Periode: DMS Vennesla Kommune Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):"

Transkript

1 DMS Vennesla Kommune Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/ N Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe Spesialundervisning for - Avskjermet Begrunnelse for søknad av M - timer skoleåret for - Avskjermet 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Avskjermet Politiattest - Avskjermet Innhenting av politiattest - renholder ved barnehage og skole. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Oddbjørn Håland Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 31, bnr Homstean - Enkle tiltak. Oppføring av enebolig og garasje. Tiltakshaver: Oddbjørn Håland Gnr. 31, bnr Homstean. Søknad om endring av tillatelse - forhøye taket på garasjen. Ansvarlig søker: Oddbjørn Håland. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe Spesialundervisning for - Avskjermet Begrunnelse for søknad av timer til tospråklig skoleåret for - Avskjermet 08/ N Dok.dato: Jour.dato: Elevmappe Spesialundervisning for - Avskjermet Begrunnelse for søknad av timer til tospråklig skoleåret for - Avskjermet 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Kvarstein Fiskelag v/yngvar Hannevik Tilskudd til kalkingstiltak - prosjekt / vassdragskalking i Rapportering. Tilskudd til lokale kalkingsprosjektet i Vennesla kommune i 2011.

2 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Røyneland Hyttelag v/arne Brøvig Tilskudd til kalkingstiltak - prosjekt / vassdragskalking i Rapportering. Tilskudd til lokale kalkingsprosjektet i Vennesla kommune i Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 09/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Enhet for plan og utbygging - Isabel Lenzion Omregulering / regulering av areal i Digemyr - gnr. 6, bnr Søker: Thordis og Kjell T. Haraldseid. Detaljreguleringsplan Digemyr - gnr. 6, bnr. 153 til offentlig ettersyn. Ingen spesielle merknader til det fremlagte reguleringsplanforslaget. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Isabel Lenzion Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Isabel Lenzion 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Kåbuland Øyvind og Erik Byggm AS Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 11 i Heptekjerr. Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Otra Bygg AS. Gnr. 6, bnr. 1885, Heptekjerr. Anmodning om midlertidig brukstillatelse. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Kåbuland Øyvind og Erik Byggm AS Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 7 i Heptekjerr. Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Otra Bygg AS. Gnr. 6, bnr. 1885, Heptekjerr - anmodning om midlertidig brukstillatelse utstedes. 09/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Kåbuland Øyvind og Erik Byggm AS Gnr. 6, bnr. 1885, tomt nr. 12 i Heptekjerr. Søknad om rammetillatelse for oppføring av 4- mannsbolig. Tiltakshaver: Otra Bygg AS. Gnr. 6, bnr. 1885, Heptekjerr. Anmodning om midlertidig brukstillatelse. 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Legesenter Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Avskjermet Legeattest - Avskjermet 10/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Elevmappe for - Avskjermet

3 Tilbakemelding ang. - Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Sørlandet sykehus Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Avskjermet Legeattest - Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Songdalen Kommune Skarpengland skole - Helge Dyrholm Spesialundervisning - Avskjermet Refusjonsgaranti - Avskjermet 10/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Skarpengland skole - Helge Dyrholm Spesialundervisning - Avskjermet Vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2011/ / I Dok.dato: Jour.dato: 0 Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Seksjon for samfunnsutvikling - AAREIR Ferdsel langs Einstablandsvannet - graving / miljøhensyn (Se tidligere sak 05/01870.) Skadet del av Fjellmannsveien. Viser til felles befaring 19. mai 2011, ang. skadet del av Fjellmannsveien. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / AAREIR 10/ N Dok.dato: Jour.dato: Elevmapper Spesialundervisning for - Avskjermet Begrunnelse for søknad av timer til tospråklig skoleåret for - Avskjermet 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - LUNREI Oddbjørn Aardalen Oddvar Vennesland Ny kommunal barnehage på Eikeland i Hægeland - byggekomiteens dokumenter. Vedr. bygging av barnehage ved Eikeland skole i Hægeland. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / LUNREI Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / LUNREI 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Kristiansandregionen Brann og Redning IKS Regninger 2011 Regning betalt til Post- og teletilsynet Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 11/ I Dok.dato: Jour.dato:

4 Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Enhet for plan og utbygging - Trude Engesland Gnr. 23, bnr. 1, Moseid. Søknad om utgraving / plassering av grus / masser på eiendommen tilhørende Oddvar Moseid. Søker: TT Anlegg As. Dispensasjon fra kommuneplanen - utbytting av masser på gnr. 23, bnr. 1 på Moseid. Plan og miljøseksjonen har ingen merknader. Forholdet til kulturminner og kulturmiljø må utredes videre. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Trude Engesland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl. 5 Avskjermet Seksjon for samfunnsutvikling - HOGTOV Kulturprisen Samlemappe. Forslag til kandidat til kulturprisen Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / HOGTOV 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens Kartverk Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Gnr. 23, bnr. 538, Moseidmoen. Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Fred Bonde Lykkås. Gnr. 23, bnr. 538, Moseidmoen. Retur av tinglyst dokument. Søker: Fred Bonde Lykkås. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Økonomiseksjonen - VIGGER Fylkesmannen i Vest-Agder - Kommunal Jus/Økonomi Søknad om kommunal garanti for lån i Kommunalbanken til Avfall Sør. Søknad om kommunal garanti for lån i Kommunalbanken til Avfall Sør innvilget. Bes godkjent. Saksansv: Økonomiseksjonen / VIGGER Saksbeh: Økonomiseksjonen / VIGGER 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Lyd & Bilde v/ Olav Strandberg Seksjon for samfunnsutvikling - WEGASL Søknad om støtte til Venneslafilmene og Musikk i Vennesla. Søknad om støtte til filmene "Musikk i Vennesla". Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / WEGASL 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Sør-Norge - Skien Enhet for byggforvaltning - Inger Cecilie Neset Varsel om tilsyn vedr. plikter knyttet til nye Byggherreforskrift Tilsyn i forbindelse med ny byggherreforskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge og anleggsplasser. Ingen merknader til pågående prosjekt "Vennesla bibliotek" Saksansv: Vennesla Kommune / SKISVE Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / Inger Cecilie Neset 11/ U Dok.dato: Jour.dato: KS Elektro AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for elektrofaget

5 11/ U Dok.dato: Jour.dato: YIT AS Avd. Kristiansand Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for elektrofaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Evje Elektriske AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for elektrofaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Byggmester Øyvind & Erik Kåbuland Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for tre/tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Kruse Smith AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for tre/tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Sg bygg AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for tre/tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Kruse Smith AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for mur/betongfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vef Entrepenør AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler - informasjon om rangering og avgjørelse for mur/betongfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vef Entrepenør AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Avgjørelse i rammeavtale/avtale for tre og tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato:

6 Glomsaker Bygg & Eiendom AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Avgjørelse i rammeavtale/avtale for tre/tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Roland Bygg Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Avgjørelse i rammeavtale for tre/tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Bygg og Brannsikring AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Avgjørelse i rammeavtale for tre/tømrerfaget 11/ U Dok.dato: Jour.dato: M3 Interiør AS Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtale - informasjon om rangering og avgjørelse for glassfaget 11/ I Dok.dato: Jour.dato: YIT AS Avd. Kristiansand Enhet for byggforvaltning - MYKTEL Rammeavtaler håndverkstjenester og anleggsfag Rammeavtaler Elektro. Ber om en tilbakemelding på hvilke kriterier som er lagt til grunn og en begrunnelse for avgjørelsen. 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - Kristin Nilsen Mona Homme Vraking av inntauede kjøretøyer. Krav om refusjon av kostnader i forbindelse med borttauing av Burstner Campingvogn PV192 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / Kristin Nilsen 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Kristiansand Byggrådgivning AS Gnr. 31, bnr. 148, Slettebrotan. Søknad om oppføring av 2-mannsbolig med carport. Tiltakshaver: Kåbuland Eiendom AS. Gnr. 31, bnr. 148, Slettebrotan - Søknad om oppføring av 2-mannsbolig med carporter. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 11/ U Dok.dato: Jour.dato: 0 Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Kristiansand Byggrådgivning AS Gnr. 30, bnr. 49, Slettebrotan. Søknad om oppføring av 2-mannsbolig med carport.

7 Tiltakshaver: Kåbuland Eiendom AS. Gnr. 30, bnr. 49, Slettebrotan. Søknad om oppføring av 2-mannsbolig med carporter Saksansv: Enhet for plan og utbygging / HEDJAN 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune - Plan og miljøseksjonen Enhet for plan og utbygging - Rune Iveland Fisketillatelse nr tillatelse til å kartlegge fremmede fiskearter i ferskvann. Fisketillatelse - tillatelse til å kartlegge fremmede fiskearter i ferskvann gis på visse vilkår. Saksansv: Enhet for plan og utbygging Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Rune Iveland 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Vanse skole Skarpengland skole - Helge Dyrholm Elevmappe - Avskjermet Flyttemelding 11/ I Dok.dato: Jour.dato: 0 Egerdahl & Nordbø AS Enhet for plan og utbygging - Leif Robert Sakariassen Gnr. 6, bnr. 230, 636 og 639, Sentrumsvegen / Skansen 2. Søknad om rammetillatelse. Tiltakshaver: God Driv v/ Tore G. Drivenes. Gnr. 6, bnr. 230, 636 og 639, Sentrumsvegen / Skansen 2. Søknad om rammetillatelse. Tiltakshaver: God Driv v/ Tore G. Drivenes. 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS Enhet for plan og utbygging - Tormod Amundsen Gnr. 23, bnr. 697, - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Hellvik Hus Gnr. 23, bnr. 697, - Rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søker: Hellvik Hus Saksansv: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / Tormod Amundsen 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Øvrebø Bygg AS Enhet for plan og utbygging - HEDJAN Gnr. 79, bnr Smiheia 22 B - Ett-trinns søknadsbehandling. Bolig og garasje Tiltakshaver Terje Kjær Gnr. 79, bnr Smiheia 22 B - Ett-trinns søknadsbehandling. Bolig og garasje Tiltakshaver Terje Kjær Saksansv: Enhet for plan og utbygging

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012

Offentlig journal Periode: 19-01-2012-22-01-2012 Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig journal Periode: 19-01-01 - -01-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 01.0.01 Offentlig

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014

Offentlig journal Periode: 20-02-2014-20-02-2014 Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal Periode: 20-02-201-20-02-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 21.02.201 Offentlig journal

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3

Saker til behandling. 11/21 11/00703-2 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010. 3 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 28.04.2011 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 11/00014 Arkivkode: 033 _ &17 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013

Offentlig journal Periode: 18-06-2013-18-06-2013 Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal Periode: 18-06-201-18-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Gol kommune 19.06.201 Offentlig journal

Detaljer