Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 13-12-2013-13-12-2013"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ U Stiftelsen Steinfoss Tømmerrenne Stiftelsen Steinsfoss Tømmerrenne - tilskudd/økonomi Stiftelsen Steinsfoss Tømmerenne - tilskudd Saksansv: Enhet for kultur / norodd Saksbeh: Enhet for kultur / norodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Innovasjon Norge Gnr/bnr 6/810 - Vennesla Hestesportsenter - søknad om lån og tilskudd til utvidelse. Søker: Sissel Karin Røynås Gnr/bnr 6/810 - Vennesla Hestesportsenter - vedlegg Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 11/ I Merkantil Service AS Gnr/bnr 6/810 - Vennesla Hestesportsenter - søknad om lån og tilskudd til utvidelse. Søker: Sissel Karin Røynås Gnr/bnr 6/810 - Vennesla Hestesportsenter - byggoversikt Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 11/ U Gnr/bnr 6/810 - Vennesla Hestesportsenter - søknad om lån og tilskudd til utvidelse. Søker: Sissel Karin Røynås Viser til telefonsamtale Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 11/ U 11/ N Vennesla skole - grisig Vennesla skole - grisig Informasjon - Avskjermet 11/ U

2 11/ U 11/ U 11/ U 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Særskilt språkopplæring - Avskjermet 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Oppmelding til PPT 11/ U 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Særskilt språkopplæring - Avskjermet 11/ I Barnefysioterapeut Målfrid Konst Individuell plan / U

3 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ U 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Seksjon for samfunnsutvikling - aareir Oppstart av vannområdet Mandal - Audna - Lygna - konstituering av vannområdestyre Saksutskrift - Informasjon vedr. vannområdet Mandal-Audna - Forslag til tiltaksprogram for planperioden Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 11/ U 11/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for byggforvaltning - nesing Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger 2012/2013 Saksutskrift - Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger for 2014/2015 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan 11/ U Arkivdel: Hunsfoss skole

4 Avskjermet Orientering om skolehverdag - Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 11/ I Horst og Edith Jäck Gnr/bnr 32/18 - tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett. Eier: Horst Wilfred Jack Gnr/bnr 32/18 - tilknytning til kommunalt vann og avløpsnett. Eier: Horst Wilfred Jack. Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ U Fylkesmannin i Vest-Agder - Miljøvernavdelingen Kommunal viltforvaltning Refusjon for utgifter til jegerprøven 2013 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 11/ U 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Ber om innhenting av opplysninger 11/ U 12/ I Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Avtale om overføring av ferie Saksansv: Servicetorget / vikkri Saksbeh: Servicetorget / vikkri 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Servicetorget - vikkri Organisasjonsseksjonen - jorkat Personalmappe - Avskjermet Avtale om overføring av ferie Saksansv: Servicetorget / vikkri Saksbeh: Servicetorget / vikkri 12/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for plan og utbygging - saklei Gang- og sykkelveg fv 405 Grovane - Samkom/ Hagen - Samkom Saksutskrift - Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom -

5 parsell Hagen - Samkom Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei 12/ N Enhet for barn og familie - pedsan Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Enhet for barn og familie / Anne Grete Isaksen Saksbeh: Enhet for barn og familie / pedsan 12/ N Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Solsletta barnehage - jacchr Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / jacchr 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Tilbud om fast stilling som fagkonsulent i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / urdber 12/ U Samkom skole Flyttemelding 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Særskilt språkopplæring - Avskjermet 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Enhet for barn og familie, barneverntjenesten Innhenting av opplysninger 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Timeavtale - Avskjermet Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd

6 Venneslaheimen omsorgssenter - eidtri Økonomiseksjonen - magvig Endring- - Avskjermet Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / eidtri 12/ U 12/ N Tilg. kode: UO Offl 5 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - baaaas Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / baaaas 12/ I Fylkesmannen i Vest-Agder - Utdanning Kompetanse for kvalitet - søknad om vikarmidler studieår 2012/2013. Tildelingsbrev Vennesla kommune - vikarmidler høsten 2013 Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 12/ U 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Rundbråten, Tonje Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder Oversendelse av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannreigon Agder til høring Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - ubemay Økonomiseksjonen - magvig Slutt - Avskjermet Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / ubemay 12/ U Dok.dato: Jour.dato: NAV skanning Søknad om kommunikasjonshjelpemiddel 12/ I Ang. møteinnkalling

7 12/ U 12/ U 12/ U 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Slutt - Avskjermet Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ N Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Slutt - Avskjermet Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 12/ N Tilg. kode: UO Offl 5 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - baaaas Økonomiseksjonen - magvig Innmelding - Avskjermet Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / dangun Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / baaaas 12/ N Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - stator Økonomiseksjonen - magvig Slutt - Avskjermet Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / stator 13/ U KOBB /Grethe Lill Lunde Vennesla boligstiftelse for regninger Vennesla boligstiftelse for regninger Saksansv: Enhet for byggforvaltning / johwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / johwen 13/ U KOBB /Grethe Lill Lunde Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for Erverv 2013

8 Regninger til betaling for Vennesla Boligstiftelse for Erverv 2013 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / johwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / johwen 13/ U Midt-Agder Friluftsråd Tilskudd til tiltak langs nasjonal sykkelrute nr 3 Vedr. søknad om ekstra støtte til friluftstiltak langs Otra 2013 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ I Avskjermet SFO Kvarstein skole - innmelding - endring - oppsigelse 2013 Oppsigelse av plass - Avskjermet Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: SI / Kvarstein skole 13/ U Barnestua barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Barnestua barnehage justering etter revidert budsjett pr. november / U Hompetitten barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Hompetitten barnehage - justering etter revidert budsjett pr. november / U Mariknotten barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Mariknotten barnehage - justering etter revidert budsjett pr november / U Læringsverkstedet Søndagsbakken Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Læringsverkstedet Søndagsbakken - justering etter revidert budsjett pr november / U Læringsverkstedet Vennesla Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Læringsverkstedet Vennesla - justering etter revidert budsjett pr november 2013

9 november / U Læringsverkstedet Erkleiv Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Læringsverkstedet Erkleiv - justering etter revidert budsjett pr november / U Øvrebø barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Øvrebø barnehage - justering etter revidert budsjett pr november / U Snømyra Barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Snømyra barnehage - justering etter revidert budsjett pr november / U Harestua barnehage AS Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Harestua barnehage - justering etter revidert budsjett pr november / U Djupmyra FUS barnehage Offentlig tilskudd til private barnehager 2013 Offentlig tilskudd til Djupmyra barnehage - justering etter revidert budsjett pr november / U Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Tilbud om fast stilling som assistent i Vennesla kommune Saksansv: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / urdber 13/ I Sørland Solveig Retningslinjer om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder Fylkesmannens rolle i forsøksordningen med snøscooterløyper Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor Saksbeh: Enhet for park og idrett / orfjor 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Lene Kjelvik Søknad om ledertreningstilskudd Samlemappe

10 Søknad om ledertreningsstilskudd. Søker: Vennesla seniordans Saksansv: Enhet for kultur / hogtov Saksbeh: Enhet for kultur / hogtov 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Hr. Direktør Restaurant og Sportsbar AS Støy - Hr. Direktør Svar på brev vedr. støy Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / dalper Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper 13/ U Furulunden skole Flyttemelding 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Agder Kollektivtrafikk AS Søknad om spesialskyss for skoleåret Vedtak om spesialskyss fra og ut skoleåret 2013/2014 for elev med delt adresse - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 13/ I Fylkesmannen i Vest-Agder - Embetsledelsen Budsjett og økonomiplan Innsendelse av budsjettdokumenter for og årsregnskap 2013 Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Økonomiseksjonen - vigger Budsjett og økonomiplan Saksutskrift - Budsjett og økonomiplan Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr/bnr 2/30 2/141 - Høylandsvegen 8 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltakshaver: Nicolai Grødem Klage på matrikkelføring av grense mot gnr/bnr 2/31 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 13/ U Gnr/bnr 2/30 2/141 - Høylandsvegen 8 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltakshaver: Nicolai Grødem Klage på matrikkelføring av grense Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for plan og utbygging - saklei Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Grovane-Hagen Saksutskrift - Gang- og sykkelveg fv Grovane - Samkom - parsell Grovane-Hagen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei

11 Saksbeh: Servicetorget / Hilde Grundetjern 13/ U Avskjermet Vikarliste - pedagogisk personalet 2013/2014 Vennesla kommune - st. ref Tilbud om vikariat i 20 % stilling som lærer i Vennesla kommune Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 13/ I Ingerine Haugen Gnr/bnr 23/348 - Ringvegen 21 - forespørsel ang. avstandserklæring - bygge på hus. Søker: Arnstein Inge Jeppestøl Gnr/bnr 23/348 - Ringvegen 21 - klage på vedtak om avslag på dispensasjons- /rammesøknad Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / jorjud Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Taushetserklæring - Avskjermet Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / janaas Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / janaas 13/ U Næringsforeningen Kjøp i Vennesla Budsjett 2014 Søknad om økonomisk støtte for Næringsforeningen Kjøp i Vennesla Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Grimstad Industrier Gnr/bnr 6/98 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving og oppføring av ny garasje. Tiltakshaver: Arve Ågesen Gnr/bnr 6/98 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - riving og oppføring av ny garasje. Tiltakshaver: Arve Ågesen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ U Kommunal- og regionaldepartementet Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

12 Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Økonomiseksjonen - vigger Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Saksutskrift - Høring - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger 13/ I Kristiansand kommune Flyttet til annen kommune - fortsetter skolegangen i Vennesla kommune - Avskjermet Søknad om fortsatt skolegang etter flytting ut av kommunen - Avskjermet Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 13/ U Statens Kartverk Tinglysningen Matrikkeltilsyn - høsten 2013 Redegjøring for avvik og merknader til tilsyn 2013 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Seksjon for helse og omsorg - jorjud Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / benrag Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / jorjud 13/ U Erling Eliassen Gnr/bnr 6/ krav om sammenføying. Rekvirent: Erling Eliassen Gnr/bnr/ 6/ ferdig tinglyst sammenføying Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for teknisk forvaltning - nilkri Vann, avløp og slamgebyrer 2014 Saksutskrift - Vann, avløp og slamgebyr for 2014 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for teknisk forvaltning - nilkri Renovasjonsgebyr 2014 Saksutskrift - Renovasjonsgebyrer for 2014 Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn

13 13/ I Eiendomsskatt - mulige nye anlegg/komponenter i Vennesla kommune (1014) Takstforslag 6 teleoperatører Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd Saksbeh: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Avskjermet Personalmappe - Avskjermet Invitasjon til 25-års markering 2013 Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 13/ U Kim Bjørkede 17. mai komitèen for Øvrebø 2014 Svar på søknad om fritak fra 17. mai komitèen for Øvrebø 2014 Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Servicetorget / johwen 13/ U Avskjermet 17. mai komitèen for Øvrebø 2014 Svar på søknad om fritak fra 17. mai komitèen for Øvrebø 2014 Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Servicetorget / johwen 13/ U Anita Fjellestad 17. mai komitèen for Øvrebø 2014 Svar på søknad om fritak fra 17. mai komitèen for Øvrebø 2014 Saksansv: Servicetorget / johwen Saksbeh: Servicetorget / johwen 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Lensmannen i Vennesla og Iveland Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Avskjermet Melding om avholdt utleggsforretning - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - sotnin Enhet for plan og utbygging - krisil Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - søknad om fradeling og oppretting av to boligtomter. Ansvarlig søker: Horrisland Gård ANS Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - svar fra enhet for teknisk forvaltning vedr utslipp Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 13/ N Enhet for plan og utbygging - krisil Enhet for plan og utbygging - krisil Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - søknad om fradeling og oppretting av to boligtomter. Ansvarlig søker: Horrisland Gård ANS Gnr/bnr 52/2 - Horrisland - svar 2 fra enhet for teknisk forvaltning vedr utslipp og avkjørsel Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 13/ U

14 Vest-Agder Museet Setesdalsbanen økonomi 2014 Setesdalsbanen - tilskudd til museet for 2014 Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første led Hægelandsheimen omsorgssenter - godsiv Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Hægelandsheimen omsorgssenter / aasani Saksbeh: Hægelandsheimen omsorgssenter / godsiv 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Økonomiseksjonen - skoodd Eiendomsskatt fritak 7a Saksutskrift - Fritak for eiendomsskatt 2014 etter eiendomsskatteloven 7 a Saksansv: Økonomiseksjonen / skoodd 13/ U Avskjermet Begjæring om tvangsfullbyrdelse - tvangsfravikelse av leid bolig tvangsfullbyrdelseslovens Avskjermet Begjæring om utsettelse av fravikelse av fast eiendom - Avskjermet Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for plan og utbygging - maueiv Gebyrregulativ plan-, byggesak, oppmåling og eierseksjonering Saksutskrift - Gebyrregulativ plan-, byggesak, oppmåling og eierseksjonering Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv 13/ N Servicetorget - Hilde Grundetjern Enhet for park og idrett - orfjor Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler 2014 Saksutskrift - Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler 2014 Saksansv: Enhet for park og idrett / orfjor 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Klaverpedagog - 20 % fast stilling ved Vennesla kulturskole Vennesla kommune - st. ref Tilbud om 20 % fast stilling som klaverpedagog i Vennesla kommune Saksansv: Vennesla kommune / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / casmar 13/ N Enhet for teknisk forvaltning - angdan Enhet for plan og utbygging - iverun Gnr/bnr 32/1,19 - søknad om bygging av landbruksveg. Søker: Arne Jonny Hægeland Gnr/bnr 32/1 og 19 - Homme - svar på søknad om avkjørsel fra kommunal veg - Hommelia Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun

15 Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / angdan 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Byggmester Terje Øyna AS Gnr/bnr 21/44 - Drivenesveien søknad om rammetillatelse for nytt bygg. Tiltakshaver: Paula Veronica Lundevold og Ole Cristian Schikora Gnr/bnr 21/44 - Drivenesveien søknad om rammetillatelse for nytt bygg. Tiltakshaver: Paula Veronica Lundevold og Ole Cristian Schikora Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I Stallemo, Maarten Nandrup Gnr/bnr 23/228 - Stemhei 14 - varsel om oppstart på reguleringsplanarbeid Gnr/bnr 23/28 -Stemhei 14 - merknad til varsel om oppstart av reguleringsplan Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Skov- Skov & Bergstøl ANS Gnr/bnr 6/ Klokkerstua Barnehage - søknad om tiltak for rammetillatelse.. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 6/ søknad om tiltak rammetillatelse utvidelse av klokkerstua barnehage. Tiltakshaver: Vennesla kommune Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Lars A. Høgetveit Gnr/bnr 7/8 - Veråsvegen søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg til eksisterende bolig. Tiltakshaver: Lars A. Høgetveit Gnr/bnr 7/8 - Veråsvegen revidert nabovarsel Tiltakshaver: Lars A. Høgetveit Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arbeidstilsynet Gnr/bnr 23/280 - Bruvegen 1 - ombygging av eksisterende lokaler. Tiltakshaver: Vennesla kommune Gnr/bnr 23/280 - Bruvegen 1 - vedtak om samtykke på vilkår og gebyr. Tiltakshaver: Vennesla kommune Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 13/ U Vest-Agder fylkeskommune - Samferdselsseksjonen Fylkesvegnettet i Vest-Agder - inndeling i kategorier og funksjonsklasser Fylkesvegnettet i Vest-Agder - inndeling i kategorier og funksjonsklasser - tilbakemelding Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl 13/ I Barnestua barnehage Tilsyn barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Samleskjema til internkontrollen Barnestua barnehage Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / dalper Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper

16 13/ I Harestua barnehage AS Tilsyn barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Samleskjema til internkontrollen Harestua Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / dalper Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper 13/ I Øvrebø barnehage Tilsyn barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Samleskjema til internkontrollen Øvrebø Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / dalper Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper 13/ I Djupmyra FUS barnehage Tilsyn barnehager Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Samleskjema internkontroll Djupmyra Saksansv: Seksjon for helse og omsorg / dalper Saksbeh: Seksjon for helse og omsorg / dalper 13/ I Johansen, Steinar Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Kontrollutvalgets årsplan for 2014 Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 13/ I Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla Gnr/bnr 23/66 - Hunsfossvegen 23/23B - søknad om rammetillatelse. Tiltakshaver: Torstein Eriksen Gnr/bnr 23/66 - Hunsfossvegen 23/23B - søknad om rammetillatelse. Tiltakshaver: Torstein Eriksen Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 13/ N Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - staves Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / janaas Saksbeh: Enhet for arbeid, aktivitet og fritid / staves 13/ N Enhet for byggforvaltning - bolwen Økonomiseksjonen - magvig Endring - Avskjermet Saksansv: Enhet for byggforvaltning / bolwen Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / bolwen 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet

17 Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 13/ N Vennesla voksenopplæringssenter - stojan Økonomiseksjonen - magvig Innmelding - Avskjermet Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 13/ N Vennesla voksenopplæringssenter - stojan Økonomiseksjonen - magvig Innmelding - Avskjermet Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Parkeringstillatelser Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet Saksansv: Servicetorget / lelliv Saksbeh: Servicetorget / lelliv 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Kåre Hægeland Gnr/bnr 32/99 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Kåre Hægeland Gnr/bnr 32/99 - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Rekvirent: Kåre Hægeland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / amutor Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / amutor

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 07-05-2014-07-05-2014

Periode: 07-05-2014-07-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.05.2014 Offentlig journal Periode: 07-05-2014-07-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02268-27 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 19012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 21012010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03466-65 I Dok.dato: 18012010 Jour.dato: Knærten

Detaljer

Periode: 28042009-28042009

Periode: 28042009-28042009 DMS2002 - Vennesla Kommune 30042009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/01233-15 I Dok.dato: 28032009 Jour.dato: Arkivdel: VUS-ELEV1

Detaljer

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 11102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 12102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00320-3 I Dok.dato: Jour.dato: Vest-Agder fylkeskommune Servicetorget

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 10112009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11112009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00348-47 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for plan

Detaljer

Periode: 05052009-05052009

Periode: 05052009-05052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 06052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00330-47 I Dok.dato: 24042009 Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.:

Detaljer

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 04062009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 09062009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-50 U Dok.dato: 12052009 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 09102007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10102007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-119 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer