Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 28042009-28042009"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Spesialundervisning - Avskjermet Søknad om spesialundervisning iflg. 5-1 i Opplæringsloven Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla skole - GRISIG Avskjermet

2 Elevmappe - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 07/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - SAGODB Arbeid med bebyggelsesplan for området B1 på Lomtjønn vest. VS: Lomtjønn B1 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Sweco Norge AS Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Gnr. 32, Bnr Homme. Søknad om omdisponering av et område på dekar fra L.N.F til boligformål. Søker: Arne Jonny Hægeland. Gnr. 32, Bnr Homme. Ber om at kommunen gjør de nødvendige tiltak slik at vegvesenet bygger gang- og sykkelsti i sammenheng og i samsvar med etablert plan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Olav Hodne Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 92, bnr. 4, Hægeland. Søknad om deling av eiendom. Søker: Olav Hodne. Gnr. 92, bnr. 4, Hægeland. Klage på målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: PP-tjenesten, Vennesla Elevmappe - Avskjermet Oversender søknad om PC 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Samferdselsdepartement Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Nasjonal transportplan Nasjonal transportplan NOU 2009:3 På sikker veg - høring. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 08/ U Dok.dato: Jour.dato:

3 Tilg. kode: U Par.: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Agderbygg AS Gnr. 6, bnr Felt 1 - Søknad om rammetillatelse Bygg B - Hellåslia. Tiltakshaver: Agderbygg. Gnr. 6, bnr Søknad om endring av tillatelse - Hellåslia felt B1, bygg A - Seksjon 8. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Olaf Sørli Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Søknad fra Rally Sørland om vegstegning av kommunal vei i forbindelse med testkjøring. Søknad om bruk av Steinslandsvegen i Vennesla kommmune til testveg Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Hægelands menighetsråd v/wenche G. Hægeland Økonomiseksjonen - NILOLA Tore H.Hagelands legat/ legatmidler Søknad om midler fra Tore Hagelands legat til utstyr til kirkerommet m.m. Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / NILOLA 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Organisasjonsseksjonen - JORKAT Inkluderende arbeidsliv IA-avtaler, oppfølging og tilrettelegging - Avskjermet Innvilgelse av uførepensjon. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 7, bnr. 4, 107, 108, reguleringsplan - Grovane Eiendom Grovane Eiendom - reguleringsplan for gnr. 7, bnr. 4, 107, 108, 109. Offentlig ettersyn. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet

4 Søkn. om oppl. for min.spr. elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Vegvesen Region Sør Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Skiltplan Helsehuset Skiltplan Helsehuset. Det settes opp skilt som vist i plan datert Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING

5 Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder Fylkeskommune Plan og miljøavdelingen Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 13, bnr. 11. Reguleringsplan for Honnemyr - Igangsettelse av planarbeid. Gnr. 13, bnr. 11. Reguleringsplan for Honnemyr - melding om oppstart med reguleringsplan - kopi av brev sendt til Ingeniør Wiberg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 08/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Gnr. 10, bnr. 15, Veråsvegen 114. Rammetillatelse for påbygg/tilbygg - ny bruksenhet. Tiltakshaver: Terje Skeie. Gnr. 10/15 - Søknad om bygging over hovedvannledning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-PERS1 Personalmappe - Avskjermet Ang. fødselspermisjon 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Vegvesen Region Sør Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 21, bnr. 5 - Gårdsbruk Drivenes. Søknad om leilighet i driftsbygg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og utvidet bruk av avkjørsel. Gnr. 21, bnr. 5 - Gårdsbruk Drivenes. Kopi av brev sendt til Tor Søren Drivenes med melding om dispensasjon fra byggegrense mot veg for påbygg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Agder Politidistrikt Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Tilkallingsvikarer undervisning - Lærervikarer/assistenter - skolene - Avskjermet Politiattest Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

6 Vest-Agder Fylkeskommune - Næring og energiseksjonen Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Søknad om støtte til fiber/bredbånd - Skarpengland Tilskudd - tilskudd til fiber/bredbånd - Skarpengland Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 KLP forsikring Enhet for byggforvaltning - JORJAN Vedr. Brannskade Samkom skole Erstatning i forb. med brannskade Samkom skole Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-PERS1 NAV Vennesla Personalmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd til tilrettelegging 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-PERS1 NAV Vennesla Personalmappe - Avskjermet Sender refusjonskrav ifbm innvilget tilretteleggingstilskudd 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Silje Langevold Barne- og ungdomsarbeider/assistent Vennesla kommune - st. ref Tilbud om stilling som barne- og ungdomsarbeider Vennesla kommune Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - CASMAR Eling Langseth Barne- og ungdomsarbeider/assistent Vennesla kommune - st. ref Tilbud om stilling som barnehageassistent i Vennesla kommune Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Inger-Lill Odderstøl Ledige undervisningsstillinger fra Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Rolf Sunde Ledige undervisningsstillinger fra Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA

7 Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Anne Gro Langeland Ledige undervisningsstillinger fra Vennesla kommune - st. ref Tilsettingsbrev. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - HAGREI Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal. Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - Eksp RH Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - AAREIR Produksjonstilskudd pr samlemappe. Melding om utført manuell utbetaling av produksjonstilskudd pr til foretak - i henhold til vedtak fra landbruksforvaltningen i Vennesla kommune. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens Vegvesen Region Sør Enhet for plan og utbygging - AANARI Gnr. 100, bnr Søknad om deling av grunneiendom på Røyknes. Søker: Jan H. Vigsnes. Gnr. 100, bnr Kopi av bev sendt til Røyknes bedehus ved. avkjørselstillatele fra Fv 57 som godkjennes. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Agder Motor Last & Buss Kjøp av ny lastebil til teknisk forvaltning. Anbud lastebil Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Norsk Scania AS Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Kjøp av ny lastebil til teknisk forvaltning. Kjøp av ny lastebil til teknisk forvaltning - Undertegnet avtaledokument mellom Vennesla kommune og Norsk Scania AS vedlagt diverse dokumenter. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-PERS1 Morten Mykland Personalmappe - Avskjermet Melding om innvilget permisjon 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

8 Avskjermet Seksjon for samfunnsutvikling - HOGTOV Kulturprisen Samlemappe. Kulturprisen forslag. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Marit Kvarstein Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Søknad om stipend Samlemappe. Søknad om stipend vårsemesteret Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Kokk med fagbrev - vikariat i 40 % stilling Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Kokk med fagbrev - Venneslaheimen Omsorgssenter - vikariat - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Kokk med fagbrev - vikariat i 40 % stilling Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Kokk med fagbrev - Venneslaheimen Omsorgssenter - vikariat Vennesla kommune - st. ref Avskjermet Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Jan Erik Mjaavatn Gnr. 23, bnr. 487, Sønningsvegen 6. Melding om tiltak for oppføring av påbygg samt endring av fasade. Tiltakshaver: Jan-Erik Mjaavatn. Gnr. 23, bnr. 487, Sønningsvegen 6 - Melding om tiltak for oppføring av påbygg samt endring av fasade. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Pedagogisk leder, vikariat ved Klokkerstua barnehage Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Pedagogisk leder, vikariat ved Klokkerstua barnehage - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Avskjermet Pedagogisk leder, vikariat ved Klokkerstua barnehage Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Pedagogisk leder, vikariat ved Klokkerstua barnehage Vennesla kommune - st. ref Avskjermet

9 kommune - st. ref Avskjermet Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommervikarer - Felles stillingsutlysning i Knutepunkt Sørlandet Vennesla kommune - st. ref Avskjermet Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Oddbjørn Aardalen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad om støtte til fagtur Vennesla/Øvrebø skogeierlag. Søknad om lokale rentemidler til delvis støtte til fagtur. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens Vegvesen Region Sør Enhet for plan og utbygging Gnr. 29, bnr. 11, Vehus - Søknad om tillatelse til tiltak for veianlegg. Tiltakshaver: Statens Vegvesen Region sør. Gnr. 29, bnr. 11, Vehus. Søknad om tillatelse til tiltak for veianlegg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune Enhet for plan og utbygging Gnr. 23, bnr. 26, Moseidmoen. Søknad om grensejustering. SØker: Vennesla kommune byggforvaltning. Gnr. 23, bnr. 26, Moseidmoen. Søknad om grensejustering. Kjøper Bygg 4. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VES-SAK1 Enh. for barn og familie Skolehelsetjenesten Ber om styrket skolehelsetjeneste 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev

10 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vef Entrepenør AS Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 6, bnr. 1078, Skolevegen 16. Nabovarsel i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg. Tiltakshaver: Vegard Nilsen. Gnr. 6, bnr Skolevegen 16. Nabovarsel i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vef Entrepenør AS Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 6, bnr. 1078, Skolevegen 16. Nabovarsel i forbindelse med oppføring av nytt boligbygg. Tiltakshaver: Vegard Nilsen. Gnr. 6, bnr. 1078, Skolevegen Søknad om tiltak. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om opplæring for minoritetsspråklig elev 09/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1, Flv. 13 Overformynderiet - Bjørn Robstad Hjelpeverge - Avskjermet Oppsigelse av verv som hjelpeverge - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-KLIE1, Flv. 13 Vital Forsikring ASA Overformynderiet - Bjørn Robstad Avslutning av avtale - Avskjermet Avslutning av avtale gjennomført oppgjør - Avskjermet Saksansv: Overformynderiet / Bjørn Robstad Saksbeh: Overformynderiet / Bjørn Robstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

11 Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søkn. om oppl. for min.spr. elev 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 DnB NOR Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Gnr. 2, bnr. 200, Vennesla. Begjæring om seksjonering. Søker: DnB NOR Eiendom AS. Gnr. 2, bnr. 200, Vennesla. Begjæring om seksjonering. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Søknad om opplæring for minoritetsspråklig elev 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe - Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om oppl. for min.spr. elev 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Egerdahl og Nordbø AS Enhet for plan og utbygging Gnr. 6, bnr. 382, 389, Sentrumsvegen. Nabovarsel for endring av fasade. Tiltakshaver: Auraparken Borettslag. Gnr. 6, bnr. 382, 389, Sentrumsvegen. Nabovarsel for endring av fasade. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Vegvesen Region Sør Enhet for plan og utbygging Gnr. 216, bnr. 2, ved Kravlen bru. Nymåling av grenser. Gnr. 216, bnr. 2, ved Kravlen bru. Nymåling av grenser. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Lindesnes kommune Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Refusjonskrav for fosterhjemsplasserte elever 2009/2010. Søknad om garanti for refusjon for spesialundervisning til - Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Trond Steinar Løvdahl Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 61, bnr. 1, Tjomsås. Melding om tiltak for driftsbygning i landbruket. Tiltakshaver: Trond Steinar Løvdal. Gnr. 61, bnr. 1, Tjomsås. Melding om tiltak for driftsbygning i landbruket. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

12 Steffen Omdal Enhet for plan og utbygging - Eivind Mauland Gnr. 31, bnr Slettebrotan 54 A. - Melding om tiltak. - Bygging av garasje. Tiltakshaver: Steffen Omdal. Gnr. 31, bnr Slettebrotan 54 A. - Melding om tiltak. - Bygging av garasje. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Oddbjørn Bjørnarå Enhet for plan og utbygging - Eivind Mauland Gnr. 19, bnr Kvernvollen - Melding om tiltak - Garasje. Tiltakshaver: Oddbjørn Bjørnarå. Gnr. 19, bnr Kvernvollen - Melding om tiltak - Garasje. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012

Offentlig journal Periode: 20-11-2012-20-11-2012 Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode: 0-11-01-0-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 3.11.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer