DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper SKA , Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Innmelding - Moseidmoen skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Moseidmoen skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd Hovedkjøkkenet

2 I,, N Inngående eksternt produsert, 11/ tmelding av skolen for en tidsavgrenset periode - Elevmappe - Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper SKA-, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 12/ Melding om avslutning av tjenestetilbud - Elevmappe - Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- tgående internt produsert, 12/ Rapport - Elevmappe - PPT - Vennesla elevmapper HN- Inngående eksternt produsert, 12/ Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 12/ Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter

3 I,, N Inngående eksternt produsert, 12/ Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 12/ Innkalling til møte - Elevmappe - PPT - Vennesla elevmapper HN- tgående internt produsert, 12/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Vennesla skole Vennesla skole - elevmapper VES- Inngående eksternt produsert, 12/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe elevmapper HN- tgående internt produsert, 12/ Elevpermisjon innvilget - Elevmappe elevmapper HN-

4 I,, N tgående internt produsert, 12/ Svar på søknad om elevpermisjon- Innvilgelse - Elevmappe - Skarpengland skole Skarpengland skole - elevmapper SKA- Inngående eksternt produsert, 12/ Valg av vurdering for elever med IOP - Elevmappe - Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- Inngående eksternt produsert, 12/ Valg av vurdering for elever med IOP - Elevmappe - Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole - elevmapper VS- Inngående eksternt produsert, 13/ Studiebevis Demensomsorgens ABC - Miljøbehandling - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter tgående internt produsert, 13/ Matrikkelbrev over gnr/bnr 5/827 Gnr/bnr 5/292 m.fl - rekvisisjon av oppmålingsforretning. Eier: Knut Inge Larsen Knut Inge Larsen AS Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2

5 I,, N tgående internt produsert, 13/ Gnr/bnr 6/ Garasje - Grevlingvegen 32 - søknad om ferdigattest Gnr/bnr 6/ Grevlingvegen 32 - søknad om tillatelse uten ansvarsrett - garasje 1. etg. Tiltakshaver: Einar Olaisen Einar Olaisen Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 13/ Dat-Kon skjema - Elevmappe - PPT - Vennesla elevmapper HN- tgående internt produsert, 13/ Gnr/bnr 93/47 m.fl. - reguleringsplan for Borneset camping - midlertidig svar. Gnr/bnr 93/47 mfl. - reguleringsplan for Borneset camping. Tiltakshaver: Dag Kristiansen Cowi Kristiansand AS /Jon Øyvind Reme Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 Internt notat med oppfølging, 13/ Sjekkliste for vernerunde 2014 HMS dokumentasjon/internkontroll - Solsletta Solsletta barnehage, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 13/ Sjekkliste for vernerunde 2015 HMS dokumentasjon/internkontroll - Solsletta Solsletta barnehage, Tatt til etterretning,

6 I,, N Inngående eksternt produsert, 13/ Innkalling til møte - Elevmappe - PPT - Vennesla elevmapper HN- Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe elevmapper HN- tgående internt produsert, 13/ Elevpermisjon innvilget - Elevmappe elevmapper HN- tgående internt produsert, 14/ Radonmåling - Bringebærdalen barnehage Radon - Tilsyn barnehager - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Bringebærdalen Familiebarnehage AS Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om elevpermisjon - Elevmappe elevmapper HN-

7 I,, N tgående internt produsert, 14/ Elevpermisjon innvilget - Elevmappe elevmapper HN- tgående internt produsert, 14/ Gnr/bnr 38/17 - Fritidsbolig - Søknad om ferdigattest Gnr/bnr 38/17 - søknad oppføring av nedbrent hytte. Søker: Solfrid Svendsen Trollvegg Arkitekstudio AS Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Moseidmoen skole Moseidmoen skole - elevmapper MOS- Inngående eksternt produsert, 14/ Legeerklæring - Elevmappe elevmapper HN- Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til samarbeidsmøte - Elevmappe - PPT - Vennesla elevmapper HN-

8 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Innkalling til samarbeidsmøte - Elevmappe - Sørlandets Sykehus HF - Barnesenteret HAB elevmapper HN- tgående internt produsert, 15/ SnapIV vurderingsskala - Elevmappe - Sørlandets sykehus HAB /Kristina M. Reinertsen elevmapper HN- tgående internt produsert, 15/ Skademelding - Elevmappe - NAV Skanning - elevmapper HN- tgående internt produsert, 15/ Melding om skade - Elevmappe - Waco forsikringsmegling - elevmapper HN- Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsbekreftelser - Personalmappe

9 I,, N tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 6/486 m.fl. - midlertidig svar. Gnr/bnr 6/486 m.fl. - Venneslavegen - reguleringsplan. Tiltakshaver: Vidar Lømsland Trollvegg arkitekter AS /Endre Fennefoss Balchen Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 15/ Gnr/bnr 23/262,606,607 - Dispensasjon for 2 stk. 2-mannsboliger. Gnr/bnr 23/262,606, Rammetillatelse for 2 stk. 2-mannsboliger Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla /Linda Renee Smith Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 15/ Gnr/bnr 23/262,606,607 - midlertidig svar. Gnr/bnr 23/262,606, Rammetillatelse for 2 stk. 2-mannsboliger Norsk Byggservice AS - Avd. Sør Vennesla /Linda Renee Smith Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2 tgående internt produsert, 15/ Kåring av kommunens fineste friluftsområde - Vennesla Interpellasjon ang Kåring av kommunens mest attraktive friluftsområde Tonje Refseth Enhet for park og idrett Internt notat med oppfølging, 15/ Endring - Personalkort - Enhet for barn og familie

10 I,, N Inngående eksternt produsert, 15/ Hunsfos Kraftverk - Agder Energi Vannkraft AS - Hunsfos Kraftverk - innsyn innvilget Vennesla kommune - Ann Ebeltoft Offl 13 lignl 3-13, Tatt til etterretning, tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om fritak fra 17. mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland 2016 Frank Larsen Servicetorget tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om fritak fra 17 mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland 2016 Jens Helge Wikstøl Servicetorget tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om fritak fra 17 mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland 2016 Ingunn Nepstad Servicetorget tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om fritak fra 17 mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland 2016 Lars Olsen Servicetorget tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om fritak fra 17 mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland 2016 Svein Erik Syvertsen Servicetorget

11 I,, N tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om fritak fra 17 mai komitèen 17. mai komitèen for Hægeland 2016 Jan og Karin Øidna Servicetorget Internt notat med oppfølging, 15/ Nye garasjer - tskriving eiendomsskatt Enhet for plan og utbygging Offl 13 lignl 3-13 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedr varsel om endring av skattegrunnlag eiendomsskatt Agder Energi Vannkraft - post Offl 13 lignl 3-13, Tatt til etterretning, tgående internt produsert, 16/ Gnr/bnr 6/189 - Koldalsvegen Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann og avløp 2016 Agderbygg AS Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt produsert, 16/ Innmelding av vannmåler Skansen 2 Innmelding av vannmåler 2016 Bomann Steffen Enhet for teknisk forvaltning , Besvart med utgående dokument, Internt notat med oppfølging, 16/ Endringsmelding - Personalkort -

12 I,, N Internt notat med oppfølging, 16/ Endringsmelding - Personalkort - Inngående eksternt produsert, 16/ Innmelding - SFO skoleåret Offl 13, Fvl 13 Samkom skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 16/ Endring av oppholdstid - SFO skoleåret Offl 13, Fvl 13 Samkom skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 16/ Ansiennitetsberegning og CV/attester - Personalmappe - Hægelandsheimen omsorgssenter Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering,

13 I,, N tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Hægelandsheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering - st. ref. ( ) - Ferievikarer Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref

14 I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter - st. ref. ( ) - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Ferievikarer 2016 Venneslaheimen omsorgssenter Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie - st. ref. ( ) - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering,

15 I,, N tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Ledig stilling som Fysioterapeut for barn og unge - Enhet for Barn og Familie Vennesla kommune - st. ref Internt notat med oppfølging, 16/ Innmelding - Personalkort Inngående eksternt produsert, 16/ Arbeidsbekreftelse av Arbeidspraksis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 16/ Godkjenning av utenlandsk utdanning - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref , Tatt til orientering,

16 I,, N tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref

17 I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Sommerjobb Skoleelever og studenter - st. ref. ( ) - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref , Tatt til orientering,

18 I,, N tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Sommerjobb Skoleelever og studenter Park, teknisk- og byggforvaltning - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede - st. ref. ( ) - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede - st. ref. ( ) - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref

19 I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede - st. ref. ( ) - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref Helsefagarbeider, vikariat i 92 % stilling - hvilende nattevakt i bolig for utviklingshemmede Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering, tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad og CV - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august st. ref. ( ) - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref , Tatt til orientering,

20 I,, N tgående internt produsert, 16/ Svarbrev, søknad mottatt - Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref Ledige undervisningsstillinger fra 1. august 2016 Vennesla kommune - st. ref tgående internt produsert, 16/ Gnr/bnr 23/430 Montjønntoppen 2 - Svar på klage vedr. kommunale avgifter Gnr/bnr 23/430 Montjønntoppen 2 -klage på kommunale avgifter Bente Lundevold Enhet for teknisk forvaltning Gårds- og bruksnummer GNBN2 Inngående eksternt produsert, 16/ Innmelding - SFO- skoleåret 2016/17 for Skarpengland skole - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 16/ Innmelding - SFO- skoleåret 2016/17 for Skarpengland skole - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 16/ Høyringsnotat om råd i kommunar og fylkeskommunar for ungdom, eldre og personar med funksjonsnedsetjing Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Kommunal og moderniseringsdepartementet Vennesla kommune

21 I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2017 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2017 Statens vegvesen - Region Sør Seksjon for samfunnsutvikling Internt notat med oppfølging, 16/ Innmelding - Personalkort - Enhet for barn og familie Internt notat med oppfølging, 16/ Innmelding - Personalkort - Enhet for kultur Internt notat med oppfølging, 16/ Høringsbrev - revisjon av vedtekter for SFO Revisjon av vedtekter for SFO 2016 Vennesla skole Samkom skole Kvarstein skole Moseidmoen skole Skarpengland skole Eikeland oppvekstsenter Inngående eksternt produsert, 16/ Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Servicetorget Parkeringstillatelser PARKERING2, Besvart med utgående dokument,

22 I,, N Inngående eksternt produsert, 16/ Gnr/bnr 31/139 - Slettebrotan 83 B - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av garasje. Tiltakshaver: Hilde Løyning Gnr/bnr 31/139 - Slettebrotan 83 B - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - oppføring av frittliggende garasje. Hilde Løyning Enhet for plan og utbygging Gårds- og bruksnummer GNBN2, Besvart med utgående dokument, Internt notat med oppfølging, 16/ Innmelding - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 16/ Endringsmelding - Personalkort - Internt notat med oppfølging, 16/ Endringsmelding - Personalkort - tgående internt produsert, 16/ Anleggsregistrering Vennesla kommune Anleggsregistrering 2016 Vest-Agder fylkeskommune Enhet for park og idrett

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02257-5 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02420-12 Søknad om permisjon - Personalmappe - 22.10.2015 Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01593-18 Søknad om økt stilling - Personalmappe - 18.02.2016 tgående internt produsert, 11/01899-358 Refusjon av utgifter styremøte Norpark 19.01.2016 Regninger fra

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02788-13 Legeerklæring - Elevmappe - Vennesla legesenter AS Journaldato: Tilg. kode: Skarpengland skole 04.05.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA- ELEV2 Inngående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 11/01899-351 Innmelding - Regninger fra Teknisk forvaltning Økonomiseksjonen Enhet for teknisk forvaltning, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 11/01899-352

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01709-9 Arbeidsavtale - prosjektkoordinator i 50% stilling - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: Offl 23 første ledd Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02856-16 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd 27.01.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02858-6 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/04618-10 nntak fra arbeidsgiverperioden - Personalmappe - NAV Vennesla Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert, 11/04852-6 Referat fra dialogmøte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01593-21 Tilbud om vikariat i 17 % stiling som assistent i Vennesla kommune - Personalmappe - 08.04.2016 tgående internt produsert, 11/02901-4 Tilbud om vikariat i 20 % stilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03467-9 Legeerklæring - Elevmappe - Rikshospitalet Vennesla skole 27.11.2015 Vennesla skole - elevmapper VES- ELEV2 tgående internt produsert, 11/04018-20 Referat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02898-8 Ny arbeidsavtale ved reduksjon til 80 % fast stilling i Vennesla kommune - Personalmappe - 06.08.2015 Inngående eksternt produsert, 11/03446-2 Endring av oppholdstid

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03029-2 Oppsigelse av stilling - Personalmappe - Seksjon for helse og omsorg 19.04.2011, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/03103-5 Innvilgelse av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/02816-1 Søknad om elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon skoleåret 2015/16 - Skarpengland skole - Journaldato: Tilg. kode: Offl 13 jfr Fvl 13 Skarpengland skole Inngående

Detaljer

Periode: 10-03-2014-10-03-2014

Periode: 10-03-2014-10-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 11.03.2014 Offentlig journal Periode: 10-03-2014-10-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-25 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02335-55 Gnr/bnr 23/685,692 mfl. - Otraparken Hunsøya - begrenset varsel om utvidet planområde - detaljregulering Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01793-91 Gnr/bnr 5/68 - ang. støygjerde Gnr/bnr 5/68 - Bjørkelivegen 11 B - søknad om rammetillatelse - ukjent antall leiligheter på gamle papirlagertomt Hunsfos. Tiltakshaver:

Detaljer

Periode: 03-12-2014-03-12-2014

Periode: 03-12-2014-03-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 05.12.2014 Offentlig journal Periode: 03-12-2014-03-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-64 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 18-04-2013-18-04-2013

Periode: 18-04-2013-18-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 22.04.2013 Offentlig journal Periode: 18-04-2013-18-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01590-7 U Arkivdel: Elevmapper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/03082-15 Oppjustering av listetak for fastlege Fastlegeordningen Helseøkonomiforvaltningen HELFO Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for helse og omsorg Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Periode: 10-12-2013-10-12-2013

Periode: 10-12-2013-10-12-2013 DMS2002 - Software Innovation 12.12.2013 Offentlig journal Periode: 10-12-2013-10-12-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01599-7 N Enhet for barn

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03445-1 Endring av oppholdstid - Skarpengland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Skarpengland skole, Tatt til orientering, Internt notat

Detaljer

Periode: 13-01-2014-13-01-2014

Periode: 13-01-2014-13-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2014 Offentlig journal Periode: 13-01-2014-13-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-26 I Egerdahl &

Detaljer

Periode: 11-03-2013-11-03-2013

Periode: 11-03-2013-11-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 11-03-2013-11-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01917-7 I Dok.dato: 14.02.2013

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal Internt notat med oppfølging, 12/00517-9 Endring - Personalkort - Journaldato: Tilg. kode: Eikeland oppvekstsenter, Tatt til etterretning, Internt notat med oppfølging, 12/01414-2 Endring - Personalkort

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01736-49 Garanti nr. 62735 - for tidligere Norcon Engineering AS nå Tratec Norcon AS overfor kommune vedrørende Hægeland Vannverk Anbud - Hægeland vannverk / vannbehandlingsanlegg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 11/01579-12 Oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - tgående internt produsert, 11/01579-13 Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd - Personalmappe - NAV

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01651-23 Skjemadata fra "Kontakt oss - arbeidsgiver " (Statens pensjonskasse) - Personalmappe -, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert, 11/02934-6 Vitnemål

Detaljer

Periode: 03-03-2015-03-03-2015

Periode: 03-03-2015-03-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.03.2015 Offentlig journal Periode: 03-03-2015-03-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02483-37 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02420-15 Svar på søknad om permisjon - 01.05.16-01.05.17 - Personalmappe - Organisasjonsseksjonen tgående internt produsert, 11/02589-3 Henvisning - Elevmappe - Vennesla

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02729-9 Søknad om elevpermisjon - Elevmappe - Skarpengland skole 24.01.2016 Skarpengland skole - elevmapper SKA-, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-370 Regning for brøyting ved Venneslahallen Regninger fra Teknisk forvaltning Kruse Smith Entreprenør AS Inngående eksternt produsert, 11/02979-24 Kontroll av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03259-15 Oppsummering - Personalmappe - Offl 23 første ledd Seksjon for oppvekst tgående internt produsert, 11/03267-14 Søknad om forebyggings og tilretteleggingstilskudd

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01895-71 Vedr. Venneslaheia - ber om informasjon rundt prosessen Nytt boligområde - kommunedelplan for Venneslaheia Trond Reinertsen 07.09.2015 Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02335-99 Innspill til reguleringsplan for Otraparken - Rådet for funksjonshemmede Gnr/bnr 23/685,692 m.fl. - reguleringsplan for Otraparken - Hunsøya Rådet for funksjonshemmede

Detaljer

Periode: 19-03-2014-19-03-2014

Periode: 19-03-2014-19-03-2014 DMS2002 - Software Innovation 20.03.2014 Offentlig journal Periode: 19-03-2014-19-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-21 I Dok.dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01593-22 Arbeidsavtale - assistent - vikariat i 17% stilling - Personalmappe - Samkom skole 19.04.2016 26.04.2016, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-335 Regning for vannstenging - Parkvegen 7. 12.08.15. Regninger fra Teknisk forvaltning Egil Eidet Enhet for teknisk forvaltning 13.08.2015 tgående internt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-347 Regning for leie av Breimyr fyllplass og deltakelse i administrasjonsutvalg og styre 2015 Regninger fra Teknisk forvaltning Avfall Sør Husholdning AS 23.11.2015

Detaljer

Periode: 10-10-2013-10-10-2013

Periode: 10-10-2013-10-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 10-10-2013-10-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01744-30 I Dok.dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/02329-27 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - Internt notat med oppfølging, 11/02898-10 Endring - Personalmappe - Vennesla ungdomsskole 27.10.2015, Tatt til etterretning,

Detaljer

Periode: 06-09-2012-06-09-2012

Periode: 06-09-2012-06-09-2012 DMS2002 - Software Innovation 11.09.2012 Offentlig journal Periode: 06-09-2012-06-09-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02261-11 I Dok.dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/03223-23 Arbeidsavtale- lærervikariat 42,3% stilling - Personalmappe - Offl 23 første ledd Personalarkiv PERS2 Inngående eksternt produsert, 11/03502-13 Oppsigelse av

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 19.02.2013 Offentlig journal Periode: 15-02-2013-15-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-108 I Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02796-4 Demensomsorgens ABC. Miljøbehandling - Personalmappe - Offl 26 første ledd 14.04.2016 02.05.2016, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert, 11/02863-59

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02561-21 Tilsagn og tilskudd til forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - NAV Vest-Agder 15.07.2016 Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 26-04-2013-26-04-2013

Periode: 26-04-2013-26-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 30.04.2013 Offentlig journal Periode: 26-04-2013-26-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01895-50 U Stallemo,

Detaljer

Periode: 06-02-2014-06-02-2014

Periode: 06-02-2014-06-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.02.2014 Offentlig journal Periode: 06-02-2014-06-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01828-19 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 14-10-2013-14-10-2013

Periode: 14-10-2013-14-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 17.10.2013 Offentlig journal Periode: 14-10-2013-14-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02762-19 I Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01593-13 Krav om økt stilling etter Aml 14-4 a - Personalmappe - Organisasjonsseksjonen tgående internt produsert, 11/01627-36 Bestilling av nøkler - Bestilling av nøkler

Detaljer

Periode: 06-12-2012-06-12-2012

Periode: 06-12-2012-06-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 10.12.2012 Offentlig journal Periode: 06-12-2012-06-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01757-16 N Enhet for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02643-10 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første ledd Personalarkiv PERS2 tgående internt produsert, 11/04852-19 Svar på søknad om permisjon - Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/03264-8 Svar på krav om fast ansettelse etter Aml 14-9 (6) - Personalmappe lærling/vikar - 29.09.2015 tgående internt produsert, 11/04020-48 Melding om - Elevmappe -

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/02643-5 Oppfølgingsplan ved sykemelding - Personalmappe - heimen omsorgssenter heimen omsorgssenter 05.09.2016, Tatt til etterretning, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 12/01353-8 Endring - Personalkort - Økonomiseksjonen Offl 23 første ledd Inngående eksternt produsert, 12/01460-7 Søknad om permisjon - Personalmappe - Offl 23 første

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01974-12 Referat fra dialogmøte - NAV Vennesla Vennesla skole 06.07.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02329-24 Vikaravtale for tilkallingsvikarer - Enhet for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03447-34 Innmelding - Eikeland skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Eikeland oppvekstsenter Internt notat med oppfølging, 12/00217-8 Endring

Detaljer

Periode: 20-03-2013-20-03-2013

Periode: 20-03-2013-20-03-2013 DMS2002 - Software nnovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 20-03-2013-20-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01662-16 Dok.dato: 11.03.2013

Detaljer

Periode: 25-03-2015-25-03-2015

Periode: 25-03-2015-25-03-2015 DMS2002 - Software nnovation 26.03.2015 Offentlig journal Periode: 25-03-2015-25-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02591-16 Tilg. kode: O

Detaljer

Periode: 05-03-2014-05-03-2014

Periode: 05-03-2014-05-03-2014 DMS2002 - Software nnovation 06.03.2014 Offentlig journal Periode: 05-03-2014-05-03-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03357-17 Dok.dato: 12.02.2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/03441-1 Oppsigelse av plass - Vennesla skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - Offl 13, Fvl 13 Vennesla skole, Tatt til orientering, Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Periode: 17-02-2014-17-02-2014

Periode: 17-02-2014-17-02-2014 DMS2002 - Software nnovation 21.02.2014 Offentlig journal Periode: 17-02-2014-17-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01823-12 Dok.dato: 10.02.2014

Detaljer

Periode: 21-08-2014-21-08-2014

Periode: 21-08-2014-21-08-2014 DMS2002 - Software Innovation 25.08.2014 Offentlig journal Periode: 21-08-2014-21-08-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02608-11 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09-08-2013-09-08-2013

Periode: 09-08-2013-09-08-2013 DMS2002 - Software Innovation 13.08.2013 Offentlig journal Periode: 09-08-2013-09-08-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01931-15 I Kommunal Landspensjonskasse

Detaljer

Periode: 05-03-2015-05-03-2015

Periode: 05-03-2015-05-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 06.03.2015 Offentlig journal Periode: 05-03-2015-05-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01627-32 Einar Torjusen

Detaljer

Periode: 09-04-2014-09-04-2014

Periode: 09-04-2014-09-04-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.04.2014 Offentlig journal Periode: 09-04-2014-09-04-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02475-7 I Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 24-10-2014-24-10-2014

Periode: 24-10-2014-24-10-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.10.2014 Offentlig journal Periode: 24-10-2014-24-10-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01890-8 U Dok.dato: 22.10.2013

Detaljer

Periode: 13-02-2013-13-02-2013

Periode: 13-02-2013-13-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 18.02.2013 Offentlig journal Periode: 13-02-2013-13-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-104 I Staale Grude

Detaljer

Periode: 04-09-2014-04-09-2014

Periode: 04-09-2014-04-09-2014 DMS2002 - Software Innovation 09.09.2014 Offentlig journal Periode: 04-09-2014-04-09-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02274-14 U Kristiansandsregionen

Detaljer

Periode: 25-01-2013-25-01-2013

Periode: 25-01-2013-25-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 31.01.2013 Offentlig journal Periode: 25-01-2013-25-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01676-12 I ViaNova Kristiansand

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 11/04718-26 Innvilget søknad om tilkudd til datautstyr for skoleelev med spesifikke lese- og skrivevansker - Elevmappe - NAV Vennesla ungdomsskole 06.07.2017 Vennesla skole

Detaljer

Periode: 09-03-2015-09-03-2015

Periode: 09-03-2015-09-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 10.03.2015 Offentlig journal Periode: 09-03-2015-09-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/03443-18 I Hunsfoss skole

Detaljer

Periode: 04-04-2013-04-04-2013

Periode: 04-04-2013-04-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2013 Offentlig journal Periode: 04-04-2013-04-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-16 U Vest-Agder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/02398-59 11/02398-58 - Orientering om krypsivtiltak i fjorden 2015 - etablering av avvanningsområde Krypsivprosjektet i Seksjon for samfunnsutvikling Internt notat

Detaljer

Periode: 10-04-2015-10-04-2015

Periode: 10-04-2015-10-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 13.04.2015 Offentlig journal Periode: 10-04-2015-10-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02650-9 Arkivdel: Skarpengland

Detaljer

Periode: 24-04-2013-24-04-2013

Periode: 24-04-2013-24-04-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.04.2013 Offentlig journal Periode: 24-04-2013-24-04-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei 11/02809-12 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 09-07-2014-09-07-2014

Periode: 09-07-2014-09-07-2014 DMS2002 - Software Innovation 10.07.2014 Offentlig journal Periode: 09-07-2014-09-07-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02323-26 U Trond Ove

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 11/01985-47 Gnr/bnr 23/43,839 tildeling av adresse og omadressering Adressetildeling i 2011-2012 - 2013 Jan Øidna Odd Terje Øidna tgående internt produsert, 11/02257-6 Svar

Detaljer

Periode: 14-01-2015-14-01-2015

Periode: 14-01-2015-14-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 15.01.2015 Offentlig journal Periode: 14-01-2015-14-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01793-69 I Fylkesmannen

Detaljer

Periode: 13-05-2014-13-05-2014

Periode: 13-05-2014-13-05-2014 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2014 Offentlig journal Periode: 13-05-2014-13-05-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01641-13 U Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 11/01810-32 11/01810-31 - Midlertidig skiltvedtak 17. mai 2016 Diverse skiltplaner/skilting og fartsgrenser. Enhet for kultur Enhet for teknisk forvaltning Inngående

Detaljer

Periode:

Periode: DMS2002 - Software Innovation 13.03.2013 Offentlig journal Periode: 07-03-2013-07-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-12 I Dok.dato:

Detaljer

Periode: 22-02-2013-22-02-2013

Periode: 22-02-2013-22-02-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.02.2013 Offentlig journal Periode: 22-02-2013-22-02-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01949-6 I Dok.dato: 20.02.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01620-47 Rammeavtale for håndverkertjeneste - indeksregulering Anbud - rammeavtaler for håndverktjenester og anleggsfag Kruse Smith AS Enhet for byggforvaltning 25.06.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02065-36 Gnr 24, bnr 160 - plan kreves framlagt for kommunestyret Gnr/bnr 24/160 - Heisel 19 - privat detaljreguleringsplan Norsk Byggservice as tgående internt produsert,

Detaljer

Periode: 12-02-2014-12-02-2014

Periode: 12-02-2014-12-02-2014 DMS2002 - Software Innovation 13.02.2014 Offentlig journal Periode: 12-02-2014-12-02-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01853-47 I Vedr. personalmøte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02329-26 Krav etter Aml 14-4a - Personalmappe - 15.09.2015 Inngående eksternt produsert, 11/02960-11 Info om vurderingskriterier - kompetansemål - klagerett 19.09.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 11/01899-353 Vedr. privat vannledning på Kvarstein Regninger fra Teknisk forvaltning Steinar Åsan Journaldato: Tilg. kode: Enhet for teknisk forvaltning Inngående eksternt

Detaljer

Periode: 21-01-2013-21-01-2013

Periode: 21-01-2013-21-01-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.01.2013 Offentlig journal Periode: 21-01-2013-21-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01758-4 I Dok.dato: 13.12.2012

Detaljer

Periode: 05-12-2012-05-12-2012

Periode: 05-12-2012-05-12-2012 DMS2002 - Software Innovation 13.12.2012 Offentlig journal Periode: 05-12-2012-05-12-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja 11/01810-22 U Dok.dato: 20.11.2012 Jour.dato:

Detaljer

Periode: 26-10-2012-26-10-2012

Periode: 26-10-2012-26-10-2012 DMS2002 - Software Innovation 31.10.2012 Offentlig journal Periode: 26-10-2012-26-10-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-90 U Arkivdel:

Detaljer

Periode: 07-04-2015-07-04-2015

Periode: 07-04-2015-07-04-2015 DMS2002 - Software Innovation 08.04.2015 Offentlig journal Periode: 07-04-2015-07-04-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02234-8 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 07-10-2013-07-10-2013

Periode: 07-10-2013-07-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 11.10.2013 Offentlig journal Periode: 07-10-2013-07-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02422-24 I Arkivdel:

Detaljer

Periode: 04-02-2015-04-02-2015

Periode: 04-02-2015-04-02-2015 DMS2002 - Software Innovation 05.02.2015 Offentlig journal Periode: 04-02-2015-04-02-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01899-315 11/01899-316

Detaljer

Periode: 25-10-2013-25-10-2013

Periode: 25-10-2013-25-10-2013 DMS2002 - Software Innovation 29.10.2013 Offentlig journal Periode: 25-10-2013-25-10-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01891-34 U COWI AS Gnr/bnr

Detaljer

Periode: 20-03-2015-20-03-2015

Periode: 20-03-2015-20-03-2015 DMS2002 - Software Innovation 23.03.2015 Offentlig journal Periode: 20-03-2015-20-03-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01985-42 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 19-03-2013-19-03-2013

Periode: 19-03-2013-19-03-2013 DMS2002 - Software Innovation 25.03.2013 Offentlig journal Periode: 19-03-2013-19-03-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01565-109 11/01565-110

Detaljer

Periode: 15-05-2013-15-05-2013

Periode: 15-05-2013-15-05-2013 DMS2002 - Software Innovation 23.05.2013 Offentlig journal Periode: 15-05-2013-15-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01788-18 I Vest-Agder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02589-6 Innkalling til lese/skriveutredning - Elevmappe - 05.07.2016 Inngående eksternt produsert, 11/02601-6 Innkalling til lese/skriveutredning - Elevmappe - 05.07.2016

Detaljer

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 15042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 26042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/01097-7 Arkivdel: VH-SAK1 Venneslaheimen omsorgssenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/02323-35 Gnr/bnr 24/126,142 - Ravnåsvegen 345 - fylkesmannens behandling av klage over godkjenning av søknad om arealoverføring for oppføring av bolig Gnr/bnr 24/126

Detaljer

Periode: 03-04-2012-03-04-2012

Periode: 03-04-2012-03-04-2012 DMS2002 - Software Innovation 09.04.2012 Offentlig journal Periode: 03-04-2012-03-04-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02321-44 I Dok.dato:

Detaljer