Dok.dato: TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr / / /38 RÅDMANN/NEG Mottaker Bengt Lagergren Einar G Nilsen RÅDMANN/NEG nnhold: Ny gjennomføringsplan Gnr 48, bnr 6 - Papper, Vesterøy - Ny bolig og garasje 2011/ /2014 BS/RBJ 48/6 BS/RBJ TO Byggmester Thor Tangen nnhold: Svar på mail av eskatt - Klage - gnr 31 - bnr 46 Eiendomsskatt - Klage - gnr 31 - bnr / /2014 RÅDMANN/NEG 31/46 Mottaker Kirsten Lycke Einar G Nilsen RÅDMANN/NEG Side: 1 av 13

2 nnhold: Søknad på stilling som sykepleier Sykepleier 75 % fast stilling sykehjem avd. Lauer 2014/ /2014 OT/LKL P Off.loven OT/LKL nnhold: Søknad om sanitærabonnement - Gnr 43 Bnr 122 Valderhaug Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr 43 bnr / /2014 BS/ANEHAN 43/119/38 VARV/MAASK Hvaler Rørleggerbedrift nnhold: Svar på eskatt - trekker klage - gnr 29 bnr hytte Sauholmen 373 Eiendomsskatt - klage - gnr 29 bnr hytte Sauholmen / /2014 RÅDMANN/NEG 29/255 Mottaker Kristel Mari Skorge og Jon Ståle Gjesdal Henriksen Einar G Nilsen RÅDMANN/NEG nnhold: Søknad om sanitærabonnement - Gnr 43 Bnr Fremmegård Etablering fellesanlegg for VA gnr 43 bnr 119 fnr 38 og 69 - gnr 43 bnr / /2014 BS/ANEHAN 43/119/38 VARV/MAASK B 24 Hvaler Rørleggerbedrift Side: 2 av 13

3 nnhold: Tilbud - Forvaltning, drift, vedlikehold og utbedring av kommunale veger og bruer tbedring av kommunale veier og bruer 2014/ / VARV/HROY ledd nr 2 Q14 VARV/HROY nnhold: Revidering av båtinvesteringsplanen for Skjærgårdstjenesten - høringsdokument Høring - Revidering av båtinvesteringsplan for Skjærgårdstjenesten 2014/ /2014 RÅDMANN/HEBJOR 223 RÅDMANN/HEBJOR Miljødirektoratet nnhold: Svar på - trekker klagen - eskatt gnr 43 bnr 137 fnr 149 Holmetangen 86 Klage - eiendomsskatt gnr 43 bnr 137 fnr 149 Holmetangen / /2014 RÅDMANN/NEG 43/137/149 Mottaker Cathrine Enstrøm Simonsen Einar G Nilsen RÅDMANN/NEG nnhold: Søknad om utsettelse av frist Søknad om igansgettingstillatelse- 2014/ /2014 BS/RBJ 43/1/219 BS/RBJ B 2 Rolf Bruknapp Side: 3 av 13

4 nnhold: Svar på trekker tilbake klage - eskatt - gnr 41 bnr 6 fnr 91 - hytte Store ngerholmen 43 Eiendomsskatt - klage - gnr 41 bnr 6 fnr 91 - hytte Store ngerholmen / / /6/91 RÅDMANN/NEG Mottaker Tove Molteberg Einar G Nilsen RÅDMANN/NEG nnhold: Ber om utsettelse på klagefrist Søknad om deling - oppretting av ny grunneiendom - gnr 4 bnr / /2014 BS/PEOR 4/268 BS/PEOR Anova Boliger AS nnhold: Dokumentasjon på eierskap Eiendomsopplysninger / /2014 PM/SWB L30 PM/SWB B 177 Jessica Andersen nnhold: Anmodning om ferdigattest 3/208 Bruk av molo i Skjærhalden - Redningsselskapet - gnr 3 bnr / /2014 BS/PEREJO 3/208 BS/PEREJO Boxs Arkitektstudio AS Side: 4 av 13

5 nnhold: Oppføring bod til fritidsbolig, under 15 kvm Spørsmål - oppføring av bod til fritidsbolig under 15 kvm - 49/11/ / /2014 BS/TOMBE 49/11/35 BS/TOMBE Carsten Bjelke nnhold: Søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede / / OT/BRNOR OT/BRNOR B 2 nnhold: Rammeavtale - Vikarer - Ekstraarbeid etter tilkalling signert Personalmappe - tilsettingsforhold - da Marie Wilberg Kristoffersen 2014/ / OT/LKL OT/LKL TE da Marie Wilberg Kristoffersen nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Gurjit Kaur Garcha 2013/ / OT/PEPEAA OT/PEPEAA Gurjit Garcha Side: 5 av 13

6 nnhold: Søknad stilling helsefagarbeider Tidsbegrenset engasjement % stilling Eget team helsefagarbeidere. 2014/ /2014 OT/LKL P Off.loven OT/LKL nnhold: Avviksmelding fra Hvaler kommune Avvikrapportering Omsorgstjenesten / / OT/LKL KL G00 Mottaker Sykehuset Østfold HF Lise Krogstad OT/LKL nnhold: Søknad stilling helsefagsarbeider Tidsbegrenset engasjement % stilling Eget team helsefagarbeidere. 2014/ / OT/LKL P Off.loven OT/LKL nnhold: Søknad på stilling som sykepleier Sykepleier 75 % fast stilling sykehjem avd. Lauer 2014/ /2014 OT/LKL P Off.loven OT/LKL Side: 6 av 13

7 nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale signert Personalmappe - tilsettingsforhold - Bente ren Pedersen 2010/ / OT/LKL OT/LKL TE Bente ren Pedersen nnhold: Oversendelse av dokumentasjon Spørsmål om byggemuligheter - fritidsbolig - 28/3 2014/ /2014 BS/RBJ 28/3 BS/RBJ Espen Øverby nnhold: Melding om yrkesskade påført elev Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2014 HVS/SVSY KL Mottaker Svein Syversen HVS/SVSY nnhold: Melding yrkesskade påført elev Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2014 HVS/SVSY KL Mottaker Svein Syversen HVS/SVSY Side: 7 av 13

8 nnhold: Melding yrkesskade påført elev Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2014 HVS/SVSY KL Mottaker Svein Syversen HVS/SVSY nnhold: Etterlyser svar angående veiskilt - Liveien, Asmaløy Veiskilt - Liveien på Asmaløy 2014/ /2014 Q84 HVALER KOMMNE/GSO HVALER KOMMNE/GSO Jan Graff nnhold: Melding yrkesskade påført elev Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / /2014 HVS/SVSY KL Mottaker Svein Syversen HVS/SVSY nnhold: Melding saksbehandlingstid Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 49 bnr / / BS/TOMBE 49/330 BS/TOMBE Fylkesmannen i Østfold Side: 8 av 13

9 nnhold: Vedtak klagesak innsyn - delvis omgjøring Regulering av landfeste - Dampskipsbryggen - Herføl 2011/ / HAVN/GKK 30/20 HAVN/GKK TE Fylkesmannen i Østfold nnhold: Endringsmelding ny deltager Søknad sanitærabonnement - gnr 25 bnr / /2014 BS/ANEHAN 25/13 BS/ANEHAN Ole & Peder Ødegaard AS nnhold: Søknad endring tomtedelingsplan delfelt B10 Tomtedelingsplan delfelt B11 og B12 Tømmerholtet 2013/ / PLAN/SSLN 40/165 PLAN/SSLN Skjærgårdsboliger AS nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 49 bnr 26 fnr 64 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 49 bnr 26 fnr / /2014 NF/LAKR 49/26/64 NF/LAKR Stavlund AS Side: 9 av 13

10 nnhold: Søknad stilling miljøarbeider Tilsettingssak miljøarbeider Åttekanten 2014/ /2014 ÅTTS/RTW P Off.loven ÅTTS/RTW nnhold: Kulturskole - oppsigelse av plass Oppsigelse av plass på Kulturskolen / /2014 HVK/KEK A30 HVK/KEK Nikitina rina nnhold: Saksdokumenter - bestilling nnsynsbegjæringer / /2014 HVALER KOMMNE/HENKR 041 HVALER KOMMNE/HENKR ZerompactStrategies Eirik R Andersen nnhold: Død sel og uønsket manet Død sel og uønsket manet 2014/ / HAVN/GKK K50 HAVN/GKK Jonny Olsen Side: 10 av 13

11 nnhold: Ber om bekreftelse på endring av ansvarsrett Gnr 3, bnr Båthavna, Skjærhalden - Riving og gjenoppføring av sjøbu 2011/ /2014 BS/PEREJO 3/208 BS/PEREJO SG Arkitekter nnhold: Søknad om båtplass Papperhavn - Båtplass 2014/ /2014 HAVN/GKK P24 HAVN/GKK B 25 Jarl Hagen nnhold: Lover vedrørende bygging av terrasse Spørsmål - bygging av terrasse - 49/2 2014/ /2014 PM/SWB 49/2 PM/SWB Turid Kjersem nnhold: Dokumentasjon på eierskap Eiendomsopplysninger / /2014 PM/SWB L30 PM/SWB Jessica Andersen Side: 11 av 13

12 nnhold: Forespørsel om båtplass Båtplass Vikerhavn 2012/ /2014 HAVN/GKK P23 HAVN/GKK *** 94 Roy nnhold: Søknad på stilling som miljøarbeider Tilsettingssak miljøarbeider Åttekanten 2014/ /2014 ÅTTS/RTW P Off.loven ÅTTS/RTW nnhold: nnsynsbegjæring - 23/234 nnsynsbegjæringer / /2014 HVALER KOMMNE/HENKR 041 BS/PEREJO Knut Linnes nnhold: Høring - tvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre Høring - utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre 2014/ /2014 RÅDMANN/LAHL G10 RÅDMANN/LAHL Det kgl. helsedepartement Torunn Akselsen Engum Side: 12 av 13

13 nnhold: Spørsmål om flere boenheter på eksisterende hyttetomt Spørsmål - flere boenheter på hyttetomt - 23/60 og 23/ / /2014 PM/SWB 23/60 PM/SWB Kathrine Garder Andersen Side: 13 av 13

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. 8/19 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Enkle tiltak, fritidsbolig

Offentlig journal. 8/19 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Enkle tiltak, fritidsbolig Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2007 8/19 Svar på søknad om tillatelse til tiltak - Enkle tiltak, fritidsbolig 8/19 - Søknad om tillatelse til tiltak -

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01.

Journaldato: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.03.15-12.03.15, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 16.03.2015 Orden og oppførsel Skolemiljø - 2014/1180-3 8608/2014 31.01.2014

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer