Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 11112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 AKT - Agder kollektivtrafikk Skarpengland skole - Helge Dyrholm Skoleskyss Innvilgning av spesialskyss - Avskjermet Saksansv: Skarpengland skole / Reidar Pedersen Saksbeh: Skarpengland skole / Helge Dyrholm 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-PERS1 Nav - Vennesla Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Personalmappe - Avskjermet Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden. Søknad om deling av grunneiendom. - Reguleringsplan Gnr.11, Bnr.6. Tinglysing av målebrev. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Pasientskadeerstatning Overformynderiet - Bjørn Robstad Overformynderiet - overføring av penger. - Avskjermet Erstatningsbeløp akseptert - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-PERS1 Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Rita Engesland Personalmappe - Rita Engesland Svar på søknad om permisjon Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Sweco Norge AS Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 24, bnr. 126, Ravnåsvegen 345. Søknad om ny boenhet i eksisterende bygg. Tiltakshaver: Gaute Ruenes. Gnr. 24, bnr. 126, Ravnåsvegen Vurdering av rasfare. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 08/ I Dok.dato: Jour.dato:

2 Vennesla Legesenter Overformynderiet - Bjørn Robstad Hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Legeattest - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Harald Lunden Jan Eiller Mønsted Jan Tore Palm Jansen Kenneth Mønsted Paul Lund Roy Røraas Vennesla kommune - v/ Arne Vatne Wenche Gusland Jansen Wenche Lunden Gnr. 6, bnr Skolvegen, Tvidøblane - Søknad om deling av grunneiendom. Gnr. 6, Bnr Varsel om klageadgang. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Dagfinn Skaar A/S Enhet for byggforvaltning - LUNREI Rammeavtaler håndverkestjeneste / Kopi av følgebrev sendt fra Skaar AS i forb. med rammeavtaler håndverkestjeneste / 2010 til diverse firmaer. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Diverse firmaer Enhet for byggforvaltning - LUNREI Rammeavtaler håndverkestjeneste / Undertegnede rammeavtaler med dirverse firmaer vedr. håndverkestjeneste / Dok. har ulike dato. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: KS Elektro AS Enhet for byggforvaltning - NESALF Rammeavtaler håndverkestjeneste / Tilbud elektriker tjenester Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / NESALF 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Rådet for funksjonshemmede v/ sekr. Peter Rosendal Vennesla Kommune - ORDFOR Søknad om fritak fra politiske verv - valg av ny medlemmer Endringer av medlemmer og vara i parkeringsutvalget. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Vennesla kommune - v/ Ingrid Konsmo Gnr. 23, Bnr. 682, Solsletta barnehage. Søknad om rekvisisjon av kartforretning. Søker: Vennesla kommune v/ Ingrid Konsmo. Nytt gnr. 23, bnr Gnr.23, Bnr.724. Oversendelse av tinglyst målebrev.

3 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-PERS1 Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Henning Røisland Personalmappe Henning Røisland Svar på søknad om permisjon Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Elisabeth og Dag S. Omdal Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid - Elisabeth og Dag S. Omdal Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Agder Politidistrikt Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Tilkallingsvikarer undervisning - Lærervikarer/assistenter - skolene - Avskjermet Politiattest Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Agder Politidistrikt Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Tilkallingsvikarer undervisning - Lærervikarer/assistenter - skolene - Avskjermet Politiattest Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd - Avskjermet

4 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Morten Frustøl Tilkoplingsavgifter 2009 Gnr. 32 bnr. 67. Vedr. Klage på ekstra tilkoplingsavgift Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Stian og Kristin Mortensen Tilkoplingsavgifter 2009 Gnr. 32 bnr. 69. Vedr. klage på ekstra tilkoplingsavgift Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vindbjart Håndball v/stig Amundlien Seksjon for samfunnsutvikling - HOGTOV Søknad om ledertreningstilskudd Samlemappe. Søknad om ledertreningstilskudd Vindbjart Håndball. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Roy Hammersborg Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Rv Øvre Mosby, Kvarstein, Kristiansand og Vennesla kommune - Særskilt fartsgrense og fartsdumper Rv Øvre Mosby, Kvarstein, Kristiansand og Vennesla kommune - Innspill til fartsdumpenes utforming. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Rv Øvre Mosby, Kvarstein, Kristiansand og Vennesla kommune - Særskilt fartsgrense og fartsdumper Fartshumper Kvarstein Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kontoret for voldsoffererstatning Overformynderiet - Bjørn Robstad Verge - erstatning - økonomi vedr. klient - Avskjermet Utbetaling av erstatning vil bli overført til konto - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Hellevik Hus Prosjekt AS Gnr. 23, bnr. 697, tomt 17-22, Smååsane. Rekvisisjon av kartforretning. Søker: Endre Moseid. Gnr. 23, Bnr Oversendelse av tinglyst målebrev. 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

5 Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Avskjermet Melding om vedtak - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Hidalgo Marion Romero Jose Luis Rodriguez Magne Nodeland Peter Lorents Fluevaag Gnr. 1, Bnr. 59, Saga Terrasse 13. Rekvisisjon av kartforretning - Enkelte grensejusteringer. Tiltakshaver: Jose Rodriguez. Gnr. 1, Bnr Varsel om klageadgang. Saksansv: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - disponering av midler/eiendom - Avskjermet Betalingsformidling - overføring penger - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - disponering av midler/eiendom - Avskjermet Betalingsformidling - overføring penger - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sparebanken Pluss Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - disponering av midler/eiendom - Avskjermet Betalingsformidling - overføring penger - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Avskjermet Søknad om kommunal brøyting av privat veg 2009/ Samlemappe. Gnr. 31, bnr. 1 - Liane. Avtale om kommunal brøyting av privat veg. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Terence Kinder Gnr. 13, bnr Honnemyr 31 - Grensepåvisning etter målebrev. Gnr. 13, Bnr. 31. Regning.

6 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - GREKJE Kompensasjon for ekstra kostander i melkeproduksjon pga beiterestriksjoner i Innvilget tilskudd som kompensasjon som følge av beiterestriksjoner i Olav Geir Honnemyr. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - GREKJE Kompensasjon for ekstra kostander i melkeproduksjon pga beiterestriksjoner i Innvilget tilskudd som kompensasjon som følge av beiterestriksjoner i Gunnar Eikeland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Gunnar Odderstøl Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Tilsetting som konsulent i Vennesla Kommune Takker ja til tilsetting som konsulent i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Foresatte til elever Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Spenning på laben Underskrevet avtale fra foreldre for elevers medvirkning til prosjektet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Inger M. Justnes Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Tilsetting i Vennesla Kommune Takker ja til fast tilsetting Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Avskjermet Vennesla Kommune - NICHAN INNTERN UTLYSNING - Sykepleier, 50 % vikariat ved hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - INNTERN UTLYSNING - Sykepleier, 50 % vikariat ved hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: OFFL. 25 Vennesla Kommune - NICHAN Avskjermet INNTERN UTLYSNING - Sykepleier, 50 % vikariat ved hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - INNTERN UTLYSNING - Sykepleier, 50 % vikariat ved hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN

7 Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1 Mihaela Girovanu Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Tilsetting som konsulent i Vennesla Kommune Takker ja til tilsetting som konsulent i Vennesla Kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 0 Udir - Skoleporten Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Nasjonale prøver Resultat at Nasjonale prøver - engelsk - 8. trinn / I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Perioderapport aug - nov / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla legesenter v/c.berg-utby Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Legeerklæring 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla legesenter/legevakt Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Legeattest 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 NCC Roads AS - Region Sør Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Klage på tilsøling av bil. Klage på tilsøling av bil. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Voksenopplæring Elevmappe - Avskjermet Kontrakt - Avskjermet Saksansv: Vennesla Voksenopplæring Saksbeh: Vennesla Voksenopplæring 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Flyttemelding inn

8 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kamilla Støylehommen Enhet for park og idrett - ORFJOR Evt. skøytebane ved Venneslahallen eller på toppen av Rundåslia. Forespørsel om skøytebane ved Venneslahallen eller på toppen av Rundåslia. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato:, Flv. 13 Barnevernstjenesten i Vennesla Overformynderiet - Bjørn Robstad Sak overformynderiet - barnepensjon - Avskjermet Korrespondanse på mail - barnepensjon - Avskjermet

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02187-8 U Dok.dato: 07092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 20032009-20032009

Periode: 20032009-20032009 DMS2002 - Vennesla Kommune 23032009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00348-25 N Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 16092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02990-5 I Dok.dato: Jour.dato: 0 Søren Møller

Detaljer