Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Foresatte FAU, Samkom - Skriv fra styremøter Velkommen til vårfest på Samkom skole / I Dok.dato: Jour.dato: 0 Ole Wilhelmsen Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Aktivitetsdagen. Aktivitetsdagen / I Dok.dato: Jour.dato: Ole Wilhelmsen Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Aktivitetsdagen. Aktivitetsdagen. Takk for i går. Det ble et vellykket arrangement. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Avskjermet Spesialundervisning for - Avskjermet Individuell plan i perioden for - Avskjermet 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Samkom skole Utdanningsforbundet. Referat fra klubbmøte på Samkom skole 12. mai / I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand kommune, Legevakten Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Vennesla og Iveland legevakt - Diverse Syning av avdøde utenom ordinær arbeidstid Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Samkom skole - Per Erik Malterudbakken

2 Streikerett. Konfliktberedskapsplan ved streik i Vennesla kommune / I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand kommune Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Internett. Ekstranettet er på lufta. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 19, bnr. 1, Grovane. Søknad om fradeling av tomter. Søker: Arne Magne Robstad. Gnr. 19, bnr. 1, Grovane. Uttale til søknad om fradeling av tomter. Anbefaler at tomtene blir gjenstand for vurdering under revidering av kommuneplanen. / Leif Robert Sakariassen / Leif Robert Sakariassen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-SAK1 Røren skole Moseidmoen skole - SERTRY Flyttemeldinger Flyttemelding til Røren skole, 3300 Hokksund Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: MOS-SAK1 Hunsfoss skole Moseidmoen skole - SERTRY Flyttemeldinger Flyttemelding fra Hunsfoss skole Saksansv: Moseidmoen skole / SERTRY Saksbeh: Moseidmoen skole / SERTRY 09/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 Avskjermet Avskjermet Spesialundervisning for - Avskjermet Hvordan lærer jeg best? - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Betaling for opphold i skolefritidsordning. Melding om opphør av tjeneste. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Avskjermet Betaling for opphold i skolefritidsordning. Betaling for opphold i skolefritidsordning 2009/10. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-PERS1 NAV forvaltning Vest-Agder

3 Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Personalmappe - Avskjermet Tilsagn om tilskudd til utdanning Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Birte Mønsted Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Kretsordning. Angående fritt skolevalg Samkom /Vennesla skole. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 vtfril Servicetorget - HAGREI Begjæring om innsyn i kommunale dokumenter - offentlig journal Anmodning om innsyn i kommunale dokumenter fra offentlig journal. Eksp RH Saksansv: Servicetorget / HAGREI Saksbeh: Servicetorget / HAGREI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Susanne Lian Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Takker ja til tilbud om vikarstilling som lærer ved Skarpengland skole. Arbeidsavtale. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Nancy Riise Kvamsdal Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningstillinger fra 1. august st. ref Takker ja til tilbud som lærer ved Skarpengland skole. Arbeidsavtale. Saksansv: Vennesla Kommune / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Avskjermet PPT samleskjema. Oversikt over elever som har fått tildelt spesialundervisning skoleåret 2010/11. 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Avskjermet PPT samleskjema. Anbefalt pedagog 2010/11. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Cecilie Grande Tønnessen Enhet for barn og familie - HODANN Barnevernkurator i 100 % fast stilling - Enhet for barn og familie - Barneverntjenesten Vennesla kommune - st. ref Takker ja til tilbud om stilling som barnevernkurator vikariat 70% stilling. Arbeidsavtale. Saksansv: Enhet for barn og familie / HODANN Saksbeh: Enhet for barn og familie / HODANN

4 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Opplæringsring - Sør Organisasjonsseksjonen - JORKAT Forhold vedr. lærling - Avskjermet Avbrudd i læretiden for - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Securitas AS Servicetorget - STIHER Kontrollrapporter / skjenkekontroll alkoholbevillinger salg og skjenking. Samlemappe. Rapporter salgskontroll. 14 kontrollrapportskjema salgskontroll. Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Gnr. 4, bnr. 62, Åsvegen - Søknad om oppdeling i eierseksjoner. Hjemmelshavere: Christian Larsen - Harald Hodnemyr. Gnr. 4, bnr. 62, Åsvegen - Søknad om oppdeling i eierseksjoner. Retur av tinglyst dokument med dok.nr /2010. / Kjersti Simonstad / Kjersti Simonstad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Organisasjonsseksjonen - CASMAR Fagarbeider/Vaktmester ved enhet for byggforvaltning Vennesla kommune - st. ref Takker ja til tilbud om ansettelse som fagarbeider/vaktmester i Vennesla kommune. Arbeidsavtale. Saksansv: Vennesla Kommune / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Mobilt team. Veiledning Samkom skole 5. trinn 25. mai Tilbakemelding fra møte 20. april. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Fornyings- og Administrasjonsdepartement Økonomiseksjonen - VIGGER HØRING - NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser. HØRING - NOU 2010: 2 Håndhevelse av offentlige anskaffelser. Utsatt høringsfrist til 20. september Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Birkedal Maskin AS Servicetorget - STIHER Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Søker: Birkedal Maskin A/S. Innvielsesfest på nybygg på Måneglytt. Saksansv: Servicetorget / STIHER

5 Saksbeh: Servicetorget / STIHER 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Kjellemo Bygg AS Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 5, bnr. 170, Lundevegen Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av nytt leilighetsbygg. Kjellemo Bygg AS Gnr. 5, bnr. 170/320, Lundevegen 20. Søknad om rammetillatelse for nytt leilighetsbygg i 2 etasjer med parkeringskjeller. Tiltakshaver: Kjellemo Bygg AS. / Leif Robert Sakariassen / Leif Robert Sakariassen 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Kristiansandsregionen brann og redning IKS Enhet for park og idrett - ORFJOR Øvrebøhallen og Venneslahallen - Tilsyn 2010 Kopi av dokument vedr. Øvrebøhallen og Venneslahallen - Forhåndsvarsel om pålegg etter tilsyn 2009 (sak 09/01395) Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellvik Hus Søgne AS Enhet for plan og utbygging Gnr. 23, bnr. 735, Hvitveisstien 12. Enkle tiltak for oppføring av frittliggende enebolig. Tiltakshaver: Rolf Inge Bye. Gnr. 23, bnr. 735, Hvitveisstien 12. Enkle tiltak for oppføring av frittliggende enebolig. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Johan Bodin Erdal Enhet for plan og utbygging Gnr. 1, bnr. 73,84, Saga Terrasse 16. Melding om tiltak for oppføring av veranda m/carport under. Tiltakshaver: Merethe Strømmen og Johan Bodin Erdal. Gnr. 1, bnr. 73,84, Saga Terrasse 16. Melding om tiltak for oppføring av veranda m/carport under. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Terje Wikstøl Enhet for plan og utbygging Gnr. 93, bnr. 164, Kile. Enkle tilak for oppføring av garasje, redskapsbu, kaldtlager. Tiltakshaver: Terje Wikstøl. Gnr. 93, bnr. 164, Kile. Enkle tilak for oppføring av garasje, redskapsbu, kaldtlager. Tiltakshaver: Terje Wikstøl. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Høgskolen i Oslo Seksjon for kommunale tjenester - Aina Bjelland Tildeling av stipendmidler for minoritetsspråklige lærere. Tildeling av stipendmidler for minoritetsspråklige lærere. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / Aina Bjelland 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet

6 Enhet for barn og familie - FREJOH Vedr. barnehageplass for - Avskjermet Vedr. barnehageplass for - Avskjermet Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Birkenes Byggsenter AS Enhet for plan og utbygging Gnr. 6, bnr. 528, Tvidøblane 9. Rammetillatelse for frittliggende garasje og tilbygg til bolig og mur langs. Tiltakshaver: Johnny Hodnemyr. Gnr. 6, bnr. 528, Tvidøblane 9. Rammetillatelse for frittliggende garasje og tilbygg til bolig og mur langs. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Alt for kjeramikk Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Matriell og utstyr. Alt for kjeramikk, føler til kjeramikkovnen. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Jonny Berås Organisasjonsseksjonen - CASMAR Personalmappe for - Avskjermet Takker ja til tilbud om ansettelse som fagarbeider/vaktmester i Vennesla kommune. Arbeidsavtale. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / CASMAR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / CASMAR 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Sørlandet sykehus, Ortopedisk avdeling Vennesla Ungdomsskole - GODLEI Elevmappe - Avskjermet Legeerklæring i forbindelse med aktivitet og karaktersetting Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI Saksbeh: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Susanne Lian Vennesla Kommune - FORHARA Personalmappe for - Avskjermet Takker ja til tilbud om vikarstilling som lærer ved Skarpengland skole. Arbeidsavtale. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Nancy Riise Kvamsdal Vennesla Kommune - FORHARA Personalmappe for - Avskjermet Takker ja til tilbud som lærer ved Skarpengland skole. Arbeidsavtale. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / FORHARA Saksbeh: Vennesla Kommune / FORHARA 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Cecilie Grande Tønnessen Enhet for barn og familie - HODANN Personalmappe for - Avskjermet Takker ja til tilbud om stilling som barnevernkurator vikariat 70% stilling. Arbeidsavtale. Saksansv: Enhet for barn og familie / HODANN

7 Saksbeh: Enhet for barn og familie / HODANN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Enhet for barn og familie - HODANN Politiattester barnevern. Samlemappe, Politiattester barnevern. - Avskjermet Saksansv: Enhet for barn og familie / HODANN Saksbeh: Enhet for barn og familie / HODANN 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 Avskjermet Avskjermet Spesialundervisning for - Avskjermet Hvordan lærer jeg best? - Avskjermet 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 Avskjermet Avskjermet Spesialundervisning for - Avskjermet Hvordan lærer jeg best? - Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune eiendom Enhet for plan og utbygging Gnr. 2, bnr. 27, Vennesla kommune. Melding om tiltak for søppelbod ca. 25 m2. Tiltakshaver: Vennesla kommune, eiendom. Gnr. 2, bnr. 27, Vennesla kommune. Melding om tiltak for søppelbod ca. 25 m2. 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger Nattevakt i enhet for Arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Avskjermet Nattevakt i enhet for Arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Nattevakt i enhet for Arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Vennesla Kommune - NICHAN Nattevakt i enhet for Arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Nattevakt i enhet for Arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) - - Avskjermet Saksansv: Vennesla Kommune / NICHAN Saksbeh: Vennesla Kommune / NICHAN

8 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NORODD Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger Rådgiver/konsulentstilling i Servicetorget Vennesla kommune - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksansv: Vennesla Kommune / NORODD Saksbeh: Vennesla Kommune / NORODD 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - VATARN Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger VA-Ingeniør i Teknisk forvaltning Vennesla kommune - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksansv: Vennesla Kommune / VATARN Saksbeh: Vennesla Kommune / VATARN

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD

TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD Trones og sentrum bydelsutvalg Møte nr. 4/2007 TRONES OG SENTRUM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE ONSDAG 30. MAI 2007 KL. 18.30 PÅ VARATUN GÅRD SAKLISTE PROTOKOLL FRA MØTET 30. MAI 2007 Sak 25/07 Sak 26/07

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage

Søknad om offentlig tilskudd til etablering av nye plasser i Mariknotten barnehage VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 12.03.2013 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033 SAKSKART 15/13 13/00531 2 Søknad om offentlig

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013

Offentlig journal. Periode: 04062013-04062013. Helse Sor-Øst RHF 05062013 Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal Periode: 04062013-04062013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Ja Notater (N): Ja Helse Sor-Øst RHF 05062013 Offentlig journal

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08 IOI Utvalg for samfunn 16.03. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Ivar Ole Iversen Saksfremlegg Arkivsaksnr: 08/220 Arkiv: 11/76 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Utvalg for samfunn 09.12.2008 148/08

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune

Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Ifølge liste Deres ref. Vår ref. Dato 12/1821-2 14.01.2013 Klage over avvisningsvedtak - Gnr. 18, bnr. 282 Linnegrøvan 16- Søgne kommune Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest- Agder av 28.06.2012.

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering

Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/98-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 14.01.2015 Vedtekter for barnehagene i Hitra kommune - Revidering Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal Periode:20072007-20072007

Offentlig journal Periode:20072007-20072007 DocuLive rapport 20072007 Offentlig journal Periode:20072007-20072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00006-66 Dok.dato: 11072007

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer