Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy 2015/1931-4 15585/2015 04.09.2015 07.09.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A Samtykke til deling av eiendom 4/64 - Kirkeøy Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - 4/ / /2015 Britt Reinertsen Anmodning angående lønnsforhandlinger Akademikerne Lokale forhandlinger / / Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Akademikerne Dispensasjon for riving/gjenoppføring av sjøbod/uthus - gnr/bnr 53/52, Vesterøy Søknad om dispensasjon 53/ / / Arve Olav Norheim Svar på forespørsel om fristforlengelse Byggetiltak Bukta Gjestehavn 2013/ /2015 Nina og Lars Wold Side: 1 av 11

2 Vedrørende tilbakemelding på innspill til kommuneplanens arealdel nnspill til rullering av kommuneplan for Hvaler 2011/ /2015 Birgit Blekken og Eva Blekken Forespørsel om sammenføyning av tomter Sammenføyning av boligtomter i Bølingshavn - 22/62 og 22/ / / Didriksen Sarah Marie Revidert planforslag etter høring Ødegårdskilen torg Ødegårdskilen Torg detaljplan 2013/ / Håvard Wold Skaaden Bekreftelse på mottatt - gnr 3 bnr Kirkøy Lillesand 3 - gnr3 bnr 238- Gjenoppføring av enebolig 2011/ /2015 Fylkesmannen i Østfold Side: 2 av 11

3 Ferdigattest - 35/262 - Asmaløy Gnr 35 bnr Riving og gjenoppbygging av hytte på Asmaløy 2012/ /2015 Nilsen Bygg Hvaler AS Søknad på stilling Konsulent i 100% fast stilling innen VARV 2015/ /2015 Tilg.kode Hjemmel: Off.loven 25 ***** Opphør av ansvarsrett Riving/oppføring av sjøbod, gnr 37 bnr 30, Asmaløy 2012/ /2015 Bjar Arkitekter Svakt vanntrykk på Kjølholtåsen Klage på vanntrykk i Kjølholtåsen hyttefelt 2015/ /2015 Kjølholtåsen Vel Side: 3 av 11

4 Vedrørende endringstillatelse og støyvoll Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/ / Råde Graveservice AS Vedrørende endringstillatelse og støyvoll Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/ /2015 Råde Graveservice AS Ferdigattest - enebolig - 47/316 Gnr 47 bnr Oppføring av ny bolig - Liadammen 41, Vesterøy 2012/ /2015 Morten Andreas Eggum ttalelse - gnr. 25 bnr. 3 - Korshavn - fradeling av tilleggstomt Fradeling av festet tomt - 25/3/ / /2015 Østfold Fylkeskommune Side: 4 av 11

5 Rapport fiberoptisk sjøkabel Hvaler Sponvika Halden (NTERNAL) tlegging av sjøkabel Holtekilen og Singlefjorden 2015/ /2015 Magnar Greve Svar på høring om utlegg av sjøkabel - Singlefjorden - Svinesund - Ringdalsfjorden Østfold fylke tlegging av sjøkabel Holtekilen og Singlefjorden 2015/ / Thor Messel Vedrørende foreløpig svar - søknad om rammetillatelse og dispensasjon - gnr/bnr 48/6, Vesterøy Oppføring bolig - veirett 48/6 2015/ /2015 Byggmester Thor Tangen Søknad om ferdigattest - 53/78 - Vesterøy. Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 53 bnr / /2015 Stian S. Holmen Side: 5 av 11

6 Klage på vedtak om endring av tillatelse - anleggelse av VA-anlegg fra Nordengåsen til Havtunet, Vesterøy Vei,vann og avløp på Nordengåsen 2013/ /2015 Karin Margareta Gjersøe Svar vedrørende åpen søknad Søknad om fast jobb i omsorgstjenesten / /2015 Rita Josef Amanuel Svar vedrørende søknad på stilling som sykepleier 100 % stilling svangerskapsvikariat sykepleier Dypedalåsen sykehjem avd. Lauer 2015/ /2015 ***** Søknad om stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak Stimuleringsmidler rusmiddelforebyggende tiltak 2015/ /2015 Sykehuset nnlandet HF - DPH - KoRus-Øst Side: 6 av 11

7 Søknad om midlertidig brukstillatelse 49/401 Søknad ett trinn oppføring bolig 49/ / /2015 Byggmester Arild Andersen AS Søknad om midlertidig brukstillatelse for gnr 49 bnr 403. Oppføring enebolig 49/ / /2015 Byggmester Arild Andersen AS Saksdokumenter - bestilling nnsynsbegjæringer / /2015 Ole Amund Amundsen Ambulerende skjenkebevilling Ambulerende skjenkebevilling / /2015 Lions Club Hvaler/Kirkøy Side: 7 av 11

8 Godkjent dispensasjon for kjøring 5 år Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy 2015/ /2015 Kjell C.Fredriksen Svar på høring etter havne- og farvannsloven - felles stikkledning for vann- og avløp - Botnekilen - Gnr 19 bnr 7 med flere Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 19 bnr 7 m/fler 2014/ /2015 Kysterket Sørøst, Havne-og farvannsavdelingen Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/ / / Stavlund AS Vedrørende tilknytning til vann og avløp Søknad om tillatelse til tiltak - etablering av stikkledning for VA - gnr 6 bnr / /2015 Osloadvokatene AS Side: 8 av 11

9 Retur av tinglyst dokument Søknad om fradeling 2014/ /2015 Statens Kartverk Bekreftelse om at boplikten anses som oppfylt per tiden Boplikt 4/ / /2015 Astrid Liv Mina Bergen Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon 1 år fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl Søndre og Nordre Sandøy / /2015 SL 3-Bygg as Godkjent dispensasjon for kjøring på Herføl Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Per var Mathisen Side: 9 av 11

10 Søknad om ferdigattest - 47/316 Gnr 47 bnr Oppføring av ny bolig - Liadammen 41, Vesterøy 2012/ /2015 Morten Eggum Sjekkliste for montering av solcelleanlegg - 3/159 SmartEnergi - samlesak for meldinger uten behandling 2015/ /2015 Eskil Fluge Komplettering av søknaden Ferdgiattest - 35/ / /2015 Kai Jensen Vedrørende reguleringsplan Kjellvika Båthavn nnsynsbegjæringer / /2015 Rolf Bruknapp Side: 10 av 11

11 Manglende signatur og nabovarsling Søknad om å legge stikkledning 47/1/41 og 47/ / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS Sakspapirer til Administrativt samarbeidsutvalgs (ADMS) møte 17.september Administrativt samarbeidsutvalg 2015 (ADMS) 2015/ /2015 Samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold Foreløpig svar - søknad om å legge privat felles stikkledning for V/A - gnr/bnr 30/91 m.fl Søknad om å legge privat felles /stikkledning for vann og avløp 30/91 m.fler 2015/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift AS Side: 11 av 11

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06.

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06-18.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak 0100-2015-0025 Ørdal 2015/1511-2

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.09-22.09, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 24.09.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/71 2015/1904-2 14633/2015

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende klage på eiendomsskatt - gnr 4 bnr 254 snr 1-4 2013/1739-4 21119/2013 05.05.2015 18.11.2013

Offentlig journal. Vedrørende klage på eiendomsskatt - gnr 4 bnr 254 snr 1-4 2013/1739-4 21119/2013 05.05.2015 18.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.05-04.05, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.05.2015 Vedrørende klage på eiendomsskatt - gnr 4 bnr 254 snr 1-4 Eiendomsskatt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad om sanitærabonnement Søknad om tillatelse til tiltak - graving/legging avløp - gnr 3 bnr 205 2012/1344-6 1022/2013 15.01.2013 VARV/mar Askhabov 3/205 Kirkøy VVS AS

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.

Dok.dato: 04.04.2014. Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.12-28.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.12.2014 Svar på - etterlyser svar på klage Klage - eiendomsskatt gnr 4 bnr 214 fnr 208 Kjølholtåsen 62 2013/2469-9

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 10.02.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedrørende tilkoplingsavgift for vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy Tilkoplingsavgift vann og kloakk, eiendom 48/217, Vesterøy 2005/2403-3 8857/2005 14.11.2005

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.12.2012-30.12.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom U 2011/1767-5 15813/2011 25.11.2011 GO/Halvor S Reff 40/13 Mottaker 'Sacco Jensen,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 31.12.2013, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Elevmappe - Brekke barnehage - 2013/2459-13 22713/2013 11.12.2013 BREB/Grete Lemme Abrahamsen KL nnhold: Spørsmål om arbeidsforhold ersonalmappe - tilsettingsforhold

Detaljer