Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 17112010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23112010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Faglig veiledning. Avtale om praksisplass ved Samkom skole for - Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Thor Sangesland Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Thor Sangesland. Oversikt over timer og utlegg beitegjæring. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 08/ I Dok.dato: Arkivdel: SKATT1 Jour.dato: Namsmannen i Vennesla og Iveland Økonomiseksjonen - STRARN Frivillig gjeldsordning - Stadfestelse av frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Saksansv: Økonomiseksjonen / STRARN Saksbeh: Økonomiseksjonen / STRARN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Skarpeid Anlegg AS Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 21, bnr. 19, Drivenesheia. Søknad om masseuttak og oppfylling av område. Gnr. 21, bnr. 19, Drivenesheia. Søknad om forlengelse av tillatelse til masseuttak. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Landmåler Sør v/axel Ekberg Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 6, bnr. 30 og Søknad om deling av grunneiendom - grensejustering. Rekvirent: Eliassen m/flere. Gnr. 6, bnr Søknad om deling av grunneiendom - grensejustering. Oversender målebrev og måledata. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangssalg av fast eiendom - Saken trekkes idet kravet er betalt. 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

2 Møvik Byggtjenester v/anne Karèn Birkeland Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 4, bnr. 346 m/flere - Snømyr. Søknad enkle tiltak for oppføring av 4-mannsbolig. Tiltakshaver: Sordal Bygg. Rev. tegn av veg m/ profiler. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Kristiansandsregionen brann og redning IKS Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Brannforebygging. Krav til kontroll, vedlikehold og ettersyn, revidert mars Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Landmåler Sør v/axel Ekberg Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 6, bnr. 17, Røllend 8. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Frode Lian m. flere. Gnr. 6, bnr. 17, Røllend 8. Søknad om deling av grunneiendom. Oversendt protokoll for kartforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 31, bnr. 128, Slettebrotan tomt 32, Øvrebø. Søknad om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig. Tiltakshaver: Sordal Bygg. Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS. Gnr. 31, bnr. 128, Slettebrotan tomt 32, Øvrebø. Anmodning om ferdigattest. Tiltakshaver: Sordal Bygg. Ansvarlig søker: Norsk Byggservice AS. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 5, bnr. 364 og 365, Vikeland. Privat detaljreguleringsplan. Gnr. 5, bnr. 364 og 365, Vikeland. Privat detaljreguleringsplan. Høringsuttalelse til planforslag. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. Gjelder: - Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. Melding om sletting av utlegg. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Elevmappe - Rapport vedr. elev

3 Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - OMDHIL Enhet for byggforvaltning - Inger Cecilie Neset Øvrebøhallen / Skarpengland skole - brannskade midlertidige lokaler Saksutskrift brannen i Øvrebøhallen. Prinsipper for gjennoppbygging. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / Inger Cecilie Neset 10/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Statens kartverk Ullensvang Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - Tvangsinndrivelse av pengekrav. Dokumentet har fortsatt mangler og kan ikke tinglyses. 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - OMDHIL Vennesla Kommune - SKISVE Høring - forslag til endringer i kommuneloven. Saksutskrift høring - forslag til endringer i kommuneloven. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Tom Ragnar Thomassen Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - Det anmodes om at saken heves. - 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - Tvangsinndrivelse av pengekrav. Melding om avholdt utleggsforretning. 10/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Lensmannen i Vennesla og Iveland Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - Avslutning i sak om utlegg. 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - OMDHIL Seksjon for samfunnsutvikling - Torgeir Haugaa Vedr. deltakelse i aksjeemisjon i Visit Sørlandet AS. Saksutskrift deltakelse i aksjeemisjon i Visit Sørlandet AS og driftstilskudd for Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / Torgeir Haugaa 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av trusler og truende adferd. Hendelsestidspunkt: Gjelder -

4 Anmeldelse av trusler og truende adferd. Hendelsestidspunkt: Gjelder - Bekreftelse på anmeldelse av trusler. Hendelsestidspunkt: Saksansv: Servicetorget / OMDHIL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av diverse omfattende ødeleggelser. Anmeldelsesnr: Bekreftelse på anmeldelse av skadeverk i Lyngvegen 1. Anmeldelsesnr: Saksansv: Servicetorget / OMDHIL 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Direktoratet for naturforvaltning Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Høring - revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsalmenning. Høring - revisjon av forskrift om jakt, felling, fangst og fiske på statsalmenning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Kjell Øyvind Greibesland Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i kulturlandskapet. Søker: Kjell Øyvind Greibesland. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i kulturlandskapet. Søker: Kjell Øyvind Greibesland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Vennesla Kommune - ORDFOR TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen Takker for engasjementet i forbindelse med TV-aksjonen NRK Flyktninghjelpen Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Stadfestet tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Stadfestet tvungen gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: KW-Bygg Hornnes AS Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Gnr. 57, bnr. 81, Kreklingstien 6. Søknad om tillatelse til tiltak - Renovering av bad. Tiltakshaver: Trond R. Kvalheim. Gnr. 57, bnr. 81, Kreklingstien 6. Søknad om tillatelse til tiltak - Renovering av bad. Tiltakshaver: Trond R. Kvalheim. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Husbanken, regionkontor Arendal

5 Økonomiseksjonen - VIGGER Vedr. Utbetaling av årets rentekompensasjon. Vedr. Utbetaling av årets rentekompensasjon. Svømmeanlegg. Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Byggservice AS Enhet for plan og utbygging - Eivind Mauland Gnr. 56, bnr. 20, Skarpengland. Søknad om tillatelse i ett trinn for tilbygg og utvidelse med påbygg i samtlige etasjer. Tiltakshaver: Svein Jarle Digervold. Gnr. 56, bnr. 20, Skarpengland. Søknad om tillatelse i ett trinn for tilbygg og utvidelse med påbygg i samtlige etasjer. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Stiftelsen Arkivet Vennesla Kommune - SKISVE Søknad om driftstilskudd i 2011 for Stiftelsen Arkivet. Søknad om driftstilskudd i 2011 for Stiftelsen Arkivet. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: KVA-ELEV1 Kvarstein skole - Ellen Rosdahl Tellefsen Elevmappe - Elevmappe - Saksansv: Kvarstein skole / Ellen Rosdahl Tellefsen Saksbeh: Kvarstein skole / Ellen Rosdahl Tellefsen

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer