Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 24102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Avskjermet Bostøtte 2007 Bostøtte - inntektsgrunnlag. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AANARI Tore Treldal Reguleringsplan/grensejustering - industriområde - gnr. 23, bnr Oversendelse av målebrev Gnr. 23 Bnr. 574 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Nancy Maria Castle Samkom skole - Per Erik Malterudbakken FAU Skriv fra møte kl FAU/ klassekontakter. Skriv fra årsmøte / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Mette og Steinar Rasmussen Gnr. 6, bnr. 609, Vennesla. Søknad om deling av eiendom. Søker: Steinar Rasmussen. GNR. 6, BNR OVERSENDELSE AV TINGLYST MÅLEBREV Saksansv: Enhet for plan og utbygging / SAGODB Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Enhet for plan og utbygging - ROYKAR Planarb eid / reguleringsplan Hornkilen - Kilefjorden Hyttepark. Ang. offentlig ettersyn av reuleringsplan for gnr. 92 bnr. 1. Kilefjorden hyttepark, Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / ROYKAR 07/ N Dok.dato: Jour.dato: 07/ Avskjermet Enhet for barn og familie Innkalling til tverrfaglig møte vedrørende - Avskjermet

2 N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig vurdering/ Tilrådning om spes.ped tiltak - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig vurdering/ tilrådning om spes.ped. tiltak - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig vurdering/ tilrådning om spesialundervisning - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig vurdering/ tilrådning om spes.ped. tiltak - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - GREKJE Melkeprodusentene i Vennesla kommune Søknad om støtte ved kjøp av melkekvoter Tilskudd til kjøp av melkekvoter Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / GREKJE 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Agderbygg AS Gnr. 6, bnr Søknad om rammetillatelse for prosjekt i Brandekleiv 10 - bygging av bolig. Tiltakshaver: Marianne og Christian Loland. Gnr. 6, bnr Prosjekt Brandekleiv 10 - Søknad om igangsettingstillatelse. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Enhet for park og idrett - ORFJOR Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - DANGUN Gnr. 32, Bnr. 5 - Homme, Øvrebø. Søknad om omregulering til boligformål. Søkere: Tone og Reidar Wehus. Ang. søknad fra Tone og Reidar Wehus om endring av kommuneplanens arealdel fra LNFområde til boligområde. 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Enhet for park og idrett - ORFJOR

3 Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - DANGUN Gnr. 32, Bnr Homme. Søknad om omdisponering av et område på dekar fra L.N.F til boligformål. Søker: Arne Jonny Hægeland. Ang. søknad fra Arne Jonny Hægeland om endring av kommuneplanens arealdel fra LNFområde til boligområde. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune - Signe Vigebo Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Budsjettrapport. Strøm og skyss. Når det gjelder strøm så reduserer jeg denne ned slik at budskjettramma overholdes. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune - Signe Vigebo Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Budsjettrapport. Skoleskyss Utgiftene til skoleskyss blir overført til tjenesteseksjonen. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Seksjon for samfunnsutvikling - NILLEI Pålegg om installering av vannmåler Pålegg om installering av vannmåler Søker om utsettelse på betaling. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NILLEI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Tønnesland Byggmarked AS Gnr. 31, bnr Slettebrotan - Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Roald Ilebekk Gnr. 31, Bnr. 77. Oversendelse av tinglyst målebrev Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Gnr. 44, bnr. 6 - Greibesland - Deling av grunneiendom Ang. søknad om fradeling av parsell fra gnr. 44 bnr. 6 på Greibesland i Øvrebø - dispensasjon til boligformål. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Sissel Nærmiljøtilskudd Søknad om midler til idrettsmessige formål. Angående tildelt elevstipend. 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

4 Arkivdel: VUS-ELEV1 Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - GUNKJE Spesialundervisning - Avskjermet Sakkyndig vurdering/tilrådning om spesialpedagogiske tiltak for skoleåret 2007/2008 Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GUNKJE 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Seksjon for kommunale tjenester - FORHARA John Sandell Oppsigelse av stilling. Oppsigelse av stilling. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - BRERUT Ove Ødegård Søknad om felles renovasjon Samlemappe. Søknad om felles renovasjon Søkere: Ove Ødegård og Eva Sakariassen, Per Gyntsveg 17. Saksansv: Servicetorget / BRERUT Saksbeh: Servicetorget / BRERUT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - JOHWEN 17. mai komitèen i Øvrebø. 17. mai komitèen Øvrebø mai komitèen Øvrebø melding om valg - innkalling til møte. Saksansv: Servicetorget / JOHWEN Saksbeh: Servicetorget / JOHWEN 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - JOHWEN 17. komitèen i Hægeland 17. mai komitèen for Hægeland melding om valg + innkalling til møte. 17. mai komitèen for Hægeland melding om valg + innkalling til møte. Saksansv: Servicetorget / JOHWEN Saksbeh: Servicetorget / JOHWEN 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens vegvesen Region sør Seksjon for samfunnsutvikling - NOROLA Rv 454 Drivenesheia i Vennesla kommune - Parkeringsforhold. Rv 454 Drivenesheia i Vennesla kommune - Parkeringsforhold. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / NOROLA 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: KVA-ELEV1 Enhet for Barn og Familie Kvarstein skole - TELEIV Timeavtale WISC test - Avskjermet Timeavtale WISC test - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / TELEIV Saksbeh: Kvarstein skole / TELEIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: KVA-ELEV1 Avskjermet Kvarstein skole - TELEIV 07/ Timeavtale WISC test - Avskjermet Innkalling tilbakemeldingssamtale WISC test - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / TELEIV Saksbeh: Kvarstein skole / TELEIV

5 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla musikkorps/skolekorps - repr. Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Søknad om elevpermisjon. Søknad om elev-permisjon 16.november 2007, for Trygve Landås 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Martin Snemyr Gnr. 85, bnr. 6, Hægeland. Søknad om deling av eiendom. Søker: Martin Snemyr Gnr.85, Bnr.33. Oversendelse av tinglyst målebrev. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Rapport - Avskjermet Rapport - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: KVA-SAK1 Kvarstein skole - TELEIV Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Utvidet søkerliste på stilling som barne/ungdomsarbeider Utvidet søkerliste på stilling som barne/ungdomsarbeider Saksansv: Kvarstein skole / TELEIV Saksbeh: Kvarstein skole / TELEIV 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Stiftelsen Vigeland Hovedgård Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Stiftelsen Vigeland Hovedgård - lån / garanti Søknad om garanti for lån - Stiftelsen Vigeland Hovedgård Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Henvisning til PPT - Avskjermet Henvisning til PPT - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig Vurdering - Avskjermet 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig vurdering - Avskjermet 07/

6 N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Enhet for barn og familie Sakkyndig vurdering - Avskjermet 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Astrid Reiersen Enhet for plan og utbygging Gnr. 80, bnr Høversland - Enkle tiltak/bruksendring - fritidsbolig. Tiltakshaver: Astrid Caroline Reiersen Gnr. 80, bnr Høversland - Enkle tiltak/bruksendring - fritidsbolig. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Per Dag Solberg Enhet for plan og utbygging Gnr. 58, bnr. 65/66 - Skuland - Bygging av garasje. Tiltakshaver: Per Dag Solberg. Gnr. 58, bnr. 65/66 - Skuland - Bygging av garasje. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kristin Beurling Saksbeh: Enhet for plan og utbygging

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-10-2013-15-10-2013

Offentlig journal Periode: 15-10-2013-15-10-2013 Offentlig journal Periode: 15-10-2013-15-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv FlÕ kommune Alle Nei Nei 12/00024-178 I Dok.dato: 15.10.2013 Jour.dato: 15.10.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012

Offentlig journal Periode: 23-04-2012-23-04-2012 Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode: 3-04-01-3-04-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 5.04.01 Offentlig journal Periode:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013

Offentlig journal Periode: 26-07-2013-26-07-2013 Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal Periode: 26-07-201-26-07-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 0.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007

Offentlig journal. Oppsigelse. ***** ***** - Personalsak 2007/335-2 1164/2007 RDL/EAM 17.04.2007 04.04.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.4.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.04.2007 Oppsigelse ***** ***** - ersonalsak 2007/335-2 1164/2007 04.04.2007 Mottaker Erling Holmen Referat fra møte

Detaljer