Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 16092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Statens Vegvesen Region Sør Endring av reguleringsplan - veiløsninger i Skarpengland sentrum Endring av reguleringsplan - veiløsninger rv 454 i Skarpengland sentrum. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Eivind Mauland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / SAGODB 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 KLP Kommunal Landspensjonskasse - gjensidig forsikringsselskap Organisasjonsseksjonen - JORKAT Pensjon - Endringer. - Avskjermet Informasjon vedr. Pensjon. - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / JORKAT Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / JORKAT 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 6, bnr. 778 Vennesla kommune - gnr. 6, bnr Vennesla Boligstiftelse - grensejusteringer. Gnr. 6, Bnr Tinglysing av målebrev. 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Anleggsvirksomeht - Stein Vidar Eikhom Bygging av ny barnehage i Smååsane. - Kjøp av grunn - prosjekt. Gnr. 6, bnr Vedr. faktura fra Vef. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Eirik Ulstein Jan Ivar Rønning Silje Lunden Trygve Rønning Øyvind Rønning Gnr. 11, bnr. 1 - Rønninga - Grunnevann/Lyngodden. Søknad om deling av grunneiendom. - Reguleringsplan Gnr. 11, Bnr. 4, 5 og 6. Varsel om klageadgang. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Tilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket Liste for kontroll av søknader for tilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket i Vest-

2 Agder / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Lensmannen i Vennesla og Iveland Søknad om fartsdempende tiltak Samlemappe Fartsbegrensende tiltak i div boligområder i Vennesla Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Vennesla omsorgssenter v/ Unn Abrahamsen Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Avskjermet Oversikt over betalte regninger - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Torleif Robstad Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid - Søker: Torleif Robstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Terje Robstad Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Søker: Terje Robstad. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 23, bnr. 697, Smååsane, tomt 9 c. Rekvisisjon av kartforretning. Søker: Endre Moseid. Gnr. 23, Bnr Tinglysing av målebrev. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 23, bnr. 697, Smååsane, tomt 9 c. Rekvisisjon av kartforretning. Søker: Endre Moseid. Gnr. 23, Bnr Tinglysing av målebrev. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - SAEING Anne Maren Tjorteland Søknad om utslippstillatelser Samlemappe. Gnr 101 bnr 3,4,24 - Føreland østre - Utslippstillatelse Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / SAEING 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - STIHER

3 Politiet Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Uttalelse om søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - utvidelse av bevillingen til å gjelde annet lokale Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - STIHER Økonomiseksjonen - Thomm Ragnar Thomassen Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning. Bevillingsgebyr for innvilget søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Røyknes vann og bluesfestival Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Ole Kristian Løyning Gnr. 99, bnr. 98 (tidl. 99/73) - Grenseendring / fradeling på eiendom på Røyknes tilhørende Ole Kristian Løyning. Gnr. 99, Bnr. 67. Varsel om kartforretning. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Berit Dalane Hussein Dia Lars Inge Ilebekk Ragnar Dalane Statens vegvesen region sør v/ Sigmund Spikkeland Gnr. 29, bnr. 58, Øvrebø. Søknad om deling av grunneiendom. Søker: Ragnar Dalane. Gnr.29, Bnr.66. Varsel om klageadgang. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Gerd Dagmar Nilsen Jan Nilsen Gnr. 6, bnr Søknad om deling av grunneiendom på Storevold - Enkelte grenselinjer - justeringer. Søker: Torsten Haglund. Hjemmelshaver: Jan Nilsen. Gnr. 6, Bnr Oversendelse av tinglyst målebrev. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Pasient- og brukerombudet Seksjon for kommunale tjenester - ROBKRI Pasientombudets arbeidsområde. Pasientombudets arbeidsområde utvides til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester fra 1. september Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kristin Beurling Sigbjørn Løyning Gn.r 99, bnr Røyknes - Rekvisisjon av kartforretning. Gnr. 99, Bnr. 73. Varsel om kartforretning. Saksansv: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

4 IMDI Vennesla Kommune - SKISVE Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven - Registrering av personopplysninger. Registrering av personopplysninger om personer i kommunen som omfattes av introduksjonsloven. Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - Avskjermet Oppnevning av hjelpeverge - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Overformynderiet - Bjørn Robstad Oppnevning av hjelpeverge - Avskjermet Kopi av brev til Folkeregisteret - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Overformynderiet - Bjørn Robstad Postabanken, Kontavdelingen Sak overformynderiet - overføring av penger - Avskjermet Overføring av konto - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Vegvesen Region Sør Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Skiltplan Brandeheivegen - parkering forbudt Vedtak i Brandeheivegen - Parkeringsregulering. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Øyvind Rønning Søknad om kommunal brøyting av privat veg 2009/ Samlemappe. Gnr. 11 bnr. 4. Svar på søknad om kommunal brøyting av privat veg 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: OVER-SAK1, Flv. 13 Fylkesmannen i Vest-Agder - Samfunnsavdelingen Overformynderiet - Bjørn Robstad Regnskap for overformynderiet Vennesla overformynderi - desisjon av regnskapet for / U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Egil Knudsen Trafikksikkerhet - frisiktssone evt. fjerning/klipping av busker og trær Gnr. 23, bnr Henvendelse vedr. fjerning/klipping av busker og trær i krysset Parkvegen/Drivenesvegen.

5 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Hildegard Lundevold Trafikksikkerhet - frisiktssone evt. fjerning/klipping av busker og trær Gnr. 23, bnr Henvendelse vedr. fjerning/klipping av busker og trær i krysset Parkvegen/Drivenesvegen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl ledd Organisasjonsseksjonen - NICHAN Rita Johnannessen Venneslaheimen omsorgssenter - JOHKIR Reduksjon av stilling - Rita Johannessen. Reduksjon av stilling - søknad om permisjon fra del av stilling. Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Tilg. kode: _P Par.: Offl. 13 Organisasjonsseksjonen - NICHAN Anne Berit R. Benson Søknad om permisjon uten lønn - Anne Berit R. Benson. Svar på permisjonssøknad Saksansv: Organisasjonsseksjonen / NICHAN Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / NICHAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Magne Stedjan Enhet for plan og utbygging Gnr. 99, Bnr. 46, Røyknes. Søknad om drenering og pløying av jorde. Søker: Magne og Bjørg Stedjan. Gnr. 99, Bnr. 46, Røyknes. Søknad om drenering og pløying av jorde, samt fjerning av masser. Søker: Magne og Bjørg Stedjan. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sørlandskonsult AS Enhet for plan og utbygging Støleheia avfallsplass - Ny snuplass ved fylkesveg. Ny snuplass ved fylkesveg - RKR / Støleheia avfallsplass. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Universitetet i Agder Vennesla Kommune Samarbeid om tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge - UIA / Universitetet i Agder. Samarbeid om tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge - UIA / Universitetet i Agder. Saksansv: Vennesla Kommune Saksbeh: Vennesla Kommune 09/ N Dok.dato: Jour.dato: Servicetorget - STIHER Økonomiseksjonen - Thomm Ragnar Thomassen Kunnskapsprøve etter alkoholloven / serveringloven Fakturering av Kunnskapsprøve etter alkoholloven Saksansv: Servicetorget / STIHER Saksbeh: Servicetorget / STIHER 09/ I Dok.dato: Jour.dato:

6 Nina Støylehommen og Atle Hægeland Enhet for byggforvaltning - NESALF Søknad om kjøp av kommunalt areal - Tilleggsareal til gnr. 6, bnr Søker: Nina Støylehommen og Atle Hægeland. Søknad om kjøp av kommunalt areal - Tilleggsareal til gnr. 6, bnr Saksansv: Enhet for byggforvaltning / NESALF Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / NESALF 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder Fylkeskommune Enhet for teknisk forvaltning Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene Høring. Strategiplan for trafikksikkerhet i Agderfylkene Høring. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Ester Hansen Enhet for teknisk forvaltning Søknad om belysning / oppsetting av lysstolpe i Venneslavegen, Samkom. Søknad om belysning / oppsetting av lysstolpe i Venneslavegen, Samkom. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Seksjon for kommunale tjenester - HANJOR Informasjon vedr. skoleskyss. Informasjon vedr. skoleskyss. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / HANJOR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Seksjon for kommunale tjenester Forslag til forskrift om utvidelse av personellmessig virkeområdet for helsemessig og sosialt beredskap - Høring. Høring - Forslag til forskrift som vil utvide det personellmessige virkeområdet for lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosialt beredskap. Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige kultur- og kirkedepartement Seksjon for samfunnsutvikling - HOGTOV Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet. Høring - Gjennomgang av Rikskonsertenes virksomhet. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Petter Nygård Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Gnr. 103, Bnr. 1, Bjørndalen. Rekvisisjon / Søknad om deiling av grunneiendom. Søker: Petter Nygård. Gnr. 103, Bnr. 1, Bjørndalen. Rekvisisjon / Søknad om deiling av grunneiendom. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Klokkerstua barnehage - Karin Lilletun Langeland Oppsigelse av barnehageplass - klage på faktura.

7 Oppsigelse av barnehageplass fra / I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Avskjermet Klokkerstua barnehage - Karin Lilletun Langeland Oppsigelse av barnehageplass - klage på faktura. Klage på faktura for oppsagt barnehageplass. 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Kommunale tjenester - Barnehageadmininstrasjonen Klokkerstua barnehage - Karin Lilletun Langeland Oppsigelse av barnehageplass - klage på faktura. Orientering om behandling av klage på faktura i forbindelse med oppsigelse av barnehageplass. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Klokkerstua barnehage - Karin Lilletun Langeland Avskjermet Oppsigelse av barnehageplass - klage på faktura. Svar på klage - Avskjermet 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Sivilarkitekt MNAL Thomas Jâger Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 6, Bnr. 1882, Nesvegen 35, Tomt 2. Søknad om tillatelse til enkle tiltak - Grunnarbeider, forstøtningsmur og stikkledninger. Tiltakshaver: Frank Johannessen. Gnr. 6, Bnr. 1882, Nesvegen 35, Tomt 2. Søknad om tillatelse til enkle tiltak - Grunnarbeider, forstøtningsmur og stikkledninger. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02187-8 U Dok.dato: 07092009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 11032008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 12032008 07/00470-236 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Rakel Reiersdal

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer