Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 11092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Tom Magnussen G.nr.6, bnr Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av enebolig i Heptekjerr. Tiltakshaver: Magnussen byggfirma. G.nr.6, bnr Søknad om bruksendring. Tiltakshaver: Magnussen byggfirma. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AANARI Statens kartverk Tinglysingen Gnr. 2, bnr. 129, Venneslavegen 195. Søknad om grensejustering. Søker: Sigrid Nesland. Tinglysing av målebrev over gnr 2,bnr 296 i Vennesla. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AANARI Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AANARI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 56, bnr HOG eiendom. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 6, bnr Frank Johannessen. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 6, bnr Ola Nesland. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen

2 Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 6, bnr Wainy Salvesen. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 93, bnr. 9 - Tor Moripen. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens kartverk Tinglysingen Tinglyst egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr. 93, bnr. 9 - Inger Marie Moripen. 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Tilskudd til opplæring 2008-fremmedspråklige Søknad om statstilskuddd-elever på gammel ordning 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Tilskudd til opplæring 2008-fremmedspråklige Søknad om rresultattilskudd 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Tilskudd til opplæring 2008-fremmedspråklige Tilsagn om resultattilskudd 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanningskontoret Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Tilskudd til opplæring 2008-fremmedspråklige Tilskudd til opplæring-nir deltakere 2009-år 1-2 kvartal 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Iveland kommune Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Avtaler-læremidler Avtale mellom Iveland og Vennesla om voksenopplæring

3 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Avtaler-læremidler Samarbeidskontrakt med NAFO 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Fag og kultur Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Avtaler-læremidler Lisensavtale-Godt Sagt 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Vennesla Kommune Beskrivelse av arbeidsoppgaver Tiltakskort-redusert bemanning ved influensa 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Kvadraturen Skolesenter Vennesla Voksenopplæring - STOJAN Beskrivelse av arbeidsoppgaver Registrerte sensoroppdrag 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Norsk Byggservice AS Gnr. 6, bnr Ludeflaten 36 - Søknad ett trinn - Bruksendring fra bolig til privat barnehageformål - Harestua barnehage. Tiltakshaver: Mary Anne Askedal. Gnr.6, bnr Harestua barnehage - Anmodning om Ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 08/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Fylkesmannen i Vest-Agder Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 91, bnr. 1 - Lavås, Hægeland - Søknad om oppsetting av driftshytte. Gnr. 91, bnr. 1 - Lauvås, Hægeland - Innspill til igangsatt reguleringsarbeid for fritidsboliger. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: SPISS Arkitektur & Plan AS Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Oppstart av arbeid med revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune. Innspill til kommuneplanrevisjonen - Boligutbygging på Kvarstein. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-PERS1, Flv. 13 Agder Politidistrikt Venneslaheimen omsorgssenter - ABRUNN Tilkallingsvikarer pleie, omsorg, helse - Avskjermet

4 Politiattest Avskjermet Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / ABRUNN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Torleif Robstad Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. Samlemappe for Søknad vedrørende utført skogkultur - eget arbeid. - Søker: Torleif Robstad 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Rogaland - Utdanningsavdelinga Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Statstilskudd til drift av barnehager 2009 samlemp. Statstilskudd til drift ved endring i antall barn i barnehagen Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - AAREIR Innovasjon Norge Søknad om bygdeutviklingsmidler - Gnr. 61, bnr. 1 - Anne Gry og Trond Steinar Løvdal. Ang. anmodning om 3. delutbetaling av lavrisikolån og tilskudd fra Trond Steinar Løvdal, Vennesla kommune. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / AAREIR Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl ledd Avskjermet Vennesla Kommune - SKISVE Tariffoppgjør/forhandlinger evt. streik Lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalens kap C - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Vennesla Kommune / SKISVE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Pasientombudets arbeidsområde. Utvidelse av pasientombudets mandat Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / ROBKRI Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige Miljøverndepartement Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Statens Vegvesen Region Sør Enhet for park og idrett - ORFJOR Parkeringsplass ved Tjåvann - søknad om avkjørselstillatelse fra RV 454. Rv Tillatelse avkjørsel til parkeringsplass for lysløype ved Tjåvann. Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Torleif Stallemo

5 Gnr. 41, bnr. 5, Stallemo - Melding om tiltak for reperasjon av driftsbygning - ny kledning. Tiltakshaver: Torleif Stallemo. Gnr. 41, bnr. 5, Stallemo - Melding om tiltak for reperasjon av driftsbygning - ny kledning. Tiltakshaver: Torleif Stallemo. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Leif Robert Sakariassen 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Fysioterapeut Susanne Schenk og fysioterapeut Pål AH Andresen Endringer innen fysioterapi - finansieringen / søknad om oppjustering av driftstilskudd. Angående søknad om oppjustering av driftstilskudd Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av tyveri - stjålet moped Politiets referanse: Underretning til klager - forholdet henlagt. Saksansv: Servicetorget / OMDHIL Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Agder Politidistrikt Servicetorget - OMDHIL Anmeldelse av ruteknusing / hærverk ved Vennesla ungdomsskole Bekreftelse på anmeldt forhold. Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / Yngvar Krogstad Saksbeh: Servicetorget / OMDHIL 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Vegvesen Region Sør Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 23, bnr Bruveien 5 - Melding om tiltak. Takoverbygg m/rekkverk for oppbevaring av handelkurver. Tiltkshaver: Anne Lise Olsen Gnr. 23, bnr Bruveien 5 - Dispensasjon for takoverbygg langs butikklokale. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vennesla Legesenter Seksjon for samfunnsutvikling - STOSTE Ny fastlegehjemmel Søknad om ny fastlegehjemmel i Vennesla kommune Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / STOSTE 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for kommunale tjenester - NORWEN Klokkerstua barnehage Foreldrebetaling Vedr. klage på faktura Saksansv: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN Saksbeh: Seksjon for kommunale tjenester / NORWEN 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Skarpengland skole Elevmappe - Avskjermet Flyttemelding Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV

6 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 0 Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Meike Fanslau Elevmappe - Avskjermet Bekreftelse på skolegang ved Venneslag ungdomsskole. Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1 Avskjermet Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Elevmappe - Avskjermet Legeerklæring for gym Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / GODLEI 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Inntakskontoret v/adrianna Gandola Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Inntakskontoret Avgangselever våren klasse Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VUS-SAK1 Vennesla Ungdomsskole - MONTOV Avskjermet Inntakskontoret Oversikt over avgangselever + klasselister Saksansv: Vennesla Ungdomsskole / MONTOV 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - DANGUN Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger Konsulent Enhet for arbeid aktivitet og fritid - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksansv: Vennesla Kommune / DANGUN Saksbeh: Vennesla Kommune / DANGUN 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Dag Øyvind Godtfredsen Enhet for plan og utbygging Gnr. 78, Bnr. 69, Eikeland. Melding om tiltak - Oppføring av garasje. Tiltakshaver: Dag Øyvind Godtfredsen. Gnr. 78, Bnr. 69, Eikeland. Melding om tiltak - Oppføring av garasje. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging 09/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1 Advokatfirma Wangensteen, Wigemyr & Co Organisasjonsseksjonen - STETOR Vedr. mulig yrkessykdom. - Avskjermet Vedr. mulig yrkessykdom - spørsmål om rettigheter og forsikring - Avskjermet Saksansv: Organisasjonsseksjonen / STETOR Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / STETOR

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 11122009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 22122009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00765-10 U Dok.dato: 09122009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 07092009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08092009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01423-40 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 23052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02389-5 I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 03072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 04072008 07/00341-16 U Dok.dato: 01072008 Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Eiendomsutvikling

Detaljer

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01966-39 I Dok.dato: 04112009 Jour.dato: ad@agderbygg.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 18102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 22102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00375-15 N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging -

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03082010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05082010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 09/00259-22 I Dok.dato: 30072010 Jour.dato: Politiet

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 10092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-85 U Dok.dato: 07092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer