DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom as Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Svenneløkka - Kommunedelplan for Nordre Frogn Kommunedelplan for Nordre Frogn PER HERMANN KRØGER SIVILARKITEKT Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak Inngående eksternt produsert, 13/ Kart - Svenneløkka - Kommunedelplan for Nordre Frogn Kommunedelplan for Nordre Frogn PER HERMANN KRØGER SIVILARKITEKT Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak Inngående eksternt produsert, 13/ Innspill til kommunedelplan - Kommunedelplan for Nordre Frogn Kommunedelplan for Nordre Frogn Inge Kiedrowski Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak tgående internt produsert, 13/ Fritak som meddommer og lagrettemedlem i Borgarting lagmannsrett Lagrettemedlemmer og meddommere til Lagmannsretten og Tingretten for 2013 til 2016 Lars Klæboe Politiske tjenester dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar på søknad på anmeldelse av sanitæranlegg Skogrov. 2 B Gnr 69 Bnr 425 Skogroveien 2B Gnr 69 Bnr 425 Skogroveien 2B - Sanitærabonnement DRØBAK RØRLEGGERSERVICE AS %drøbak% Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak

2 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Innsynsbegjæring i klagesak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig Kathrine Hagen Finrud dato: , Besvart med utgående dokument, Svar på innsynsbegjæring i klagesak - Gnr 86 Bnr 564 Furuveien 1- Til- og hovedombygging av eksisterende bolig tgående internt produsert, 13/ fullstendig søknad Gnr 43 Bnr 60 Kramsveien 6 - Mindre avløpsanlegg Ski Rørleggerbedrift AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 13/ Re: fullstendig søknad Gnr 43 Bnr 60 Kramsveien 6 - Mindre avløpsanlegg Ski Rørleggerbedrift AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak tgående internt produsert, 13/ SV: fullstendig søknad Gnr 43 Bnr 60 Kramsveien 6 - Mindre avløpsanlegg Firmapost Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Kulturskolelærer - Enhet for kultur og fritid mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Kommentar fra nabo vedr hva som ønskes vurdert. Gnr 70, bnr 10. Belsjøveien 3. Tilbygg Gnr 70 Bnr 10 Belsjøveien 3 - Tilbygg og Carport Inge Torgeir Hansen dato:

3 I, tgående internt produsert, 13/ / GNR37 BNR 3 og 21 - Mindre avløpsanlegg - Anmodning om informasjon. Gnr 37 Bnr 3,21 Vassumveien 39 - renseanlegg Alternativ Avløpsbehandling Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 72 bnr 94 - Sogstiveien VVA-anlegg og kabelgrøfter - Redegjørelse Gnr 72 Bnr 94 Sogstiveien 36,38 og 40 - boligblokker Sweco AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Fagarbeider - Einebu omsorgsbolig - Enhet for Miljøarbeidertjeneste mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Fravær på vitnemålet + legeattest. Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Vedtak om permisjon fra pliktig opplæring i skolen. Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv

4 I, tgående internt produsert, 13/ Svar på forespørsel fra Barnevernstjenesten i Frogn. Elevmappe Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Enhet for Teknisk Drift og Forvaltning mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse av stilling som gruppeleder mappe dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende søknad om renseanlegg - Gnr 59, Bnr 172, Polleveien 9 - Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 172, Polleveien 9 - Mindre avløpsanlegg. Ski Rørleggerbedrift AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 13/ RE: VS: Bevillingsdokument Matfestivalen - Drøbak Butikk og restaurantdrift - Påstand om forskjellsbehandling fra bevillingssøker Drøbak Butikk- og Restaurantdrift AS - Serverings- og skjenkebevilling Ali Afshar Politiske tjenester dato: Bevilling

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Re: VS: Bevillingsdokument Matfestivalen - Drøbak Butikk og restaurantdrift - innsigelse på vedtak om skjenkebevilling for enkeltanledning Drøbak Butikk- og Restaurantdrift AS - Serverings- og skjenkebevilling Drøbak Butikk- og Restaurantdrift AS Politiske tjenester dato: Bevilling Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Teknisk Drift og Forvaltning mappe dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr Gnr 43, Bnr 67, Kramsveien 55 - Mindre avløpsanlegg. Gnr 43, Bnr 67, Kramsveien 55 - Mindre avløpsanlegg. Laila Bråten Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 14/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Lærer uten utdanning - Heer skole mappe dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 14/ Spørsmål om behandlingstid Gnr 8, bnr 46 Høgåsveien 12 GNR 8 BNR 46 HØGÅSVEIEN 12 - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, RIVING AV THS OG NYTT THS Hege Botner dato:, Besvart med utgående dokument, SV: Vårt saksnr 14/ Gnr 8, bnr 46 Høgåsveien 12 tgående internt produsert, 14/ SV: Vårt saksnr 14/ Gnr 8, bnr 46 Høgåsveien 12 GNR 8 BNR 46 HØGÅSVEIEN 12 - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG, RIVING AV THS OG NYTT THS Hege Botner dato:

6 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Skjenkebevilgning til Avistegnernes Hus juni 2014 Søknader om skjenkebevilling for enkeltanledning 2014 Vigdis Wolden Politiske tjenester dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Enhet for Teknisk drift og forvaltning mappe dato: tgående internt produsert, 14/ Svar på Anmeldelse av sanitæranlegg, Gnr 3, Bnr 32, Leiumlia 3 Gnr 3, Bnr 32, Leiumlia 3 - Sanitæranlegg. Drøbak Mekaniske Verksted A/S Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: VA-sak Inngående eksternt produsert, 14/ Brev fra Statens vegvesen Gnr 51 bnr 536 Skogfaret 13 - Enebolig med garasje Falk Bygg AS dato:, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Ferdigmelding - Gnr 69 Bnr 254 llerudhellinga 1 B - Innbygging av overbygget inngangsparti og ark på tak Gnr 69 Bnr 254 llerudhellinga 1 B - Innbygging av overbygget inngangsparti og ark på tak Jon Birger Tysnes dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Tegninger - Gnr 59 Bnr 40 Dronningveien 4 Langebåt - Nytt uthus Gnr 59 Bnr 40 Dronningveien 4 Langebåt - Nytt uthus Morten Andersen dato: , Besvart med utgående dokument, Angående søknad om dispensasjon - Gnr 59 Bnr 40 Dronningveien 4 Langebåt. Nytt uthus

7 I, tgående internt produsert, 14/ Angående søknad om dispensasjon - Gnr 59 Bnr 40 Dronningveien 4 Langebåt. Nytt uthus Gnr 59 Bnr 40 Dronningveien 4 Langebåt - Nytt uthus Morten Andersen dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Ferdigmelding - Gnr 69 Bnr 133 Åmålveien 38 - Tilbygg/Fasadeendring bolig Gnr 69 Bnr 295 Åmålveien 38 - Tilbygg/Fasadeendring bolig Borge Bringsværd - Drøbak arkitektkontor dato: , Besvart med utgående dokument, Ferdigattest - Gnr 69 Bnr 295 Åmålveien 38 - Tilbygg/Fasadeendring bolig tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar på mottatt søknad. Tilbakemelding om mangler. Gnr 70 bnr 19 Solefallsveien 5 - Nybygg og riving Gnr 70 bnr 19 Solefallsveien 5 - Nytt bygg under 70 m2 - Ikke boligformål - Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2 RAK ARKITEKTR AS dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Tilleggsinformasjon - Gnr 20 bnr 36 Isveien 24 - Tilbygg til fritidsbolig og nytt anneks- Søknad om rammetillatelse Gnr 20 bnr 36 Isveien 24 - Tilbygg til fritidsbolig og nytt anneks- Søknad om rammetillatelse LARS EINAR LRIKSEN dato: Inngående eksternt produsert, 14/ ttalelse fra Statens vegvesen - Gnr 20 bnr 162 Måna Syd - Plassering av midlertidige brakkebolig Gnr 20 bnr 162 Måna Syd - Plassering av midlertidige brakkebolig Statens vegvesen Region øst dato:, Tatt til orientering

8 I, tgående internt produsert, 14/ Vedlagt følger uttalelse fra Statens vegvesen - Gnr 20 bnr 162 Måna Syd - Plassering av midlertidige brakkebolig Gnr 20 bnr 162 Måna Syd - Plassering av midlertidige brakkebolig Øvre Romerike Prosjektering AS dato: tgående internt produsert, 14/ Tilsynsrapport Tilsyn ved Tertitten barnehage Tertitten barnehage Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Gnr 20 bnr 2 Bekkenstenveien 7 - Fradeling av eiendom - foreløpig svar Gnr 20 bnr 2 Bekkenstenveien 7 - Fradeling av eiendom Hans Bergseng Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: tgående internt produsert, 14/ / sforhold "Raakeløkken" og "Kierkeløkken" i Drøbak sforhold "Raakeløkken" og "Kierkeløkken" i Drøbak Christian Sibbern Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Avklaring på hvem som skal nabovarsles - Gnr 63 bnr 270 Trollveien 11 - Innsetting av vinduer, tilbygg over kjellerinngang og utvidelse av gårdsplass sendt fra Frogn kommune Gnr 63 bnr 270 Trollveien 11 - Innsetting av vinduer, tilbygg over kjellerinngang og utvidelse av gårdsplass Myhre, Morten - Brodrene Dahl AS Norway dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Vedr forespørsel om søknadsplikt på fasadeendring Gnr 86 bnr 909 Holmåsen terrasse 13 - Forespørsel om søknadsplikt på fasadeendring Tom Heggelund dato:

9 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Begjæring Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av leieforhold. Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Leiekontrakt Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Begjæring Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: tgående internt produsert, 14/ Svar - Oppsigelse av leieforhold. Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Registreringsskjema Kommunale boliger 2. tertial 2014 Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: , Besvart med utgående dokument, Svar - Jessen

10 I, tgående internt produsert, 14/ Tillatelse til tiltak - Gnr 59 bnr 219 Jonsok veien 6 - Riving av uthus og oppføring av nytt Gnr 59 bnr 219 Jonsok veien 6 - Riving av uthus og oppføring av nytt Inger Lise Holen dato: tgående internt produsert, 14/ Tilbakemelding om mangler - Gnr 49 bnr 29 Nesoddveien 385 -Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2, fasadeendring Gnr 49 bnr 29 Nesoddveien 385 -Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2, fasadeendring BYGG PROSJEKT C. O. AS dato: tgående internt produsert, 14/ Foreløpig melding - Mangler ved søknad - Gnr 20 bnr 31 Kleivavn Søknad om uteplass på eksisterende platting Gnr 20 bnr 31 Kleivavn Søknad om uteplass på eksisterende platting Lilian Bjørnsen dato: tgående internt produsert, 14/ gnr 63 bnr 92 Frogn kommune. Søknad om dispensasjon fra byggeforbud, 100-meters beltet. Oversendelse for uttalelse. Gnr 63 bnr 92 - Søknad om dispensasjon for oppføring av hytte Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: tgående internt produsert, 14/ Angående bebyggelse på eiendommen Gnr 59 Bnr 405 Bekkeholtet 8 - Riving og nybygg fritidsbolig Gnr 59 Bnr 405 Bekkeholtet 8 - Riving og nybygg fritidsbolig Hildegard Bøhmer dato:

11 I, tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar - tilbakemelding om mangler - Gnr 20 bnr 163,Måna syd - Opparbeidelse av veg, parkeringsplass og oppføring av kontor/administrasjonsbygg og verksted og vaskehall Gnr 20 bnr 163,Måna syd - Opparbeidelse av veg, parkeringsplass og oppføring av kontor/administrasjonsbygg og verksted og vaskehall SIV ING ERLING F JOHNSEN AS dato: tgående internt produsert, 14/ Oversendes til uttalelse - Gnr 20 bnr 163,Måna syd - Opparbeidelse av veg, parkeringsplass og oppføring av kontor/administrasjonsbygg og verksted og vaskehall Gnr 20 bnr 163,Måna syd - Opparbeidelse av veg, parkeringsplass og oppføring av kontor/administrasjonsbygg og verksted og vaskehall Statens vegvesen Region øst dato: tgående internt produsert, 14/ / Arkivforespørsel - llerud gård Innsyn - Dokumenter vedrørende llerud gård Norsk institutt for kulturminneforskning NIK v/kari Larsen Arkivet dato: Sakarkiv 041 tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar mottatt søknad - Gnr 86 bnr 889 Sundbrygga -ny brygge for universell utforming Gnr 86 bnr 889 Sundbrygga - Ny brygge tilpasset universell utforming FORSVARSBYGG dato: tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar mottatt søknad om fritsforlengelse - Gnr 1 bnr 2 Nordre Elle vei 30 - Midlertidig plasthall, "walker" og terrengoppfylling Gnr 1 bnr 2 Nordre Elle vei 30 - Midlertidig plasthall, "walker" og terrengoppfylling Sweco Norge AS dato:

12 I, tgående internt produsert, 14/ oversendes til uttalelse - søknad om fristforlengelse - Gnr 1 bnr 2 Nordre Elle vei 30 - Midlertidig plasthall, "walker" og terrengoppfylling Gnr 1 bnr 2 Nordre Elle vei 30 - Midlertidig plasthall, "walker" og terrengoppfylling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune dato: Inngående eksternt produsert, 14/ SV: Drøftingreferat stilling som controller, økonomirådgiver enhet økonomi - Godkjenning fra Fagforbundet Stilling som controller, økonomirådgiver Fagforbundet v/siv Baltzersen Offl 25 Enhet for økonomi dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Kvittering for innmelding av farlig stoff Gnr 72 bnr 94 Innmelding av farlig stoff Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Arkivet dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om rammetillatelse - Gnr 9,10 bnr mfl - Odalen - Haveråsen - vann- og avløpsanlegg Gnr 9,10 bnr mfl - Langs Vestbyveien fra Odalen til Haveråsen - Nytt vann- og avløpsanlegg Follo Prosjekt AS dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Tegninger - Gnr 9,10 bnr mfl - Odalen - Haveråsen - vann- og avløpsanlegg Gnr 9,10 bnr mfl - Langs Vestbyveien fra Odalen til Haveråsen - Nytt vann- og avløpsanlegg Follo Prosjekt AS dato:

13 I, Inngående eksternt produsert, 14/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV mappe Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Rådgiver - Enhet for barn, unge og familie mappe dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Leder - Frogn bibliotek - Enhet for kultur og fritid mappe dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Vitnemål mappe dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse av avtale om boliglån for ansatte - DNB Nor - Boliglån for ansatte DNB Nor - Boliglån for ansatte DNB Bank ASA dato: Sakarkiv 560 Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Helsefagarbeider - vikar, nattevakt - Einebu omsorgsbolig - Enhet for Miljøarbeidertjeneste mappe dato:

14 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om utsatt frist - Gnr 22 bnr 181 Gylteveien 25 - Ny glassveranda Gnr 22 bnr 181 Gylteveien 25 - Glassveranda Geir Aaslund dato: , Besvart med utgående dokument, Det gis fristutsettelse til Gnr 22 bnr 181 Gylteveien 25 - glassveranda Inngående eksternt produsert, 14/ Høringsbrev - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge Høring - Rapport fra arbeidsgruppe vedrørende barnebortføring Det kongelige justis- og beredskapsdepartementet Enhet for barn, unge og familier dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Lærer - Heer skole pamme dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Assistent - llerud sykehjem - Enhet for pleie og omsorg mappe dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Fornyelse av arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Enhet for Teknisk Drift og Forvaltning mappe dato: , Tatt til etterretning

15 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Enhet for teknisk drift og forvaltning mappe dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Sletting av heftelse Gnr 86 bnr sletting av heftelse Gnr 86 bnr sletting av heftelse Skifte Enhet for samfunnsutvikling - Oppmåling dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Nytt felles parkeringsregelverk for offentlig og privat parkering - Høring Høring - Nytt offentlig og privat parkeringsregelverk Samferdselsdepartementet Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013

OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 OPPFØLGING AV VEDTAK I KOMMUNESTYRET 2013 Følgende saker er ikke tatt med: - Sak om godkjenning av protokoller - Sak om referatsaker INTERPELLASJON FRA KRISTELIG FOLKEPARTI V/KVISTAD TIL KOMMUNESTYRETS

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16

Saker til behandling. 66/12 12/00865-2 Søknad om endring av bomavgift for vegen Gulsvik-Volden 16 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 20.09.2012 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00. SAKSKART Side

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30

Arbeiderpartiet og Venstres gruppe møter kl. 11.00 Høyre, Fremskrittspartiets og Kristelig Folkepartis gruppe møter kl. 11.30 Møteinnkalling Ekstraordinært møte Utvalg: Plan - og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 11.01.2012 (Onsdag ) Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no. Møteinnkalling. Saker til behandling MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:00 Sted: Thon Hotell Bjørneparken Arkivsak: 12/00002 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest til servicekontoret på telefon 32 05 36 00 eller epost: postmottak@flaa.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen.

MØTEINNKALLING. KL. 16.30 18.00 INFORMASJON: Informasjon om relevante lover for Formannskapets ansvarsområde v/ rådmannen. Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon:

GRUE. kommune. o Betalingssatser - bruk av ekstern instans. . Ordfører o Varaordfører o Rådmann. Møteinnkalling. Informasjon: GRUE kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Formannskapet Grue rådhus, formannskapssal en Mandag 21.01.2013 Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 12.07.2012-12.07.2012. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 5253/12 Regdato:12.07.2012 Arkivkode:417 Saksnr: 12/618-18 Dok.type: /U Gradering: Saksb: STAB/ØP/AIM Journalenhet:RÅD Silje Johansen TILSETTINGSBREV SILJE JOHANSEN Lnr: 5513/12 Regdato:12.07.2012

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.12.2010 Møtested: Formannskapssalen Tidspunkt - fra: 11:30 Tidspunkt - til: 15:05 Sak fra / til: 136/10-149/10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer