DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Dårlig vei - Gamle Mossevei Feil eller mangler ved kommunale veier 2013 Jane Nymoen Vei, idrett, park og friluft dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer 2013 Kristian Råsberg dato: Sakarkiv 041 Inngående eksternt produsert, 13/ Haugenveien Vedlagt samtykke til å bygge i nabogrense. Krav om sammenslåing av tomt Gnr 102 Bnr 397 og Haugenveien 25 og 27 - Nybygg Jan Munthe-Kaas dato: Inngående eksternt produsert, 13/ AD GNR 28 BNR 6 - GAMLE MOSSEVEI 77 - KLAGE PÅ FORSØPLING OG STØY (FORTROLIG) Gnr 27 Bnr 6 - Gamle Mossevei 29 - Kjøle- og fryselager - klage på støy Beboere i Beverdalen Offl 24 annet ledd dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Krav om saksomkostninger Gnr 27 Bnr 6 - Gamle Mossevei 29 - Kjøle- og fryselager - klage på støy NLF Advokatene /Skjalg Røhne Halvorsen dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om parkeringstillatelse Parkeringstillatelse 2013 Servicetorget dato: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, Søknad om parkeringstillatelse - fornyelse

2 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om parkeringstillatelse Parkeringstillatelse 2013 Servicetorget dato: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, Svar - Søknad om parkeringstillatelse Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om ferdigattest for byggefelt Søndre Moer Felt B6. Gnr 54 Bnr 1 - Søndre Moer - Felt B6 - Bygg A, B og C Rolf Johannessen dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Forespørsel om møte Elevmappe Kroer skole/sfo dato: Elev Inngående eksternt produsert, 13/ Oppfølgingsplan - sykemeldt mappe Ås ungdomsskole dato: Inngående eksternt produsert, 13/ tregning av ansiennitet mappe Marion Larsen Moer sykehjem dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Retur av tinglyste dokumenter Startlån dato: Lån , Tatt til orientering

3 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Analyseresultat Analyserapport avløpsvann - Norde follo renseanlegg ØMM-Lab AS Kommunalteknisk dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ FV152 ved Klommestein - Gang- og sykkelveg FV Gang og sykkelvei, Fugleveien - Ås grense, Fornyet høring for deler av vedtatt plan Statens vegvesen, Region øst Plan og utvikling dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse til planprogram massedeponi Nøstvedt R Reguleringsplan Nøstvedt bruk - Massedeponi Hans Erik Lerkelund Plan og utvikling dato: Plansaker Inngående eksternt produsert, 13/ ttalelse massedeponi Nøstvedtmarka R Reguleringsplan Nøstvedt bruk - Massedeponi Sylvi Ofstad Samstag Plan og utvikling dato: Plansaker Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gnr 111 Bnr Vårveien 5 - Redskapsbod Tone Anita Rustad dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gnr 42 Bnr Starrveien 3 - Tilbygg Jarle Rekkedal dato:

4 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Gnr 103 Bnr 81 - Sleiphersvei 14 - Fasadeendring Marta Neerland dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Nabovarsel Gnr 103 Bnr 81 - Sleiphersvei 14 - Fasadeendring Marta Neerland dato: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ CV mapppe Barnevern dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Melding fra Norsk Heiskontroll om avstengt Personheis (NINR: ) Heiskontroll Norsk Heiskontroll dato: Sakarkiv 654 Inngående eksternt produsert, 13/ Samtykke til fradeling av eiendom Gnr 97 Bnr 27 - Sneisveien 18 - Fradeling av ny tomt Adelia Marques dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Analyseresultat Ås bad Analyseresultater Nordbytun og Ås svømmehall Labnett dato: Sakarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Analyseresultat Norbytun svømmehall Analyseresultater Nordbytun og Ås svømmehall Labnett dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Åstorget- IG nr 3 - D43D/12 Gnr 42 Bnr 322 Åstorget felt 1 - Nybygg boliger BAs arkitekter AS dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 76 Bnr 4 - Bjørkebo Kroer - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Gnr 76 Bnr 4 - Bjørkebo Kroer - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Bjørn Clemetsen dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om endring av tillatelse og ferdigattest dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om ferdigattest dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Boligspesifikasjon dato:

6 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om ansvarsrett dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Samsvarserklæring dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gjennomføringsplaln dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om oppstart av kommunalt reguleringsarbeid - Belsjø terrasse 19 og 21 i Frogn kommune. Reguleringsplanarbeid - Belsjø terrasse 19 og 21, Frogn kommune Jostein Rønsen Arkitekter AS Plan og utvikling dato: Plansaker Inngående eksternt produsert, 13/ Ferdigmelding Gnr 14 Bnr 5 - Oppgradering av Separat Avløpsanlegg Klaro renseanlegg Norge AS /Knut Erikstad Vann, Avløp, Renovasjon dato: Kommunalteknisk VIP VAR Inngående eksternt produsert, 13/ Ferdigmelding Gnr 14 Bnr 7 - Oppgradering av Separat Avløpsanlegg Klaro renseanlegg Norge AS /Knut Erikstad Vann, Avløp, Renovasjon dato: Kommunalteknisk VIP VAR

7 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Gjeldsbrev - låneavtale - startlån nr. 728 Startlån dato: Lån , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Manglende rapportering om oppfølging av sykemeldt arbeidstaker - forhåndsvarsel om sanksjoner mappe Voksenopplæring dato: Inngående eksternt produsert, 13/ llerudveien gård m.fl - Melding om oppstart av kommunal reguleringsplanarbeid og utlegging av forslag til planprogram. Reguleringsplanarbeid - llerudveien gård m.fl., Frogn kommune Jostein Rønsen Arkitekter AS Plan og utvikling dato: Plansaker Inngående eksternt produsert, 13/ Informasjon rundt fakturaer Kommunale avgifter - kommunalteknisk 2013 Kommunalteknisk dato: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 13/ Informasjon rundt fakturaer Inngående eksternt produsert, 13/ tregning av ansiennitet mappe Moer sykehjem dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Signert endring av ansettelsesavtale mappe Moer sykehjem dato:

8 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Innmelding i KLP Pensjonsordning - tidligere ansatte Organisasjon og personal dato: Sakarkiv 084 Inngående eksternt produsert, 13/ Signert avtale om vikararbeid etter tilkalling mappe Hjemmebaserte tjenester dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Handlingsplan Elevmappe Ås ungdomsskole dato: Elev Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om økonomisk støtte til TV aksjonen2013 TV - Aksjonen Nasjonalforeningen for folkehelse Rita Herrem Rådmann dato: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om ansvarsrett Gnr 39 Bnr 26 - Syverudveien Bolig Jens Egil Rostad dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Gjennomføringsplan Gnr 39 Bnr 26 - Syverudveien Bolig Jens Egil Rostad dato:

9 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Gnr 107 Bnr Sjøskogveien 18 A - Gnr 107 Bnr Sjøskogveien 18 A - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Advokat Hellerøy & CO /Camilla brun dato: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Gnr 9 Bnr 8 - Klommesteinveien 2 - Søknad om utslipp av sanitær og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Gnr 9 Bnr 8 - Klommesteinveien 2 - Søknad om utslipp av sanitær og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter AAB AS /Rolf Hunskår Vann, Avløp, Renovasjon dato: Kommunalteknisk VIP VAR Inngående eksternt produsert, 13/ Vederørende søknad om driftskonsesjon for vinterbro pukkverk Gnr 107 Bnr Høyungsletta 7 - driftskonsesjon Vinterbro pukkverk Direktoratet for mineralforvaltning v/stein Erik Hansen Vann, Avløp, Renovasjon dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om endring serveringsbevilling Burger King Serveringsbevilling Burger King Vinterbro Maria Fjellheim Andersen Service- og kommunikasjon dato: Bevilling Inngående eksternt produsert, 13/ Tinglyst pant - Andel nr. 40 i borettslag Startlån Eiendomsmegler 1 /Pernille Sylou - Creutz dato: Lån , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 13/ Endringsmelding Gnr 103 Bnr 59 - Nygårdsveien 30 - Tilbygg Gnr 103 Bnr 59 - Nygårdsveien 30 - Tilbygg Ingeniørfirmaet Erik Solgaard AS /Erik Solgaard dato:

10 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Signert midlertidig ansettelse mappe Nordbytun ungdomsskole dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om permisjon mappe Rus og psykisk helse dato: Inngående eksternt produsert, 13/ Nabovarsel Gnr 114 Bnr 1 - Bølstadfeltet - Fradeling Block watne AS dato: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Melding om tilbakekall av autorisasjon Anmodning om opplysning Demensomsorgen dato: Sakarkiv , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 13/ Søknad om Startlån Startlån dato: Lån , Tatt til etterretning

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00071-1 Søknad om ferdigattest for Moerveien 13 B, 1430 Ås, Gnr:54, Bnr: 10 Gnr 54 Bnr 10 Moerveien 13 B - Bolig Rune Høilund dato: 23.09.2013 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00018-22 Søknad om skjenkebevilling for fredag 18. oktober Søknader om Ambulerende Skjenkebevilling - 2013 Mads Erlandsen Offl 26 tredje ledd Servicetorget dato: 03.10.2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00055-21 SVAR TIL FORESATTE 27.3.2014 ELEVMAPPE Seiersten skole dato: Elevarkiv Inngående eksternt produsert, 13/00055-22 Vedrørende beskyldninger om levert plagiat på

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08.

Journaldato: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08.13-15.08.13, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 19.08.2013 nnhold: Augustaborg G 03 - UTF av fundamentering

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01.

OFFENTLIG POSTLISTE. Lnr: 572/13 Forrige lnr: Svar på lnr.: Filarkiv: BYGGESAK Lnr: 122/13 Forrige lnr:21006/12 Svar på lnr.: Reg.dato: 15.01. Side 1 12/1739-5 U Datert: 02.01.13 Arkivkode:GNR 10/22 S.ansv: SAMF.GEO.ØYGTOR Til: Johan R. Nielsen Sakstittel: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Innhold: DELING AV ASKIMVEIEN 124 - GBNR 10/22 Lnr:

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013

Offentlig journal Periode: 17-11-2013-25-11-2013 Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig journal Periode: 17-11-201-25-11-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 26.11.201 Offentlig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 05.03.2012-11.03.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 1966/12 Regdato: 05.03.2012 Arkivkode: 233 G70 Saksnr: 10/118-33 Dok.type: /U Gradering: Saksb: ASK/UTV/HSTSK Journalenhet: Fylkesmannen i Østfold RAPPORTERING - TILSKUDD TIL TVERRFAGLIG VIDEREUTDANNING

Detaljer

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09.

Journaldato: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 30.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.12.14-11.12.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2014 Henstilling om beskjæring av trær/hekker Felling av trær på kommunal

Detaljer

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03.

Journaldato: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 22.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.03.12-29.03.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 02.04.2012 nnhold: Forespørsel om bruk av garasjetegn.

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE

Dok.dato: 03.01.2011. Klassering: 44/270 PBUL/MAMOE Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 19.07.2011 MLDNG OM VDTAK Gnr. 44, Bnr. 270, Stuenesveien 27 - garasje - Helge Neerland 2010/17984-9 31/2011 03.01.2011 PBL/MAMO

Detaljer