Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 13-10-2011-13-10-2011"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Olto VVS AS Bygging av ny kommunal barnehage på Eikeland i Hægeland. Se tidl. sak 11/00046 Eikeland skole/barnehage - undertegnet kontrakt for utførelse av sanitær og varmeanlegg mellom Vennesla kommune og Olto VVS. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 91 bnr. 1, Fnr.9, Lauvås - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Gunnhild og Olav Åsland. Se tidligere sak 11/01234 Gnr 91 bnr 74. Tinglysing av matrikkelenhet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 91, bnr. 1, F.nr. 2 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Gunnhild og Olav Åsland. Se tidl. sak 11/00951 Gnr 91 bnr 72. Tinglysing av matrikkelenhet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Lensmannen i Vennesla og Iveland Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning Se tidl. sak 11/00729 Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Kulturkveld Ungdomshuset på Homme v/ Jan Kruse Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ N Servicetorget - norodd NAV - Vennesla Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning Se tidl. sak 11/00729 Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Kulturkveld Ungdomshuset på Homme v/jan Kruse Saksansv: Servicetorget / norodd Saksbeh: Servicetorget / norodd 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Egerdahl & Nordbø AS Gnr. 6, bnr. 321, Torsbyvegen (Hjørnesteinen). Søknad om ett- trinns søknadsbehandling. Tiltakshaver: God Driv AS. Ansvarlig søker: Egerdahl & Nordbø AS. Gnr. 6, bnr. 321, Torsbyvegen (Hjørnesteinen). Søknad om midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver: God Driv AS. Ansvarlig søker: Egerdahl &NORDBØ AS.

2 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Sami Mahnadany Tjenestebevis / arbeidsbekreftelse tidligere ansatte. Samlemappe Service certificate Saksansv: Organisasjonsseksjonen / casmar Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 11/ U Øystein Vindvand Gnr. 57, bnr. 42, Vaåsen - Søknad om flytting av grense mot friområde mot makeskife av tilsvarende areal mot Kreklingstien. Søker Øystein Vindvand. Gnr. 57, bnr. 42, Vaåsen - Søknad om flytting av grense mot friområde mot makeskifte av tilsvarende areal mot Kreklingstien for oppføring av garasje. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Parkeringstillatelser Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Vedr. klage på vedtak om parkeringstillatelse - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / Ruth Brenna Saksbeh: Servicetorget / Ruth Brenna 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangsalg av fast eiendom - Avskjermet Kjennelse - tvangssalg fast eiendom utsatt til Avskjermet 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Faktura for juridisk bistad - - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Betaling av faktura for juridisk bistand - - Avskjermet 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Vedrørende hjelpevergeoppdrag for - Avskjermet 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd NAV Arbeids og Velferdsetaten - Oslo Personalmappe - Avskjermet Oppfølgingsplan ved sykemelding - Avskjermet Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 11/ I

3 Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Hilde Honore Langeid Personalmappe - Avskjermet Vikaravtale for Hilde Honore Langeid fra i 30 % stilling. Av Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 11/ U Statens Kartverk Tinglysingen Gnr. 91, bnr. 1, festenr. 15, Lauvås. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Gunhild og Olav Åsland. (Se tidl. sak 11/00953.) Gnr 91 bnr 73. Tinglysing av matrikkelenhet. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 11/ U Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Sparebanken Pluss Vennesla Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - salg av eiendom - Avskjermet Bilag til banken vedr. betaling av forsinkelsesrenter på restskatt - Avskjermet 11/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Avskjermet Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - saken trekkes da kravet nå er betalt - Avskjermet 11/ I Innmelding nybegynner ved grunnskolen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Gnr. 24, bnr Heisel - Søknad om tillatelse til ramme samt igangsetting av forstøtningsmur. Tiltakshaver: Anne Bjørg Larsen Gnr. 24, bnr Heisel. Mail til tiltakshaver ang. størrelse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Nedre Gausen kompetansesenter Påmelding til elevkurs skoleåret 2012/13. 11/ I Gnr. 14, bnr. 53, Venneslavegen 514. Søknad om kjøp av kommunal eiendom. Kartutsnitt datert Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

4 Referat fra samarbeidsmøte / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Faktura for juridisk bistad for - Avskjermet 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Overformynderiet - barn i fosterhjem - økonomi - Avskjermet Orientering om ny adresse til - Avskjermet 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Praksisplass/utplassering- Skarpengland skole Praksisplass SFO - Avskjermet Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ I Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie Innkalling til tilbakemeldingssamtale 11/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Skarpengland skole - dyrhel NAV - Vennesla Personalmappe - Avskjermet Skademelding Saksansv: Skarpengland skole / dyrhel Saksbeh: Skarpengland skole / dyrhel 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Ungdomskole Kompetanseutvikling, opplæring. Samkom skole. Livredning / U Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 PPT - Vennesla Utfylt hjelpeskjema for data- og kommunikasjonsmidler 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Ref. fra ansvarsgruppe / U Grete Bjønnum

5 Leie av garasjeplass i Venneslagården. Innvilget midlertidig leie av garasjeplass i Venneslagården. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Oppnevning av hjelpeverge etter vergemålsloven - - Avskjermet 11/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Kristiansand kommune Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Søknad om hjelpeverge for - Avskjermet 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Vedr. søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / Ruth Brenna Saksbeh: Servicetorget / Ruth Brenna 11/ N Seksjon for samfunnsutvikling - aareir Økonomiseksjonen - vigger Søknad om tilskudd til prosjektet "Ny giv i saueholdet i Vest- Agder ". Oversender søknad om tilskudd til prosjektet "Ny giv i saueholdet i Vest- Agder" - til vurdering i forbindelse med budsjettet. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forlytningshemmede - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forlytningshemmede - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / Ruth Brenna Saksbeh: Servicetorget / Ruth Brenna 11/ I Kristiansand kommune v/ Ann Elin Teksdal Haus - Kvarstein Bru, arkeologiske registreringer og farlige planteskadegjørere. Se evt. sak 11/ Fv. 1 Haus - Kvarstein bru, arkeologiske registreringer og farlige planteskadegjørere Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 11/ U Alf Gunnar Mestad Gnr. 91, bnr. 1, festenr. 22, Lauvås - Hægeland. Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av hytte. Tiltakshaver: Alf Gunnar Mestad. (Se tidl. sak 10/00462) Gnr. 91, bnr. 1, festenr Lauvås - Hægeland. Søknad om ferdigattest for oppføring av hytte. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U

6 Til rodebrøyterene Brøyting 2011/2012. Kontakt med brøytere - avtaler. div. Innkalling til møte Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Kristiansand Byggrådgivning AS Gnr. 31, bnr. 148, Slettebrotan. Søknad om oppføring av 2-mannsbolig med carport. Tiltakshaver: Kåbuland Eiendom AS. (Se tidl. sak 11/01351.) Gnr. 31, bnr mannsbolig - Slettebrotan 97 A og 97 B - Søknad om ferdigattest. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 31, bnr. 17. Melding om avtale om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg i Vennesla kommune. (Se tidl. sak 10/02930.) Statens vegvesen melding om erverv av grunn til offentlig veg gnr.31 bnr.17. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 11/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Søknadsskjema - tilfeldig vikar som barne- og ungdomsarbeider/ assistent i grunnskolen i Vennesla. Vedlagt politiattest og taushetserklæring. Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / hanjor 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Oppfølging i klassen 11/ U Svar på brev datert / I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie Timeavtale 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie Innkalling til tilbakemeldingssamtale 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie Timeavtale

7 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Enhet for barn og familie Innkalling til tilbakemeldingssamtale 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Avskjermet Brev ang. elev 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjelp24 Arbeidsmiljø, HMS. HMS Grunnkurs. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune Arbeidsmiljø, HMS. Møteplassen( datoer for hjelp 24) høsten / I Innmelding nybegynner ved grunnskolen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Halvårsrapport spesialundervisning aug / I Innmeldig nybegynner ved grunnskolen 11/ I Innmelding nybegynner ved grunnskolen 11/ I Innmelding nybegynner ved grunnskolen

8 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla ungdomskole Skolemiljø. Ang. lekekurs 8. sept. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Foresatte Skolemiljø. Lekekurs for trivselsledere i Venneslahallen / I Dok.dato: Jour.dato: IKAVA - Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA's arbeidsplan / arbeidsrapport for Vennesla kommune se tidl. sak 07/ IKAVA - arbeidsrapport for Vennesla kommune pr Saksansv: Servicetorget / Reidunn Hagelin Saksbeh: Servicetorget / Reidunn Hagelin 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Kontroll med Vennesla komunes virksomhet - overformyderiet - årlig forespørsel til ledelsen. Årlig forespørsel til ledelsen vedr. overformyderiet. Saksbeh: Overformynderiet / robbjo 11/ I Innmelding nybegynner ved grunnskolen 11/ I Innmelding nybegynner ved grunnskolen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Statens Kartverk Tinglysingen Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Avskjermet Krav innfridd - ber om sletting i grunnboka - Avskjermet 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Statens Kartverk Tinglysingen Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Avskjermet Retur av tinglyst dokument - sletting tinglyst utleggspant datert Avskjermet

9 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Grovane Eiendom AS Gnr. 7, bnr. 4. Søknad om tillatelse i ett trinn - riving av lagerbygg. Søker: Grovane Eiendom AS v/ Roald Einstabland. Gnr. 7, bnr. 4. Søknad om tillatelse i ett trinn - riving av lagerbygg. Søker: Grovane Eiendom AS v/ Roald Einstabland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Avskjermet Tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Avskjermet 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Agder politidistrikt Personalmappe - Avskjermet Politiattest Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / forhar Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Avskjermet Tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. - Avskjermet 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Søknad om redusert stilling til 80% i 1 år med påskrift fra enhetsleder. Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Vennesla voksenopplæring - Tilskudd til opplæring Tilskudd år 1.2. kvartall Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Iveland kommune Avtaler - læremidler - samarbeid Avtale mellom Vennesla og Iveland kommune om voksenopplæring for innvandrere Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 06-02-2013-06-02-2013

Periode: 06-02-2013-06-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 06-02-2013-06-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01728-22 I Hjalmar Olsen

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer