Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Zippys venner Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Skolehelsetjeneste. Zippys venner, voksne for barn. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse - midlertidig svar om når saken ventes behandlet. - Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Økonomi - erstatning for klient - Bokføringsbilag - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Nordea Bank Norge ASA Overformynderiet - Bjørn Robstad Overformynderiet - økonomi/overføring av penger - Melding fra Folkeregisteret - konti sperret for uttak - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokat Iren Bendvold Krodemansch Hjelpeverge - økonomi - Faktura for juridisk bistand - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Sparebanken Pluss Hjelpeverge - økonomi - Overføring - bistand som hjelpeverge - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad

2 Sparebanken Pluss Hjelpeverge - økonomi - Overføring til konto for arveavgift- skatt og avgift - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Skatt sør - Skattekontoret i Kristiansand Hjelpeverge - økonomi - Skifte - arv - gaver - avgiftsberegning - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Hjelpeverge - økonomi - Betalingsformidling. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokat Iren Bendvold Krodemansch Overformynderiet - Bjørn Robstad Hjelpeverge - økonomi - Korrespondanse på mail Arveavgift skjekket - utregning fra Skatt sør kan betales - 08/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Disponering av konto - overføringer - arv - Betaling for opphold - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Verge - økonomi - overføringer - Betalingsformidling - eiendomsskatt, stikk og kontakter - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Verge - økonomi - overføringer - Betalingsformidling - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Advokat MNA Olav Andreas Bryge Sak overformynderiet - hjelpevergeoppdrag - Avregning 1. kvartal selvangivelse, skatter og avgifter - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad

3 Advokat MNA Olav Andreas Bryge Sak overformynderiet - hjelpevergeoppdrag - Ingen innvendinger til faktura for 1. kv / I Dok.dato: Jour.dato: Nordea Bank Norge ASA Restskatt og overføringer for klienter - Saldo på konto - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning -

4 Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Speisalundervisning - Vedtak - 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Innsjøkalking med båt og helikopter 2009, 2010 og Innsjøkalking med båt og helikopter i Hvis kommentarer -bes det om tilbakemelding. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 PPT-tjenesten - v/ Mary Kvelland Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Oppfølgingsmøte for - Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-PERS1 Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Elevmappe for - Svar på spørsmål vedrørende - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Kristiansand kommune v/hege Holmer - Disponering av arv - Korrespondanse på mail - oversikt over regnskapsplikt for verger/hjelpeverger. - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm

5 Spesialundervisning - Vedtak - 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Kristiansand Tingrett Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Tvangsinndrivelse av pengekrav - evt. tvangssalg - Begjæring om tvangssalg trukket tilbake av saksøker - saken heves - oversendelse av avgjørelse - Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Hægeland viltlag Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Fellingstillatelser og fellingsrapporter Hægeland Viltlag. Fellingstillatelse og fellingsrapport for bever Hægeland Viltlag III Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 PPT-tjenesten - v/ Mary Kvelland Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Oppfølgingsmøte for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: _P Par.: Offl. 13 Seksjon for helse og omsorg - STOSTE Personalmappe - Søknad om forlenget permisjon Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / STOSTE Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / STOSTE 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: KVA-ELEV1 Kvarstein skole - TELEIV Elevmappe - Elevpermisjon m/svar - Saksansv: Kvarstein skole / TELEIV Saksbeh: Kvarstein skole / TELEIV 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr. 6, bnr. 717, Vardevegen Syd 15. Søknad om enkle tiltak for riving og terrenginngrep - grunnarbeid. Tiltakshaver: Marius Mønsted. Gnr. 6, bnr. 717, Vardevegen Syd 15. Mail m/ vedlegg til Fylkesmannen i Vest- Agder. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 - Leif Robert Sakariassen Gnr. 6, bnr. 717, Vardevegen Syd 15. Søknad om enkle tiltak for riving og terrenginngrep - grunnarbeid. Tiltakshaver: Marius Mønsted. Gnr. 6, bnr. 717, Vardevegen Syd 15. Søknad om enkle tiltak for riving og terrenginngrep - grunnarbeid - Mønsted. Deres saks nr 2011/1536. Oversender saks dokumenter. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen

6 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Kjellemo Bygg AS Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 5, bnr. 170, 320, Lundevegen 20. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av nytt leilighetsbygg. Tiltakshaver: Kjellemo Bygg AS. Gnr. 5, bnr. 170, 320, Lundevegen 20. Søknad om igangsettingstillatelse nr. 1 - deler av tiltaket - utvendig Va anlegg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Runes VVS Enhet for plan og utbygging - Anne Lene Slettene Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Ett- trinns søknadsbehandling - Rehabilitering etter brann og endring av bolig. Tiltakshaver: Reidar Godtfredsen. Gnr. 93, bnr. 14, Kile. Ett- trinns søknadsbehandling - Samsvarserklæring. Tiltakshaver: Reidar Godtfredsen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Anne Lene Slettene 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - JORKAT Tilsagn om tillskudd til tilrettelegging av arbeid - Innkalling til Dialogmøte2 - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Seksjon for oppvekst - FORHARA Ruben Andreas Gentekos Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref (kunngjøring se dok. 287) Tilsettingsbrev Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for oppvekst / FORHARA 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Seksjon for oppvekst - FORHARA Anette Vere Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref (kunngjøring se dok. 287) Tilsettingsbrev Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for oppvekst / FORHARA 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 Elevrådstrepresentanter - v/skarpengland skole Elevråd- Skarpengland skole Møte innkalling / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Rakel Reiersdal Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid.

7 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Spesialundervisning - Vedtak - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Agderbygg AS Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 57, bnr Loland - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - bruksendring fra ren enebolig til enebolig m/ ekstra boenhet. Tiltakshaver: Knut Anders Myrstad. Gnr. 57, bnr Loland Vedr. prosjekt Loland - søknad om ferdigattest.. Tiltakshaver: Knut Anders Myrstad. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Høring - utkast til forskrift om bruk av vannscooter. Høring MD- uttalelse til utkast til forskrift om bruk av vannscooter. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Wenche Mølland Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Gnr. 49, bnr. 2 og 6 m flere, Sangesland- Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Wenche Mølland Gnr. 49, bnr. 2 og 6 m flere, Sangesland. Kostnadsoverslag Troldalsvika. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Georg Homme Enhet for park og idrett - ORFJOR Leie av grunn til skiløyper og turveier - undertegnede avtaler Undertegnet avtale for leie av grunn til skiløyper og turveier - grunneier/utleier: Georg Homme. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1

8 Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. - Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede innvilget. - Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - midlertidig svar. - Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: PARKERING1 Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Søker: - Søknad om fornyelse av parkeringstillatelse for forflytningshemmede innvilget. Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: _P Par.: Offl. 13 Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til dialogmøte 2 - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til Dialogmøte - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA- avtaler, oppfølging og tilrettelegging. - Innkalling til Dialogmøte2 - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 11/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 HELFO Helseøkonomiforvaltningen Seksjon for helse og omsorg - STOSTE Driftstilskudd fysioterapeuter. Orientering om driftstilskudd fysioterapeuter. Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / STOSTE Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / STOSTE 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Nordea Bank Norge ASA Overformynder - økonomi - arv -

9 Personutskrift pr / U Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Kristiansand Tingrett Tvangsinndrivelse av pengekrav - evt. tvangssalg av fast eiendom - Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Namsmannen i Vennesla og Iveland Tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Økonomiseksjonen - VIGGER Årsrapport 2010 fra Kristiansand revisjonsdistrikt IKS. Årsrapport 2010 fra Kristiansand revisjonsdistrikt IKS behandlet i kontrollutvalget Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Wenche Mølland Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Gnr. 49, bnr. 2, Sangesland. Søknad om bygging av landbruksveg. Søker: Wenche Mølland. Gnr. 49, bnr. 2, Sangesland. Søknad om bygging av landbruksveg. Søker: Wenche Mølland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Heptekjerr velforening v/ Kjetil Viland Enhet for park og idrett - ORFJOR Søknad om kommunal andel til oppføring av kunstgressbane i Heptekjerr. Søknad om kommunal andel til oppføring av kunstgressbane i Heptekjerr. Søker: Heptekjerr velforening v/ Kjetil Viland. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Seksjon for oppvekst - FORHARA Ruben Andreas Gentekos Arbeidsavtale / ansettelsesforhold - Ruben Andreas Gentekos. Tilsettingsbrev Saksansv: Seksjon for oppvekst / FORHARA Saksbeh: Seksjon for oppvekst / FORHARA

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer