Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 26012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 31012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Skolekontoret Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Skoleskyss. Rutiner for skoleskyss i Vennesla kommune. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Skolekontoret Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Skoleskyss. Adresseendring på elever. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Agder Kollektivtrafikk AS Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Skoleskyss. Skoleskyss - Ny kontaktinformasjon Nettbuss Sør. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Agder Kollektivtrafikk AS Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Skoleskyss. Tilbakemelding fra skolene angående skoleskyss m/ svar. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, bnr. 73, 104 og Reguleringsplan Vardehei. (Perla) Prima Bolig - Cowi. Vardevegen syd-reguleringsplan 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, bnr. 73, 104 og Reguleringsplan Vardehei. (Perla) Prima Bolig - Cowi. Vedrørende Vardehei 07/ I Dok.dato: Jour.dato:

2 Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, bnr. 73, 104 og Reguleringsplan Vardehei. (Perla) Prima Bolig - Cowi. Parkering, rampe, reguleringsplan revidert / I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 6, Bnr. 367, Wiig tomta - Fremtidige planer for eiendommene / reguleringsendring sentrum. Oversendelse av endret plan med tilhørende dokumenter. 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-ELEV1 PPT Vennesla v/turid Engen Samkom skole - Aud Marit Emanuelsen Spesialundervisning for - Følgebrev til DAt -Kon RAPPORT for - Saksansv: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen Saksbeh: Samkom skole / Aud Marit Emanuelsen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune Kommuneplankart til KST. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Revisjon av kommuneplanen for Vennesla kommune Korrigering av planområdet i Kiledalen i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: HUN-SAK1 Hunsfoss skole - Andreas Vennesland Elevpermisjoner - Hunsfoss skole /2009, 2009/2010, 2010/2011 Avslag på søknad om elevpermisjon - - Saksansv: Hunsfoss skole / Andreas Vennesland Saksbeh: Hunsfoss skole / Andreas Vennesland 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Olav Fjalestad Gnr. 12, bnr. 1, Verås. Søknad om deling av grunneiendom med kartforretning over parsell. Søker: Olav Fjalestad. Gnr. 12, bnr. 1, Verås. Søknad om deling av grunneiendom. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 6, bnr Bevervegen 38 - tomt nr. 9. Søknad om enkle tiltak for oppføring av enebolig. Tiltakshaver: Mirjam og Frode Forengen. Gnr. 6, bnr. 1893, Bevervegen 38. Anmodning om ferdigattest.

3 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - SAGODB Gnr. 5, bnr. 812, Vikeland næringsområde - detaljreguleringsplan. Detaljreguleringsplan for gnr. 5, bnr Vikeland næringsområde. Behov for utsatt uttalefrist 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VH-SAK1 Helsetilsynet i Vest-Agder Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - Mihaela Girovanu Klage over vedtak i hjemmesykepleien - Ønsker tilbakemelding på oppfølging av klagesak vedrørende - Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / Mihaela Girovanu Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / Mihaela Girovanu 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Knut Føreland Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Søknad fra Knut Føreland om tilskudd til spes. miljøtiltak i jordbruket - varsel om arbeidsfrist. Oversendelse av regnskap og dokumentasjon på arbeid og materialer brukt i forbindelse med restaurering av stav sag. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for helse og omsorg - ROPDAG Budsjett Støtte til Vest-Agder Krisesenter og senter mot seksuelle overgrep Agder - (SMSO). Informasjon om etablering av et helhetlig krisesentertilbud som tilfredsstiller kravene i lov om kommunale krisesentertilbud - krisesenterloven. Saksansv: NAV - Vennesla / Rolf Velle Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / ROPDAG 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla kommune Enhet for park og idrett - ORFJOR Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler Søknad om spillemidler til idrettsanlegg - ref.nr. NCB5UP - lysløype Moseidmoen Saksansv: Enhet for park og idrett / ORFJOR Saksbeh: Enhet for park og idrett / ORFJOR 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Joachim Nystøl Gnr. 4, bnr. 346, Snømyr i Vennesla. Begjæring om seksjonering av 4-mannsbolig/ oppdeling i eierseksjoner. Hjemmelshavere: Per Nystøl og Knut Sigurd Lian. Tinglyst seksjonering av gnr. 4, bnr Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe -

4 Midlertidig utmelding 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Økonomiseksjonen - VIGGER Søknad om praksisplass og hospiteringsplass i Vennesla kommune - - Søknad om praksisplass og hospiteringsplass i Vennesla kommune sommeren/høsten Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - Inger Cecilie Neset Anbud / rammeavtale - diverse rådgivningstjeneste for byggtekniske og kommunaltekniske arbeider og anlegg. Rammeavtale for bygg, plan- og oppmålingstjenester - redegjørelse for valg av leverandør. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / Inger Cecilie Neset Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / Inger Cecilie Neset 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Til beboere i Rundåsvegen og Rundåslia Snørydding og parkering ved eiendommer i Rundåslia / Rundåsvegen. Informasjon til beboere vedr. snørydding i Rundåsvegen/Rundåslia. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Søknad og CV - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Søknad og CV - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Svarbrev, søknad mottatt - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato:

5 Vennesla Kommune - NICHAN Søknad og CV - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Svarbrev, søknad mottatt - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Søknad og CV - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - NICHAN Svarbrev, søknad mottatt - Hvilende nattevakt - 86,63 % stilling i Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - -

6 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - FORHARA Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref / I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - HODANN Fagleder pedagogisk-psykologisk tjeneste Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Fagleder pedagogisk-psykologisk tjeneste - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / HODANN Saksbeh: Vennesla Kommune / HODANN 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - HODANN Fagleder pedagogisk-psykologisk tjeneste Vennesla kommune - st. ref

7 Svarbrev, søknad mottatt - Fagleder pedagogisk-psykologisk tjeneste Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / HODANN Saksbeh: Vennesla Kommune / HODANN 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Vest-Agder Dachshundklubb v. Torfinn Thomassen Søknad om støtte til utdanning av ettersøkshunder og førere. Foreløpig svar - Søknad om støtte til utdanning av ettersøkshunder og førere. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Ferievikarer sommeren Innen helse, pleie og omsorg, hjemmetjeneste, kjøkken o.a. Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer sommeren Innen helse, pleie og omsorg, hjemmetjeneste, kjøkken o.a. - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - CASLUMAR Ferievikarer sommeren Innen helse, pleie og omsorg, hjemmetjeneste, kjøkken o.a. Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer sommeren Innen helse, pleie og omsorg, hjemmetjeneste, kjøkken o.a. Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / CASLUMAR Saksbeh: Vennesla Kommune / CASLUMAR 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. () / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. () - -

8 Saksbeh: Vennesla Kommune / JORJAN 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. () / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. () / U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - JORJAN Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref. - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - Ragnhild Bendiksen Fastlege Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Fastlege - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / ENGHEI Saksbeh: Vennesla Kommune / Ragnhild Bendiksen 11/ U Dok.dato: Jour.dato:

9 Vennesla Kommune - Ragnhild Bendiksen Fastlege Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / ENGHEI Saksbeh: Vennesla Kommune / Ragnhild Bendiksen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - THOBES Barne- og ungdomsarbeider/assistent Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Barne- og ungdomsarbeider/assistent Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla Kommune / THOBES Saksbeh: Vennesla Kommune / THOBES 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Kommune - THOBES Barne- og ungdomsarbeider/assistent Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Barne- og ungdomsarbeider/assistent - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla Kommune / THOBES Saksbeh: Vennesla Kommune / THOBES 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-SAK1 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevrådsrepresentanter - v/skarpengland skole Elevråd- Skarpengland skole Innkalling til elevrådsmøte / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SAM-SAK1 Det Kongelige Barne- og Likestillingsdepartement Samkom skole - Per Erik Malterudbakken Barnevernloven - omsorgsovertagelse. Endring i barneloven mv. Flytting, delt bosted, vold og foreldres samtykke til helsehjelp. Saksansv: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken Saksbeh: Samkom skole / Per Erik Malterudbakken 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

10 Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe -

11 Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Innmelding til 1. trinn- høsten / I Dok.dato: Jour.dato: KLP Skadeforsikring AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN Skade på bil - tyveriskade. Kjennetegn: PP Skadedato KLPs ref: Skade på bil - tyveriskade. Kjennetegn: PP Skadedato KLPs ref: Saksansv: Enhet for byggforvaltning / JORJAN Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / JORJAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Ole Gunnar Bjerland Enhet for plan og utbygging - Kjersti Simonstad Gnr. 79, bnr. 13 og 55. Protokoll for oppretting av feil og mangler i digitalt eiendomskart. Gnr. 79, bnr. 13 og 55. Protokoll for oppretting av feil og mangler i digitalt eiendomskart. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Kjersti Simonstad 11/ I Dok.dato: Jour.dato: COWI Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 26, bnr. 16, Støleheia avfallsanlegg. Ett- trinns søknadsbehandling for oppføring av sorteringshall / omlastingsstasjon. Ansvarlig søker: COWI AS. Tiltakshaver: Avfall Sør AS. Gnr. 26, bnr. 16, Støleheia avfallsanlegg. Ett- trinns søknadsbehandling for oppføring av sorteringshall / omlastingsstasjon. Ansvarlig søker: COWI AS. Tiltakshaver: Avfall Sør AS. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 26, bnr. 16, Støleheia avfallsanlegg. Ett- trinns søknadsbehandling for oppføring av sorteringshall / omlastingsstasjon. Ansvarlig søker: COWI AS. Tiltakshaver: Avfall Sør AS. Gnr. 26, bnr. 16, Støleheia avfallsanlegg. Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Odd Egelandsaa Enhet for teknisk forvaltning - VATARN Gnr. 7, bnr. 1, Egelandsaa. Oppsigelse av leieavtale for kloakkpumpestasjon ved Eikelandsbekken. Gnr. 7, bnr. 1, Egelandsaa. Oppsigelse av leieavtale for kloakkpumpestasjon ved Eikelandsbekken. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / VATARN