Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens Kartverk Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Gnr. 4, bnr. 1 - Søknad om deling av grunneiendom - Venneslavegen 234. Søker: Gunnar Rostveit Gnr. 4, bnr. 1 - Kart og delingssak. Kopi av tinglyst målebrev for gnr. 4, bnr nr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - JORJUD Enhet for psykisk helsevern Legemiddelhåndtering i kommunal helsetjeneste Bemyndigelse Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / JORJUD 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Overformynderiet - Bjørn Robstad Ergo Innkasso Oppnevning av hjelpeverge - økonomi vedr. klient - Inkassosak - Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Ungdomsskole - MONTOV NAV Vennesla trygd Skademeldinger - Vennesla ungdomsskole Skademelding - Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Vennesla Ungdomsskole - Siv Justnæs Spesialundervisning - Innkalling til tilbakemeldingssamtale Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / Siv Justnæs Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / Siv Justnæs 09/ I Dok.dato: Jour.dato: EGG arkitektur AS Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, bnr. 325,737,843 og Bebyggelsesplan for del av Sentrumsvegen tidligere bokhandeltomt. Gnr. 6, bnr. 325,737,843 og Søknad om dispensasjon. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

2 Ole A. E. Rakkestad Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Grunnerverv - videreføring av fortau Lundevegen. Gnr. 5, bnr Undertegnet kjøpekontrakt for avståelse av grunn og rettigheter til bygging av fortau i Lundevegen. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Spesialundervisning - Referat fra ansvarsgruppe Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE 09/ N Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Ny fastlegehjemmel Annonse Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - GREKJE Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. Søker: - Tilskudd til avløsning ved sykdom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Søknad om avløsertilskudd - Tilskudd til avløsning ved sykdom m.v. - utbetalingsnr 10/ melding om ubetaling fra Fylkesmannene i Vest-Agder. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Innovasjon Norge Enhet for plan og utbygging - GREKJE Søknad om bygdeutviklingsmidler. Søker: Wenche Mølland. Tilbud om investeringstilskudd - knyttet til eiendommen 1014/49/2 i Vennesla. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 NAV forvaltning Vest- Agder Økonomiseksjonen - VIGGER Tilskudd tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet utenom Vennesla kommune - Utbetaling til V.K. Melding om vedtak - Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Sør-Norge - Skien Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, Bnr. 321, Torsbyvegen 18. Søknad om tillatelse til enkle tiltak - tannlegesenter. Ombygging. Tiltakshaver: Hjørnesteinen AS. Gnr. 6, Bnr. 321, Torsbyvegen 18. Behandling av søknad om samtykke etter

3 arbeidsmiljøloven 18-9 Avvisning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Jannicke Usterud Vennesla Kommune - NORODD Sekretær ved Servicetorget - 60 % fast stilling Vennesla kommune - st. ref Arbeidsavtale - takker ja til tilbudet. Saksansv: Vennesla Kommune / NORODD Saksbeh: Vennesla Kommune / NORODD 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Vennesla legesenter Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Legeattest for gym 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Organisasjonsseksjonen - NICHAN Innmelding/oppbevaring av farlige stoffer. Kvittering - innmelding/oppbevaring av farlige stoffer ved Støleheia avfallsanlegg. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Begjæring om tvangfullbyrdelse - Oversendelse av tingrettens avgjørelse - saken heves da saksøker har trukket begjæring om tvangssalg av fast eiendom - Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Anne Engedal - Servicetorget - HAGREI Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal Anmodning om innsyn i kommunale dokumenter fra offentlig journal. Eksp RH Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Begjæring om tvangfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Oversendelse av hevingskjennelse til orientering. - Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - -

4 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge for klient - Oppnevning av verge for klient - Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN 10/ Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN

5 U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1, Flv. 13 Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - Oppnevning av setteverge til å ivareta umyndiges interesser under privat skifte - Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Lene Flagestad Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Søknad om kursmidler 2010 Søknad om deltakelse på kurs 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Lene Flagestad Søknad om kursmidler 2010 Innvilget søknad om dekning av kursutgifter 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Lene Flagestad Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Søknad om kursmidler 2010 Ønsker ikke delta på konferanse 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder Servicetorget - NORODD Ikava - ordning av eldre arkiver. Ikava - forsering av ordning av eldre arkiver - tilbud om vurdering av omfang og kostnad. Saksansv: Servicetorget / NORODD Saksbeh: Servicetorget / NORODD 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Byggfirma Per Nystøl Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 10, bnr. 33, Hagen. Søknad om tillatelse i ett trinn - Utvidelse av bolig. Tiltakshaver: Jens Bårdsen. Gnr. 10, bnr. 33, Hagen. Søknad om tillatelse i ett trinn - Utvidelse av bolig. Tiltakshaver: Jens Bårdsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP Skadeforsikring AS

6 KLP Skadeforsikring AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN Skade på bil. Kjennetegn: PP Ref: Skadedato: Skade på bil. Kjennetegn: PP Ref: Skadedato: Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: KLP Skadeforsikring AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN Skade på bil. Kjennetegn: PP Ref: Skadedato: Skade på bil. Kjennetegn: PP Ref: Skadedato: Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger Helsefagarbeider 70 % stilling - Intern utlysning Vennesla kommune - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: EIK-ELEV1 Vennesla skole Eikeland skole - Ole Per Strædet elevmappe - elevmappe - Saksansv: Eikeland skole / Ole Per Strædet Saksbeh: Eikeland skole / Ole Per Strædet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-ELEV1 Moseidmoen skole - SERTRY Elevmappe - Utmelding av skolen for tidsavgrenset periode Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Jannicke Usterud Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsavtale for Jannicke Usterud. Arbeidsavtale - Takker ja til tilbudet. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Jan Einar Døvik Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 23, bnr. 1 - Moseid/Drivenesvegen Søknad om deling. Ny boligtomt. Tiltakshaver: Jan Einar Døvik/Oddvar Moseid Gnr. 23, bnr. 1 - Moseid/Drivenesvegen Søknad om deling. Ny boligtomt. Tiltakshaver: Jan Einar Døvik/Oddvar Moseid Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Petter Nygård Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 103, bnr. 1 - Bjørndalen, Øvrebø - Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom.

7 grunneiendom. Gnr. 103, bnr. 1 Bjørndalen, Øvrebø - Rekvisisjon av kartforretning. Søknad om deling av grunneiendom. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer