DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Protokoll fra representantskapsmøte 4. mars 2014 Follo Ren IKS - Eierstyring 2013 og 2014 Follo Ren IKS Politiske tjenester dato: Sakarkiv 026 Inngående eksternt produsert, 13/ Sakspapirer til styremøte Incestsenteret i Follo Incestsenteret i Follo IKS Eierstyring 2013 og 2014 Anne Odenmarck Politiske tjenester dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Anmodning om utsatt frist for uttalelse - mindre endring av planbestemmelse 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst - Frogn kommuneplan Kommuneplan for Frogn diverse oppfølging etter endelig vedtak juni 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak , Besvart med utgående dokument, 13/ Anmodning om utsatt frist for uttalelse - mindre endring av planbestemmelse 18-2 og forslag om innføring av meldeplikt for hogst - Frogn kommuneplan Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende purring på innsendt søknad om arealoverføring Gnr 15 bnr 1 Kykkelsrud - Arealoverføring Gnr 15 bnr 1 Kykkelsrud - Arealoverføring Halvor Roxrud Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende søknad om dispensasjon - Gbnr 63 bnr 33 Holmen - Fritidsbolig/tilbygg Gnr 63 Bnr 33 Holmen - Fritidsbolig/tilbygg Akershus fylkeskommune dato: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ tiltak på gnr 59 bnr Nabovarsel til Frogn Kommune - Samlemappe Nabovarsel til Frogn Kommune - Samlemappe Frank Kristiansen AS Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv

2 I, tgående internt produsert, 13/ Videre behandling av deres søknad - gnr 59 bnr 870 Islia 11 Gnr 59 Bnr 870 Islia 11. Etablering av vei Blå Landskapsarkitekter AS dato: tgående internt produsert, 13/ Godkjent endring av ansvarlig foretak - Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Gnr 86 bnr 630 Husvikholmen 8 - Perlen Bar & Restaurant Follo Prosjekt dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Tilsyn - Vedtak om pålegg - Hjemmebaserte tjenester Tilsyn Hjemmebaserte tjenester Arbeidstilsynet Enhet for hjemmebaserte tjenester dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 13/ Gnr 20 Bnr 30 Propsveien 8 - TILBYGG HYTTE - Orientering om vedtak Gnr 20 Bnr 30 Propsveien 8 - TILBYGG HYTTE Ebano as Michael Stensrud Juuhl Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: tgående internt produsert, 13/ Gnr 20 Bnr 79,145 Kleivaveien 72 - TILBYGG HYTTE - Orientering om vedtak Gnr 20 Bnr 79,145 Kleivaveien 72 - TILBYGG HYTTE Drøbak Arkitektkontor AS Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: tgående internt produsert, 13/ Individuell opplærinsplan Elevmappe dato: Elevarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Vedr Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Tilbygg og hovedombygging bolig. Bruksendring bod. Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Tilbygg og hovedombygging bolig. Bruksendring bod. Trine Kopperud dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om igangsetting - Gnr 86 bnr 280 Nordveien 8 - Tilbygg og hovedombygging bolig. Bruksendring bolig Gnr 86, bnr 280. Nordveien 8. Tilbygg og hovedombygging bolig. Bruksendring bod. Thomas Pedersen Liverød dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Adresseendring av tiltakshaver - Gnr 59 Bnr 924 Islia 14 - Riving/nybygg fritidsbolig Gnr 59 Bnr 924 Islia 14 - Riving/nybygg fritidsbolig Venche Nyhus Kristiansen dato: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Forslag til regulering - Holtbråten -Tusse reguleringsplan Holtbråten -Tusse reguleringsplan Statens vegvesen Region øst Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Plansak tgående internt produsert, 13/ Vedr. eierforhold veiareal til 5 hyttetomter på Langebåt med adkomst fra Lyksetveien/Godthullia. Gnr. 59, bnr 886 m.fl. Gnr 59 bnr 886, 887, 889, 890, 891 Godthullia 5,7,9,11,13-5 nye hytter Drøbak Arkitektkontor AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Vedrørende mangelbrev av Gnr 69 bnr 234 llerudbakken 37 - Ny garasje Gnr 69 bnr llerudbakken 37 - Garasje - ny adkomst Geir Storsveen dato:

4 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Vedr Plassering i tiltaksklasse. Gnr 54 bnr 3 Slottetkollen - Adkomstvei og hus for pumpestasjon sendt fra Frogn kommune Gnr 54 bnr 3 Slottetkollen - Adkomstvei og hus for pumpestasjon Andreas Nielsen dato:, Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Ytre Hallangpollen 61 / Grn/ Bno 63/144 Gnr 63 Bnr 144 Ytre Hallangspollen 61. Riving/Nybygg fritidsbolig Ole Heggdal dato: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 13/ Individull opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 20-2 GNR 59 BNR 198 BÅTSTØ - Nybygg toalettanlegg GNR 59 BNR 198 BÅTSTØ - TOALETTANLEGG Båtstø vel v/ Terje Holm dato:

5 I, tgående internt produsert, 13/ Klage på vedtak om tildeling av skoleplass Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Avvikling av fødselspermisjon Personalmappe Personal dato: Personal 420 tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ rgier Elevmappe Drøbak skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Perlen bryter med forutsetningene for skjenkebevilling Perlen, Drøbak butikk og restaurantdrift AS Per Aspelund Politiske tjenester dato: Bevilling

6 I, tgående internt produsert, 13/ Klage på vedtak om tildeling av skjenkebevilling til Drøbak butikk- og restaurantdrift AS - Perlen Perlen, Drøbak butikk og restaurantdrift AS Advokatfirmaet Perspektiv (1) Politiske tjenester dato: Bevilling Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Solstua, Grande, Enhet for pleie og omsorg Personalmappe Personal dato: Personal 420 tgående internt produsert, 13/ Individuell Opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Svar på frisøknad Elevmappe Foresatte via ranselpost dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Frisøknad Elevmappe dato: Elevarkiv

7 I, tgående internt produsert, 13/ Frisøknad Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ SFO - endring av plass Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Frisøknad Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Frisøknad Elevmappe dato: Elevarkiv

8 I, tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Søknad om skolefri Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv

9 I, tgående internt produsert, 13/ Individuell opplæringsplan Elevmappe dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Assistent - Heer skole Personalmappe Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Enhet for teknisk drift og forvaltning Personalmappe Personal dato: Personal 420 tgående internt produsert, 13/ Tilbakemelding om oppfylte vedtak fra Frogn kommune Tilsynsrapport - Drikkevann Mattilsynet, distriktskontoret Indre Østfold og Follo Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Arbeidsavtale undertegnet - Renholder - Enhet for teknisk drift og forvaltning Personalmappe Personal dato: Personal 420 Inngående eksternt produsert, 14/ Klage på tilbudet i svømmehallen - Forvaltning Helle Nielsen Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Eiendom , Tatt til etterretning

10 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Veitrasé og fortau Vestbyveien, Frogn Vestbyveien-veiplan Lena Johansson Enhet for samfunnsutvikling - Plan dato: Regulering tgående internt produsert, 14/ SØKNAD OM STARTLÅN - FORHÅNDSGODKJENNING Startlån Enhet for teknisk drift og forvaltning - Boligkontoret dato: Bolig Inngående eksternt produsert, 14/ Innsendelse av rivemelding for frakobling og tamping av kabel Rådhusveien 8 - Forvalting Hafslund Nett AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Eiendom , Besvart med elektronisk skjema tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svar - søknad om utslippstillatelse - Gnr 51 bnr 37 Snekkerveien 13 - gråvannsanlegg Gnr 51 bnr 37 Snekkerveien 13 - gråvannsanlegg Kristin Løkken Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: tgående internt produsert, 14/ Tilbygg ved Drøbak Montessori barnehage - samtykke til tilbygg Drøbak Montesorri barnehage Montesorri barnehage /Tonje rbye Myhre Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedrørende grunnlovsfesting av det lokale folkestyre Grunnlovsfesting av lokalt folkestyre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Politiske tjenester dato: Sakarkiv

11 I, tgående internt produsert, 14/ Referat fra forhåndskonferanse - Gnr 86 bnr 35 Lindtruppbakken 10 og 12 - Nedgravde avfallsbeholdere Anmodning om forhåndskonferanse - Gnr 86 bnr 35 Lindtruppbakken 10 og 12 - Nedgravde avfallsbeholdere Follo Prosjekt AS dato: tgående internt produsert, 14/ Referat fra forhåndskonferanse - Gnr 86 bnr 568 Konvallveien 1A - Innglassing av veranda Gnr 86 bnr 568 Konvallveien 1A - Innglassing av veranda Follo Prosjekt AS dato: Inngående eksternt produsert, 14/ SV: llerudbakken tvidelse llerudbakken prosjektgjennomføring Geir H. Wiger Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv, Besvart med elektronisk skjema Inngående eksternt produsert, 14/ SV: llerudbakken tvidelse llerudbakken prosjektgjennomføring Geir H. Wiger Enhet for teknisk drift og forvaltning - Prosjekt, kommunale utviklingsprosjekter dato: Sakarkiv, Besvart med elektronisk skjema Inngående eksternt produsert, 14/ Gebyrer for byggesøknader Gnr 1 bnr 312 Arne Høilandsvei - garasje Gnr 1 bnr 312 Arne Høilandsvei - garasje Ellelia Sameie v/marie Christine Wiiig dato: , Besvart med utgående dokument, Reduksjon del av gebyr byggesøknader Gnr 1 bnr 312 Arne Høilandsvei - garasje Inngående eksternt produsert, 14/ Gebyrer for byggesøknader gnr/bnr 1/305, 312 og 313. Gnr 1 bnr 313 Arne Høilandsvei - garasje Ellelia Sameie v/marie Christine Wiiig dato: , Besvart med utgående dokument, Reduksjon for del av gebyr for byggesøknader Gnr 1 bnr 313 Arne Høilandsvei - garasje

12 I, tgående internt produsert, 14/ Søknaden er oversendt Akershus Fylkeskommune for uttalelse - Ang. Brovingen 4 Gnr 59 bnr 262 Brovingen 4 - tilbygg fritidsbolig Nils Riberg dato: tgående internt produsert, 14/ krav til registrering av kulturminner. Eiendom gnr 59 bnr 262 Gnr 59 bnr 262 Brovingen 4 - tilbygg fritidsbolig Akershus fylkeskommune dato: tgående internt produsert, 14/ Skade telefonsentral, skadeomfang Skade på telefonsentral på Rådhuset Protector Forsikring ASA /Skademelding bedrift Enhet for IKT og service dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Angående brev med anmodning om status i saken Gnr 9, Bnr 34, Haverløkka 2B. Mindre avløpsanlegg. AAB AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Besvart med utgående dokument, Tillatelser trekkes og saken avsluttes Inngående eksternt produsert, 14/ Viser til brev vedrørende anmodning om status i saken Gnr 54, Bnr 18/19, Garderveien 98/100 Mindre avløpsanlegg. AAB AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Besvart med utgående dokument, Gnr 54 bnr 18 og 19.Bortfall om utslipps- og byggetillatelse Inngående eksternt produsert, 14/ G.nr 59 B.nr 843 Søknad Ferdigattest - Gnr 59, Bnr 843, Sønderstøveien 20 - Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 843, Sønderstøveien 20 - Mindre avløpsanlegg. Komplett Rørservice AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Besvart med utgående dokument, Ferdigattest - G.nr 59 B.nr 843 Sønderstøveien 20 - Mindre avløpsanlegg.

13 I, Inngående eksternt produsert, 14/ G.nr 59 B.nr 785 Søknad ferdigattest Gnr 59, Bnr 785, Mariveien 43 Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 785, Mariveien 43 Mindre avløpsanlegg. Komplett Rørservice AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: Inngående eksternt produsert, 14/ G.nr 59 B.nr 813 søknad ferdig attest - Gnr 59, Bnr 813, Sønderstøveien 23 Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 813, Sønderstøveien 23 Mindre avløpsanlegg. Komplett Rørservice AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Besvart med utgående dokument, Ferdigattest - Gnr 59, Bnr 813, Sønderstøveien 23 Mindre avløpsanlegg. Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad Ferdig attest Gnr 59, Bnr 639, Langebåtveien 15 Mindre avløpsanlegg. Gnr 59, Bnr 639, Langebåtveien 15 Mindre avløpsanlegg. Komplett Rørservice AS Enhet for teknisk drift og forvaltning - Miljøkontoret dato: , Besvart med utgående dokument, Ferdigattest Gnr 59, Bnr 639, Langebåtveien 15 Mindre avløpsanlegg. Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om ferdigmelding - Gnr 68 Bnr 97 llerudfaret 25 - Tilbygg - tvidelse av garasje Gnr 68 Bnr 97 llerudfaret 25 - Tilbygg - tvidelse av garasje Tore Rytterager dato: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 14/ Ferdigmelding - Gnr 69 Bnr 52 Sogstiveien 29 - Mindre byggearbeider på eiendom Gnr 69 Bnr 52 Sogstiveien 29 - Nytt tak over inngangsparti Drøbak Tømrerservice AS dato: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 14/ Ferdigattest Gnr 63 bnr 107 Ytre Hallangspollen 86 - Ombygging og fasadeendring Gnr 63 bnr 107 Ytre Hallangspollen 86 - Ombygging og fasadeendring Siv.ing. CK Kenneth Pham dato:

14 I, tgående internt produsert, 14/ Foreløpig svarbrev - tilbakemelding om mangler GNR 22 BNR 70 RNDTOMVEIEN 44 - Tilbygg Gnr 22 bnr 70 Rundtomveien 44 - Tilbygg Anne Kristine Kaarød dato: tgående internt produsert, 14/ Anmodning om uttalelse GNR 22 BNR 70 RNDTOMVEIEN 44 - Tilbygg til fritidsbolig Gnr 22 bnr 70 Rundtomveien 44 - Tilbygg Akershus fylkeskommune dato: tgående internt produsert, 14/ Klage på støy fra aktivitet på eiendom Gnr 22/Bnr 1 Støy fra pukkverk - Fagerstrand Nesodden Dag Wetlesen Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ / Anmeldelse av sanitæranlegg - Gnr 20 bnr Holtebråtveien 40 - Søknad om tilkobling til offentlig vann-/ avløp Gnr 20 bnr Holtebråtveien 40 - Søknad om tilkobling til offentlig vann-/ avløp Drøbak Rørleggerservice AS %drøbak% Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunalteknikk dato: tgående internt produsert, 14/ Vedrørende status i saken - Gnr 50 Bnr 61 Garderengveien 40. Bolig/tilbygg Gnr 50 Bnr 61 Garderengveien 40 - Bolig/tilbygg Hans Jensen Bygg as dato: tgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om støtte fra Næringsfondet til å etablere et sjokolademakeri i Drøbak Frogn Næringsråd - Næringsfond 2014 Sjokolademakeriet AS Politiske tjenester dato: Sakarkiv 243

15 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Kjøp av vannledning mellom Gylteholmen brygge og Gylteveien - Signert avtale Kjøp av vannledning mellom Gylteholmen brygge og Gylteveien Gylteholmen motorskøyteklubb Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv tgående internt produsert, 14/ Skademelding Frogn Kommune - Kommunebryggen Skademelding Kommunebryggen Protector Forsikring ASA Enhet for teknisk drift og forvaltning - Kommunale bygg og eiendommer dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Tilsynsetatenes fellesaksjon Solarietilsyn Statens strålevern Statens strålevern Enhet for samfunnsutvikling - Miljørettet helsevern dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tilskudd til drift av Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige i Oslo og Akershus N.K.S. Helsehus Akershus AS - Søknad om tilskudd Monica Holst NAV dato: Sakarkiv 223 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om tillatelse til tiltak - Gnr Bnr Haveråsveien/ Haverløkka- Vann- og avløpsanlegg Gnr Bnr Haveråsveien/ Haverløkka- Vann- og avløpsanlegg Follo Prosjekt AS dato: Inngående eksternt produsert, 14/ Forvaltningsrevisjonsprosjektet Vann og avløp i Frogn kommune Forvaltningsrevisjonsprosjekt vann og avløp Follo Distriktsrevisjon Enhet for teknisk drift og forvaltning dato: Sakarkiv 217

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00024-11 Forespørsel om å få opplyst om entreprenør - gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau gnr 69 bnr 184 llerudbakken tvidelse vei - nytt fortau Hege

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00047-2 Alderspensjon - redusert pensjonsgrad mappe Kommunale Landspensjonskasse Hjemmebaserte tjenester dato: 09.10.2013 Sakarkiv 420 18.10.2013, Tatt til orientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00045-1 Aksjon skolevei : utbetaling av tilskudd for 2013- prosjektene og søknadfrist for 2014 Aksjon skolevei 2013 Statens vegvesen - Region Øst Vei, idrett, park og

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00040-1 Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: 01.10.2013 Sakarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00071-1 Søknad om ferdigattest for Moerveien 13 B, 1430 Ås, Gnr:54, Bnr: 10 Gnr 54 Bnr 10 Moerveien 13 B - Bolig Rune Høilund dato: 23.09.2013 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015

Dok.dato: 24.08.2015. Dok.dato: 12.08.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 23.05.2015-23.08.2015, - 23.08.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.08.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03.

Journaldato: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.10-11.03.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.03.2010 Attest Attest 2009/2105-1 8405/2009 25.03.2009 KMNR/BS P KMNR/BS

Detaljer

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02.

Journaldato: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.10-19.08.10, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 23.08.2010 Fylkesmannens uttalelse, videre saksgang 021/0001/001 - Svalerød

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011

Årsmelding 2010 Vedlegg 1. 31. mars 2011 Vedlegg 1 31. mars 2011 Innhold: VEDLEGG 1 STATUS KOMMUNESTYREVEDTAK 2010...4 Vedlegg 1 Status kommunestyrevedtak 2010 (Saker vedr. godkjenning av protokoller og referatsaker er tatt ut av oversikten)

Detaljer

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 16.12.2013-22.12.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 438/12 Regdato: 19.12.2013 Arkivkode: GBNR 52/400 Saksnr: 12/222-5 Dok.type: /U Gradering: Saksb: RLT/STR/HEGSAN Journalenhet: BAS arkitekter AS TILLATELSE TIL OMBYGGING OG FASADEENDRINGER - ASKIM

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn

Offentlig journal. Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.06.2010 Svar på søknad om fri for Lucas Haslund Fagervik og Heine Haslund Fagervik, 2. og 5. trinn Roligheden skole -

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 18.06.2012-24.06.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4536/12 Regdato: 22.06.2012 Arkivkode: A24 *** Saksnr: 10/1509-105 Dok.type: /U Gradering: 13 Ofl 13, fvl 13 Saksb: ASK/UTV/MONSOB Journalenhet: Mortenstua skole VEDTAK OM RESSURSER TIL OPPLÆRINGSTILBUD

Detaljer