Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 14012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Økonomi - erstatning for klient - Betalingsformidling - refusjon for betalt restskatt - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Geir Kåre Haraldseid Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 67, bnr. 3, Einstabland. Melding om tiltak for utvidelse av vindfang, stue og kjøkken. Tiltakshaver: Geir Kåre Haraldseid. Gnr. 67, bnr. 3, Einstabland. Ferdigmelding. Tiltakshaver: Geir Kåre Haraldseid. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Underholdningsbidrag år - klient overtar ansvaret for egen økonomi - 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - salg av eiendom - Betalingsformidling - overføring til dekning av kjøreutgifter og godtgjørelse som hjelpeverge - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Vikeland Næringsbygg1 AS Adresse tildeling Tildeling av nye adresser i Lundevegen 48A og 48B. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Helga Hodnemyr Overformynderiet - Bjørn Robstad Skadeerstatning - eiendom m.m. - Korrespondanse på mail vedr. oppgjør eiendom. - 09/ U Dok.dato: Jour.dato:

2 Enhet for plan og utbygging - AANARI Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 30 og Søknad om deling av grunneiendom - grensejustering. Rekvirent: Eliassen m/flere. Tinglysing av målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl. 13 Organisasjonsseksjonen - NICHAN Inger Marie Butveit Fjermeros Søknad om permisjon - Inger Marie Fjermeros Søknad om permisjon innvilges. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Geir Berhus Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 23, Bnr. 10, Drivenesvegen 43 - Reguleringsplan / detaljregulering / fortetting. Gnr. 23, Bnr. 10, Drivenesvegen 43 - Klage på vedtak for Drivenesveien / I Dok.dato: Jour.dato: 0 Jan Erik Sørensen Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 23, Bnr. 10, Drivenesvegen 43 - Reguleringsplan / detaljregulering / fortetting. Gnr. 23, bnr Drivenesvegen 43. Merknad på nabovarsel. Klager på planer om oppføring av 2 stk. 6 mannsboliger. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Geir Berhus m/flere Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 23, Bnr. 10, Drivenesvegen 43 - Reguleringsplan / detaljregulering / fortetting. Gnr. 23, bnr Drivenesvegen 43. Merknad på nabovarsel. Klager på planer om oppføring av 2 stk. 6 mannsboliger. Merknadshavende: Geir Berhus og naboer. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Kåre Solaas Løyning og Inger Berit Løyning Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 23, bnr. 170, 198, Drivenesvegen 47. Detaljreguleringsplan. Gnr. 23, bnr. 170, 198, Drivenesvegen 47. Merknader til detaljreguleringsplan. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 23, bnr. 170, 198, Drivenesvegen 47. Detaljreguleringsplan. Drivenesvegen 47. Høringsuttalelse til planforslag gnr. 23, bnr. 170 og / N Dok.dato: Jour.dato:

3 Arkivdel: VUS-SAK1 Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Økonomiseksjonen - KARMET Regnskap - Overføring av midler Overføring av midler fra 2010 til 2011 Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13 Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Bestilling av nøkler Bestilling av nøkler - Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Statstilskudd til drift av barnehager 2010 samlemp. Søknad om tilskudd til nyankomne flyktningers barn i Solsletta høsten 2010 Saksansv: Seksjon for oppvekst / NORWEN Saksbeh: Seksjon for oppvekst / NORWEN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for oppvekst - NORWEN Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Statstilskudd til drift av barnehager 2010 samlemp. Svar på oppfølging og kontroll av tilskuddsordningen "Tilskudd til barnehagetilbud for nyankomne flyktningers barn". Saksansv: Seksjon for oppvekst / NORWEN Saksbeh: Seksjon for oppvekst / NORWEN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge - Oppnevning av hjelpeverge - 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Seniordans v/gunnhild Sveine Seksjon for helse og omsorg - DALPER Folkehelse i Agder Søklnad om folkehelsemidler 2011 Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / DALPER Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / DALPER 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AANARI Asbjørn Svaland Søknad fra Olav og Gunhild Åsland om fradeling av bygninger med tomt fra gnr. 91, bnr. 1 og gnr. 92, bnr. 6 Oversendelse av målebrev Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Kristian Esperås Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen 10/ Kommunal brøyting av privat veg - oppsigelse av avtale - klager Klage på oppsigelse av avtale om kommunal brøyting av privat vei. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen

4 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Geir Urdal Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Kommunal brøyting av privat veg - oppsigelse av avtale - klager Klage på oppsigelse av avtale om kommunal brøyting av privat veg. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Torhild Kåbuland Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Kommunal brøyting av privat veg - oppsigelse av avtale - klager Vedr. kommunal brøyting av privat vei. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 24, bnr. 5, Vigeland Brug. Opprustning av anleggsvei til dam Vestfossen. Gnr. 24, bnr. 5, Vigeland Brug. Uttalelse til søknad om dispensasjon for opprustning av veianlegg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - NICHAN Venneslaheimen v/ Ole I. Heiseldal Krav om fast ansettelse for - Krav om fast ansettelse - Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Ole Per Strædet Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Produksjonstilskudd i jordbruket pr Søknadene lev. saksbeh og reg. i etterkant. Samlemappe. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Søker: Ole Per Strædet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Oddleiv Ropstad Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Produksjonstilskudd i jordbruket pr Søknadene lev. saksbeh og reg. i etterkant. Samlemappe. Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket. Søker: Oddleiv Robstad Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Hvilende nattevakt ved Holtet bolig - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato:

5 Vennesla Kommune - NICHAN Hvilende nattevakt ved Holtet bolig - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: UO Par.: Offl. 13 Organisasjonsseksjonen - NICHAN Permisjon - Søknad om svangerskapspermisjon Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - THOBES Pedagogstillinger fra august 2011 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Pedagogstillinger fra august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / THOBES Saksbeh: Vennesla Kommune / THOBES 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - THOBES Pedagogstillinger fra august 2011 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogstillinger fra august 2011 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / THOBES Saksbeh: Vennesla Kommune / THOBES 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten Vennesla kommune - st. ref. - Søknad og CV - Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten - st. ref. () - -

6 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten Vennesla kommune - st. ref. - Svarbrev, søknad mottatt - Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten Vennesla kommune - st. ref. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten Vennesla kommune - st. ref. - Søknad og CV - Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten - st. ref. () / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten Vennesla kommune - st. ref. - Svarbrev, søknad mottatt - Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten Vennesla kommune - st. ref. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - Bekrefter oppnevning av hjelpeverge - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Økonomi - arv umyndig barn - Bokføringsbilag - arv - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Økonomi - arv umyndig barn - Bokføringsbilag - arv - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vest Agder Dachhundklubb v/leder Torfinn Thomassen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad om støtte til utdanning av ettersøkshunder og førere. Søknad om støtte til utdanning av ettersøkshunder og førere. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 11/

7 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Olav Strandberg Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Økonomisk støtte til Venneslafilm. Økonomisk støtte til Venneslafilm. Ber om at det blir utbetalt støtte. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 11/ I Dok.dato: Jour.dato: LLH Sør - Vennesla Kommune - ORDFOR Kartlegging av arbeid og holdninger til IHBT-personer i kommunen. Kartlegging av de ulike kommuners arbeid og holdninger til IHBT-personer i kommunen, samt tilbud for disse. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 26012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 31012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02274-24 I Dok.dato: 17082010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 06-02-2013-06-02-2013

Periode: 06-02-2013-06-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.02.2013 Offentlig journal Periode: 06-02-2013-06-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01728-22 I Hjalmar Olsen

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 16-02-2012-16-02-2012

Periode: 16-02-2012-16-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2012 Offentlig journal Periode: 16-02-2012-16-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-14 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02187-8 U Dok.dato: 07092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer