Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Vennesla kommune eiendom Gnr. 6, bnr. 636, 639 og bebyggelsesplan for Skansen - Vennesla sentrum. - Evt. salg av kommunal eiendom. Gnr. 6 bnr. 230 og Retur av tinglyste dokument. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Else Marie Birkenes Gnr. 5, bnr.48, Eikebakken 32. Søknad om grensejustering av eiendom. Søker: Else Marie Birkenes. Gnr. 5 bnr Retur av tinglyst dokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning - Innkalling til samtale på Samkom skole for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - OMDHIL Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Bebyggelsesplan Lomtjønn vest felt B2 / B3. Saksutskrift Forslag til utbyggingsavtale for felt B1 og B2/B3 i Lomtjønn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - OMDHIL Enhet for plan og utbygging - GREKJE Prosjekt "Åpent kulturlandskap" i Vennesla kommune. Saksutskrift Sluttrapport for prosjektet "Åpent kulturlandskap" Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Vegard Taxerås Gnr. 57, bnr. 107, Vaåsen. Søknad om grensejustering - tilleggsareal. Søker: Vennesla kommune v/ byggforvaltning. Gnr 57 bnr Retur av tinglyst dokument Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 08/ I Dok.dato: Jour.dato:

2 Arkivdel: SAM-SAK1 Utdanningsforbundet i Vennesla Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Utdanningsforbundet. Referat fra Møte Seksjon Skoleledere - Utd. forbundet Vennesla. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Olav Christian Skåreland Gnr. 7, Bnr Søknad om enkelte grensejusteringer. Søker: Eivind Øen. Gnr. 7 bnr Retur av tinglyst dokkument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Advokat Iren Bredvold Krodemansch Overformynderiet - Bjørn Robstad Hjelpeverge - økonomi - Rapport til oppdragsgiver - status i oppdraget vedlagt faktura. - Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Ove Grunde Eikeland Gnr. 78, bnr. 6 - Sandbruna, Eikeland i Hægeland. - Rekvisisjon av kartforretning. Hjemmelshaver: Ove G. Eikeland. Kjøper: Inger Lisbeth Wikstøl. Gnr. 78 bnr. 74. Retur av tinglyst dokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Møvik Byggtjeneste Gnr. 4, bnr Snømyr - bebyggelsesplan. Gnr. 4, bnr Snømyr - godkjent bebyggelsesplan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Statens Vegvesen Region Sør Gnr. 4, bnr Snømyr - bebyggelsesplan. Vedr. gnr. 4, bnr. 346, Snømyr. Bebyggelsesplan - Merknader til revidert plan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Spesialundervisning - Sakkyndig vurdering - 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Spesialundervisning - Sakkyndig vurdering -

3 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Linda Marie Moen Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Brøyting 2008/ kontakt med brøytere, avtaler - diverse Klage på brøyting i Øvrebø. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Lars Jørgen Godtfredsen Gnr. 93, bnr. 1 - Kile - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen. Ang. oppstart reguleringsplanarbeid for nytt boligområde på gnr. 93 bnr. 1 på Kile. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Spesialundervisning - Sakkyndig vurdering - 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Klage på parkeringsgebyr / parkeringsbot Samlemappe. Varsel om bortauing av kjøretøy - Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-SAK1 0 Overformynderiet - Bjørn Robstad Nettverk for Overformynderene i Norge Seminar - Nettverk for overformynderiene i Norge. Påmelding til serminar april Rica Parken Hotel, Ålesund. Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Bjørn Olav Ilebekk Tilkoplingsavgifter Gnr. 31, bnr. 3 - Homstean. Engangsgebyr for tilknytning til vann. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Birkenes kommune Evje og Hornnes kommune Hægeland viltlag v. Arnfinn Nordbø Iveland kommune Kristiansand kommune Marnardal kommune Skåreland jaktvald v. Bjørg Unni Skåreland Songdalen kommune Vehus jaktvald v. Terje Vehus Vennesla Jeger og Sportfiskforening v. Svein Urdal Vennesla viltlag v. Olav Geir Honnemyr Øvrebø viltlag v. Kjell Ø. Greibesland Kommunal viltforvaltning Endring av minsteareal for elg - Høring.

4 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Elevmappe for Marcus Røinås. Søknad om elevpermisjon for - Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - Ønsker ny hjelpeverge Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innkalling - 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - GREKJE Innovasjon Norge Søknad om bygdeutviklingsmidler. Søker: Wenche Mølland. Anmodning om utbetaling av investeringstilskudd til Wenche Mølland, Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / GREKJE Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Arbeidstilsynet v/ Helene Nødset Lang Organisasjonsseksjonen - STETOR Permisjon / reduksjon stilling - Vedr. tvist om redusert arbeidstid - ber om oversendelse av kommentarer til innsendt mail snarest mulig. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Timeavtale til WISC- test for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Karin Helene Godtfredsen Servicetorget - JOHWEN 17. mai komitèen for Hægeland Referat fra møte i 17. mai komitèren. Saksansv: Servicetorget / JOHWEN Saksbeh: Servicetorget / JOHWEN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: PPT - Vennesla kommune Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Timeavtale til WISC-test for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen

5 Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 09/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - OMDHIL Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, bnr. 230, Skansen 2. Bebyggelsesplan. Tiltakshaver: God Driv. Saksutskrift Gnr. 6, bnr. 230, Skansen 2. Bebyggelsesplan. Klage på vedtak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Naturfagsenteret Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Den naturlige skolesekken. Tildelte midler til Samkom skole. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Fylkesmannen i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Kommunens rutiner- oppfølging av avfallsforskriften. Ang. kommunens rutiner for å følge opp krav i avfallsforskriften kapt. 15. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Geir Berhus m/ flere Enhet for plan og utbygging - SAGODB Reguleringsplan for Drivenesvegen 43, Gnr. 23, Bnr fortetting boliger (tidl. 09/02259) Vedr. reguleringsplan for Drivenesvegen 43, Gnr. 23, Bnr. 10. Kommentarer og merknader vedr. videre drift. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Innkalling til samtale på Samkom skole for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV - Vennesla - Rolf Velle Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling NAV - Vennesla - st. ref Søknad og CV - 2. gang utlysning - Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling - st. ref. ( ) - - Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV - Vennesla - Rolf Velle Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling NAV - Vennesla - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - 2. gang utlysning - Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling NAV - Vennesla - st. ref Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/

6 I Dok.dato: Jour.dato: NAV - Vennesla - Rolf Velle Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling NAV - Vennesla - st. ref Søknad og CV - 2. gang utlysning - Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling - st. ref. ( ) - - Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV - Vennesla - Rolf Velle Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling NAV - Vennesla - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - 2. gang utlysning - Avdelingsleder - fast stilling ved oppfølgingsavdeling NAV - Vennesla - st. ref Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: NAV - Vennesla / Rolf Velle 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Timeavtale til WISC-test for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: vtfril Servicetorget - Celina Hagen Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal. Eksp: CH Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / Celina Hagen 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VVO-ELEV1 Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Elevmappe - Kontrakt - Saksansv: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN Saksbeh: Vennesla Voksenopplæring / STOJAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ I Dok.dato: Jour.dato:

7 Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-PERS1 Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Skarpengland skole - Helge Dyrholm Personalmappe - Etterlysning - 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-PERS1 Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd NAV Skarpengland skole - Helge Dyrholm Personalmappe - Vedtak - 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - STETOR Søknad om forlenget permisjon. - Søknad om ytterligere 1 års permisjon fra 20% av stilling for å arbeide videre med problemstillinger innenfor seksuell helse. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Jan Rune Løvås Søknad om støtte til Polentur Samlemappe. Svar på søknad om støtte til Polentur for klasse 10 B høsten Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren st. ref. ( ) - -

8 Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren 2010 Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, tinglyst Samlemappe. Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 5, bnr. 812, Mariknoten AS - retur av tinglyst dokument. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, tinglyst Samlemappe. Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 31, bnr. 90 Slettebrotan - Retur av tinglyst dokument. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, tinglyst Samlemappe. Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 6, bnr. 229 Vennesla næring AS - retur av tinglyst dokument. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, tinglyst Samlemappe. Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 30, bnr. 43,44,45,46,47,48, 49 - Slettebortan utbygging AS - retur av tinglyst dokument. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Egenerklæring om konsesjonsfrihet, tinglyst Samlemappe. Org. arkiveres perm R.I. Gnr. 6, bnr. 287 Vennesla næring AS - retur av tinglyst dokument 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Norsk Byggservice AS Gnr. 25, bnr. 11, Ravnåsvegen Søknad om rammetillatelse for tilbygg til eksisterende

9 bolig samt oppføring av ny garasje. Tiltakshaver: Espen Furuborg. Gnr. 25, bnr. 11, Ravnåsvegen Søknad om rammetillatelse - Tilbygg til eksisterende bolig samt oppføring av ny garasje. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge for klient - Oppnevning av hjelpeverge for klient - Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Paulsen Invest Gnr. 6, bnr, 1707 Gnr. 6, bnr. 1852, Heptekjerrvegen 25 og 27 - Søknad om deling av grunneiendom for oppføring av bolig og fellesavkjørsel. Søker: Paulsen Innvest Gnr. 6, bnr, 1707 og 1852, Heptekjerrvegen 25 og 27 - Søknad om deling av grunneiendom for oppføring av bolig og fellesavkjørsel. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Servicetorget - BRERUT Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. - Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Namsmannen i Vennesla og Iveland Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav. Gjelder: - Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vest - Agder sivilforsvarsdustrikt v/ Geir Ellingsen Organisasjonsseksjonen - NICHAN Sivilforsvaret - ressurser/adresselister Sivilforsvarsressurser i Vest - Agder Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Kommunenes Sentralforbund Vennesla Kommune - ORDFOR Arbeid for å forebygge/redusere sykefravær. Innsats for økt nærvær/redusert sykefravær. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: KVA-ELEV1 Jelena & Tom Egil Seljås Kvarstein skole - Ellen Rosdahl Tellefsen Elevmappe - Elevpermisjon Seljås Saksansv: Kvarstein skole / Ellen Rosdahl Tellefsen

10 Saksbeh: Kvarstein skole / Ellen Rosdahl Tellefsen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Marnar Jordskifterett Enhet for plan og utbygging Melding om krav om sak for jordskifteretten Vennesla kommune. Sak gjelder gnr. 6, bnr. 25,828,1641 i Vennesla sentrum. Melding om krav om sak for jordskifteretten Vennesla kommune. Sak gjelder gnr. 6, bnr. 25,828,1641 i Vennesla sentrum. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Helsedirektoratet Økonomiseksjonen - VIGGER Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene. IS-2/ Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og sosialtjenester i kommunene. Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 Nedre Gausen kompetansesenter Skarpengland skole - Helge Dyrholm Kurs- Skarpengland skole Mattematikkkurs- vedr. hørselshemmede elever 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - HODANN Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger Psykolog - engasjement i 3-årig prosjekt, ca. 75 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksansv: Vennesla Kommune / HODANN Saksbeh: Vennesla Kommune / HODANN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Petter Nygård Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 103, bnr. 1, Bjørndalen - Øvrebø. Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av 3 campinghytter og utførelse av anleggsarbeid. Tiltakshaver: Petter Nygård. Gnr. 103, bnr. 1, Bjørndalen - Øvrebø. Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av 3 campinghytter og utførelse av anleggsarbeid. Tiltakshaver: Petter Nygård. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Vennesla legesenter v/camilla Berg-Utby Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge for klient - økonomispørsmål - Søknad om hjelpeverge for klient - Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1 Tilg. kode: _KL Par.: Offl. 13, Flv. 13 Overformynderiet - Bjørn Robstad Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge for klient - økonomispørsmål - Anmodning om oppnevning av hjelpeverge for klient -

11 Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00647-35 U Dok.dato: 22102007 Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-50 U Dok.dato: 12052009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer