Periode:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 16-12-2013-16-12-2013"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U Dok.dato: Jour.dato: / U 11/ U 11/ U 11/ U

2 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Eikeland skole PPT - Vennesla Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / strole 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Eikeland skole PPT - Vennesla Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / strole 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Eikeland skole PPT - Vennesla Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / strole 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Eikeland skole PPT - Vennesla Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / strole 11/ I Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Søknad om permisjon Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 11/ U 11/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Kristiansand kommune Avslag på søknad om fortsatt skolegang i kommunen etter flytting Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U Tilg. kode: UO voksenopplæring Par.: Offl 13, Fvl 13 11/ U

3 11/ I Avskjermet Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Avskjermet Saksansv: Eikeland oppvekstsenter / strole Saksbeh: SI / Eikeland oppvekstsenter 11/ I Avskjermet Vennesla skole - Innmelding 1. klasse - Avskjermet Saksbeh: SI / Vennesla skole 11/ I Avskjermet Samkom skole - Innmelding 1. klasse - Avskjermet Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: SI / Samkom skole 11/ U 11/ U 11/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Kristiansand kommune Avslag på søknad om fortsatt skolegang i kommunen etter flytting Saksbeh: Vennesla skole / grisig 11/ U 11/ U 11/ I Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Stallemo, Maarten Nandrup

4 Gnr/bnr 23/315 - Ringvegen 1 - detaljregulering. Tiltakshaver: Strek Arkitekter Gnr 23/315, 507 og Ringvegen 1 - merknad til varsel om utvidelse av planområde Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Par.: Offl 13, Fvl 13 Avskjermet elevmapper Skademelding Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ U 12/ U 12/ U 12/ U 12/ N NAV - Vennesla - velrol Oppstart etter permisjon Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ N NAV - Vennesla - velrol Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ N NAV - Vennesla - velrol Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 12/ N

5 Klokkerstua barnehage - lankar Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 12/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ I Dok.dato: Jour.dato: skole Vennesla skole Flyttemelding Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 12/ U Dok.dato: Jour.dato: skole Avskjermet Rapport etter lesetreningskurs Saksbeh: Vennesla skole / grisig 12/ N Moseidmoen skole - askdor Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / askdor 12/ N Klokkerstua barnehage - lankar Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 12/ N Klokkerstua barnehage - lankar

6 Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 12/ N Klokkerstua barnehage - lankar Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 12/ N Klokkerstua barnehage - lankar Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 12/ U 12/ U 12/ U 12/ U 12/ U 12/ U 12/ N Klokkerstua barnehage - lankar

7 Innmelding - Avskjermet Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 12/ N Enhet for barn og familie - pedsan Innmelding - Avskjermet Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / pedsan 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Samkom skole PPT - Vennesla Innkalling - Avskjermet Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 12/ U skole Avskjermet 12/ U skole Avskjermet Individuell opplæringsplan 2013/ / I Dok.dato: Jour.dato: Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - a konto beløp 2014 Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / benrag 12/ U 12/ U 12/ U 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Par.: Offl 13, Fvl 13 Avskjermet elevmapper

8 Skademelding Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 12/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Saksansv: Enhet for kultur / norodd Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Iveland kommune Refusjon for barn bosatt i Vennesla med barnehageplass i andre kommuner Refusjoner Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Pedagogisk leder 100% stilling fra Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Eikeland oppvekstsenter / lunhil 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangssalg av fast eiendom - Avskjermet Oversending av avgjørelse - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ N Kulturskolen - abring Økonomiseksjonen - omdsig Saksansv: Kulturskolen / abring Saksbeh: Kulturskolen / abring 13/ U 13/ U 13/ U

9 13/ U Dok.dato: Jour.dato: / U 13/ U 13/ U 13/ N Venneslaheimen omsorgssenter - johkir Tilkallingsvikar - Avskjermet Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 13/ N Seksjon for oppvekst - roeaud Enhet for barn og familie - hodann Refusjonskrav Diverse verv/stillinger - seksjon for oppvekst Refusjonskrav - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 13/ N Klokkerstua barnehage - lankar Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Enhet for arbeid aktivitet og fritid - Personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i 2013 Innmelding - Avskjermet

10 Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Enhet for arbeid aktivitet og fritid - Personalkort - tilfeldige lønnsutbetalinger, honorar, reiseutgifter o.l. som utbetales via lønn i 2013 Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ N Arkivdel: Klokkerstua Tilg. kode: UO barnehage Par.: - Offl 13, Fvl 13 Klokkerstua barnearkiv barnehage - lankar Klokkerstua barnehage - lankar Barnemappe - Avskjermet Pedagogisk rapport og søknad til PPT - Avskjermet Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 13/ N NAV - Vennesla - velrol Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 13/ N NAV - Vennesla - velrol Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Helsefagarbeider fast stilling 19,72 % Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / janaas 13/ U 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Janson, Una Glende Tildeling nr. 2 NMSK-midler Vest-Agder 2+13., samt varsel om mulig omfordeling av NMSK-midler 2. omfordelingsrunde av NMSK-midler 2013 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ I Dok.dato: Jour.dato: ViaNova Kristiansand AS Park and ride - Graslia - parkering Park and ride - Graslia - parkering - nabovarsel - opparbeidelse av parkeringslplass, busslomme, returpunkt for avfall samt styrt boring for overvannsledning Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / angdan

11 Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Marnar Jordskiftrett Sak forkynning av krav om sak for jordskifteretten. Gnr/bnr 6/736,734,733,863,735 og 144 Sak oversending av rettsbokutskrift Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 13/ N Vennesla skole - hoyrei Økonomiseksjonen - omdsig Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Vennesla skole / hoyrei 13/ N Hunsfoss skole - aarfro Økonomiseksjonen - omdsig Innmelding - Avskjermet Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Adjunkt vikariat 20% stilling Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 13/ I Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Eik, Ole Johan Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - søknad om rammetillatelse for Vennesla svømmehall. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 6/950 og Skolevegen 7 - uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for flytting av gang- og sykkelvei Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ U Toralf Nyheim Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Opplysninger til bruk i taksering fra Agder Breiband AS Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ U Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Takstforslag 6 teleoperatører, taksering Agder Breiband AS Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ N Klokkerstua barnehage - lankar

12 Saksbeh: Klokkerstua barnehage / lankar 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangsfravikelse av leid bolig tvangsfullbyrdelseslovens Avskjermet Utsettelse i sak om tvangsfullbyrdelse Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO bruksnummer Par.: Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 10/6 - Eikeland - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Gunnar Eikeland Saldokort - Avskjermet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Fylkesmannen i Vest-Agder - Landbruksavdelingen Gnr/bnr 47/6 - Vollen - søknad om tilskudd til modernisering og ombygging av eksisterende skogsveg - midler tildelt gjennom RNB. Søker: Ole Jørgen Horrisland Gnr/bnr 47/6 - tilsagn om tilskudd til ombygging av Granåsveien Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO bruksnummer Par.: Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 16/3 - Venneslavegen - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Tjomsland Ingvill Helen Saldokort - Avskjermet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO bruksnummer Par.: Offl 13, Fvl 13 Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 51/8 - Vårheim - søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord. Søker: Bjørn Einar Strandberg Saldokort - Avskjermet Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: Ubruksnummer Par.: Geir Kåre Haraldseid Gnr/bnr 67/3 - søker om følgende tiltak og dispensasjoner fra kommuneplanens bestemmelser innenfor 60 meter beltet til Einstablandsvannet Gnr/bnr 67/3 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltakshaver: Geir Kåre Haraldseid Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ U Iveland kommune Diverse refusjonskrav - barn og familie Refusjonskrav diverse kurs Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 13/ N

13 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Søgne kommune Oppgjør for landbrukstjenester utført for Søgne kommune i 2013 Oppgjør for landbrukstjenester utført for Søgne kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ N NAV - Vennesla - velrol Innmelding - Avskjermet Saksansv: NAV - Vennesla / velrol Saksbeh: NAV - Vennesla / velrol 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Arbeidsavtale - Ergoterapeut Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Hompetitten barnehage Tilsyn barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Samleskjema til internkontrollen - Hompetitten Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / dalper Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper 13/ I Arkivdel: Solsletta Tilg. kode: UO barnehage Par.: - Offl 13, Fvl 13 Øvre Slettheia barnearkiv barnehage Barnemappe - Avskjermet Rapport om spesialpedagogisk hjelp - Avskjermet Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aanber 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arne Hammen Ang. steinras i gårdstunet til Graslijordet 15 Ang. steinras i gårdstunet til Graslijordet 15 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Innmelding - Avskjermet Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ N Seksjon for helse og omsorg - jorjud Praksiskompensasjon Endring av praksiskompensasjon Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud

14 Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ N Enhet for barn og familie - Anne Grete Isaksen Økonomiseksjonen - omdsig Inmelding - Avskjermet Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / Anne Grete Isaksen 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Kristiansand Tingrett Begjæring om tvangsfullbyrdelse - Avskjermet Begjæring om tvangsfullbyrdelse - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ U Namsmannen i Vennesla Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Avskjermet Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Det Kongelige justis- og politidepartement Alminnelig høring - forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 Alminnelig høring - forslag til endringer i brann- og eksplosjonsvernloven, tolloven og straffeloven 2005 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Opplysningsvesenets fond Vennesla prestegård - tilbud om å kjøpe eiendommen Vennesla prestegård - tilbud om å kjøpe eiendommen Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tømmefond i nedre Otra Tilskudd fra tømmerfond i nedre Otra Tilskudd fra tømmerfond i nedre Otra Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - oddgun

15 Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / oddgun

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 30-06-2014-30-06-2014

Periode: 30-06-2014-30-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 01.07.2014 Offentlig journal Periode: 30-06-2014-30-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02980-35 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 30-01-2015-30-01-2015

Periode: 30-01-2015-30-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2015 Offentlig journal Periode: 30-01-2015-30-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02597-4 U Avskjermet elevmapper Elevpermisjon

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-04-2014-03-04-2014

Periode: 03-04-2014-03-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 07.04.2014 Offentlig journal Periode: 03-04-2014-03-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02615-33 U Arkivdel:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.08.2013 Offentlig journal Periode: 15-08-2013-15-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01615-36 U Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 28-01-2014-28-01-2014

Periode: 28-01-2014-28-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 29.01.2014 Offentlig journal Periode: 28-01-2014-28-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01747-15 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 20-01-2014-20-01-2014

Periode: 20-01-2014-20-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 21.01.2014 Offentlig journal Periode: 20-01-2014-20-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01822-9 I Dok.dato: 25.09.2013

Detaljer

Periode: 25-06-2014-25-06-2014

Periode: 25-06-2014-25-06-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.06.2014 Offentlig journal Periode: 25-06-2014-25-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01640-7 I Dok.dato: 16.06.2014

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 12.06.2014 Offentlig journal Periode: 11-06-2014-11-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-18 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 29-11-2011-29-11-2011

Periode: 29-11-2011-29-11-2011 DMS2002 - Software Innovation 30.11.2011 Offentlig journal Periode: 29-11-2011-29-11-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-136 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 26-03-2014-26-03-2014

Periode: 26-03-2014-26-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.03.2014 Offentlig journal Periode: 26-03-2014-26-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-1 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 08-08-2012-08-08-2012

Periode: 08-08-2012-08-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 08-08-2012-08-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/02173-4 I Dok.dato: 12.01.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 22-06-2012-22-06-2012

Periode: 22-06-2012-22-06-2012 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2012 Offentlig journal Periode: 22-06-2012-22-06-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01629-11 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-05-2012-07-05-2012

Periode: 07-05-2012-07-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2012 Offentlig journal Periode: 07-05-2012-07-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01860-5 I Dok.dato: 30.04.2012

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

Periode: 15-10-2014-15-10-2014

Periode: 15-10-2014-15-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2014 Offentlig journal Periode: 15-10-2014-15-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-69 I Avskjermet

Detaljer

Periode: 26-10-2012-26-10-2012

Periode: 26-10-2012-26-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 26-10-2012-26-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-90 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 22.07.2014 Offentlig journal Periode: 17-07-2014-17-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/03294-13 I Statens pensjonskasse Personalmappe

Detaljer

Periode: 01-09-2014-01-09-2014

Periode: 01-09-2014-01-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 03.09.2014 Offentlig journal Periode: 01-09-2014-01-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02614-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 23-07-2012-23-07-2012

Periode: 23-07-2012-23-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 26.07.2012 Offentlig journal Periode: 23-07-2012-23-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03447-19 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-01-2013-22-01-2013

Periode: 22-01-2013-22-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 22-01-2013-22-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03000-26 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 18062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04298-58 I Dok.dato: 08062010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 31-05-2012-31-05-2012

Periode: 31-05-2012-31-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 31-05-2012-31-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-10 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

Periode: 17-01-2014-17-01-2014

Periode: 17-01-2014-17-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.01.2014 Offentlig journal Periode: 17-01-2014-17-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-14 U Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 12-06-2013-12-06-2013

Periode: 12-06-2013-12-06-2013 DMS2002 - Software Innovation 24.06.2013 Offentlig journal Periode: 12-06-2013-12-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-13 U Mottaker:

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 09-09-2014-09-09-2014

Periode: 09-09-2014-09-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 09-09-2014-09-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-125 U KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 28-08-2012-28-08-2012

Periode: 28-08-2012-28-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 30.08.2012 Offentlig journal Periode: 28-08-2012-28-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-148 U kj-gu-ha@online.no Kommunal

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 05.06.2014 Offentlig journal Periode: 02-06-2014-02-06-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-40 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 03-02-2015-03-02-2015

Periode: 03-02-2015-03-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 04.02.2015 Offentlig journal Periode: 03-02-2015-03-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-75 I Spiss Arkitektur

Detaljer

Periode: 30-09-2013-30-09-2013

Periode: 30-09-2013-30-09-2013 DMS2002 - Software nnovation 03.10.2013 Offentlig journal Periode: 30-09-2013-30-09-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01695-9 Dok.dato: 24.09.2013

Detaljer

Periode: 30-12-2011-30-12-2011

Periode: 30-12-2011-30-12-2011 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2012 Offentlig journal Periode: 30-12-2011-30-12-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-6 U Dok.dato: 16.12.2011

Detaljer

Periode: 09-05-2014-09-05-2014

Periode: 09-05-2014-09-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 12.05.2014 Offentlig journal Periode: 09-05-2014-09-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-12 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 12-09-2012-12-09-2012

Periode: 12-09-2012-12-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 18.09.2012 Offentlig journal Periode: 12-09-2012-12-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01686-17 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-08-2012-22-08-2012

Periode: 22-08-2012-22-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 22-08-2012-22-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01867-5 I Dok.dato: 12.06.2012

Detaljer

Periode: 21-08-2012-21-08-2012

Periode: 21-08-2012-21-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2012 Offentlig journal Periode: 21-08-2012-21-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01791-5 N Dok.dato: 15.08.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 12-10-2012-12-10-2012

Periode: 12-10-2012-12-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 15.10.2012 Offentlig journal Periode: 12-10-2012-12-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01687-9 I Dok.dato: 28.09.2012

Detaljer

Periode: 14-07-2011-14-07-2011

Periode: 14-07-2011-14-07-2011 DMS2002 - Software Innovation 15.07.2011 Offentlig journal Periode: 14-07-2011-14-07-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-33 U Ronald Derksen

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 28-01-2013-28-01-2013

Periode: 28-01-2013-28-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 28-01-2013-28-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-100 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 22-08-2011-22-08-2011

Periode: 22-08-2011-22-08-2011 DMS2002 - Software Innovation 23.08.2011 Offentlig journal Periode: 22-08-2011-22-08-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-2 I Dok.dato: 22.06.2011

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 24-07-2013-24-07-2013

Periode: 24-07-2013-24-07-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.07.2013 Offentlig journal Periode: 24-07-2013-24-07-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01620-19 U VEF Entreprenørforretning

Detaljer

Periode: 31-07-2012-31-07-2012

Periode: 31-07-2012-31-07-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.08.2012 Offentlig journal Periode: 31-07-2012-31-07-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01572-143 I Tilg. kode: U Arnhild S.

Detaljer

Periode: 12-05-2014-12-05-2014

Periode: 12-05-2014-12-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 12-05-2014-12-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02302-38 Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 29-05-2012-29-05-2012

Periode: 29-05-2012-29-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 29-05-2012-29-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01736-34 I Tilg. kode: U Norcon Engineering

Detaljer

Periode: 13-08-2014-13-08-2014

Periode: 13-08-2014-13-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 18.08.2014 Offentlig journal Periode: 13-08-2014-13-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02327-9 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 21-01-2014-21-01-2014

Periode: 21-01-2014-21-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 22.01.2014 Offentlig journal Periode: 21-01-2014-21-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-38 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 11-04-2013-11-04-2013

Periode: 11-04-2013-11-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.04.2013 Offentlig journal Periode: 11-04-2013-11-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-43 I Norges Vassdrags-

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 18-09-2012-18-09-2012

Periode: 18-09-2012-18-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2012 Offentlig journal Periode: 18-09-2012-18-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01824-6 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 22-10-2012-22-10-2012

Periode: 22-10-2012-22-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 23.10.2012 Offentlig journal Periode: 22-10-2012-22-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01798-17 I Espen Hovde

Detaljer

Periode: 06-05-2014-06-05-2014

Periode: 06-05-2014-06-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 06-05-2014-06-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01634-13 I Dok.dato:

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 01-02-2012-01-02-2012

Periode: 01-02-2012-01-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.02.2012 Offentlig journal Periode: 01-02-2012-01-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01692-14 U Barnestua

Detaljer

Periode: 09-08-2012-09-08-2012

Periode: 09-08-2012-09-08-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.08.2012 Offentlig journal Periode: 09-08-2012-09-08-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-79 I Kjell Einar

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 04.01.2013 Offentlig journal Periode: 03-01-2013-03-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01849-2 I Kristiansand

Detaljer

Periode: 08-01-2014-08-01-2014

Periode: 08-01-2014-08-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2014 Offentlig journal Periode: 08-01-2014-08-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-22 U 11/01765-134

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 18.09.2014 Offentlig journal Periode: 11-09-2014-11-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02433-7 U Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 20102009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21102009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02402-7 U Dok.dato: 15102009 Jour.dato: Vennesla

Detaljer