Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/ / Innkalling til oppmålingsforretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 53/7/ / / Robert versen ngeberg og nn Britt Slåttsveen m.fl. nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 53/7/ / / Robert versen ngeberg og nn Britt Slåttsveen m.fl. nnkalling til oppmålingsforretning nnløsning av festetomt - 53/7/ / / Robert versen ngeberg og nn Britt Slåttsveen m.fl. Ferdigattest - oppføring av ny hytte - 42/7/34 Ferdigmelding 42/7/34 og / /2015 Bjørn Skjønhaug Side: 1 av 18

2 Byggetillatelse - utvidelse av terrasse - 43/4/50 Søknad rammetillatelse - 43/4/ / /2015 Simen Boretti Kommunevalg Orientering om valg av Stemmestyrer Kommunevalg Hvaler kommune 2014/ /2015 Tronn Bankerød m.fl. Foreløpig svar på banner på Kiwi 2015 Oppføring av reklameskilt og banner midlertidig / / /2015 Hvaler Gjestgiveri AS Ny søker på stillingen Rådgiver og saksbehandler Stilling som saksbehandler - rådgiver - konsulent innen VARV 2015/ /2015 P Off.loven 25 Side: 2 av 18

3 Rådgiver 100% fast stilling innen VARV Rådgiver 100% fast stilling innen VARV 2015/ /2015 P Off.loven 25 Vedrørende søknad om anleggelse av stikkledning Søknad om anleggelse av stikkledning - 3/ / /2015 Østsiden VVS AS Avklaring Eskatt - klage - gnr 4 bnr 255 Eiendomsskatt - klage - gnr 4 bnr Tjennstien / /2015 Tone Dyrseth Båtplass Papperhavn Papperhavn - Båtplass 2014/ /2015 Hanne Synnestvedt Side: 3 av 18

4 Naboliste - 3/2/47 Eiendomsopplysninger / /2015 Advokatfirmaet Harris DA Trekker søknad om utvidelse av terrasse Søknad/tilbygg 53/6/ / /2015 Petter Furulund Svar på søknad om torgplass 2015 Torgplasser / /2015 Tore Grundvig Søknad på sommerjobb Sommerjobb kommunal teknikk / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 4 av 18

5 Byggesak Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 53 bnr / /2015 Nilsen Bygg Hvaler AS Ny søker på stillingen Rådgiver og saksbehandler Stilling som saksbehandler - rådgiver - konsulent innen VARV 2015/ /2015 P Off.loven 25 Stilling som saksbehandler/rådgiver/konsulent innen VARV Stilling som saksbehandler - rådgiver - konsulent innen VARV 2015/ /2015 P Off.loven 25 Oversendelse av melding Søknad om oppmåling og innløsning av festetomter gnr 28 bnr 3 fnr / /2015 Statens Kartverk Side: 5 av 18

6 Endring av turnus for FO-medlem Morten Runhovde Godkjenning av turnus Tjenester for barn og unge / /2015 Eva Christin Tømmerholt Delta - Søknad om turnusendring for avdelingsleder Godkjenning av turnus Tjenester for barn og unge / /2015 Delta Svar på søknad om torgplass - liten - Skjærhalden 2015 Torgplasser / /2015 Ellen Sommerin Fylkesmannen opprettholder Hvaler kommunes vedtak om avslag på innsyn etter offentlighetsloven nnsynsbegjæring personalmappe 2015/ / Fylkesmannen i Østfold Side: 6 av 18

7 Søknad om grunnskoleopplæring Grunnskoleopplæring - flyktninger 2014/15, 15/ / /2015 KL Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Svar på søknad om torgplass på Skjærhalden 2015 Torgplasser / /2015 Anne Marie G. Hansen Søknad om hjemmekompostering Søknad om hjemmekompostering 2014/ / Vidar L Larsen Prosesskriv til Fredrikstad tingrett Personalmappe - personalsak / /2015 P Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Side: 7 av 18

8 Eiendomsskatt - sjøbod - 6/22 Vedtak om eiendomsskatt 2015 gnr g bnr 22 - Stenhave / /2015 Aage Jordal Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy - 30/ Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Nora Berntsen Behandling av søknad om sanitærabonnement 29/1/15 Gnr 29, bnr 1 med flere - Stuevika, Søndre Sandøy - Etablering av ledningsnett for vann og avløp 2011/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Kristin Nicolaysen Side: 8 av 18

9 Trekker søknad om utvidelse av terrasse Søknad/tilbygg 53/6/ / /2015 Petter Furulund Kommunedelplan for kystsonen Nytt offentlig ettersyn utvalgt område Haslau Høring - Regional kystsoneplan 2014/ /2015 Sarpsborg kommune - enhet plan og samfunnsutvikling Oversendelse av dokumenter nnløsning av festetomt - 53/7/ / /2015 Eiendomsmegler Tormod Møller AS nnkalling til møte i vannregionutvalget for vannregion Glomma 26. mai 2015 Høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma, og de norske delene av vannregion Västerhavet 2014/ /2015 Østfold fylkeskommune Side: 9 av 18

10 Saksdokumenter - delingssak 50/9 m.fl nnsynsbegjæringer / /2015 Eilert Eilertsen Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger / /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Rettsmekling Personalmappe - personalsak / /2015 KS v/cesilie Sæther Høring om fritt behandlingsvalg Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 2014/ /2015 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 10 av 18

11 Retting av matrikkelen Retting av matrikkelen - 28/ / / lf Foldvik Endelig avgjørelse i klagesak- Avslag på søknad om bølgebryter i Ytre Hvaler nasjonalpark Gnr 48 bnr Etablering av brygge/bølgebryter - Bukta 2012/ /2015 Miljødirektoratet Søknad på stilling er mottatt Lærer 100% - Floren skole 2015/ / P Off.loven 25 Aksjekjøp i Skjærhalden Gjestehavn AS Verdivurdering - Skjærhalden Gjestehavn AS 2015/ /2015 Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 2 Skjærhalden Gjestehavn AS Side: 11 av 18

12 Søknad Rådgiver VARV Rådgiver 100% fast stilling innen VARV 2015/ /2015 P Off.loven 25 Søknad 100% undervisningsstilling ved Floren skole Lærer 100% - Floren skole 2015/ / P Off.loven 25 Godkjent dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Nora Berntzen Godkjent søknad om dispensasjon for kjøring på Søndre Sandøy Søknad om midlertidig dispensasjon fra forbudet om kjøring på veien på Søndre og Nordre Sandøy - Herføl / /2015 Bjørn Hildan Side: 12 av 18

13 Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 40/155/0/8 2015/ / JAL eiendomsmegling AS Egenerklæring om konsesjonsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - 15/ / /2015 Borgås & Partnere AS Vannmålerskjema 3/1/57 Søknad om tilatelse til tiltak - etablering av stikkledning Va - 3/1/ / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift Vannmålerskjema 4/2/4 Gnr 40, bnr 2, fnr 4 - Brekkerød, Listranda - VA-anlegg 2011/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift Side: 13 av 18

14 Oversendelse av dokumenter Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 53/7/1 2015/ /2015 Eiendomsmegler Tormod Møller AS Vannmålerskjema 43/156 Sanitærabonnement, eiendom 43/156, Holmetangen 2015/ /2015 Hvaler Rørleggerbedrift Vannmålerskjema 44/38 Søknad etablere privat VA spredenett gnr 44 bnr / /2015 Hvaler Rørleggerbedrift Svar på søknad om leie av torgplass på Skjærhalden 2015 Torgplasser / /2015 Petter Eriksen Side: 14 av 18

15 Vannmålerskjema 49/2/194 Stikkledning vann - avløp gnr 49 bnr 2 fnr / /2015 mar Askhabov Søknad om fradeling - dispensasjon 42/12/284 Søknad om fradeling 42/12/ / /2015 Jelling Arkitekter AS Svar på søknad om torgplass 2015 Torgplasser / /2015 Egil G. Syversen Norderhaug og kort merknad til brev før morgendagens møte i Hvaler kommune Merknad til eventuelt nabovarsel og eventuell delingssak 2015/ /2015 Byadvokaten Side: 15 av 18

16 Servicerapport fra Anticimex. Servicerapport - servicedokumentasjon fra SS Skadedyrsenter 2011/ /2015 Anticimex Lading for el-bil Vesterøy nfrastruktur for el-bil - ladestasjoner 2014/ /2015 Andreas Abildgaard Svar på torgplass for 2015 Torgplasser / /2015 Eivind Morland Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie Sesongleie av kommunale lokaler og anlegg / / Karen Elisabeth Hagen Side: 16 av 18

17 Oversendelse av dokumenter Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling 53/7/ / /2015 Eiendomsmegler Tormod Møller AS Svar på søknad om torgplass på Skjærhalden for 2015 Torgplasser / /2015 Stein Runo Svendsen Svar på søknad om torgplass på Skjærhalden for 2015 Torgplasser / /2015 Bjørn Reffsgård Oversendelse av revisors uttalelse Søknad om tilsagn og krav om refusjon 2012/2013- Bufetat 2012/ / Østfold kommunerevisjon KS Side: 17 av 18

18 Avklaring klage på eiendomsskatt- 4/255 Eiendomsskatt - klage - gnr 4 bnr Tjennstien / /2015 Tone Dyrseth Høring - Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille Høring - Endringer i energiloven om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille 2015/ / Det kongelige olje- og energidepartement nformasjon om mottaker av dokumenter og gebyr. Søknad om uteareal 42/ / /2015 Kari-Mette Wernersen Oversikt over elever fra andre fylker i barnevern/helseinstitusjoner i Østfold /2015 Oversikt over barn i fosterhjem 2013/ / Østfold fylkeskommune Side: 18 av 18

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04.

Offentlig journal. Gnr.57 bnr.64 nordre Sætrevei 1 - Vedrørende kommentarbrev fra Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS 2013/300-34 3251/2015 01.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 19.01.2015-19.04.2015, - 19.04.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok.

Journaldato: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 12.04.2013. Dok.dato: 16.04.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.4.2013, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.04.2013 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/16/3 Søknad om deling

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415

Dok.dato: 10.08.2010. Klassering: 74/81 PBUL/MOFOS. Dok.dato: 13.08.2010. Klassering: 2114pua5 PBUL/KRDEL. Dok.dato: 25.08.2010. Klassering: 509/415 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 01.09.2010 Vedr. konsesjonssøknad Gnr. 74, Bnr. 81, konsesjonsfrihet 2010/3011-5 36434/2010 10.08.2010 PBL/MOFOS 74/81 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak.

Offentlig journal. Innkalling til årsmøte i Hurum nærmiljø- og frivilligsentral 2015/641-2 3575/2015 07.05.2015 18.03.2015. Orientering om vedtak. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 04.02.2015-10.05.2015, - 10.05.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer