Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/1904-2 14633/2015 11.08.2015 24.09.2015"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A nnkalling til oppmålingsforretning Grensepåvisning 5/ / / WANGEN LENE CARNA m.fl. Dispensasjon og byggetillatelse - etablering av privat stikkledning for VA til 10 eiendommer - 19/7 mfl. - Botnekilen Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 197 bnr 7 m/fler 2014/ / Hvaler Rørleggerbedrift AS Klage på faktura nr Klage på faktura fra Sykehuset Østfold 2015/ / Sykehuset Østfold HF, ved regnskapsavd. Søknad om sanitærabonnement Søknad om sanitærabonnement 30/1/ / / Hvaler Rørleggerbrdrift AS Side: 1 av 22

2 Opptak av båt Papperhavn - Båtplass 2014/ / Eindride Henden Svar på forespørsel om forslag til medlemmer til kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Valg av faste utvalg og nemnder for valgperioden / / Norges Handikapforbund Øst / SAFO Øst Søknad om å etablere Telenor utstyr kum-skap. Det er et skap der fra før. Etablering av Telenor utstyr kum-skap - 47/ / / Eltel Sønnico AS Refusjon av utgifter til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger - nytt rundskriv og nytt søknadsskjema samt ny revisjonsuttalelse Statlig refusjon av utgifter til kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger m.fl. 2015/ / Bufetat Side: 2 av 22

3 Svar på bindende påmelding til SFO - halv ettermiddagsplass - SFO - plass skoleåret 2015/ Åttekanten skole 2015/ /2015 KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Tilbud om analysebidrag til budsjettprosessen KOSTRA - Kommune-stat-rapportering - Faktaark, korrespondanse, generell korrespondanse 2010/ /2015 Audun Thorstensen nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / / Fredrikstad blad Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/ / / EiendomsMegler 1 Side: 3 av 22

4 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 35/ / / Sofia Bjøck Registreringsskjema - utlevering av personopplysninger fra matrikkelen - 4/214/149 Eiendomsopplysninger / / Øyvind lfsby tsettelse av frist Skjemmende forhold på eiendom - 39/ / /2015 Thomas Helland nnsynsbegjæring nnsynsbegjæringer / /2015 Fredrikstad Blad Side: 4 av 22

5 Svar vedrørende søknad til stilling som ergoterapeut Ergoterapeut 100 % stilling 2015/ /2015 Off.loven 25 Søknad om stilling som ergoteraput Ergoterapeut 100 % stilling 2015/ /2015 Off.loven 25 Svar vedrørende søknad på 100 % fast stilling som ergoterapeut Ergoterapeut 100 % stilling 2015/ /2015 Off.loven 25 Søknad om ferdigattest Tilbygg på fritidsbolig - 41/ / / Thor Sørheim Side: 5 av 22

6 Svar vedrørende søknad på stilling som ergoterapeut Ergoterapeut 100 % stilling 2015/ /2015 Off.loven 25 Svar vedrørende søknad på stilling som ergoterapeut Ergoterapeut 100 % stilling 2015/ /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 35/ / / Olav Breck Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 51/ / / EiendomsMegler 1 Østfod Akershus AS Side: 6 av 22

7 Opprettholdelse av kommuneplass Bosetting av flyktninger / / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet 4/ / / Advokatene Kalsnes & Nygaard as Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 35/ / / Møller & Partners AS Krav om innsyn Lokale forhandlinger / /2015 Tore Tindlund Side: 7 av 22

8 Søknad som skoleassistent Ledig engasjementstilling skoleassistent 2015/ / Off.loven 25 Båtplass Papperhavn Papperhavn - Båtplass 2014/ /2015 Hanne Synnestvedt Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Rolf Andersen Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Søndøy Dispensasjon for 5 år fra forbudet om kjøring på Herføl,Nordre-og Søndre Sandøy 2015/ /2015 Tanya Kuiters Side: 8 av 22

9 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon 1 år fra forbudet om kjøring på veiene på Herføl Søndre og Nordre Sandøy / /2015 Svein Monrad Begrenset høring av mindre endring i Kommuneplanens arealdel Sarpsborg kommune Begrenset høring av mindre endring i Kommuneplanens arealdel / /2015 Sarpsborg kommune Opplysninger om barnehagen Huser Gårdsbarnehage / / Directa Regnskap - Økonomi - Rådgiving Søknad om behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ / KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 9 av 22

10 Søknad ett trinn - stikkledning 23/11/131 Søknad vann og avløp - 23/11/ / /2015 ngeniørfirmaet Svendsen & Co AS Søknad om behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ / KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Søknad om behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ / KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Søknad om behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ / KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 10 av 22

11 Vedtak om 500 behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2015 KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 35/ / / Vedtak om 500 behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2015 KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 28/ / / Side: 11 av 22

12 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 49/ / / Vedtak om 500 behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2015 KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Godkjent dispensasjon for kjøring på Nordre/Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Vedlikehold og Mljøservice Side: 12 av 22

13 Egenerklæring om konsejonsfrihet - 43/137/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 19/123 og 19/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 19 bnr 4/10/27 og / / Side: 13 av 22

14 Vedtak om 500 behovsprøvde timer - nnvandrere - rett og plikt til norsk/samfunnskunnskap 2011/ /2015 KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 41/6/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 25/ / / Svar vedrørende søknad på ergoterapi stilling Ergoterapeut 100 % stilling 2015/ /2015 P Off.loven 25 Side: 14 av 22

15 Egenerklæring om konsesjonsfrihet 37/48/0/1 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/154 seksjonsnr / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet 4/32/0/6 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/ / / Side: 15 av 22

16 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 13/ / / Retur av tinglyst dokument Søknad om oppretting av ny grunneiendom og arealoverføring med oppmålingsforretning 2013/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 48/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 49/ / / Side: 16 av 22

17 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 6/1/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/6/ / / Eiendomsmegler Krogsveen AS avd Fredrikstad Protokoll fra kontrollutvalgert i Hvaler - møte Kontrollutvalget i Hvaler 2011/ /2015 Østfold kontrollutvalgssekretariat Søknad om avvik fra reguleringsplan - bruksendring på 53/23/0/1, 2, 3, 4 og 5 Midlertidig dispensasjon kommuneplanens arealdel endret formål fra erverv til bolig gnr 23 bnr / / Eiendomsselskapet Hvaler Resort AS Side: 17 av 22

18 Referat VA-møte med Reinertsen 39/10 Planer for VA-anlegg rundt Strandbakken-området 39/ / /2015 Furuheim Hanne B. Støymåling fra pumpestasjon på Norderhaug, Vesterøy Støymåling fra pumpestasjon, Norderhaug 2015/ / Fredrikstad kommune Møte om reguleringsplansamarbeid: Fredrikstad kommune - Hvaler kommune Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund - Åsebu 2015/ / var A. Grønli v/fredrikstad kommune Vedrørende møte om reguleringsplansamarbeid: Fredrikstad kommune - Hvaler kommune Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund - Åsebu 2015/ /2015 Anna Auganes v/fredrikstad kommune Side: 18 av 22

19 VS: Møte om reguleringsplansamarbeid: Fredrikstad kommune - Hvaler kommune Detaljplan for gang- og sykkelveg Puttesund - Åsebu 2015/ /2015 Auganes Anna Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 50/45 og 50/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/164/0/5 2015/ / Egenererklæring om konsesjonsfrihet - 49/3/ / / Side: 19 av 22

20 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 19 bnr 4/10/27 og / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tinglyst Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 42/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/13 og 40/ / / Side: 20 av 22

21 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tinglyst Egenerklæring om konsesjonsfrihet 39/104/1 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 3/70/0/3 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - tinglyst Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 53/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 36/ / / Side: 21 av 22

22 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/ / / Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 39/104/2 2015/ / Egenerklæring om konsesjonsfrihet 37/ / / Side: 22 av 22

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06.

Offentlig journal. Matrikkelføring utført 2015/1511-2 11691/2015 19.06.2015 17.06.2015. Oversendelse av melding. 2015/1138-6 11699/2015 18.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.06-18.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 19.06.2015 nnhold: Matrikkelføring utført Jordskiftesak 0100-2015-0025 Ørdal 2015/1511-2

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 24.12.2012-30.12.2012, Dokumenttype:,U, Status: J,A Oppmålingsforretning Gnr 40, bnr 13 Rød - Oppretting av ny grunneiendom U 2011/1767-5 15813/2011 25.11.2011 GO/Halvor S Reff 40/13 Mottaker 'Sacco Jensen,

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 16.02.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis - 2013/658-2 6761/2013 18.04.2013 HVALER KOMMNE/Bjørg Næss, 1 ledd nr 1 F00 Mottaker Svar på søknad om fornyelse

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015

Offentlig journal. Senoirkino våren 2015 2014/2086-16 618/2015 07.04.2015 19.01.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 12.01.2015-12.04.2015, 06.04.2015-12.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06.

Offentlig journal. Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008. Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007 28.06.2007 22.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.6.2007, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.07.2007 nnhold: Bestilling av skoleskyss - skoleåret 2007/2008 Skoleskyss - skoleåret 2007/2008 2007/526-8 2456/2007

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe

Gnr.37 bnr.134 Sevjedammen 31 - Godkjent søknad uten ansvarsrett for tilbygg fritidsbolig. Tiltakshaver: Marianne Grimsø og Egil Folke Moe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 17.02.2015-17.05.2015, - 17.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.05.2015

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer