Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr / / PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan Lasse Hansen Behandling av søknad om sanitærabonnement 5/31 Kroksand badestrand - gnr 5 bnr 31 - Skjærhalden 2013/ / VARV/mar Askhabov 5/31 Mottaker OLE & PEDER ØDEGAARD AS Behandling av søknad om sanitærabonnement 5/172 - utedusj Krokstrand Kroksand badestrand - gnr 5 bnr 31 - Skjærhalden 2013/ / VARV/mar Askhabov 5/31 Mottaker Ole & Peder Ødegaard AS Side: 1 av 17

2 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Byggetillatelse for oppføring av toalettbygg med tilhørende VA-ledninger på eiendom gnr/bnr 5/31 Kroksand badestrand - gnr 5 bnr 31 - Skjærhalden 2013/ / BS/Trine Lise Johnsen 5/31 Mottaker Landskapsarkitektene Berg & Dyring A.S Oversendelse av klage for endelig behandling Lillesand 3 - gnr3 bnr 238- Gjenoppføring av enebolig 2011/ /2014 BS/Anette Hansen 3/238 Mottaker Fylkesmannen i Østfold Oversendelse av dokumenter. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - grensejustering - gnr 39 bnr 1 fnr / /2014 GO/Tormod Dahlberg 39/1/36 Mottaker SEERSTAD LASSE F. OG METTE M. Side: 2 av 17

3 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Trekking av sak, referansenr: 2013/ /2014-NEG Klage - eiendomsskatt - gnr 19 bnr 73 - Halseveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 19/73 Mottaker Thorine Nedrelid Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet 23/17/ / / NF/Laila Kjølbo Rød 23/17/22 Avsender Hagen og Tønsberg DA Godkjent dispensasjon for kjøring på Nordre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Ragnhild Hansen Side: 3 av 17

4 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om salg av heliumsballonger Søknad om salg av heliumsballonger på 17 mai - Hvaler kommune 2014/ /2014 HVK/Thomas Holmen Olsen C10 Mottaker FA Heidi Hvaler ungdomsskole Godkjent søknad om dispensasjon Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2014 HVALER KOMMNE/Tone Ruscelli Q80 Mottaker Rune Johannessen Nabo opplysninger Eiendomsopplysninger / / PM/Siw Bankerud L30 Avsender Poul Jelling Side: 4 av 17

5 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Eiendomsopplysninger 48/33, 47/80, 40/161 og 3/150 Eiendomsopplysninger / /2014 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Poul Jelling Behandling av dispensasjon for tiltak på eiendom gnr/bnr 53/31 Søknad om tillatelse til tiltak - reparasjon ombygging fritidsbolig gnr 53 bnr / /2014 BS/Trine Lise Johnsen 53/31 Mottaker Hein Mathiesen Supplerende dokumentasjon Rammetillatelse - Oppføring enebolig med garasje - gnr 22 bnr 123 tomt / / BS/Trine Lise Johnsen 22/123 Avsender Sivilarkitekt MNAL Hans Erik Hoberg Side: 5 av 17

6 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslsoven. Søknad om tillatelse til tiltak - VA-anlegg - gnr 28 bnr 73, 74 og / / BS/Anette Hansen 28/73 Avsender Leif Grimsrud AS Sammenslåing gnr 4 bnr 27 og 56. Sammenslåing av matrikkelenheter - gnr 4 bnr 27 og / /2014 GO/Halvor S Reff 4/27 og 4/56 Mottaker Bjørn Hansen Seljebakken Bestilling av naboliste for gjenoppbygging av brygge Eiendomsopplysninger / /2014 PM/Siw Bankerud L30 Avsender Geir Magne Lied Side: 6 av 17

7 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Supplerende dokumentasjon Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 22 bnr / / BS/Trine Lise Johnsen 22/124 Avsender Sivilarkitekt MNAL Hans Erik Hoberg Regulering - parkering Prestegårdsskogen Reguleringsplan vedrørende parkeringsplasser i Prestegårdsskogen 2014/ /2014 BS/Per Otto Rød 3/1 Avsender Sameiet Prestegårdsskogen Søknad om tilskudd til fotoutstilling Søknad om tilskudd til fotoutstilling - Østfold i Solbergtårnet 2014/ /2014 HVK/Thomas Holmen Olsen 233 Mottaker Østfoldmuseene Side: 7 av 17

8 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Signert avtale Avtale om konsulenttjenester 2014/ /2014 PM/Robert Moan F02 Avsender Jan Torp Pharo Høring - avgifter vedrørende gravlegging Høring - Rettslige og økonomiske spørsmål vedrørende gravlegging 2014/ /2014 RÅDMANN/Hege Cecilie Bjørnerud 450 Avsender Det Kongelige Kulturdepartement Søknad om fritak fra politiske verv Permisjon - fritak fra politiske verv 2011/ /2014 RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum C83 Avsender Rolf Baltzersen Side: 8 av 17

9 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 32 bnr / /2014 GO/Halvor S Reff 32/3 Avsender Kåre Thuesen Eiendomsopplysninger 50/106 Eiendomsopplysninger / /2014 PM/Siw Bankerud L30 Mottaker Geir Magne Lied Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013 Årsregnskap / /2014 RÅDMANN/Kurt Skarning 210 Avsender Pettersen Anne-Karin Femanger Side: 9 av 17

10 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Sak er matrikkelført Søknad om tillatelse i ett trinn - gnr 48 bnr / /2014 BS/rina Bjørnevald 48/262 Avsender Anker Geir Forhåndskonferanse Hytte Spjærøy Forhåndskonferanse - hytte Spjærøy - gnr 42 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 42/157 Avsender Byggmester Thor Tangen Retur av tinglyst dokument Begjæring om sletting av tinglyste avtaler - gnr 16 bnr / / Saksbehandler KTE/Ling Kile (enhet/navn): 16/1 Avsender Kartverket Tinglysning Side: 10 av 17

11 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om dispensasjon for fremføring av stikkledning - ttalelse Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 30 bnr / / BS/Anette Hansen 30/213 Avsender Fylkesmannen i Østfold Etterlyser svar på henvendelse Søknad om tillatelse til tiltak - riving av flytebrygger og etablering av nytt bryggeanlegg - gnr 53 bnr / / BS/Per-Erik Johansen 53/6 Avsender SF Pontona Norge AS Søknad om tillatelse for etablering av bryggeanlegg - ttalelse Bygg- og dispensasjonssøknad for etablering av nytt bryggeanlegg på hytteeiendom - gnr 23 bnr 11 fnr / / BS/Trine Lise Johnsen 23/11/68 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 11 av 17

12 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet 49/26/ / / NF/Laila Kjølbo Rød 49/26/319 Avsender Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Fredrikstad Forhåndskonferanse hytte Spjærøy Forhåndskonferanse - hytte Spjærøy - gnr 42 bnr / /2014 BS/Per-Erik Johansen 42/157 Mottaker Byggmester Thor Tangen Retur av tinglyst dokument Sammenslåing av matrikkelenheter 53/10, 53/26 og 53/ / /2014 GO/Halvor S Reff 53/10 Avsender Statens Kartverk Side: 12 av 17

13 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Ber om innsyn Regulering av landfeste - Dampskipsbryggen - Herføl 2011/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 30/20 Avsender Advokatene i Borgergaten Tiltak som kan unntas fra behandling gnr. 50 bnr. 116 snr. 7 Melding om tiltak - endring av rekkverk/gjerde på hytte 7, Økholmen sjøbodmiljø 2014/ /2014 BS/Per-Erik Johansen 50/116 Mottaker Hanne Espeseth Melding om vedtak - vitenskapelig undersøkelse av makroalger Vedtak Nasjonalparkstyret / / NF/Laila Kjølbo Rød K12 Avsender Ytre Hvaler Nasjonalparkstyre Side: 13 av 17

14 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Styrket kommunal kulturminnekompetanse - bestilling av arbeid i Østfold Kulturminneplan / /2014 BS/Anette Hansen C50 Avsender Riksantikvaren Spørsmål byggesak - gnr 49 bnr 25, 68,74 og 154 Spørsmål byggesak - gnr 49 bnr 25, 68,74 og / /2014 BS/Per-Erik Johansen 49/25 Mottaker Geir Baastad Gitt rammetillatelse for nybygg av 6-mannsbolig. Etablering av 6-mannsbolig gnr 4 bnr Stenheim boliger 2013/ /2014 BS/rina Bjørnevald 4/230 Avsender Bjørn og Lisbeth Eliassen Side: 14 av 17

15 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om hjemmekompostering 36/119 Søknad om hjemmekompostering 2011/ / HVALER KOMMNE/Raymond ngemannsen M66 Avsender Bjørn Henriksen Søknad på stilling som Rådgiver i avdeling byggesak tlysning - rådgiver i avd byggesak 2014/ /2014 PM/Robert Moan Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven Avsender ***** Merknad til sjøbod Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen 2012/ / BS/Per-Erik Johansen 23/17 Avsender Anonym Side: 15 av 17

16 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Aksepterer takst - trekker klage Eiendomsskatt - klage - gnr 13 bnr 9 - Trøkkmotveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 13/9 Avsender Mette Ødegård Endringer foretatt for å imøtekomme kommunens krav Ny bolig eiendom 3/203 - Prestegårdsskogen 2012/ /2014 BS/rina Bjørnevald 3/203 Avsender Norsk Bygningsrådgivning AS Trekking av klage på eiendomsskatt Klage - eiendomsskatt - gnr 30 bnr Sanderødveien / /2014 RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/259 Avsender nger Anne Clausen Mørch Side: 16 av 17

17 -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stillingen som sfo-skoleassistent 89 % vikariat-stilling som SFO-/skoleassistent - Floren skole 2014/ /2014 FLOS/Bjørn Tore Schulstad Tilg.kode P Hjemmel: Off.loven Avsender ***** Side: 17 av 17

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 13/00089-33 Gnr 86 bnr 934 Grandeveien 18 - enebolig m/sekundærleilighet - vedtak om uavhengig kontroll av prosjektering oppmålingsteknisk og utførelsen plassering, grunn

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06.

Journaldato: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.10.11-20.10.11, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 24.10.2011 Svar på forespørsel datert 23. mars 2010 Vanntankanlegget på

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 14.07.2014-20.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/2027-1 Sakstittel J.f.dato: 14.07.2014 Regelverk, organisering og behandling av barnebortføringssaker i Norge. Brev.dato 14.05.2014 Avsender Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle

POSTLISTE Navn: Harstad kommune Navn: Kvadrat Total Navn: Kvadrat Total AS Navn: Jan - Tore Vollebu Navn: Trond Mikkelsen Navn: Rune Langhelle Ut.: 17.12.2012 Arkivkode:002 Saksnr: 10/00448-036 Navn: Harstad kommune Dok.beskr: KOMMUNESAMMENSLÅING BJARKØY OG HARSTAD KOMMUNER OVERFØRING AV ARKIVMATERIALE Ut.: 17.12.2012 Arkivkode: Saksnr: 12/00316-007

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012

Offentlig journal Periode: 14-11-2012-17-11-2012 Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig journal Periode: 14-11-01-17-11-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 19.11.01 Offentlig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00038-12 Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig - søknad om endring av tiltak Gnr 66 bnr 3 Åsveien 2-4/Holterveien 2 A og B - Forretning/kontor/bolig

Detaljer