Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 06-02-2013-06-02-2013"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I Hjalmar Olsen Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe. kloakkmåler Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 11/ I Torkelsen, Roald Forprosjekt - evt. bygging av omsorgsboliger for demente - prosjekt nr Regulering av Holtet Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesalf Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Wisch-rapport Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 11/ U Statens vegvesen - Region Sør Gnr. 13, bnr. 1, Bjortjønn, Honnemyr. Regulering - flytting av leirduebane/skytebane fra Skjerkedalen. Gnr. 13, bnr. 1 - Bjortjønn, Honnemyr - vedr. melding om godkjent reguleringsplan for skytebanen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Anne Karén Birkeland Gnr. 31, del av bnr. 1, bnr. 56, 84 m.fl. Detaljregulering for Homstean terrasse. Johnny Digervold / Møvik Byggetjenester. Homstean Terrasse - avklaringsmøte Saksansv: Enhet for plan og utbygging / krisil Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / krisil 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA Sak overformynderiet - hjelpevergeoppdrag - Hjelpevergeoppdrag - avregning - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirmaet Pettersen Vestbakke & Co DA Sak overformynderiet - hjelpevergeoppdrag - Hjelpevergeoppdrag -

2 11/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Verge - økonomi - overføringer - Faktura fra Kiledal Og Byremo Maskin AS - 11/ U Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Verge - økonomi - overføringer - Betaling av faktura fra Kiledal og Byremo Maskin AS - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Verge - økonomi - overføringer - Vergeoppdrag - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Verge - økonomi - overføringer - Hjelpeverge oppdrag - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Sakkyndig vurdering fra PPT skoleåret 2012/2013 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / ropveg 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Wisch-rapport Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Sakkyndig vurdering fra PPT skoleåret 2013/2014 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / ropveg 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Wenche Løyning Personalmappe - Søknad om permisjon Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 11/ U Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Gruppelivserstatning / økonomi umyndige barn - Svar på søknad om utgiftsdekning for førerkort kl B -

3 11/ I Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: Kvarstein skole / aasola 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO Innmelding - Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Servicetorget / Moseidmoen skole 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Wisc-rapport Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / jussiv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Hjelpevergeoppdrag - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Hjelpeverge - 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfullmektig Marius Larsen Oppnevning av hjelpeverge for klient - Vedr. hjelpevergeoppdrag - 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Kristiansand Tingrett Oppnevning av hjelpeverge for klient - Hjelpevergeoppdrag - 11/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Innkalling til Dialogmøte - Saksansv: Kulturskolen / abring Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Even F. Lorentsen Endring av reguleringsplan - vegløsninger / boligbygging på Skarpengland. Områdeplan Skarpengland, utkast til kommentar på merknader Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv

4 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Hanne Alnæs Endring av reguleringsplan - vegløsninger / boligbygging på Skarpengland. SV: Landskapsanalyse Skarpengland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Even F. Lorentsen Endring av reguleringsplan - vegløsninger / boligbygging på Skarpengland. Skarpengland, rapport biologisk mangfold og fiskeforhold i Sangeslandsbekken Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Hanne Alnæs Endring av reguleringsplan - vegløsninger / boligbygging på Skarpengland. Landskapsanalyse Skarpengland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 11/ U Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Oppnevning av hjelpeverge - forskudd arv - - Svar på søknad om dekning av merutgifter vedr. hjelpevergeoppdrag for / I Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 11/ I Arkivdel: Kvarstein Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Elevpermisjon m/svar Saksansv: Kvarstein skole / aasola Saksbeh: Kvarstein skole / aasola 11/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 11/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO voksenopplæring Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap Saksansv: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan Saksbeh: Vennesla voksenopplæringssenter / stojan 11/ I Dok.dato: Jour.dato: Thomas Jäger Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om rammetillatelse og dispensasjon fra reguleringsformålet til offentlig formål - ny brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen.

5 Gnr. 23, bnr. 680 m.fl, Stemhei - Søknad om ferdigattest for nye brannstasjon. Tiltakshaver: Finn O. Eliassen. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 11/ U Brick Trygve Aas Murerfirma AS FRAM AS Fredriksen og Larsen Byggfirma AS Kåbuland og Stokkeland Elektro AS Kåbuland Øyvind og Erik Byggm AS Misjonen Jesus Leger Stemhei 3 AS Vennesla kommune Adressetildeling Moseidmoen Industriområde. Adressetildeling Moseidmoen Industriområde. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / grekje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 12/ I Herbert Jansen Søknad om lyspunkt / veg-gatebelysning - samlemappe 2012/2013. Spørsmål vedr. veibelysning Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / saeing Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 12/ U Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Norsk Scania A/S Avd. Kristiansand Kjøp av ny lastebil til Enhet for Teknisk forvaltning. Forsinket leveranse av Scania R 480 CB4x2HHA Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Attester Saksansv: Kulturskolen / abring Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Klage på vedtak - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / jorkat 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd

6 Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Turid Bardo Tilsyn etter lov om barnehager Klage på pålegg om økning av styrerressursen i Læringsverkstedet Erkleiv Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ U Advokat Ove Chr. Lyngholt Kollektivanlegg Graslia - erverv av grunn. Avtale grunnerverv - Graslia Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / hautor 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Hjelpevergeoppdrag - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Hjelpevergeoppdrag - 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Sakkyndig vurdering fra PPT for skoleåret 2013/2014 Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / gunkje 12/ U

7 Fylkesmannen i Vest-Agder Oppstart av vannområdestyre /utvalg for vannområdet Otra. Vedr. søknad om skjønnsmidler til kommunale utviklingstiltak. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / aareir 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Svein Bakken Gnr. 24, bnr Heisel 32 B Søknad om tiltak uten ansvarsrett. Bygging av bod - garasje, rive eksisterende bod. Tiltakshaver: Svein Bakken Gnr. 24, bnr Heisel 32 B Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Svein Bakken 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Invitasjon til møte - Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 12/ I Drag Arkitektur og Byggteknikk AS Gnr. 23, bnr Wergelandsvegen 3 B. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - gjelder oppføring av bolig med garasje. Tiltakshaver: Sigurd Åteigen Søknad om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ U Drag Arkitektur og Byggteknikk AS Gnr. 23, bnr Wergelandsvegen 3 B. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - gjelder oppføring av bolig med garasje. Tiltakshaver: Sigurd Åteigen Gnr. 23, bnr Søknad om ferdigattest Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 12/ I Tilg. kode: UO - klientarkiv Offl 13, Fvl 13 Oppnevning av hjelpeverge - økonomi - Søknad om dekning av utgifter til merarbeid for juni 2013-juni / U Skade på kjøretøy - Skadedato Kjennetegn: PP Tryg`s skadenr Deres ref. 12/ /261 - vårt skadenummer Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn 12/ U COWI AS Gnr. 6, bnr. 30, Heptekjerr. Søknad om reguleringsendring av område. Søker: Erling

8 Eliassen. Gnr. 6, bnr. 30, Heptekjerr. Søknad om reguleringsendring av område, Oterstien. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 12/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Arendal revisjonsdistrikt - kontrollutvalget Budsjett for den samlede kontrollvirksomhet i Vennesla kommune for Budsjett for den samlede kontrollvirksomhet i Vennesla kommune for Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 12/ I Arkitektkontoret JoB AS Gnr. 56, bnr Søknad om løyve til riving av brannskadet bygg Øvrebø. Gnr. 56, bnr søknad om igangsetting nr 3 - resterende arbeider for Spar Øvrebø 12/ I Arkitektkontoret JoB AS Gnr. 56, bnr Søknad om løyve til riving av brannskadet bygg Øvrebø. Gnr. 56, bnr søknad om endring, Spar Øvrebø - leilighet 3. etasje flyttet. 12/ U Arkitektkontoret JoB AS Gnr. 56, bnr Søknad om løyve til riving av brannskadet bygg Øvrebø. Gnr. 56, bnr søknad om endring, Spar Øvrebø - Leilighet 3. etasje flyttet. 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Oppnevning av hjelpeverge/verge - økonomi - Hjelpevergeoppdrag - 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Advokatfirma Tofte DA Oppnevning av hjelpeverge/verge - økonomi - Hjelpevergeoppdrag - 12/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Sørlandsadvokatene DA Oppnevning av hjelpeverge - Takst over eiendom - 12/ I

9 Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Sørlandsadvokatene DA Oppnevning av hjelpeverge - Takst over eiendom - 12/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Konvallvegen Søknad om midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Konvallvegen Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Konvallvegen Søknad om midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS Bnr. 23, bnr søknad om ferdigattest 12/ U Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Konvallvegen Søknad om midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS Gnr.23, bnr Konvallvegen Søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr Konvallvegen Søknad om midlertidig brukstillatelse. Tiltakshaver: Hellvik Hus Søgne AS Gnr. 23, bnr søknad om ferdigattest 12/ U Arendal revisjonsdistrikt - kontrollutvalget Overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon Overordnet analyse/plan for forvaltningsrevisjon Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 12/ U Arendal revisjonsdistrikt - kontrollutvalget Kontrollutvalgets forslag til Årsplan for Kontrollutvalgets forslag til Årsplan for Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 13/ I Advokatfirma Krabberød Søknader om fritak fra kommunale avgifter - refusjon Samlemappe Faktura vedr. dødsbo Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / nilkri 13/ U

10 Byggmester Arild Osmundsen Gnr. 5, bnr Bakhei 19 - Søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av ny bolig - rammetillatelse. Tiltakshaver: Tore Osmundsen Gnr. 5, bnr Bakhei 19 - Søknad om fradeling av tomt og rammetillatelse for oppføring av ny bolig. Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sagodd Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ U Sykepleier - Vikariat i 75 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 13/ U Sykepleier - Vikariat i 75 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 13/ U Sykepleier - Fast 80 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 13/ U Sykepleier - Fast 80 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 13/ U Sykepleier - 42,25 % fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 13/ U Sykepleier - 42,25 % fast stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 13/ U Sykepleier - Svangerskapsvikariat i 71,36 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref

11 Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 13/ U Sykepleier - Svangerskapsvikariat i 71,36 % stilling ved Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 13/ U Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten - Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste 13/ U Helgestillinger i pleie og omsorgstjenesten - Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste 13/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Teaterinstruktør/pedagog - Svangerskapsvikariat i 25 % stilling Vennesla kommune - st. ref Innkalling til intervju Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 13/ U Teaterinstruktør/pedagog - Svangerskapsvikariat i 25 % stilling Vennesla kommune - st. ref Offentlig søkerliste Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Teaterinstruktør/pedagog - Svangerskapsvikariat i 25 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Teaterinstruktør/pedagog - Svangerskapsvikariat i 25 % stilling Vennesla kommune - st. ref Utvidet søkerliste Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Dok.dato: Udatert Jour.dato:

12 bruksnummer Jan Roar Fredriksen Gnr. 4, bnr Løvsangervegen 8 - Søknad om tillatelse til tiltak, bygging av garasje og støttemur. Tiltakshaver: Jan Roar Fredriksen Gnr. 4, bnr Løvsangervegen 8 - Søknad om tillatelse til tiltak, bygging av garasje og støttemur. Tiltakshaver: Jan Roar Fredriksen 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Vennesla Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 NAV Vennesla - elevmapper Elevmappe - Opplysninger i forbindelse med skademelding Saksansv: Vennesla ungdomsskole / teleiv Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / montov 13/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Forespørsel om utlevering av dokumenter - Svar på forespørsel om utlevering av dokumenter - Saksansv: Seksjon for oppvekst / emaaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / emaaud 13/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune

13 - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ I Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Sommerjobb skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ U Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb skoleelever og studenter Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / jorjan Saksbeh: Vennesla kommune / jorjan 13/ I

14 Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen - st. ref. ( ) - -

15 Saksbeh: Vennesla kommune / nichan 13/ U Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Venneslaheimen Vennesla kommune - st. ref / U Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / I

16 Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) / I Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 13/ U Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 13/ I Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid - st. ref. ( ) - - Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei 13/ U Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Enhet for arbeid, aktivitet og fritid Vennesla kommune - st. ref Saksansv: Vennesla kommune / knugei Saksbeh: Vennesla kommune / knugei

17 13/ I Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ I Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ I Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - - Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2013 Vennesla kommune - st. ref Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Bytte av skole

18 Svar på søknad om skolebytte Saksansv: Seksjon for oppvekst / roeaud Saksbeh: Seksjon for oppvekst / roeaud 13/ I Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref / I Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) / U Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2013 Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref / N Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning - jorjan Vennesla kommune - skisve Boligstiftelsene utbyggingsplaner. Vennesla Boligstiftelse - tomt på Moseidmoen / tomter i fremtidige boligområder Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Formann for Boligstiftelsene - Inger Turid Tonstad Boligstiftelsene utbyggingsplaner. Boligstiftelsene utbyggingsplaner - Vedtak. Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / jorjan 13/ I Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Personalmappe - Taushetserklæring Saksansv: Organisasjonsseksjonen / hanjor Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 13/ I

19 Motorola Soulutions Norway AS Gnr. 17, bnr. 5 - søknad om dispensasjon for bygging av Teknsik hytte i LNF regulert område. Tiltakshaver: Motorola Solutions Norway AS Nødnett Vennesla. Informasjon søker / tiltakshaver 13/ I Fylkesmannen i Vest-Agder Gnr. 17, bnr. 5 - søknad om dispensasjon for bygging av Teknsik hytte i LNF regulert område. Tiltakshaver: Motorola Solutions Norway AS Nødnett skal bygges ut. 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte bolig Henvendelse fra Vennesla boligstiftelse ang. kommunal tomt Vennesla Boligstiftelse -spørsmål om kjøp av tomt på Moseidmoen. Saksansv: Seksjon for samfunnsutvikling / wegasl Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesalf 13/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Refusjon for barn bosatt i Vennesla med barnehageplass i andre kommuner Godkjenning av refusjon for barn bosatt i Vennesla med barnehageplass i Iveland Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ U Marlen Nygård Møller Gnr. 1, bnr Sprengningsarbeid - Eier: Marlen Nygård Møller Gnr. 1, bnr Sprengningsarbeid - Eier: Marlen Nygård Møller 13/ I Arkivdel: Moseidmoen Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon Saksansv: Moseidmoen skole / telell Saksbeh: Moseidmoen skole / telell 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Jorun Wisløff og Erik Kåbuland Gnr. 31, bnr Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltakshaver: Jorunn Wisløff og Erik Kåbuland Gnr. 31, bnr Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tiltakshaver: Jorunn Wisløff og Erik Kåbuland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / hedjan Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / hedjan 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Time Overformynderiet Økonomi - mindreårig - Oversending av sak fra Time Overformynderiet -

20 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Økonomi - mindreårig - Erstatning - 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Økonomi - mindreårig - Diverse konto informasjon - 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Time Overformynderi Økonomi - mindreårig - Vedtak og søknad om dekning av merskatt - 13/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Time Overformynderi Økonomi - mindreårig - Vedtak og søknad om dekning av utgifter - 13/ U Fiktiv mottaker for stillingsutlysninger Lærer - Vikariat ved Moseidmoen skole Vennesla kommune - st. ref Utlysning - WebCruiter annonse Saksbeh: Vennesla kommune / hanjor 13/ I Innovasjon Norge Søknad om støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge til uttalelse - ReferanseID VGXGRM. Søknad om støtte til landbruksformål i Innovasjon Norge til uttalelse - ReferanseID VGXGRM Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 13/ N Tilg. kode: UO Offl 23 første ledd Enhet for barn og familie - hodann Økonomiseksjonen - magvig Personalkort - Endring - Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann

Periode: 27-12-2012-27-12-2012

Periode: 27-12-2012-27-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 02.01.2013 Offentlig journal Periode: 27-12-2012-27-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01651-12 I Tilg. kode:

Detaljer

Periode: 14-01-2013-14-01-2013

Periode: 14-01-2013-14-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 16.01.2013 Offentlig journal Periode: 14-01-2013-14-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-5 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 06-02-2012-06-02-2012

Periode: 06-02-2012-06-02-2012 DMS2002 - Software Innovation 08.02.2012 Offentlig journal Periode: 06-02-2012-06-02-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01596-3 I Dok.dato: 31.01.2012

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 23-03-2012-23-03-2012

Periode: 23-03-2012-23-03-2012 DMS2002 - Software Innovation 27.03.2012 Offentlig journal Periode: 23-03-2012-23-03-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01572-139 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 22-03-2013-22-03-2013

Periode: 22-03-2013-22-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2013 Offentlig journal Periode: 22-03-2013-22-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01802-19 N Servicetorget

Detaljer

Periode: 13-12-2013-13-12-2013

Periode: 13-12-2013-13-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2013 Offentlig journal Periode: 13-12-2013-13-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01633-9 U Stiftelsen

Detaljer

Periode: 03-05-2012-03-05-2012

Periode: 03-05-2012-03-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.05.2012 Offentlig journal Periode: 03-05-2012-03-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01726-8 U Norsk Byggservice

Detaljer

Periode: 25-05-2012-25-05-2012

Periode: 25-05-2012-25-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 07.06.2012 Offentlig journal Periode: 25-05-2012-25-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01856-3 I Dok.dato: 09.05.2012

Detaljer

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 02022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 07022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Nei 07/00438-15 I Dok.dato: 25012011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 25-11-2014-25-11-2014

Periode: 25-11-2014-25-11-2014 DMS2002 - Software Innovation 27.11.2014 Offentlig journal Periode: 25-11-2014-25-11-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02065-23 I COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 07-01-2013-07-01-2013

Periode: 07-01-2013-07-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 14.01.2013 Offentlig journal Periode: 07-01-2013-07-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01637-9 U Dok.dato: 03.01.2013

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 13012011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 17012011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01468-4 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: SKA-ELEV1

Detaljer

Periode: 20-09-2011-20-09-2011

Periode: 20-09-2011-20-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 21.09.2011 Offentlig journal Periode: 20-09-2011-20-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01566-3 I Dok.dato: 25.08.2011

Detaljer

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 29012010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 01022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01380-2 I Dok.dato: 27012010 Jour.dato: 0 Statens

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 24022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 25022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00843-23 U Dok.dato: Jour.dato: Enhet for byggforvaltning

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 09022011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 11022011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02443-7 U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: VEN-PERS1

Detaljer

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 26052010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 28052010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01619-45 I Dok.dato: 25052010 Jour.dato: Hellvik

Detaljer

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 16052011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 18052011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/03512-10 I Dok.dato: 12052011 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Periode: 10-09-2014-10-09-2014

Periode: 10-09-2014-10-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.09.2014 Offentlig journal Periode: 10-09-2014-10-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-126 I KLP Skadeforsikring

Detaljer

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 06122010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 08122010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01925-19 I Dok.dato: 01122010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer