Referat fra kjernegruppemøte. Lå i mappa fra barneskolen men ikke registrert. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Referat fra kjernegruppemøte Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje

2 11/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Trygd Vennesla - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter (Se tidl. sak 11/00338.) Kontantstøtterapporter september 2011 Saksansv: Seksjon for oppvekst / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 11/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand kommune - Kontantstøtteansvarlig Kontantstøtterapporter (Se tidl. sak 11/00338.) Kontantstøtterapport september Saksansv: Seksjon for oppvekst / casmar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / casmar 11/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Alkoholomsetning omsetningsoppgaver. Samlemappe. Omsetning av alkoholholdig drikke - endring av styrer og stedfortreder v/ Coop marked Moseidmoen. 11/ N Servicetorget - norodd NAV - Vennesla Alkoholomsetning omsetningsoppgaver. Samlemappe. Omsetning av alkoholholdig drikke - endring av styrer og stedfortreder v/ Coop marked Moseidmoen 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Oversendelse av årsberetning Saksutskrift - Årsmelding Vest-Agder Museet IKS Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Scandinavian Building System AS Gnr. 31, bnr. 127, Slettebrotan. Ett-trinns søknadsbehandling for oppføring av 2- mannsbolig. Tiltakshaver: Kim Andre Aarli. (Se tidl. sak 09/02580.) Gnr. 31, bnr. 127, Slettebrotan. Søknad om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Referat fra ansvarsgruppemøte 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 716, Venneslavegen 286. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Terje Wennerberg. (Se tidl. sak 11/01087.) Gnr. 6, bnr. 716, Venneslavegen 286. Retur av tinglyst dokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 11/ I

3 Dok.dato: Jour.dato: Gunhild og Olav Åsland Gnr. 91, bnr. 1, festenr. 7, Lauvås. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker:. Gunhild og Olav Åsland. (Se tidl. sak 11/00950.) Gnr. 91, bnr. 1 festenr. 7 - Lauvås. Søknad om fradeling av festetomt i hyttefelt. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS Anmodning om oversendelse av dokumenter - Avskjermet Oversendelse av kopier av dokumentasjon Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for teknisk forvaltning - saeing Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Felles for Knutepunkt Sørlandet. (Se tidl. sak 08/03175.) Saksutskrift - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Felles for Knutepunkt Sørlandet. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / saeing 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for samfunnsutvikling - wegasl Samarbeidsavtale Teknisk- Knutepunkt Sørlandet. Se tidl. sak 10/ Saksutskrift - Samarbeidsavtale Teknisk - Knutepunkt Sørlandet Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Oppfølgingsmøte 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for plan og utbygging - hedjan Gnr. 6, bnr. 154 og 738, tidligere Kulørbygget. Ny behandling ønsket av tiltakshaver for opphevelse av byggeforbud for Kulørbygget. Tiltakshaver: God Driv v/ Tore G. Drivenes. (Se tidl. sak 10/02638.) Saksutskrift - Gnr. 6, bnr. 154 og 738, tidligere Kulørbygget. Ny behandling ønsket av tiltakshaver for opphevelse av byggeforbud for Kulørbygget. Tiltakshaver: God Driv v/ Tore G. Drivenes. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr. 6, bnr. 154 og 738, tidligere Kulørbygget. Ny behandling ønsket av tiltakshaver for opphevelse av byggeforbud for Kulørbygget. Tiltakshaver: God Driv v/ Tore G. Drivenes. (Se tidl. sak 10/02638.) Gnr. 6, bnr. 154 og 738, tidligere Kulørbygget. Mail til Fylkesmannen og Goddriv ang. opphevelse av bygge og deleforbud. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan

4 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Joh Ivar Tonstad m/flere Søknad om kommunal brøyting av privat veg Samlemappe Gnr. 44 bnr Greibesland. Søknad om kommunal brøyting av privat veg. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Referat fra ansvarsgruppemøte / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Søknad om elevpermisjon 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Økonomiseksjonen - vigger Særutskrft fra møte i Kontrollutvalget Saksutskrift - Sekretær for kontrollutvalget Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger 11/ U Hans Petter Hagen Gnr. 6, bnr. 633, Brandekleiv 14. Begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirentens navn: Hans Petter Hagen. Retur av tinglyst seksjonering for gnr. 6 bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ U Nordea Bank Norge ASA Vennesla Sparebanken Pluss Vennesla 11/ U Nordea Bank Norge ASA Vennesla 11/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling Digg kafe og restaurant 11/ N

5 Tilg. kode: U Servicetorget - norodd NAV - Vennesla Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling Digg Restaurant og Kafe 11/ U Kemneren i Kristiansand Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling Digg AS 11/ U Skatteoppkreveren i Vennesla Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling Digg AS 11/ U Kristiansand brann og redning IKS - v/jan Røylid Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling (Se tidl. sak 10/01578.) Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling Digg AS 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 tredje ledd Kristiansand kommune kommunikasjonsgruppa v/rita Hansen Avtale vedr. portal og publiseringsløsning - IT-anskaffelser. Se tidl. sak 09/ Avtale vedr. portal og publiseringsløsning - IT-anskaffelser. 11/ U Fredrik Ilebekk Gnr. 31, bnr. 115, Slettebrotan 72. Søknad om edring - Mindre bruksareal garasje samt endret plassering. Tiltakshaver: Fredrik Ilebekk. Gnr. 31, bnr Slettebrotan 72 - Søknad om endring - Mindre bruksareal garasje samt endret plassering. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ I Øystein Vinvand Gnr. 57, bnr. 42, Kreklingstien 1. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av carport på 25 m2. Tiltakshaver: Øystein Vinvand. (Se grensejusteringssøknad på sak 11/01998) Gnr. 57, bnr. 42, Kreklingstien 1. Søknad om tiltak uten ansvarsrett - oppføring av carport på 25 m2. Tiltakshaver: Øystein Vinvand. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 11/ I

6 Kjellemo Bygg A/S Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-2 bygg A. Bygging av 4- manns boliger. Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-2 bygg A. Bygging av 4- manns boliger. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Ansatte ved Hægeland Frikirkes barnehage Arbeidsforhold ansatte ved overføring av Hægeland frikirkes barnehage til kommunal barnehage. Se tidl. sak 10/ Overføring av arbeidsforhold fra Hægeland frikirkes barnehage til Vennesla kommune som ny arbeidsgiver fra Saksansv: Organisasjonsseksjonen / enghei Saksbeh: Vennesla kommune / skisve 11/ I Kjellemo Bygg A/S Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-1 bygg B. Bygging av 4- manns boliger. Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-1 bygg B. Bygging av 4- manns boliger. Saksansv: Servicetorget Saksbeh: Servicetorget 11/ I Kjellemo Bygg A/S Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-2 bygg B. Bygging av 4- manns boliger. Gnr. 23, bnr Smååsane. Delfelt BB2-2 bygg B. Bygging av 4- manns boliger. Saksansv: Servicetorget Saksbeh: Servicetorget 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Mål for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder - høringsforslag. Mål for forvaltning av elg og hjort i Vest-Agder - høringsforslag. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Søknad om elevpermisjon 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Legeerklæring 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Søknad om elevpermisjon

7 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Legeerklring 11/ U 17. mai komitèens medlemmer 17.- mai komitèen for Øvrebø Innkalling til 17- mai komitèen for Øvrebø Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Servicetorget / johwen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Innkalling til parade - ikke møtt første gang

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale.

Før behandlingen av sakene vil det bli en orientering om følgende saker: Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 22.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00009 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 -

Forsvarsbygg 23082012. Offentlig journal. Periode:17082012 - Offentlig journal Periode:17082012 - Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 2003/02013-100 I Fra: Malvik kommune Sak: Midtsanden Avhending

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06.

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.06.2011 nnhold: 2011/388-3 3724/2011 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/154 Forslag til revisjon av plan for pleie- og omsorgstjenestene 2013-2016 2012/2341 PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016

Detaljer