Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 05012009-05012009"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Universitetet i Agder Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Øvingslærere HIA -PPU Praksisavtale for underskrift og oversikt over øvingslærere og studenter Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BARN1 Snømyra barnehage Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Sakkyndig vurdering av elev - Avskjermet Halvårsrapport om spesialundervisningen. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Marnar Jordskifterett Enhet for byggforvaltning - JORJAN Sak for jordskifteretten - gnr. 6 i Tvidøblane. Gnr. 6, bnr. 789 og 790 Melding om avsluttet sak. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vianova Enhet for plan og utbygging - HANFIN Nytt boligområde - kommunedelsplan for Venneslaheia Øst. Nytt boligområde - kommunedelsplan for Venneslaheia Øst - Avtaledokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HANFIN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HANFIN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Omsorgsplan rekruttering og kompetansetiltak under kompetanseløftet - Investering. Kompetanseløftet Rapportering av resultat og plantall for rekrutterings- og kompetansetiltak. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV - Hjelpemiddelsentralen Vennesla Ungdomsskole - Siv Justnæs Spesialundervisning - Avskjermet Svar på søknad om stønad til hjelpemidler til elev. Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / Siv Justnæs 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: BARN1

2 Øvrebø barnehage Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Sakkyndig vurdering/tilrådning om spesialpedagogiske tiltak for barnehageåret 2008/ Avskjermet Halvårsrapport om spesialundervisningen. 08/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Social Security Adminisgtration office of international operations Overformynderiet - Bjørn Robstad Økonomi - Hjelpeverge for - Avskjermet Informasjon om utbetaling fra utlandet - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Nordea Bank Hjelpeverge - disponering av konto - økonomi. - Avskjermet Overføring av penger fra konto - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Skarpengland skole Elevmappe - Avskjermet Flyttemelding - fra VUS til Skarpengland skole m/terminkarakter 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Skatteoppkreveren i Vennesla Overformynderiet - Bjørn Robstad Verge - økonomi - overføringer - Avskjermet Behandling av skattesøknad ikke behandlet ennå p.g.a. sykdom - overføres til skatteetaten p.g.a. omorganisering fra Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Bjørn Hübert Senum Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppgjør av bo nr. - Avskjermet Oppgjør av bo nr. - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Iveland Overformynderiet - Bjørn Robstad Underholdningsbidrag - - Avskjermet Underholdningsbidrag - minner om saken - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad NAV forvaltning Arendal Underholdningsbidrag - - Avskjermet Underholdningsbidrag - tilgodehavende settes på konto - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato:

3 Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - PETALA Gnr. 6, Bnr. 11 (fra 201/16) og - Kartforretning / deling av grunneiendom Snekkerplassen. Søker: Hunsfos Fabrikker AS Retur av tinglyst dokument. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / PETALA Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / PETALA 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Klokkerstua barnehage Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Tilsyn etter lov om barnehager Svar på tilbakemelding etter varslet stedlig tilsyn i Klokkerstua barnehage. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Skatteoppkreveren i Vennesla Overformynderiet - Bjørn Robstad Restskatt for klienter - Avskjermet Behandling av skattesøknad ikke utført p.g.a. sykemelding. Søknaden overføres til skatteetaten p.g.a. omorganisering fra Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Referat fra samarbeidsmøte - innkalling til nytt møte 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Namsfogden i Kristiansand Økonomiseksjonen - Tom Ragnar Thomassen Sak til forliksrådet - for meget utbetalt lønn - Avskjermet Underretning til trekkpliktig om utleggstrekk i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen Saksbeh: Økonomiseksjonen / Tom Ragnar Thomassen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Søknad om hjelpeverge returneres - Avskjermet 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - økonomi vedr. klient - Avskjermet 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Nordea Bank Oppnevning av hjelpeverge - økonomi vedr. klient - Avskjermet Overføring fra konto til klient - Avskjermet

4 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 25 Avskjermet Enhet for habilitering - DANGUN St.nr. 60/08 - Ansettelse av miljøterapeuter og miljøarbeider ved enhet for habilitering. St.nr. 60/08 - Søknad på stilling som miljøarbeider ved enhet for habilitering. Saksansv: Enhet for habilitering / DANGUN Saksbeh: Enhet for habilitering / DANGUN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Gnr. 4, bnr Tinglysning av skjøte. Retur av dokumenter - Kan ikke tinglyses grunnet mangler. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Grimstad Kommune v / Kultur- og oppvekstsektoren Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Refusjonsgaranti for gjesteelever skoleåret (Utgifter) Garantisum for skoleåret 08/09. Gjesteelev - Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus HF Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Etablering av undervisningshjemmetjenester i alle fylker. Etablering av undervisningshjemmetjenester i alle fylker. (Evt. søkn. om tilskudd.) Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Direktoratet for forvaltning og IKT Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Distribusjon av informasjon Standarder for publisering på offentlige nettsider 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Invitasjon til samtale 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Maskin- Entrepenørenes forbund Vennesla Kommune - ORDFOR Oppfordring fra MEF om fremskyvning av kommunale anleggsprosjekter.

5 Oppfordring fra MEF grunnet finanskrisen - Fremskyvning av kommunale veger og anleggsprosjekter. Saksansv: Vennesla Kommune / ORDFOR Saksbeh: Vennesla Kommune / ORDFOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Kristine Heggland Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Søker: Kristine Heggland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 09/ I Dok.dato: Jour.dato: NAV Hjelpemiddelsentral Vest Agder Vennesla Kommune - SKISVE Samarbeidsavtale mellom NAV hjelpemiddelsentral Vest- Agder og kommune. Samarbeidsavtale mellom NAV hjelpemiddelsentral Vest- Agder og kommune. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Statens Pensjonskasse Organisasjonsseksjonen - LOVRAN Innvilgelse av forhøyet uførepensjon. - Avskjermet Innvilgelse av forhøyet uførepensjon. - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / LOVRAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / LOVRAN

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02885-11 U Dok.dato: 15092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27052009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00812-2 I Dok.dato: 29042009 Jour.dato: Samkom

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 12052009-12052009

Periode: 12052009-12052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01929-8 I Dok.dato: 02042009 Jour.dato: Avskjermet Vennesla skole

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 24112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 26112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03514-2 U Dok.dato: 16112009 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-50 U Dok.dato: 12052009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02187-8 U Dok.dato: 07092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 02012009-02012009

Periode: 02012009-02012009 DMS2002 - Vennesla Kommune 09012009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00373-21 I Dok.dato: 10122008 Jour.dato: Diverse avsendere v/kontaktmann

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer